Energysaver, zin of onzin?

Geplaatst door Marcel van der Steen in Energiebesparing, Niet-duurzaam 42 Reacties»

Een vriend van me stuurde een link van een nieuw apparaat, de Luctor Energysaver. Een grappig apparaat, dat je alleen maar in een stopcontact te plaatsen (het liefst zo dicht mogelijk in de buurt van de meterkast) en je bespaart tot 25 % op je elektriciteitskosten. Ik ging eens doorlezen en geloof er niet zo in.
Plaatje van de Luctor Energysaver

Het apparaat

Op de aangegeven website wordt uitgelegd hoe het apparaat zou moeten werken; je steekt de Energysaver in een stopcontact dat zo dicht mogelijk bij de meterkast. Hierdoor worden stroompieken onderdrukt en door een verbetering van de power factor verlaag je de uiteindelijke stromen in je net-groep en daardoor zou je kosten besparen.
Verder vertelt de website dat het apparaatje een geavanceerde condensator bevat, die energie opslaat en deze lokaal kan afgeven aan verbruikers, waardoor wij minder elektriciteit van het energiebedrijf vragen.

De powerfactor

Eerst eens wat over de powerfactor. In een apart artikel ga ik er al op in. De powerfactor is een verhouding tussen het netto afgenomen vermogen P en het schijnbare vermogen S. In het schijnbare vermogen S zit ook het blindvermogen; wat vermogen is wat niet door de eindverbruiker gebruikt wordt maar wel opgenomen wordt en weer teruggegeven (zie ook het artikel zelf).
Als gewone eindgebruiker betaal ik niet voor het blindvermogen; ik betaal alleen voor het werkelijk afgenomen vermogen P!
Alleen grote bedrijven moeten betalen voor blindvermogen; dit is best een hoge prijs, en daarom wordt er door hen vaak geïnvesteerd in powerfactor correctie-eenheden die daar juist een set van condensatoren gebruiken.
Maar goed, een normale eindgebruiker betaalt dus alleen voor het werkelijk afgenomen vermogen P! En niet voor blindvermogen.

Toch heeft een lage powerfactor wel wat nadelen, en deze worden in mijn artikel over de power factor ook genoemd. Onder andere lopen er over het net grotere stromen dan nodig voor het netto afgenomen vermogen zou nodig zijn (er loopt namelijk ook de blindstroom), en wanneer er grotere stromen lopen is het verlies over de netkabels ook wat groter – dit is verlies over de weerstand van de kabel zelf en worden Ohmse verliezen genoemd. Daar dit verlies ook werkelijk afgenomen vermogen is, betaal je hier als normale eindgebruiker wel voor, maar dat verlies is maar marginaal in die paar tientallen meters dikke netkabel die ik in mijn huis heb liggen na mijn meter.

Mijn eerste conclusie is dat met een apparaat, dat alleen een powerfactor correctie doet van bijvoorbeeld 0.75 naar 1 (ik neem het voorbeeld zoals in het productartikel), ik als normale eindgebruiker geen besparing van elektriciteit ga zien door de reductie van de stroom, omdat ik toch al niet betaalde voor het blindvermogen. Door een betere powerfactor zal de totale stroom (die bestaat uit de som van blindstroom en normale stroom) afnemen (doordat de blindstroom kleiner wordt). Hierdoor zijn er lagere Ohmse verliezen in het netwerk van kabels dat ik achter mijn meter heb en dat is dan de werkelijke besparing van een particuliere eindverbruiker. Ik kom hier nu op terug.

Het verlies over de kabel

Om een beetje inzicht te geven over het te verwachten verlies over een koperen netspanningskabel van 2.5 mm2, geef ik hier een voorbeeld. Ik neem de situatie dat ik vermogen verbruik op 1 groep, tegen een powerfactor van 0.75 dat in het artikel van het product ook genoemd wordt als voorbeeld. Ik bereken de stroomgroottes bij deze genoemde powerfactoren. Daarna geef ik een realistische inschatting van de weerstand van de netleidingen in deze groep, en bereken dan de vermindering in Ohmse verliezen over deze kabels omdat ik de powerfactor correctie van 0.75 naar 1 heb toegepast. Als laatste relateer ik deze vermindering aan verlies aan het totale afgenomen vermogen, en bereken dat in % uit.

