Verduurzamen woningbestand Woningcorporaties

Geplaatst door Danny Steenhorst in Energiebesparing, Overheid 2 Reacties»

woningcorporaties zijn opgericht om het bouwen, beheren en verhuren van kwalitatief goede woonruimte met een betaalbare huur voor mensen met een smalle beurs. Omdat de energieprijzen hoog zijn, vormt de energierekening een steeds groter deel van de kosten van de huurders, en daar moet wat aan worden gedaan.

Energiebesparende maatregelen financieren met Duurzaamheidslening

Geplaatst door Marinus Nutma in Overheid 2 Reacties»

WP met PVHet doel van de Duurzaamheidslening is het stimuleren van mensen in het nemen van duurzame maatregelen voor hun woning. Met deze lening kunnen energiebesparende investeringen worden gefinancierd. Bijvoorbeeld het isoleren van de woning, het installeren van een warmtepomp of het plaatsen van zonnepanelen.

Decentrale duurzame energie: een kans om polarisering op te heffen?

Geplaatst door Niels Bosman in Overheid Geen reacties»

Burgers de macht met energieopwekkingVerschilt de wereld van nu sterk met de wereld van voor 2008? De financiële en economische crisis heeft wereldwijd ons systeem op de kop gezet. Waar het voorheen vooral ging om economische waarden, kijken we nu veel meer naar andere waarden. Vanaf de jaren ’80 zijn we het neoliberale paradigma in gemanoeuvreerd door economen, politici en denktanks die ons vertelden dat er absoluut geen ander alternatief is dan de neoliberale waarheid.

Belasting op arbeid verleggen naar belasting op grondstof

Geplaatst door Danny Steenhorst in Energiebesparing, Overheid 4 Reacties»

KlavertjesWe leven in een samenleving met veel en goede voorzieningen. Om deze voorzieningen op een hoog niveau te houden is er veel geld nodig. Alhoewel er veel zaken zijn waar geld aan wordt uitgegeven waar niet iedereen het mee eens is, is men over het algemeen redelijk tevreden over de bestedingen van de overheid. Dat er belastingen zijn, is dan ook voor het merendeel van de mensen logisch. Om over te gaan naar een duurzame samenleving is er wel een verschuiving nodig van belastingen op arbeid naar belastingen op grondstoffen en energie.

Zijn we wel klaar voor een duurzame toekomst?

Geplaatst door Niels Bosman in Economie, Overheid, Uitleg 11 Reacties»

In 1995 kwam de kaskraker ‘Waterworld’ in de bioscoop uit. In deze film wordt een toekomstbeeld geschetst van een wereld die bijna volledig onder water staat door het smelten van de ijskappen. Uiteraard gaat het hier om een sciencefiction film. Maar deze film maakt wel duidelijk dat klimaatveranderingen enorme invloed hebben op de economie, lokale gemeenschappen en leiden tot sociale conflicten in de werkelijke wereld waarin we nu leven en dat we moeten omschakelen naar meer duurzame bronnen en minder afhankelijk moeten gaan worden van fossiele brandstoffen in politieke instabiele landen. De vraag is of we dat als samenleving wel kunnen?

Afgekochte CO2 emissierechten betaald door de overheid

Geplaatst door Jeroen van Agt in Niet-duurzaam, Overheid 15 Reacties»

Negen grote bedrijven in Nederland waar onder Tata Steel, DSM en Akzo zijn in het geheim met de overheid overeengekomen om vanaf 2013 zo min mogelijk te betalen voor de uitstoot van CO2. Het principe “de vervuiler dokt” wordt aan de laars gelapt. Van 2013 tot 2023 legt de overheid naar schatting 2 miljard op tafel in het voordeel van de zware industrie. Door deze deal is E.O.N. in staat om een anders onrendabele kolencentrale straks rendabel stroom te laten leveren aan deze 9 bedrijven.

NL verdient schonere en hernieuwbare energie!

Geplaatst door Jeroen van Agt in Overheid 3 Reacties»

In de Nederlandse grondwet staat dat iedereen recht heeft op gelijke behandeling. Het wetsartikel is in eerste instantie van toepassing op burgers maar dit principe is uiteraard ook van toepassing op bedrijven, waar concurrentie vervalsing of het mededingingsrecht in het geding zijn. Het verwijst naar het zogenaamde “level playing field”, een door veel politici gebezigde “oneliner”. Helaas zien wij dit grondrecht van een “gelijk speelveld” bij de economische beleidsmakers van de Nederlandse overheid in het geheel niet terug. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe duurzame ontwikkelingen in Nederland die met name van het midden-en klein bedrijf (MKB) en innovatieve zelfstandige burgers komen structureel tegengehouden worden.

Dit heeft er onder andere toe geleid dat Nederland is afgezakt tot een van de laagste plaatsen op de ranglijst van ontwikkelde landen, als het gaat om innovaties en toepassingen op duurzaam gebied.

Daarom is er een manisfest gemaakt met daarin voorstellen hoe tot verbetering te geraken.

Noodzaak tot vaart in het transitieproces, brief aan de regering

Geplaatst door Jeroen van Agt in Overheid 3 Reacties»

In het komende decennium staat Nederland en bepaald niet Nederland alleen, voor zeer grote uitdagingen en veranderingen op het gebied van de energievoorziening. De Zonnestroom Producenten Vereniging (ZPV) en de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) adviseren de komende regering daar rekening mee te houden en vaart in het transitieproces te zetten. Daarom hebben de besturen van de ZPV en ODE op dinsdag 24 augustus 200 een brief gestuurd naar de (in)formateur, de minister president, met afschriften naar Hare Majesteit onze Koningin, fractievoorzitters van politieke partijen in de Tweede Kamer, de ministers van Economische Zaken en Rijkswaterstaat, naar energiespecialisten van de politieke partijen en de media.