De luctor energiebespaarder doorgemeten en beoordeeld

Geplaatst door Marcel van der Steen in Energiebesparing, Niet-duurzaam 3 Reacties»

De Luctor energiesaver wordt in dit artikel aan de tand gevoeld. Eerder al hebben we het apparaat van binnen bekeken waarbij we ook het schema hebben uitgetekend en uitgelegd. Ons vermoeden dat dit apparaat niet een verlaging oplevert van de energierekening wordt in dit artikel getoetst, door het doen van metingen direct aan verschillende verbruikers.

/wp-content/uploads/2008/articles/luctor_deel_iii_metingen_small.jpg
De Luctor meetopstelling

De meetopstelling

Om te meten of de Luctor al dan niet een invloed heeft op de opgenomen stroom en het opgenomen vermogen, heb ik de volgende meetopstelling bedacht.
/wp-content/uploads/2008/articles/luctor_deel_ii_metingen_meetschema_small.png
Schema van de meetopstelling
De HAMEG powermeter HM8115-2 wordt gebruikt en staat tussen de 230 V AC netspanning en de belasting. Verder wordt al dan niet de Luctor energysaver erbij geplaatst. Dit gebeurt door de Luctor bij de spanningsslof te steken (zie allereerste plaatje) waardoor de Luctor effectief parallel staat aan de belasting. De HAMEG powermeter meet dan het effect van beiden.

De meetobjecten en de resultaten

Nu worden enkele verbruikers besproken en doorgemeten. Alle meetresultaten zijn in dit bestand te vinden.

De HITACHI CV-180C stofzuiger

/wp-content/uploads/2008/articles/luctor_deel_iii_metingen_stofzuiger_small.jpg
De HITACHI CV-180C stofzuiger
Deze stofzuiger bevat een motor. Een motor is een inductieve belasting. Wanneer dit apparaat dus met de Luctor gebruikt wordt, dan verwacht ik een compensatie van het inductieve gedrag en daarmee een afname van de blindstroom. Ik verwacht natuurlijk geen verandering van het opgenomen vermogen, want de stofzuiger zal nog steeds zijn werk moeten doen, namelijk de zuigkracht die we van het ding verwachten.

Meetresultaten

Vijf metingen heb ik uitgevoerd met de Luctor en vijf zonder de Luctor. Ik heb steeds de stofzuiger aangezet, 3 tellen gewacht, dan de waardes opgeschreven en de stofzuiger weer uitgezet. Dan 10 tellen gewacht, en weer de cyclus opnieuw. Wanneer ik wel danwel niet een Luctor heb toegepast is random gebeurd.
Daarna heb ik gemiddelden bepaald van de 5 metingen, en de standaarddeviatie uitgerekend. Deze standaarddeviatie of standaardafwijking geeft een maat van de spreiding van de 5 meetresultaten aan. De twee berekende gemiddelde waardes zijn pas significant verschillend wanneer ze meer dan 2 x de standaarddeviate van elkaar verschillen. Pas dan kun je met 95 % zekerheid zeggen dat de berekende waardes niet tot een en dezelfde spreiding horen.

In de onderstaande tabel geldt:
P is het werkelijke vermogen in Watt.
S is het schijnbare vermogen in VoltAmpère (dus werkelijk vermogen en blind vermogen samen).
SD is de standaarddeviatie.

meting P [W] SD P [W] S [VA] SD S [VA]
zonder Luctor 845 5.9 874 6.4
met Luctor 840 7.8 864 8.7

Je ziet dat de spreidingen iets groter zijn bij het toepassen van de Luctor. Daar heb ik geen verklaring voor, en wellicht dat dit spreidingsverschil niet groot is.
Verder zie je dat de gemiddelde waarde van het werkelijk vermogen P met en zonder Luctor maar weinig van elkaar verschillen, de gemiddelde waardes liggen minder dan 2 x de SD P van elkaar af. Dat wil zeggen dat je dus niet minder geld gaat betalen voor het gebruik van deze stofzuiger.
Hetzelfde geldt voor het schijnbare vermogen S. Ook deze gemiddelden liggen niet significant van elkaar af. Ik had, met een motor als belasting, toch een reductie van het blindvermogen verwacht. Dat blijkt niet uit de meetresultaten en de conclusie die ik hieraan verbind is dat waarschijnlijk deze stofzuiger al gecorrigeerd is met een interne condensator, om voor het blindvermogen te corrigeren.

