Leds Do It Now – Segula E27 Led peertje dimbaar

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen 4 Reacties»

Led It Light presenteert hierbij een ledlamp in de vorm van een peertje geheel van glas zoals oude gloeilamp. De metingen van OliNo laten zien dat de lamp een warmwit licht afgeeft met een kleurtemperatuur van 2728 K. De lamp verbruikt 4.0 W aan vermogen en geeft hiermee een lichtstroom van 289 lm. De efficiency komt hiermee op 72 lm/W. De lamp valt in de energie label categorie A.

Tevens is getest op dimbaarheid met de bij OliNo beschikbare dimmers.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2728 K warmwit
Lichtsterkte Iv 19.4 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte modulatie index 40 % Gemeten met een sensor gericht op de lamp (kijkhoek niet gedefinieerd). Dit getal geeft de mate van knipperen aan.
Stralingshoek 319 deg 319 graden is de stralingshoek voor alle C-vlakken daar deze lamp symmetrisch is over de 1ste as.
Vermogen P 4.0 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.87 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.58 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD 56 % Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 289 lm
Efficiëntie 72 lm/W
EU-label classificatie A De energieklasse, van A (meest efficiënt) tot en met G (minst efficiënt).
CRI_Ra 45 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave index.
Coordinaten kleursoort diagram x=0.4570 en y=0.4086
Fitting E27 Deze lamp wordt direct aangesloten op de netspanning
PAR waarde 0.1 uMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m^2 oppervlak.
PAR fotonrendement 0.6 uMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp.
S/P ratio 0.9 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficiënter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H afmetingen 60 mm x 105 mm Buitenafmetingen van de lamp.
L x B x H afmetingen lichtruimte 25 mm x 25 mm x 34 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Het is het oppervlak van de platen waarop de leds zitten. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van verlichtingsterktemetingen was 25.0 – 25.6 deg C.

De lamp wordt maximaal ongeveer 20 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: Gedurende de opwarming varieert de verlichtingssterkte gedurende 9 minuten en neemt dan 10 % af.
Gedurende de opwarming varieert het vermogen gedurende 4 minuten en neemt dan 10 % toe.

Afhankelijkheid spanning: Er is een constante afhankelijkheid van de verlichtingssterkte wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.
Er is een constante afhankelijkheid van het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.

Van deze lamp is ook de dimbaarheid onderzocht en de lamp is niet praktisch dimbaar met de onderzochte dimmers, zie ook het aparte hoofdstuk.

Aan het eind van het artikel een extra foto.

Dimbaar ja Volgens opgave fabrikant.
Biologische Effect Factor 0.241 Volgens voornorm DIN V 5031-100:2009-06.
Blauwlichtschade risico groep 0 0=geen, 1=laag, 2 = gemiddeld, 3=hoog risico.
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 42 mm (maximale maat, eventueel diagonaal) = 210 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

EU Energielabel classificatie

Met de meting van de lichtstroom en het opgenomen vermogen is de classificatie te geven van deze lamp. Dit wordt voor een aantal lampen verplicht gesteld in de EU, zie ook de OliNo site waar uitleg staat voor welke lampen het geldt, hoe het label eruit ziet en wat het moet bevatten aan informatie.

Hierbij de labels voor deze lamp in kleur en zwart-wit.

EU energielabel van deze lamp

Label in zwart-wit.

De prestatie van de lamp in het energie-performance vlak.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

Het lichtdiagram en de indicatie van de C-vlakken.

Het lichtdiagram geeft een bundel aan in het C0-C180 vlak en in het 90 graden loodrecht daarop staande C90-C270 vlak. Deze zijn gelijk vanwege de symmetrie over de 1e as (de verticale as).

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaarden verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaarden per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 319 graden voor het C0-C180 vlak en 319 graden voor het C90-C270 vlak.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaarden, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 289 lm.

Efficientie

Een lichtstroom van 289 lm, en een opgenomen vermogen van 4.0 Watt, levert een efficiëntie van 72 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

De powerfactor is 0.87. Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.58 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom 0.020 A
Vermogen P 4.0 W
Schijnbaar vermogen S 4.6 VA
PF 0.87

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe de spannings- en stroomvorm wordt gemeten wordt uitgelegd op de OliNo site.

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

Deze stroom is gechecked tegen de eisen, gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg over de IEC 61000-3-2:2006 norm de OliNo website.

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens <= 25 W gelden geen limieten voor de harmonischen.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 56 %.

Temperatuurmetingen lamp

Temperatuurplaatje(s).

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 25.5 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 25.5 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.95
meetafstand 0.5 m
IFOVgeometric 0.136 mm per 0.1 m afstand
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is 2728 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 90 graden. Daarbuiten is niet meer gemeten.

Voor het C0-C180 vlak: kijkende naar de stralingshoek van 319 graden dan komt dit overeen met 159.4 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt. De maximale variatie in kleurtemperatuur in de eerste 90 graden van dit gebied (kantelhoek) is ongeveer 3 %.

