Missie

Op naar een samenleving die op een duurzame manier voorziet in haar eigen energie. Onze organisatie gaat daar een bijdrage aan leveren. We hebben een toepasselijke naam gevonden voor onze organisatie, OliNo genaamd, waarmee we willen zeggen: Olie Nee!

Visie

Duurzame energie is er genoeg, dit blijkt duidelijk uit het volgende plaatje.

Wereld v oorraden en energie verbruik

De meest logische keuze is om gebruik te maken van het enorme potentieel van de jaarlijkse energie die we van de zon ontvangen (het enorme gele blok).
Dit is ook de meest eerlijke keuze naar onze nakomelingen en onze medebewoners van onze wereld toe.

We moeten ook snel om naar duurzame energiebronnen, want het tekort aan fossiele brandstoffen nadert snel. Zie hiervoor ook de website van Peakoil Nederland.

Strategie

De manieren waarop wij onze missie ten uitvoer willen brengen staan niet vast maar zullen uitbreiden naarmate het inzicht en de mogelijkheden vorderen. Wat we tot nu toe doen is het volgende:

  • we zoeken naar middelen om het eigen gebruik duurzaam op te wekken (verbeter de wereld, begin met jezelf)
  • we zorgen voor bewustwording van het energieprobleem (elkaar informeren)
  • we publiceren voorbeelden van duurzame energieopwekking (elkaar helpen)
  • we publiceren voorbeelden van energiebesparing (elkaar helpen)
  • we staan open voor uw hulp, ideeën en opmerkingen en bieden de mogelijkheid die te delen, zie ook kopij