Een 300 W bouwlamp

/wp-content/uploads/2008/articles/luctor_deel_iii_metingen_300w_bouwlamp_small.jpg
Een 300 W bouwlamp
Deze bouwlamp bevat een halogeenlamp. Dat is een gewone Ohmse belasting, dus ik verwacht geen blindstroom, en dus ook geen positief effect van de Luctor, hooguit dat er blindstroom wordt gecreëerd vanwege de condensator in de Luctor.

Meetresultaten

Vijf metingen heb ik uitgevoerd met de Luctor en vijf zonder de Luctor. Zie verder de opzet zoals is uitgelegd bij de stofzuiger.

In de onderstaande tabel geldt:
P is het werkelijke vermogen in Watt.
S is het schijnbare vermogen in VoltAmpère (dus werkelijk vermogen en blind vermogen samen).
SD is de standaarddeviatie.

meting P [W] SD P [W] S [VA] SD S [VA]
zonder Luctor 305.3 0.3 307 0.1
met Luctor 305.6 0.4 325 0.26

Je ziet dat de spreidingen weer iets groter zijn bij het toepassen van de Luctor. Daar heb ik geen verklaring voor, en wellicht dat dit spreidingsverschil niet groot is.
Verder zie je dat de gemiddelde waarde van het werkelijk vermogen P met en zonder Luctor maar weinig van elkaar verschillen, de gemiddelde waardes liggen minder dan 2 x de SD P van elkaar af. Dat wil zeggen dat je dus niet minder geld gaat betalen voor het gebruik van deze bouwlamp.
Hetzelfde geldt niet voor het schijnbare vermogen S. Daar zie je wat verwacht was: S met Luctor is groter dan S zonder Luctor, en wel significant, daar de gemiddeldes 18 VA uit elkaar liggen, en dus 180 of 70 SDs van elkaar af!
Dus onze Luctor creëert blindvermogen! Gelukkig dat we daar niet voor betalen! Omdat de lamp zelf een mooie Ohmse belasting is en dus geen blindvermogen afneemt, en wanneer je de Luctor toepast je dus een capacitieve belasting toevoegt die blindvermogen opneemt, gaat het schijnbare vermogen ook omhoog.

De Ferm FHS-115 slijptol

/wp-content/uploads/2008/articles/luctor_deel_iii_metingen_slijptol_small.jpg
De Ferm FHS-115 slijptol
Deze slijptol bevat een motor, en dus verwacht ik weer een blindvermogen, dat gecompenseerd kan worden door de Luctor. Dus, een verlaging van het schijnbare vermogen S verwacht is, doordat blindstromen gecompenseerd worden, maar natuurlijk weer geen verlaging van het opgenomen werkelijke vermogen P (waarvoor we betalen).

Meetresultaten

Vijf metingen heb ik uitgevoerd met de Luctor en vijf zonder de Luctor. Zie verder de opzet zoals is uitgelegd bij de stofzuiger.

In de onderstaande tabel geldt:
P is het werkelijke vermogen in Watt.
S is het schijnbare vermogen in VoltAmpère (dus werkelijk vermogen en blind vermogen samen).
SD is de standaarddeviatie.

meting P [W] SD P [W] S [VA] SD S [VA]
zonder Luctor 245.7 2.4 251.7 1.8
met Luctor 244.2 2.4 258.9 2.7

Je ziet dat de gemiddelde waarde van het werkelijk vermogen P met en zonder Luctor maar weinig van elkaar verschillen, de gemiddelde waardes liggen minder dan 2 x de SD P van elkaar af. Er mag gesteld worden dat het gemiddelde opgenomen vermogen met of zonder gebruik van de Luctor niet verandert. Dat wil zeggen dat je dus niet minder geld gaat betalen voor het gebruik van deze bouwlamp.
Hetzelfde geldt niet voor het schijnbare vermogen S. S met Luctor is groter dan S zonder Luctor, en wel significant, daar de gemiddeldes 7 VA uit elkaar liggen, dat is meer dan 2 x SD van elkaar af!
Ik had met deze motor verwacht dat S met Luctor lager uit zou vallen, maar ook hier weer moet ik stellen dat waarschijnlijk er al gecorrigeerd is binnen de slijptol zelf.