Voor het C90-C270 vlak: kijkende naar de stralingshoek van 319 graden dan komt dit overeen met 159.4 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt. De maximale variatie in kleurtemperatuur in de eerste 90 graden van dit gebied (kantelhoek) is ongeveer 2 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in het uitlegartikel over PAR op de OliNo site.

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR getal 0.1 uMol/s/m^2
PAR fotonstroom 2.2 uMol/s
PAR foton rendement 0.6 uMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 62 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurven en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 0.9.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt binnen het gebied aangeduid met klasse B. Dit gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg over signaallampen en de kleurgebieden op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4570 en y=0.4086.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 45 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 45 is kleiner dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg over CRI waardes en hun betekenis op de OliNo website.

De “chromaticity difference” is 0.0008, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er wordt in sectie 5.3 van CIE 13.3-1995 een waarde genoemd van 5.4E-3 zonder verdere uitleg.
Een andere referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

Er is een constante afhankelijkheid van de verlichtingssterkte wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.
Er is een constante afhankelijkheid van het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.

Een abrupte variatie van + of – 5 V AC levert een verandering van de lichtintensiteitswaarden van maximaal 7.2 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

Gedurende de opwarming varieert de verlichtingssterkte gedurende 9 minuten en neemt dan 10 % af.
Gedurende de opwarming varieert het vermogen gedurende 4 minuten en neemt dan 10 % toe.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg over de meetopstelling en achtergrond mbt verlichtingssterktevariaties de uitlegartikelen op OliNo.

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 100.0 Hz
Verlichtingssterkte modulatie 40 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev). Zie tevens meer uitleg over verlichtingssterkte-modulatie-index en knipperfrequentie op de OliNo website.

Dimbaarheid

De lamp is getest met de volgende dimmers: de Gira RL, de Berker RC en de low cost dimmer. Zie voor de dimmers en hun spec het praktische dimmer uitlegartikel op OliNo.

De Gira LR Dimmer.

Dimmen met de Gira LR Dimmer.

Bij het invoegen van de dimmer waarbij de dimmer op niet dimmen staat, en dan vergeleken met de situatie zonder dimmen, is de invloed op (negative waarde is toename):
– de verlichtingssterkte: 37 %;
– het opgenomen vermogen: 40 %.

De intensiteit is instelbaar in het mechanische instelgebied van 75.0 – 100.0 %.
In dat gebied is de verlichtingssterkte te varieren tussen 23 – 100 % (deze 100 % is zonder initiele drop zoals boven vermeldt).

Er is nauwelijks effect op de kleurtemperatuur wanneer meer gedimd wordt.

Het restverbruik bij volledig dimmen is 0.8 W.

De Berker RC Dimmer.

Dimmen met de Berker RC Dimmer.

Bij het invoegen van de dimmer waarbij de dimmer op niet dimmen staat, en dan vergeleken met de situatie zonder dimmen, is de invloed op (negative waarde is toename):
– de verlichtingssterkte: 18 %;
– het opgenomen vermogen: 20 %.

De intensiteit is instelbaar in het mechanische instelgebied van 0.0 – 100.0 %.
In dat gebied is de verlichtingssterkte te varieren tussen 22 – 100 % (deze 100 % is zonder initiele drop zoals boven vermeldt).

Er is nauwelijks effect op de kleurtemperatuur wanneer meer gedimd wordt.

Het restverbruik bij volledig dimmen is 0.7 W.

De Low Cost Dimmer.

Dimmen met de Low Cost Dimmer.

Bij het invoegen van de dimmer waarbij de dimmer op niet dimmen staat, en dan vergeleken met de situatie zonder dimmen, is de invloed op (negative waarde is toename):
– de verlichtingssterkte: 30 %;
– het opgenomen vermogen: 32 %.

De intensiteit is instelbaar in het mechanische instelgebied van 75.0 – 100.0 %.
In dat gebied is de verlichtingssterkte te varieren tussen 22 – 100 % (deze 100 % is zonder initiele drop zoals boven vermeldt).

Er is nauwelijks effect op de kleurtemperatuur wanneer meer gedimd wordt.

Het restverbruik bij volledig dimmen is 0.8 W.

Biologisch effect

Het biologisch effect zegt iets over in hoeverre het licht van deze lamp in staat is het menselijk dag- nachtritme te beïnvoeden evenals de mate van melatonineopwekking te onderdrukken. Zie ook een uitlegartikel (in Engels) over biologisch effect op OliNo.
De volgens de voornorm DIN V 5031-100:2009-06 interessante biologische factoren:

biologische effect factor 0.241
kbiol trans (25 jaar) 1.000
kbiol trans (50 jaar) 0.735
kbiol trans (75 jaar) 0.458
kpupil(25 jaar) 1.000
kpupil(50 jaar) 0.740
kpupil(75 jaar) 0.519

Blauw Licht Schade

De mate van blauwlicht en de schade die het kan veroorzaken op het netvlies is bepaald. Hierbij de resultaten.
Zie voor meer uitleg over blauwlichtschade en de manier van meten op OliNo.

Het niveau van blauw licht van deze lamp tov de blootstellingslimiet en de verschillende classificatiegebieden.

