De Vijf Game Changers van de Energie Transitie

Geplaatst door Rembrandt Koppelaar in Boeken, Transport 5 Reacties»

Boek de Tesla revolutieDe omwenteling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is zo mondiaal en grootschalig dat zelfs voor energienieuwsjunkies het moeilijk is om alles bij te houden. Updates over de laatste ontwikkelingen zijn hard nodig om niet achter te blijven en zodoende schreven we, Rembrandt Koppelaar en Willem Middelkoop, ons laatste boek: De Tesla Revolutie: Waarom de olie-industrie haar macht Verliest.
De zes hoofdstukken van het boek geven snel een overzicht over het hele spectrum: elektrische auto’s, fossiele brandstoffen, duurzame energie, klimaatverandering, elektriciteitsnetten, (geo)politiek, en nog veel meer. Als voorproefje delen we de top vijf van Game Changers die de drijvende kracht zijn achter de Energie Revolutie. We starten met de impact van Tesla, de zeer succesvolle Amerikaanse elektrische autofabrikant en inspirator voor ons boek, dat nu ook accu’s en zonne-dakpannen verkoopt.

Boekverslag Arm en Rijk in Nederland (Willem Vermeend)

Geplaatst door Marcel van der Steen in Boeken Geen reacties»

arm-rijkOnlangs een boek gelezen over arm en rijk in Nederland. Het thema interesseert me vanwege dat ik geloof dat een grote kloof niet goed is voor veiligheid en tevredenheid in een land. Het thema rijk en arm is bij vele in de interesse geraakt toen Thomas Piketty zijn analyse openbaarde in zijn boek Capital in the 21st century, en daarin ook zijn toekomstbeeld uitlegt; een samenleving waarbij rijken ten koste van de armen steeds rijker worden en overal de dienst uitmaken.
In dit boek over arm en rijk in NL legt Willem Vermeend de situatie uit in NL, analyseert de voorspellingen van Piketty en geeft zelf mogelijke (andere dan Piketty) oplossingen. Dit laatste doet hij met een breed vizier en dat vind ik correct en goed. Ik heb zelf ook bedenkingen bij het geheel en die heb ik er in een apart hoofdstuk bijgezet.

Update 5 nov 2015: Rijken worden 10 % rijker (in Nl).

Het kleine boek over de grote bedreigingen voor onze wereld

Geplaatst door Marcel van der Steen in Boeken, Klimaat 1 Reactie»

beyondTerrorDit artikel is een boekverslag van een boekje dat mijn ogen verder heeft opengemaakt. De Oxford research group heeft dit boekje uitgebracht en presenteert een viertal grote problemen die we huidig kennen en waar we meteen moeten werken aan een oplossing willen we voorkomen dat de gevolgen vele mensenlevens eisen en onze huidige samenlevingen ontwrichten. En om duidelijk te zijn, terrorisme, waar de meeste regeringsleiders hun mond van vol hebben, is slechts een (klein) gevolg hiervan. De oplossing van dit afgeleide probleem is niet te vinden in de directe aanpak ervan maar in het oplossen van de in dit boek gepresenteerde problemen.