Een compressor

/wp-content/uploads/2008/articles/luctor_deel_iii_metingen_compressor_small.jpg
Een oude compressor
Eigenlijk zocht ik een motor, namelijk iets wat een inductieve belasting is en die niet al gecorrigeerd is, wat ik bij eerdere bovenstaande metingen aan motoren al meemaakte. Een oude compressor viel me op in mijn garage, die ik af en toe gebruik om banden op te pompen. Deze compressor is gewoon opengewerkt, en daar zie ik geen correctiecondensator aan, dus mooi werk voor de Luctor zal ik maar zeggen. Die kan dan mooi de blindstroom wegwerken (nu eens een keer wèl).

Meetresultaten

Vijf metingen heb ik uitgevoerd met de Luctor en vijf zonder de Luctor. Zie verder de opzet zoals is uitgelegd bij de stofzuiger.

In de onderstaande tabel geldt:
P is het werkelijke vermogen in Watt.
S is het schijnbare vermogen in VoltAmpère (dus werkelijk vermogen en blind vermogen samen).
SD is de standaarddeviatie.

meting P [W] SD P [W] S [VA] SD S [VA]
zonder Luctor 134.8 4.9 251 3.2
met Luctor 133.8 4.8 171 4.2

Je ziet dat de gemiddelde waarde van het werkelijk vermogen P met en zonder Luctor maar weinig van elkaar verschillen, de gemiddelde waardes liggen minder dan 2 x de SD P van elkaar af. Er mag gesteld worden dat het gemiddelde opgenomen vermogen met of zonder gebruik van de Luctor niet verandert. Dat wil zeggen dat je dus niet minder geld gaat betalen voor het gebruik van deze bouwlamp.
Eindelijk zien we dan een mogelijk nut van de Luctor wanneer we nu naar het schijnbare vermogen S kijken. Hier zie je dat deze significant is afgenomen, en daar het werkelijke vermogen (waar we voor betalen) gelijk is gebleven, is het dus het blindvermogen wat is afgenomen! Onze energieleverancier zal er blij mee zijn, want deze heeft nu eindelijk een verlaging van de stroomgroottes door zijn netten doordat het aandeel blindstroom is afgenomen, waar hij van ons privé gebruikers toch niets voor betaald kreeg!

De totale stroom is dus afgenomen, zonder Luctor was deze 1100 mA en met Luctor was deze 750 mA. Dit is een verlaging van 32 %. Echter, het is een verlaging van alleen de blindstroom component, dus wij als privé gebruikers betalen er geen cent minder door!

Een desktop computer

Desktop computers heb ik genoeg, en dus is het tijd om ook eens een computer te meten. Ik verwacht dat, door de toepassing van de voeding in de computer, de belasting capacitief zal zijn, en dus dat toepassen van ee Luctor (ook capacitief) alleen maar extra blindvermogen gaat genereren.

Meetresultaten

Vijf metingen heb ik uitgevoerd met de Luctor en vijf zonder de Luctor. Ik heb de computer gewoon aangezet en die aan laten staan en zo metingen verricht met, en zonder Luctor. Zie verder de opzet zoals is uitgelegd bij de stofzuiger.

In de onderstaande tabel geldt:
P is het werkelijke vermogen in Watt.
S is het schijnbare vermogen in VoltAmpère (dus werkelijk vermogen en blind vermogen samen).
SD is de standaarddeviatie.

meting P [W] SD P [W] S [VA] SD S [VA]
zonder Luctor 133.3 0.1 165.6 0.2
met Luctor 133.6 0.1 182.2 0.1

Je ziet dat de gemiddelde waarde van het werkelijk vermogen P met en zonder Luctor maar weinig van elkaar verschillen en toch is het verschil 3 x SD, dus significant. Daarbij is het opgenomen vermogen bij toepassing van de Luctor iets groter. Dit komt vanwege de LED en de toegepaste weerstanden in de Luctor. Deze hebben nu eenmaal een klein verbruik van 0.2 Watt en dat maakt het kleine verschil. Doordat de meting zo goed reproduceert zie je zelfs dit kleine verschil in opgenomen vermogen.
Voor het schijnbare vermogen zien we wat ik verwachtte: er vindt overcorrectie plaats daar een al capacitieve belasting wordt met het toepassen van de Luctor overgecorrigeerd en dus is er meer blindstroom, dus een hoger schijnbaar vermogen.