L_lum0 [mm] 25 Afmeting lichtgevend gedeelte lamp in C0-C180 richting.
L_lum90 [mm] 25 Afmeting lichtgevend gedeelte lamp in C90-C270 richting.
SSD_500lx [mm] 197 Berekende afstand waarop 500 lux gemeten zou moeten worden. Dit is geldig wanneer deze zich bevindt in het verre veld van de lamp. Noot: Als deze waarde < 200 mm is dan is op grond van de norm IEC 62471:2006 gerekend op 200 mm afstand.
Begin verre veld [mm] 177 Minimale afstand waarbij de lamp gezien kan worden als puntbron. In dit gebied geldt dat Ev evenredig is met (1/afstand)2.
300-350 nm waardes ingevuld met 0 ja In het geval dat OliNo heeft gemeten met een SpecBos 1211 spectrometer zonder UV optie dan is er geen meetdata van 300-349 nm. Bij lampen die nabij 350 nm geen energieinhoud meer hebben, kan dan het gebied van 300-349 nm eventueel ingevuld worden met 0.
alphaC0-C180 [rad] 0.125 (Schijnbare) voorwerpshoek in C0-C180 richting.
alphaC90-C270 [rad] 0.125 (Schijnbare) voorwerpshoek in C90-C270 richting.
alphaAVG [rad] 0.100 Gemiddelde (schijnbare) voorwerpshoek. Indien >= 0.011 rad dan wordt met radiantie Lb de blootstellingslimiet berekend. Anders met irradiantie Eb.
Blootstellingswaarde [W/m^2/sr] 1.22E+1 Blauwlichtschade waarde voor deze lamp, gemeten recht onder de lamp. Er is gerekend met Lb.
Blauwlichtschade risico groep 0 0=geen, 1=laag, 2 = gemiddeld, 3=hoog risico.

Extra


Leds.

4 reacties op “Leds Do It Now – Segula E27 Led peertje dimbaar”

Ledlampen zoals deze, ‘verborgen’ in een klassieke glazen ballon en zonder grote heatsink rond de fitting, lijken in opkomst. Dit baart mij enige zorgen, want ze tarten schijnbaar de wetten rond warmte-overdracht met als waarschijnlijk gevolg een flinke reductie van de verwachtte levensduur door te hoge temperaturen van de leds. Het kleine warmtewisselend oppervlak kan zelfs in de meest optimistische scenario’s (temperatuur in ballon slechts 20 graden, convectiecoëfficient 20-25W/m2K) niet meer dan 2-3W afvoeren bij reële temperaturen, terwijl de lampen 4-5 Watt aan warmte produceren. De (verder overigens prachtige)IR foto’s kunnen dit niet weergeven omdat de IR camera niet goed door het glas kan kijken. Temperaturen in de foto zijn van het glas zelf, niet van de leds erachter. Is het mogelijk om bij deze modellen een klein zichtgaatje in het glas te maken zodat duidelijk wordt wat de werkelijke temperatuur van de lichtbron is? glasbreuk bij het boren kan waarschijnlijk worden voorkomen door het gat door een stukje plakband heen te boren. Ik ben zeer benieuwd.
Veel dank voor de uitgebreide en inzichtelijk gemaakte lampmetingen, ik kan er niet vaak genoeg naar verwijzen!

Beste mr Distel, de IR camera kan inderdaad niet door het glas heenkijken. Dus meet het alleen de temperatuur van het glas zelf. Gelukkig is glas een goede emittor (emissiviteit 0.90-0.95) dus kan ik de temperatuur goed ervan meten.
Een gaatje boren en er dan doorheen meten zou een idee zijn (de IR camera kan door gaatjes van 2 mm goed heenmeten) echter ik heb de lamp niet meer. Anders kon ik het wel doen. Alleen dan weten we de temperatuur van de led zelf (bovenkant) en nog steeds niet van de junctie. Uiteindelijk moeten we ook nog eens het merk en type van de led kennen om te kunnen nagaan wat de junctietemperatuur mag zijn. Het is dus voor mij niet zomaar te bepalen, wel eventueel door de leverancier zelf.

Beste M vd Steen, dank voor het snelle antwoord. Het klopt dat de temperatuur van de printplaat/bovenzijde led nog geen junction temperatuur is, maar het zal in het algemeen een goede indicatie geven hiervan (boven de 80’C is meestal foute boel). Voor een handelshuis lijkt het me erg nuttige informatie met het oog op de kansen van het wel of niet halen van de garantietermijn en alle daarbij komende perikelen. Het betekent wel het opofferen van een review-exemplaar. Misschien is het een idee om het als extra meting aan te bieden?

Hoi mr Distel, ik doe allerlei metingen die men graag wil dat ik doe. Alleen ik heb, in het geval van dat gaatje boren en de meting intern doen, zelf geen kennis omtrend wat het dan wel mag zijn. Dus ik kan dan wel iets voorstellen alleen kan dan zelf niet aangeven wat wel of niet tolereerbaar is. Misschien is die 80 graden wel foute boel, maar misschien is dat met 70 graden ook wel het geval. Aangezien ik de led niet ken durf ik dan geen uitspraken te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *