Abonnement

Er zijn twee abonnements vormen:

Affiliated model:
Indien je een webshop hebt waar de lampen rechtstreeks door consumenten gekocht kunnen worden kun je gebruik maken van het affiliated model. De lampen worden dan kostenloos getoond in de lampen advies website van OliNo. Zodra mensen op een lamp klikken en daadwerkelijk de lamp aanschaffen betaald je een klein percentage van de verkoopprijs. Het voordeel hiervan is dat je pas kosten hebt als er daadwerkelijk extra lampen verkocht worden via de OliNo lampen advies website. Je hebt bij dit model geen abonnementsperiode.

Vaste bedrag: Je kunt hiervoor kiezen indien je voor geen webshop hebt of je wilt onbeperkt gebruik maken van de OliNo advies website voor een vast bedrag. Een vast bedrag abonnement loopt voor een periode van 6 maanden en geeft je de mogelijkheid om een onperkt aantal lampen te laten tonen op de advies website. Zodra mensen klikken op de lamp en deze aanschaffen heb je geen extra kosten.

Je kunt zelf voor kiezen welke abonnementsvorm je het meeste aanspreekt. Het is altijd mogelijk om te schakelen tussen de twee abonnementsvormen (indien van toepassing) na afloop van de huidige abonnements periode.

ok

Te koop?

Per lamp kun je aangeven of deze wel / niet te koop is.

Indien een lamp pas te koop is vanaf een bepaalde datum dan kun je dit aangeven door de betreffende datum in te vullen. Zodra deze datum verstreken is zal de lamp automatisch beschikbaar komen in de OliNo lampen advies website

Indien een lamp uit het assortiment gehaald is kun je dit aangeven door de optie "nee" te kiezen

De invoer van de prijs is optioneel. Echter we raden aan, indien mogelijk, om wel een prijs in te voeren. Statistieken laten namenlijk zien dat op lampen met een prijs vaker geklikt wordt.

ok

Extra information

Het is mogelijk om extra verkoopinformatie bij de lamp te plaatsen (max 33 karakters) Let op: Deze tekst wordt zowel op het Nederlandse en Engelse lampenoverzicht geplaatst. Tip: gebruik Engelse tekst.

ok

Prijs

De invoer van de prijs is optioneel. Echter we raden aan, indien mogelijk, om wel een prijs in te voeren. Statistieken laten namenlijk zien dat op lampen met een prijs vaker geklikt wordt.

ok

Relatieve groei

De groei percentages zijn relatief en hierbij wordt er rekening gehouden met het aantal dagen waarvoor we data hebben. Hierdoor kun je het groei percentage van een niet volledige maand vergelijken met die van een volledige maand ervoor.

ok