Conclusies

De Luctor is een apparaat dat alleen maar voor inductieve blindstromen kan corrigeren. In dit artikel heb ik verschillende typen verbruikers gemeten en kom tot de volgende conclusies:

De correctie werkt niet voor puur Ohmse verbruikers

Zoals deze halogeen bouwlamp, en dus ook niet voor andere Ohmse verbruikers als een broodrooster, een waterkoker, een elektrisch verwarmingskacheltje, en ook niet voor het verwarmingselement in een wasmachine of in een vaatwasser. Gebruik van de Luctor zal hier zorgen voor het genereren van blindstroom, doordat de Luctor zelf capacitief van aard is en hiermee een blindstroom veroorzaakt.

De Luctor correctie werkt averechts op inductieve verbruikers die al zelf gecorrigeerd zijn.

Voorbeelden zijn de slijptol en de stofzuiger. Maar zo verwacht ik ook dat hedendaagse boormachines en wasmachinemotoren ook gecorrigeerd zijn. Toepassen van de Luctor zal ook hier zorgen voor het genereren van blindstroom, omdat een al gecorrigeerde belasting niet meer verder gecorrigeerd kan worden. En dus weer een (iets) hogere blindstroom.

De Luctor correctie werkt ook niet op capacitieve belastingen

Bijvoorbeeld deze desktop computer. Allerlei apparatuur met een ingebouwde voeding zal hoogstwaarschijnlijk capacitief zijn, bijvoorbeeld videorecorders, media centers, audio installaties, spaarlampen, printers, adapters etc etc.

De Luctor correctie werkt op puur inductieve belastingen

Mij viel het niet mee er eentje te vinden. Ik moest bij mij in de oude doos ergens een oude compressor vandaan halen en die meten. Daar bleek de blindstroom af te nemen. Maar ik kan me zo niet bedenken welke andere apparaten alleen maar puur inductief zijn en niet al gecorrigeerd. Hoe dan ook, ook in deze situatie zal alleen maar de blindstroom afnemen en dat is maar een gedeelte van de totale stroom. We betalen echter niet voor blindstroom en daaraan gekoppeld blindvermogen en dus besparen we economisch gezien ook hier niet.

De Luctor kan niet gebruikt worden voor besparingen op het werkelijk opgenomen vermogen. Dus we zullen er geen financiële besparing mee halen, daar we als privé gebruikers alleen maar voor het werkelijk opgenomen vermogen betalen.

De Luctor zal vaak overcorrigeren, wat leidt tot een vergroting van de blindstroom. Daar betalen we als gebruiker niet voor, maar het netbedrijf heeft meer verliezen in het eigen net en uiteindelijk winnen we er als totaal niets mee.

Er wordt door de verkoop-organisatie aangeraden om de Luctor toe te passen dichtbij de meterkast. Daar wordt dan het totaal vermogen gezien. Het is maar de vraag of dit in het totaal inductief is, aangezien vele typen gebruikers of niet inductief zijn (maar Ohms of capacitief) of zelf al gecorrigeerd zijn. Dan werkt het toepassen van de Luctor, dichtbij de meterkast, ook niet voor het verlagen van de blindstroom.

3 reacties op “De luctor energiebespaarder doorgemeten en beoordeeld”

Whew! This is some good piece of work. I’ll look forward to talking to you about it some day soon.

Als ik uw uitleg lees, dan zorgt het toestel toch wel voor (beperkte) “besparingen” bij de stroomleverancier.
Voor de eindgebruiker is dit toestel waardeloos omdat we toch niet betalen voor de blindstroom.
Maar die laatste redenering is toch een beetje zielig. Als we nu eens verder kijken dan ons eigen portemonnaike, dan kunnen we met de installatie van die dingen het globale energieverbruik misschien (een beetje) naar beneden schroeven ? Dat is toch positief ? Wat zie ik over het hoofd ?

Hoi Kadee,
De Luctor zal alleen besparen wanneer je een inductieve belasting hebt. Als je die niet hebt dan wordt er alleen maar extra blindstroom gegenereerd. Het is daarom beter dat fabrikanten van de 230 V apparatuur zelf zorgen voor componsatie van de door hen geproduceerde apparatuur. Zij weten zelf het beste welke compensatie hun product nodig heeft om de blindstromen te compenseren.
Dit kost echter extra componenten en dus geld en wanneer ze er niet toe verplicht zijn vanwege wetgeving, zullen ze het niet doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *