Algemene Voorwaarden

Op alle diensten geleverd door OliNo Energy BV zijn de Algemene Voorwaarden OliNo Energy BV (klik hier) van toepassing.

Website

De informatie op deze website van de OliNo wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. OliNo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en / of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals die op de website van OliNo worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Er is naar gestreefd de rechten van de illustraties in op deze website te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Hiervoor is daar waar nodig contact gezocht met de rechtenhebbende. Als het zo is dat dat niet zou zijn gebeurd voor een voorkomend geval en er wordt gemeend rechten te kunnen doen gelden, gelieve dan contact op te nemen met OliNo zodat naar een passende oplossing gewerkt kan worden.