De grotere stroomafname dan nodig is
Neem aan dat ik een verbruiker heb die netto 2300 W afneemt.
Als deze verbruiker dit zou afnemen tegen een powerfactor van 1, dan geldt voor de stroom: I [A] = P [W] / U [V] = 2300 / 230 = 10 A.
Als deze verbruiker dit zou afnemen tegen een powerfactor van 0.75, dan geldt voor de stroom: I [A] = S [VA] / U [V] = P [W] / PF / U [V] = 2300 / 0.75 / 230 = 13.3 A.
Er loopt dus een 33.3 % grotere stroom dan nodig is voor de netto vermogensafname. De stroom is groter omdat er ook blindvermogen is. Zoals gezegd betaalt de particuliere verbruiker niet hiervoor. Echter een grotere stroom zorgt voor extra Ohmse verliezen over de kabels, waarvoor we we betalen.

De Ohmse weerstand van de netkabels in de groep
Stel ik heb in mijn groep kabels liggen die een afstand afleggen van 40 m. Dat is dan 2 x 40 m kabel (voor de heen – en retourkabel) dus 80 m. De kabel die gebruikt wordt is een koperen kabel met 2.5 mm2 doorsnede. Ik kan middels de volgende formule uitrekenen hoeveel weerstand ik heb in 80 m van deze kabel:
R [ohm] = rho_cu x l / A =
= 17.5 x 10-9 [Ohm . m] x 80 [m] / 2.5 [mm2] =
= 1.4 x 10-6 [Ohm . m2] / 2.5 x 10-6 [m2] =
= 0.56 [Ohm].
Dit zou de weerstand zijn wanneer er een gelijkstroom door de kabel zou lopen. Nu echter is de stroom van het net een wisselstroom, en deze maken niet gebruik van de gehele dikte van de kabel. De wisselstroom heeft de neiging om aan de buitenkant van de kabel te lopen, waardoor het binnenste van de kabel niet zo efficient gebruikt wordt. Hierdoor neemt de weerstand die een wisselstroom die wat toe ten opzichte van de gelijkstroom-weerstandswaarde die ik zojuist heb uitgerekend. Dit effect wordt het skineffect genoemd. Een algemene uitleg wordt ook hier gegeven en een gehele berekening voor koper netdraad vind je hier als bijdrage van Freddy. Het komt erop neer dat voor 50 Hz wisselstromen en onze kabeloppervlak van 2.5 mm2 wij geen effect ondervinden van skindiepte. Dus de weerstand van de kabel blijft die 0.56 Ohm, ook voor 50 Hz wisselstroom.

De besparing bij de powerfactorcorrectie

Het Ohmse verlies in de kabels is als volgt uit te rekenen:
P_verlies [W] = R [Ohm] x I2 [A2].

powerfactor schijnbare stroom Ohmse verliezen
0.75 13.3 A 100 W
1 10 A 56 W

De besparing in Ohmse verliezen is dan 100 – 56 = 44 W. Dit is nu te relateren t.o.v. het netto vermogen van 2300 W, zijnde 44 / 2300 x 100 % = 4.3 %.

Mijn tussenconclusie is dat met een powerfactor correctie apparaat ik besparingen kan krijgen voor particuliere verbruikers als gevolg van een kleiner Ohms verlies in de netkabels in mijn huis. In een berekend voorbeeldgeval waarbij ik 2300 W afneem van een groep komt dit neer op 4 %.

PF correctie nogmaals bekeken

Het apparaat dient geplaatst te worden dichtbij de meterkast en het liefst waar zo weinig mogelijk apparatuur is, dat is wat wordt aangeraden door het productartikel. Dan wordt de PF correctie toegepast dichtbij de meterkast en ik weet dat de apparatuur wat verder weg staat. Ik heb dat voor de duidelijkheid in een schema gezet.

Schema van de energysaver op de juiste plek
Figuur: de energysaver op zijn voorgestelde plek; dichtbij de meterkast en wat vandaan van de verbruikers

Dus bij de meterkast, waar ik U_net geschreven heb, is de powerfactor (PF) gelijk aan 1, omdat de energysaver dit mooi corrigeert. En het gebied ná de energysaver heeft weer te maken met een PF van 0.75, wat onze aanname was. Er is nu een blindstroom tussen de energysaver en de belasting, wat wil zeggen dat er stroom heen- en terugloopt tussen de energysaver en de belasting. Het is jammer dat de belasting zover wegstaat van de energysaver, want nu loopt de blindstroom door de leidingen tussen beide apparaten en hiermee zorgt voor een verlies over de weerstand van de leidingen! Dus verlieze we nog steeds!
De enige die eraan verdient wanneer we een energysaver plaatsen, is het energiebedrijf! Zij zien nu namelijk alleen maar een PF van dichtbij 1 (aangenomen dat de energysaver goed werkt). Maar wij particulieren, die het apparaat dichtbij de meterkast plaatsen en onze verbruikers wat verder weg, hebben geen winst, omdat de vereffeningsstromen tussen de energysaver en de verbruiker nog steeds over ons netwerk van draden lopen en over de weerstand van deze draden steeds verlies hebben. Beter zou het zijn wanneer de energysaver zo dicht mogelijk bij de verbruiker zou worden geïnstalleerd, want dan heb je de vereffeningsstromen dichtbij het apparaat zelf met korte draadlengtes en dus weining Ohmse verliezen, maar dan moet je een energysaver kopen voor iedere verbruiker. Dat wordt wel erg duur.

Mijn eindconclusie is dat met de energysaver, geplaatst op de voorgestelde plek dichtbij de meterkast en liefst met afstand van de verbruikers, nog minder wordt bespaard dan eerder uitgerekend. Dus ipv 4 % eerder heel dicht bij 0 %.
Er is wel een winnaar, namelijk het energiebedrijf, die nu geen blindstromen meer levert en dus geen Ohmse verliezen heeft in zijn eigen netwerk. Maar moeten wij als burger daarvoor betalen?

De meting in het artikel doorgelicht

Het is toch ook eens goed om te zien wat men in het het artikel zelf vertelt. Veel van wat er instaat is nu te beoordelen met het verhaal wat ik boven gehouden heb. Ik wil nog terugkomen op de set van metingen die de vermindering van de stroom laten zien. Hierbij de meetgegevens van het artikel:

Voorbeeld producttest VOOR en NA installatie van de Energysaver(r)
Plaatje van stroommeting voor gebruik van de energysaver
Figuur: stroommeting voordat de energysaver wordt gebruikt, waarde is 1.306
Plaatje van stroommeting bij gebruik van de energysaver
Figuur: stroommeting waarbij de energysaver wordt gebruikt, waarde is 0.642

Ik geloof best dat de gemeten stroom afneemt. Echter het is niet correct te stellen dat we hiermee een besparing hebben van 1.306 naar 0.642 Ampère. De reden is dat de stroom van 1.306 A de schijnbare stroom is, die bestaat uit een deel netto stroom en een deel blindstroom. De netto stroom is verbonden met het netto vermogen waarvoor we betalen, en de blindstroom is verbonden met het blindvermogen waarvoor we als particuliere verbruiker niet betalen!
Er loopt dus wel een lagere (schijnbare) stroom, dus er zal in totaal wat minder energie verloren gaan in de Ohmse weerstand van de netkabel. Echter, wanneer je de energysaver plaatst ver weg van de belasting, dan nog zullen de blindstromen heen en weer over de netkabels en hun weerstand lopen en verliezen we alsnog energie als gevolg van Ohmse verliezen.
Het gebruik van de energysaver is mooi vanuit het gezichtspunt van het energiebedrijf, dat graag klanten heeft met een powerfactor van 1; hierdoor hoeft het energiebedrijf geen blindvermogen te leveren en is er dus voor het energiebedrijf zelf geen Ohms verlies over de kabels die het elektrische vermogen naar onze huizen brengen.

Mijn advies, koop het ding niet voor de energiebesparing.

42 reacties op “Energysaver, zin of onzin?”

’s Nachts, als de meeste apparaten met inductief gedrag uitstaan (TL-armaturen, elektromotoren), genereert de Luctor juist blindstroom. Het beste zou zijn, als de Luctor de daadwerkelijke blindstroom zou meten en afhankelijk daarvan het optimale aantal condensatoren zou inschakelen.

@ Vincent
Je hebt gelijk. Omdat de energysaver gewoon in het stopcontact wordt geplaatst , dus niet in series met de verbruikers maar juist parallel staat ermee, kan het apparaat niet de stroomvorm meten die door de verbruikers wordt gevraagd en dus kan niet de powerfactor bepalen. Het gevolg is dat de energysaver maar aanneemt dat er een powerfactor is van 0.75 met een inductief gedrag, wat deze tracht te compenseren door gebruik te maken van condensatoren.
Als ik nu een huis heb met meet capacitieve belastingen, dan is het compensatiegedrag van de energysaver juist ongewenst; de extra capaciteit zal voor overcompensatie zorgen en zal dan de powerfactor weer verlagen!

@ Danny,
Als het waar is dat gemiddeld gezien de meeste huizen een inductieve blindstroom afnemen (de stroom loopt achter op de spanning), dan heeft de energysaver wel wat zin en verbetert het de powerfactor. Dan zijn er dus minder verliezen in de netkabels van het energiebedrijf en hierdoor heeft het energiebedrijf (en indirect wij allen) er baat bij.
Als er echter veel huizen zijn met een blindstroom die capacitief is (de stroom loopt voor op de spanning), dan heeft de energysaver geen zin want dan dreigt overcorrectie en dus weer verlaging van de powerfactor.
Ik heb even geen zicht op wat de gemiddelde situatie is. Het energiebedrijf zou een business case moeten berekenen om te zien of correctie bij de eindgebruikers zinvol is.
Een andere manier is om power factor correctie toe te passen in ieder apparaat afzonderlijk. Dan lopen er in ieder geval nooit blindstromen buiten ieder apparaat. Of dit economisch en zelf met een energiebalans gunstig is, moet per apparaat berekend worden. Dat is best veel werk. Wellicht is het toch het beste om de blindstroom-vervuiling in ieder apparaat zelf aan te pakken en er vanuit de overheid regelgeving mee te verbinden die verlicht stelt dat iedere verbruiker een power factor heeft van nagenoeg 1.

Ik kan het mishebben, maar volgens mij betalen wij helemaal geen blindstroom ( want dat heb je bij een slechte cos pie). Waarom denk je dat bij grote installatie het energiebedrijf eist dat de cos pie beter is dan 0,9 of zelfs hoger?! alleen maar omdat zij een hoop stroom moeten leveren die ze niet betaald krijgen en de wattverliezen in de kabels toenemen.

@ yoeri
Je redenering klopt. Wij als burgers betalen niet voor blindstroom, noch doen kleine bedrijven dat. Alleen de grootverbruikers moeten betalen voor blindstroom, en die prijs is niet gering. Kijk eens naar deze tariefstructuur, waarin je ziet dat een leverancier als InfraMosane:

  • bedrijven met een gecontracteerd vermogen van > 50 kW laat betalen voor blindstroom
  • de prijs van een kVAr 0.6 €ct is en voor een kWh is dat 0.87 + 0.099 = 0.97 €ct.

Betaling wordt vereist omdat bij deze grotere afnames, de blindstroom ook significanter worden. Zie verder dit artikel over PF voor een verdere uitleg over de nadelen van een lage powerfactor.

ik heb 1 gekocht
zondag ga er mee worden getest
met digitalen verbruik meter
wasmachine word op 60graden gezet eerst zonder energysaver
en daarna zelfde graden wassen met energysaver
we gaan het verschil dan weten
is het negatief dan moet we het heel belgie laten weten
als het positief is moet heel de wereld het weten
maandag zou het normaal klaar zyn met testen

sorry voor het wachten
hadden digitalemeter besteld is vrydag pas aangekomen
hou u vast ongelovige
het produkt werkt
de test die we gedaan hebben is juist dubbel gecheckt
bedoel daarmee hebben wasmachine 2 keer laten draaien zonder energysaver en 2 keer met energiesaver resultaar
wasmachine had piek verbruik van 2.413kwh
wasmachine verbruikt per wasbeurt 1.251kwh
met energiesaver verbruikt 0.812kwh
het werkt
en de wereld is niet plat
maar de wereld is rond
en energiesaverwerkt
laat het de wereld weten
u kunt meer als 30procent besparen
laat die andere maar verhaaltjes vertellen dat het ongelofelyk is

hallo

heb nog wat testen gedaan

is een raar machine

het werk beste op wasmachine 35 procent

op stofzuiger 12.5 procent

op tv ook 12.5 procent

op microgolfoven 12.5 procent

op verwarming 0 procent

warmwaterkoker 0 procent

op pc 0 procent

koffiezetter 0 procent

op droogkast 0 procent

procenten zyn wat het bespaard

heb nu gedaan met testen

de testen werden gedaan met kilowattmeter van gamma het meet af tot 3 cyfers na de komma

hoop dat u een beetje info hebt
over energysaver

dus het werkt niet op verwarming elementen

maar het werkt wel op andere produkten

Ik denk dat Europcarnavalszot de boel belazert omdat hijzelf die rommel verkoopt.

Hoe kan je nu 50% besparen als je weet dat:
70% van het verbruik van een wasautomaat in de verwarming van het water zit wat een zuiver Ohmse belasting is. Van wat overschiet voor de motor is ook driekwart ohms. Dus het blind vermogen of liever energie, bedraagt maar 10% van het totale verbruik, en er gaat zeker geen 10% van de geleverde energie verloren in de draden.
De besparing kan dus hooguit 1% bedragen, ALS het niet om een vaste component zou gaan, dus het zal nog minder zijn.

Bovendien is de condensator in het doosje zeker onvoldoende groot om effectief te zijn voor vermogens van kW, als ge ziet hoe massief en duur een echte cosphi condenatorbatterij is.

