Belasting op arbeid verleggen naar belasting op grondstof

Geplaatst door Danny Steenhorst in Energiebesparing, Overheid 4 Reacties»

KlavertjesWe leven in een samenleving met veel en goede voorzieningen. Om deze voorzieningen op een hoog niveau te houden is er veel geld nodig. Alhoewel er veel zaken zijn waar geld aan wordt uitgegeven waar niet iedereen het mee eens is, is men over het algemeen redelijk tevreden over de bestedingen van de overheid. Dat er belastingen zijn, is dan ook voor het merendeel van de mensen logisch. Om over te gaan naar een duurzame samenleving is er wel een verschuiving nodig van belastingen op arbeid naar belastingen op grondstoffen en energie.

Hoe zit het

Om te verduurzamen is het belangrijk dat particulieren, maar zeker ook bedrijven, een financiële stimulans krijgen om stappen te zetten. Ons belastingsysteem moet daarom ook flink op de schop. Op dit moment wordt arbeid zwaar belast, terwijl vervuilende activiteiten soms geheel geen belasting betalen, zo wordt er geen cent belasting geheven op bulkolie of vliegtickets, terwijl de lucht- en scheepvaart voor een steeds groter aandeel van de vervuiling zorgen.

Schepen betalen geen belasting op hun brandstof
De zeescheepvaart is geheel vrijgesteld van belasting op brandstof, zij vervuilen wel veel.

Praktijkvoorbeeld 1

Een MKB bedrijfje heeft veel minder post(snailmail) te versturen dan vroeger, maar bijna iedere dag wordt er toch nog voor de enkele te versturen brieven met de auto naar de brievenbus gereden. Met de fiets is een personeelslid in totaal 6 minuten onderweg, met de auto is zij weer in 4 minuten terug. Omdat personeel duur is, kiest deze ondernemer er nu helaas nog voor, om de enkele brieven met de auto weg te brengen in plaats van met de fiets. Met hogere autokosten en lagere personeelskosten zullen meer werkgevers kiezen voor het op de fiets halen en brengen van post en pakketjes.

Zonder milieuvervuiling post en pakketjes ophalen en wegbrengen.
Zonder milieuvervuiling post en pakketjes ophalen en wegbrengen.

Praktijkvoorbeeld 2

Een grote fabriek die roestvrijstalen vaten maakt om olieproducten en voedingsmiddelen in op te slaan, gooit vandaag de dag, bij een minuscuul gaatje in het vat het hele product direct weg. Het repareren is arbeidsintensief en weggooien en een nieuwe maken valt met de lage energie- en grondstofkosten net iets voordeliger uit. Met een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op energie en grondstof zal dit beursgenoteerde bedrijf waarschijnlijk de keuze maken om veel minder gereed product te verspillen.

 

Tarieven energiebelasting op elektriciteit, exclusief Opslag Duurzame energie

Jaar 0 t/m 10.000 kWh 10.001 t/m50.000 kWh 50.001 t/m 10 miljoen kWh meer dan 10 miljoen kWh
2009 € 0,1085 € 0,0398 € 0,0106 € 0,0005
2010 € 0,1114 € 0,0406 € 0,0108 € 0,0005
2011 € 0,1121 € 0,0408 € 0,0109 € 0,0005
2012 € 0,1140 € 0,0415 € 0,0111 € 0,0005
2013 € 0,1165 € 0,0424 € 0,0113 € 0,0005
2014* € 0,1185 € 0,0431 € 0,0115 € 0,0005
2015* € 0,1196 € 0,0469 € 0,0125 € 0,0005
2016* € 0,1007 € 0,04996 € 0,01331 € 0,00053
De grootgebruikers betalen in verhouding bijna geen belasting en sommige multinationals worden zelfs geheel vrijgesteld van energiebelasting.

Beleid maken

Het zal niet eenvoudig zijn (voor politici) om het belastingstelsel te vergroenen. We hebben als Nederland te maken met allerlei internationale verdragen. De invoering van bijvoorbeeld vliegtax vergt veel uitleg aan kiezers en de boodschap overbrengen dat dan de belasting op arbeid omlaag kan, is moeilijk uit te leggen.
Het huidige tijdperk van robotisering, zorgt er ook voor dat de overheid haar belastingsysteem moet veranderen van belasting op arbeid naar belasting op grondstof.

Nu ontvangt de overheid ruim de helft van alle belastingen uit belasting op arbeid.

Wordt een chauffeur vervangen door een computer dan zal de overheid hier geen inkomsten meer over ontvangen. Worden fabrieksarbeiders vervangen door robots, dan heeft de overheid met deze fiscaal ontwijkende energiebelastingtarieven voor grote bedrijven (zie ook tabel hierboven) hier nauwelijks inkomsten meer van.

Klimaat

Het is nu van essentieel belang om de CO2 uitstoot zo rap mogelijk te verlagen om zo klimaatverandering niet nog sneller te laten ontwikkelen, we hebben hier mensen met visie, moed en gezag voor nodig.

4 reacties op “Belasting op arbeid verleggen naar belasting op grondstof”

Goed artikel!

Dit is echter maar een kant van het verhaal, want de andere kant is dat de verlaging van de belasting op arbeid heel goed is voor de economie! Met een BTW tarief van 21% en voor de meeste mensen een IB tarief van 42% (marginaal) blijft er van iedere verdiende euro maar 48ct over. (Voor mensen die in het 52% tarief vallen is dat zelfs maar 40ct.)

Als een consument nu de afweging moet maken om ergens een professional voor in te huren of om het zelf te doen, dan zal deze zich afvragen hoeveel uur hij zelf moet werken om het geld te verdienen en een professional te betalen of hoeveel werk het is om het zelf te doen. Als de consument hetzelfde verdient als de professional, dan zal de professional het ruim 2x zo snel moeten doen als de consument. In de praktijk is de verhouding nog slechter, omdat de professional ook nog overheadkosten heeft (offreren, factureren, boekhouden, etc.).

Het is momenteel dus heel onaantrekkelijk voor een consument om iemand in te huren om iets voor hem te doen. Een van de bijkomende effecten hiervan is ook dat er veel productie plaats vindt in lage lonen landen en dat het goedkoper is om kapotte zaken te vervangen dan te repareren.

Best een goed voorstel inderdaad. Ik wist niet dat er weinig belasting wordt geheven op vliegtickets. Het zou mooi zijn als roer gewoon om kon. Door hogere belastingen te heffen op grondstoffen neemt de kans op groene innovaties aanzienlijk toe.

Mooi initiatief. Wel is het belangrijk dat … en daar gaan we weer, er duidelijke afspraken gemaakt worden hoe we dit gaan doen. Er dient goed doorgerekend te worden of je de concurrentie met een dergelijk initiatief ook aan kan. Helaas is het zo dat elk land, werelddeel, enz. een eigen agenda heeft en dat de transitie die iedereen belangrijk vind en er hard over roepen nauwelijks nog vorm krijgt. Helaas is de geldmachine en aandeelhouder nog erg machtig. Het zou een hele mooie casus zijn voor het cpb om eens te gaan stoeien met de stelling en te kijken naar de haalbaarheid. Wellicht kan het staps gewijs ingevoerd worden, vooral vanwege het schaarser worden van grondstoffen. We hebben wat dat betreft de wind mee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *