Levensduur

lampjeVaak komen we op verpakkingen van o.a. LED verlichting tegen dat deze zeker 30.000-50.000 uur zouden moeten meegaan. Maar is dat ook echt zo? Het is inderdaad mogelijk dat een goed ontworpen LED lamp 10 jaar zou moeten meegaan. Echter dan heb je een heel goed lampdesign nodig. Het is namelijk van cruciaal belang bij een LED lamp dat de warmte goed afgevoerd wordt. Gebeurt dat niet, dan gaat de levensduur van de LED aanzienlijk achteruit. Ook de kwaliteit van de elektronika is van belang. Maar hoe weet je nu of je te maken hebt met een goede lamp die lang meegaat? Om hier meer inzicht in te krijgen is OliNo gestart met een nieuwe service, lampen langdurig testen.

De standaardmeting geeft al informatie

In de standaardmeting van OliNo wordt al een opwarmmeting gedaan. De lamp bevindt zich in een ruimte van ongeveer 25 graden en wordt dan aangezet. Gedurende de opwarmperiode wordt continue gemeten en kan men het eventuele verval in lichtsterkte in % goed zien. Kent men de ledchip dan kan men bij de leverancier nagaan hoeveel graden de ledchip in junctie gestegen is omdat men de lichtterugval kent. En nu we de junctietemperatuur weten kunnen we aan de hand van de gegevens van de ledfabrikant weer nagaan of we binnen specificatie zitten of niet en wat het eventueel voor een effect kan hebben op de levensduur.

Het is dus een goed idee om bovenstaande na te gaan. We geven als OliNo ook de service van duurproefmetingen. Deze worden hieronder uitgelegd. Niet alleen de verlichtingssterkte wordt gemeten maar ook het effect op stralingsdiagram, kleurtemperatuur en kleurpunt, opgenomen vermogen en power factor.

Test plan

Het plan is om elke maand te starten met een nieuwe batch van lampen die we langdurig laten branden. De lampen van verschillende fabrikanten hangen allemaal in dezelfde ruimte. Van de ruimte gaan we bijhouden wat het temperatuur verloop is en het aantal uren dat elke lamp daadwerkelijk gebrand hebben. Eens in de 1000 branduren gaan we dan we elke lamp individueel doormeten. Elke batch van lampen gaan we 6000 branduren lang testen (dit volgens de geest van de methode door ASSIST voorgesteld: LED Life for General Lighting: Definition of Life (PDF)). Het document stelt dat L70 (terugvan van 30 % licht tov het licht na 1000 branduren) het moment is dat de lamp einde levensduur is. Vinden we dat moment niet in de 6000 uur, dan extrapoleren we.

Duurproef opstelling

Het testen gebeurt niet in een geconditioneerde omgeving. De testen gebeuren in een ruimte waar wisselingen in temperatuur voorkomen. Deze temperatuur wordt opgeslagen en bekend gemaakt bij het meetrapport. Iedere dag zal de lamp 23 uur branden en 1 uur uit zijn. Dit wordt gedaan om de lamp wat extra te stressen (afkoelen en weer opwarmen).

Zie hier voor meer informatie over de duurproef-opstelling.

Lampmetingen

We starten met een volledige meting van de lamp. Hier is een voorbeeld van zo’n meetrapport.
Tussentijds doen we 1x per 1000 uur de volgende metingen:

  • De verlichtingssterkte (omgerekend naar 1 m afstand),
  • De kleurtemperatuur,
  • Het opgenomen vermogen en de power factor
  • De CRI waarde
  • Het aantal branduren ten tijde van de test

Na afloop van de duurtest doen we weer een volledige meting. Het eventuele verloop van de genoemde parameters word weergegeven in een duidelijke trendgrafiek. Dit alles wordt verwerkt in een overzichtelijk eindrapport.

Vergelijking

Om een eerlijk vergelijking mogelijk te maken tussen de verschillende lampen zullen we ze allemaal in dezelfde testruimte hangen waar dezelfde omstandigheden gelden. Ook gaan we in deze test een halogeenlamp meenemen als vergelijking.

Tussentijdse progress

We bieden distributeurs / fabrikanten de kans om tussentijds te volgen wat er precies gebeurd met hun lamp over tijd. Deze informatie is alleen voor hen toegankelijk.

Resultaten

Na afloop van de test krijgen de distributeurs / fabrikanten die meegedaan hebben aan de test een private link waarmee de resultaten zichtbaar worden. Is er gekozen voor publicatietarief, dan zal 10 dagen na versturen van de link het meetartikel daadwerkelijk publiek geplaatst worden. Binnen deze 10 dagen kan de opdrachtgever nog een kleine textuele wijziging aan de artikeltitel geven of besluiten toch niet te publiceren. Bij niet publicatie gelden echter de normale tarieven zonder bonus (zie onder). Kiezen voor niet kan met name interessant zijn voor prototype lampen die nog in ontwikkeling zijn.

We zullen stimuleren om zoveel metingen publiek te zetten zodat het publiek goed geïnformeerd raakt over de werkelijke langere termijnprestaties van duurzame lampen.

Prijzen

Om zoveel mogelijk duurtestresultaten gepubliceerd te krijgen houden we bewust de prijzen zeer laag. Zeker gezien de tijd die het gaat kosten om al deze lampen 6000 uur lang (is 8.2 maanden) door te meten.

Met publicatie op OliNo.org
Lamp typePeriodeEuro
E27, GU10, MR168.2 maanden400
TL / LED-TL 60 cm8.2 maanden800
TL / LED-TL 120 cm8.2 maanden850
TL / LED-TL 150 cm8.2 maanden900

Bovenstaande prijzen gelden per lamp.

Indien u ervoor kiest om de meetresultaten niet te laten publiceren dan brengen we de werkelijk gemaakte kosten in rekening. We willen hiermee stimuleren dat zoveel mogelijk resultaten online komen.

Zonder publicatie
Lamp typePeriodeEuro
E27, GU10, MR168.2 maanden800
TL / LED-TL 60 cm8.2 maanden1600
TL / LED-TL 120 cm8.2 maanden1700
TL / LED-TL 150 cm8.2 maanden1800

Bovenstaande prijzen gelden per lamp.

 

Extra opties

We bieden distributeurs / fabrikanten ook nog de volgende extra opties:

  • Meerdere lampen van hetzelfde type. Dit kan belang zijn als je wat meer statistiek wilt hebben van een bepaalde serie van lampen.
  • Langer doormeten dan 6000 uur, de prijs wordt aangepast naar ratio
  • Bij tussentijdse metingen een volledige meting uitvoeren in plaats van genoemde parameters. Voor deze volledige metingen gelden onze normale tarieven.

Unieke kans

Dit is een unieke kans voor distributeurs / fabrikanten om hun lampen langdurig te laten testen en het publiek hierover te informeren. Wees er snel bij want we hebben maar een beperkt aantal plaatsen per batch.

Interesse om mee te doen? Verstuur een lampmetingaanvraag en geef duidelijk aan dat u interesse heeft in de duurtest. Geef ook aan om welke lampen het precies gaat. Indien de meetwens anders is dan het aangegeven standaard traject dan graag aangeven wat gewenst is.