Als je een digitale kWh-meter hebt betaal je wel degelijk voor de afgenomen blindstroom. Als je zo’n ouderwetse hebt niet. Vooropgesteld dat het apparaat werkt zou je het in dat laatste geval dus gebruiken om minder stroom te verkwanselen. Blindstroom levert immers geen rendement voor de afnemer.
Persoonlijk denk ik dat het apparaat niets actief doet. Het geeft staandaard een capacitieve belasting (ook als er geen verbruiker aangeschakeld staat). Anders zou je geen beroerde resultaten krijgen bij een ohmse belasting. Kan ook niet anders bij een parallel schakeling…

@ Guus,

Hoe weet je zo stellig dat je met een digitale kWh-meter ook betaalt voor blindstroom? Dan zou de energieleverancier je daarvan in kennis moeten stellen, als ze je oude meter vervangen. Je gaat dan immers ook betalen voor niet geleverde energie. Ik ga er vooralsnog vanuit dat er een cosφ-correctie in zit, zoals dat bij de meeste losse energiemeters ook het geval is.

@Arie
De oude meters waren zo geconstrueerd dat ze ‘last’ hadden van een cos phi (2 spoelen die haaks op elkaar staan). De digitale meter meet gewoon de opgenomen stroom, ongeacht de faseverschuiving. Dat is ook veel eerlijker, het is immers wat je verbruikt. Ik zie geen reden voor het energiebedrijf om dit te melden.
Als er al sprake zou zijn van een cos phi correctie dan hoort die thuis in de oude meters.

@ Guus,
Als de nieuwe digitale meters de stroom meten, en deze vermenigvuldigen met de 230 V AC, dan betaal je dus voor het schijnbare vermogen. En het schijnbare vermogen bestaat uit werkelijk vermogen en blindvermogen. Je betaalt dus voor het blindvermogen net zoveel als voor werkelijk vermogen.
1. Is dat wel terecht? M.a.w. zijn er ook dezelfde kosten mee verbonden?
2. Als je als verbruiker eerst een analoge/oude meter had die alleen het werkelijk vermogen mat, en je krijgt op een bepaald moment een digitale/nieuwe die de gehele stroom meet en daarmee het schijnbare vermogen, ga je, afhankelijk van je blindstroom, ineens meer betalen. Hoe is dat te rechtvaardigen?

@ Guus,
Ik begrijp niet, dat je het eerlijk vindt als je ook voor blindenergie betaalt. Ik geloof er dus ook helemaal niets van. In elke digitale meter zit natuurlijk een cos phi correctie. Een dergelijke voorziening is heel simpel aan te brengen. Deze zit ook in mijn losse energiemeter van € 13, waarmee ik thuis metingen verricht.

@Arie
Als gebruiker bepaal jij of je een apparaat in huis haalt dat ook blindstroom verbruikt. Hoewel je er nix aan hebt verbruik je het wel en moet het energiebedrijf het ook leveren. Daarom is het redelijk dat de gebruiker ook betaald voor het verbruikte.
@mvdsteen
Zie ook mijn antwoord hierboven. De termen blind- en werkelijk vermogen zijn een wiskundige benadering van het feit dat de stroom gewoon in fase verschuift tov de spanning. Het is stroom die je afneemt ongeacht de faseverschuiving dus is het reeel dat je daarvoor betaalt. Met de oude meters had je dus wat massel…
Nou ging vroeger al eens een gerucht in de rondte dat die oude meters gecorrigeerd waren voor de cos phi, maar dan wel in het voordeel van de leverancier (dus ze gingen er vanuit dat je al een slechte cos phi had).

p.s.
Ik weet het niet zeker maar ik heb begrepen dat energie terug leveren aan de leverancier bij de nieuwe meters niet altijd leidt tot het terug lopen van de meter. Dit itt de oude meters.

@Guus,
Je stelt in je antwoord bij 20 dat de oude meters niet het werkelijke kWh meten maar tevens ook een blindvermogengedeelte. Ik ben het daar niet mee eens. Wanneer ik op mijn oude meter kijk dan zie ik dat het een kWh meter is. Dat wil dus zeggen, werkelijk vermogen. Als het namelijk schijnbaar vermogen zou zijn geweest, dan had daar geen kWh moegen staan, maar dan had er kVAh moeten hebben gestaan. En dat staat er niet. Het zou dus incorrect zijn wanneer de oude meter, die kWh aangeeft te meten, toch ook nog een blindvermogencomponent meet en daarmee in rekening brengt.
Ik heb voor de volledigheid aan de Essent (klantenservice) gevraagd of we met de digitale en met de oude draaimeters kWh betalen of ook voor blindstroom. Ik hoop dat ze antwoorden.

Als je energie teruglevert aan de het net, bijvoorbeeld omdat je zonnepanelen op je huis hebt staan, dan heb je inderdaad een kWh meter nodig die dit ondersteunt. De oude ferraris meters deden die uit zichzelf (deze liep de andere kant op). Als je een digitale meter laat plaatsten dan moet je specifiek om een meter vragen die dit ondersteunt. In mijn geval heb ik een digitale meter laten plaatsen met 3 telwerken (dal tarief, plateau tarief en teruglevering).

Ben ook benieuwd naar hun antwoord. Neemt niet weg dat het redelijk is dat je betaalt voor de afgenomen blindstroom. Jij bent tenslotte wel de afnemer.
En wat die oude meters betreft in mijn antw 20, daar schreef ik dat het een gerucht was, ik stelde niets. Wat ik trouwens bedoelde met correctie is geen echte correctie natuurlijk. Die meters waren gewoon onzuiver gemaakt zodat ze meer verbruik aangaven dan alleen het werkelijk afgenomen vermogen omdat niemand een cos phi heeft van 1. Wat wel feit is, is dat die kWh-meters onderling behoorlijk konden verschillen, wat het gerucht eigenlijk wel ondersteunt.

Potverdorie, ik lees nu pas deze zin:
In het schijnbare vermogen S zit ook het blindvermogen; wat vermogen is wat niet door de eindverbruiker gebruikt wordt maar wel opgenomen wordt en weer teruggegeven (zie ook het artikel zelf).
Dit is absoluut niet waar! Dat verklaart voor mij de reacties dat het als onredelijk overkwam als men voor blindstroom moet betalen.

Een vraagje ?, daar ik geen electro kennis heb
ik ben woonachtig in Spanje , en deze dingen worden hier dus ook aangeboden . Is het mogelijk dat men in andere landen wel die blindstroom moet betalen? dat we dus wel een lagere rekening hebben ?
of is het allemaal kul ?

Ludo, de energysaver zorgt voor verbetering van de powerfactor. Wat dat wil zeggen is dat je minder blindstroom hebt. De stroom die in de laatste plaatjes in het artikel gemeten wordt is een samentelling van actieve stroom en blindstroom. De actieve stroom betaal je als klant. De blindstroom niet. Blindstroom moet je zien als het heen en weer sjouwen van energie tusen de leverancier van elektriciteit naar jouw applicatie toe en dan weer terug. Dit heeft jouw applicatie (wanneer deze een lage powerfactor heeft) blijkbaar nodig om goed te werken. Dat heen en weer sjouwen is het blindvermogen en dat betaal je niet omdat je steeds weer die energie teruggeeft. Voor de elektriciteitsleverancier is het niet handig dat ie tijdelijk wat exra moet leveren wat ie terugkrijgt, want daarvoor moet ie wel dikke kabels aanleggen om de tijdelijk grote stromen te kunnen leveren.
Dus, voor jou als priveklant schiet je er niets mee op. De elektriciteitsleverancier vindt het wel prima als je het toepast en als daardoor je powerfactor van alle apparatuur in je huis verbetert (naar de waarde 1 gaat). Maar zoals gezegd, daar bespaar jij niets mee want je betaalde toch alleen maar het actieve deel van de stroom

Het is ook zo dat de markt der kleine afnemers, qua leveringsnetwerk totaal anders is dan de markt der grote vermogensafnemers, die heel vaak ook per klant een volledig eigen ‘onderstation’ (hoogspanning naar gebruisspanning transfo + stoompiek regeling + al wat men nog nuttig vind..) moeten installeren.
De kleine afnemers halen gezamelijk op de meest willekeurige wijze (puur chaotisch) stroom van het net. Dat leveren en terugleveren is dan ook functie van die niet direct voorspelbare chaos, en wordt er grotendeels (als gemiddelde door de dag heen) echter ook terug door afgevlakt over kortere afstanden op het distributienet. Het kan echter evengoed onvoorspelbare (accuut) en +- voorspelbare (tijdsperiodes zoals ochtend, vooravond) pieken vertonen. Die veel meer te maken hebben met het verbruikers-gedrag, dan met de PF… Als iedereen tussen 5 en 6u thuiskomt en tegelijk allerlei apparaten begint te gebruiken, dan heb je een gigantische piek vanuit primair verbruikersgedrag, hoe goed of hoe slecht de PF ook moge zijn. Het verdeelnetwerk is daar wel op gebouwd… het is dus reeds overgedimentioneerd, gewoon omdat men met kleine gebruikers niet kan afspreken wanneer ze hun stroom vooral afnemen. De verschillende tarieftypes spelen daar op in, maar verhinderen geenszins het bestaan van die pieken. Stel dat de hele buurt NET op hetzelfde moment zijn lichten aansteekt, wat heb je dan ? … 😉 … de kansen liggen zoals bij de LOTTO, de kans op het groot lot is heel klein, maar de kans bestaat.
Dus, HET verschil met de grote afnemers, is dat grote afnemers mekaar niet gemiddeld-willekeurig uitvlakken. Alle fabrieken draaien rond dezelfde uren … etc etc, en nemen gedurende lange periodes constante grote stromen af. Daarom gaan ze ook betalen voor de extra investeringen die de stroomleveranciers maken, berekenbaar en redelijk goed voorspelbaar, dus “op maat”. En dan hebben zij er belang bij, een “onderstation” te bouwen dat er voor zorgt dat de stroomleverancier zelf minder kosten moet maken… en overigens beginnen de grote afnemers met een lager basistarief dan de kleine afnemers… dus, zo zwart-wit is het allemaal niet.

De populariteit voor dit soort toestelletjes bij particulieren, speciaal in de USA heeft er mee te maken dat ze in de Amerikaanse huishoudens gemiddeld veel meer motoren in gebruik hebben dan hier.
Als luxe dicteert dat je alles motoriseerd, dan krijg je natuurlijk meer te maken met zwaar fluctuerende spanningen op het net. Ik had vroeger reeds verstaan, dat dit soort toestellen, toen ze meer dan 10 jaar geleden populair werden in de USA, oorspronkelijk bedoeld waren om zichzelf te beschermen tegen de vaak belabberde leveringskwaliteit op het net. En pas in tweede instantie, vermarkt gingen worden als ‘besparing’, wat een kleine leugen blijkt te zijn.
NIST (het Amerikaaans “National Institute of Standards and Technology”) plaatste er zelf een artikel over, ten behoeve van de Amerikaanse consumenten: http://www.nist.gov/pml/div684/power_121509.cfm

Herwig, interessante link die je stuurt. Ook in Amerika hebben ze gezien dat die apparaatjes niet zorgen voor vermindering van kosten voor de elektriciteit van de prive eindgebruiker. Maar ik dachtdat dit apparaat toch te klein is voor het opvangen van spanningswisselingen op het net. Want hoe zou het dat moeten dan?

Ik ben een akkerbouwer tegengekomen die een (zoals hij het noemde) Ampèreverlager heeft die ‘iets’ met de Cosinus Phi doet. De Akkerbouwer heeft een kleinverbruikaansluiting van <3x80A. Hij wordt dus niet afgerekend op zijn blindvermogen.
Is het mogelijk dat, doordat de Cosinus Phi bewust gemanipuleerd wordt, deze akkerbouwer voorkomt dat hij een grotere aansluiting benodigd is? Bijvoorbeeld, wanneer hij 60 kW afneemt(ca. 3x87A) dit gecorrigeerd wordt zodat de stoppen/zekering er niet uit vliegen?

Hoi Rik, het is zo dat een stroomaansluiting van 80 A wil zeggen dat er maximaal 80 A door die leiding heen mag.
Je hebt het over cosinus Phi; ik spreek liever over power factor. Die power factorbevat het effect van cosinus Phi maar ook het effect van niet gelijkvormigheid van stroom met de spanning. Dus power factor is meeromvattend. Is je power factor << 1 dan is je netto vermogen veel lager dan het maximaal haalbare terwijl er toch al bijvoorbeeld je maximale stroom loopt. In dat geval is een verbetering van je cosinus Phi aan te bevelen zodanig dat je stroom weer kleiner wordt (bevat minder blindstroomcomponent) en kun je weer meer vermogen afnemen.

Digitale meters hebben tot 600 procent hogere uitslag door foute sinus. ( universiteit twente) condensator verhelpt dat.

Testen gedaan wekenlang met condensatoren uit oude tl armaturen paralel. Dus gewoon in stopcontact. 3,4 tot 16 uf. Digitale kwh meter in meterkast. Die meet misschien ook blindstroom. Resultaat is 16% minder verbruik in normale huis situatie.

Nico, het zou mij verbazen wanneer de digitale meter, die in de meterkast zit, door een niet goede sinus verkeerd zou meten. De spanning in de meterkast is niet precies een sinus maar zal iets van een deels afgetopte sinus zijn. Het zal er in ieder geval erg goed op lijken. De stroom kan best flink afwijken van een sinus. Dit hangt natuurlijk af van de verbruikers die aangesloten zijn in dat huis. Echter al zou een stroomvorm lopen die erg afwijkt van de sinusvorm, dan nog zou daar de slimme meter gewoon moeten tegenkunnen en alleen het netto vermogensverbruik moeten meten.
Als je wilt controleren of de slimme meter goed danwel fout meet, zou je een aantal verbruikers moeten aanzetten en het vermogen in Watt meten. Daarna de condensator erbij en zien wat dat verbruik doet. Ik verwacht niet echt een verandering.
Meten over een periode en dat vergelijken met een periode ervoor heeft als nadeel dat je mogelijk niet weet welke verbruikers en hoe lang hebben aangestaan en of dat allemaal wel vergelijkbaar is.

Heren, Ik lees mee om zelf ook wijzer te worden m.b.t. alle geruchten rondom de “slimme meter” welke ik ook moet laten plaatsen nu. Als ik het goed begrepen heb ontvangen we hier een meter welke ook geschikt zou zijn voor teruglevering aan het net wanneer je zonnepanelen zou hebben. Klinkt het nu heel vreemd wanneer ik zou aannemen zoals het in de bovenstaande berichten is uitgelegd dat het blindvermogen (het probleem is tussen de oude en nieuwe manier van meten), dat alleen maar heen en weer slepen van energie is dat dit dan automatisch weer verrekend zou worden. Het is ontvangen en weer teruggeleverd… dit zou dan door de “slimme meter” ook gezien moeten worden toch? Wat kun je als consument nu doen om het beste te vergelijken thuis? Dus wat moet ik plaatsen in mijn groepenkast om te kunnen waarnemen wat er daadwerkelijk voor verschil gemeten wordt (de oude meter gaat dus weg binnenkort).

@ Ben, je slimme meter kan de levering aan jou meten en datgene wat jij aan het openbare net teruglevert. Er zijn dus vier meetwaardes die je kunt opvragen: 1) levering normaal, 2) teruglevering normaal, 3) levering dal, 4) teruglevering dal. Wanneer je nu alleen verbruikers in je huis aanhebt, en geen energie zelf opwekt (zonnepanelen), dan neem je dus energie af van het openbare net. Gebeurt dit overdag gedurende de week dan meet de meter de opgenomen energie in item 1). Als je verbruikers niet allemaal mooi gecorrigeerd zijn voor blindvermogen (er is geen powerfactorcorrector in geïnstalleerd in iedere verbruiker) dan zal het waarschijnlijk zo zijn dat je verbruik bestaat uit actief vermogen en blindvermogen tegelijkertijd. Het aandeel actief vermogen wordt geteld onder 1) en het aandeel blindvermogen wordt niet eens gemeten. Komt dus ook niet voor de helft bij 1) en 2).
Dit blindvermogen is, zoals aangegeven, voor te stellen als het heen en weerslepen van energie en dat 100 x per seconde. Over die snelle periodes gaat de slimme meter dit niet meten.

al wat geschreven is was bijzonder interessant. maar heeft het nu wel zin om de
power factor saver te gaan gebruiken ,en moet hij nu in de meterkast geplaatst worden bij de slime meter ? of NIET zodat het voor iedereen duidelijk is .
WEL OF NIET IN GEBRUIK NEMEN

het vermogen en schijnbare vermogen produceren een sinus die op en neer springt. je krijgt dus niet een mooie sinus beweging. maar een sinus die nog al veel pieken weergeeft nu eens 67 dan weer 49, daarna 159 dan weer 49 enz. Dit noemt met netvervuiling, wat volgens de monteur van onze oven de schuldige is van de fout die onze oven geeft. kosten 327 euro.
volgens hem heeft iedereen netvervuiling en wat hoofdzakelijk komt door zonnepanelen en led verlichting cq dimmers.
de zonnepanelen geven een gelijkstroom af en die wordt weer omgevormd naar wisselstroom, maar volgens die monteur lekt er ook gelijkstroom door naar ons net en dieft dan weer die ongelijke sinus door.

Het is interessant om te zien hoe verschillende mensen reageren op dit product, zoals Europcarnivalgame met zijn positieve testresultaten. Het is belangrijk om kritisch te blijven en alle aspecten zorgvuldig af te wegen voordat men investeert in dergelijke apparaten.

Beste Paul, Is een overspanningsbeveiliging in je meterkast, of anders een spanningsslof met overspan ingsbeveiliging dan misschien een optie om dergelijke dure reparaties te voorkomen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *