Energieverbruik close-in boiler

Geplaatst door Dick Kleijer in Energiebesparing 76 Reacties»


Met een elektrische close-in boiler hebben we snel warm water uit de kraan. Het gebruikscomfort gaat omhoog, maar hoe zit het met het energieverbruik? In dit artikel ga ik hier op in.

Als zich tussen het warmwatertoestel en de kraan een lange leiding bevindt, kan het vrij lang duren voordat er -na het openen van de kraan- warm water uitkomt. In zo’n geval kan vanuit het oogpunt van comfort gekozen worden voor een elektrische close-in boiler vlakbij de kraan.
In mijn huis heb ik dat ook gedaan, een gedeelte van mijn huis verhuur ik, de keukenkraan van de huurders was via 17 meter leiding verbonden met de combiketel. Om warm water te krijgen moest eerst de kraan ongeveer één minuut lopen, waarbij zo’n 5 liter water wegspoelde.

Er is toen een close-in boiler geplaatst, met 10 liter inhoud, en een vermogen van 2000 Watt. De waterinlaat van de boiler zit op de koud water leiding. Er zijn ook close-in boilers waarbij de waterinlaat op de warm water leiding zit (een zogeheten: hot-fill boiler), die zijn vooral geschikt als men grote hoeveelheden warm water nodig heeft. Ik beperk me in dit artikel tot het type close-in boiler welke ik zelf heb, namelijk met koud waterinlaat.


De geplaatste close-in boiler.

Met de thermostaat knop op de close-in boiler is de watertemperatuur in te stellen. Een temperatuur van 60 °C heeft de voorkeur.
Bij lagere temperatuur is er het risico van bacterie groei in de boiler. Bij hogere temperatuur brand je je handen aan het warme water.

Naast het voordeel van snel warm water, heeft dit type close-in boiler het nadeel dat het warme water “op” kan raken. Als de 10 liters water uit de boiler zijn verbruikt, duurt het ongeveer 20 minuten voordat de hele boiler weer op 60 °C is gestookt (bij 2000 Watt vermogen). Nu is 10 liter warm water overigens ruim voldoende om de vaat mee te wassen. Maar als je vlak daarvoor veel warm water gebruikt, kan het natuurlijk wel opraken.

Het stand-by verbruik.

Ondanks dat het watervat van de close-in boiler is geïsoleerd, treden er toch warmteverliezen op. Dus ook als we helemaal geen warm water gebruiken zal de boiler af en toe even moeten verwarmen, om die verliezen te compenseren. Dit geeft een bepaald stand-by energieverbruik.
Bij mijn close-in boiler heb ik dit stand-by verbruik gemeten, en het bedroeg 0,50 kWh per dag. Dit was bij een watertemperatuur van 60 °C en de een omgevingstemperatuur (dat wil zeggen, in het keukenkastje waar de boiler staat) van ongeveer 23 °C. In plaats van 0,50 kWh per dag kunnen we ook zeggen; de boiler heeft een verliesvermogen van (0,50 kWh / 24 uur=) 20,8 Watt.

Boiler extra isoleren

Om het stand-by verbruik te verlagen zouden we de close-in boiler beter kunnen isoleren, met een extra laag isolatie. Maar eigenlijk voelde ik aan de buitenkant van de boiler nauwelijks warmte, zodat ik er vanuit ging dat hier niet zoveel winst viel te halen. Daarbij komt dat de ruimte in het kastje waarin de boiler staat beperkt is, en die ruimte wil ik niet nog verder verkleinen door extra isolatiemaatregelen.

Aansluitslangen isoleren

Wat wel warm aanvoelde, waren de twee aansluitslangen van de boiler (warm en koud water aansluiting). De aansluitslangen zitten aangesloten op twee koperen pijpjes welke uit de boiler steken. Die koperen pijpjes zijn prima warmtegeleiders, waardoor de warmte uit de boiler kan ontsnappen. De aansluitslangen zijn van kunststof, en hebben een metalen vlechtwerk voor de stevigheid. Via dit metalen vlechtwerk trekt de warmte een heel eind de aansluitslangen in, en wordt daar uitgestraald. Om het warmteverlies via de aansluitslangen te beperken, heb ik deze geïsoleerd met stukken buisisolatie. Ik heb buisisolatie met 15 mm wanddikte gebruikt.


Op deze foto is te zien hoe de aansluitslangen zijn geïsoleerd.

Het stroomverbruik in stand-by daalde hierdoor van 0,50 naar 0,34 kWh per dag. Ofwel het verliesvermogen daalde van 20,8 naar 14,2 Watt. Dit is een besparing van 32 % op het stand-by verbruik.

Tijdklok op de boiler

Er wordt wel geopperd dat er op stroomkosten bespaard kan worden door de close-in boiler ’s nachts uit te schakelen met een tijdklok. Laten we hier eens aan gaan rekenen:

Als we de close-in boiler een tijdje uitschakelen zal deze langzaam afkoelen van de ingestelde watertemperatuur naar een eindtemperatuur.
Het temperatuurverloop tijdens het afkoelen zal verlopen via een e-macht (niet lineair), en wel via de volgende formule:

waarbij:

Teind (in °C) = Eindtemperatuur in de boiler nadat hij een tijd (t) heeft uit gestaan.
Tbegin (in °C) = Ingestelde boiler temperatuur.
Tomg (in °C) = Temperatuur rondom de boiler.
e = grondtal natuurlijke logaritme (ongeveer 2,71828).
t (in seconden) = Tijdsduur dat de boiler uitstaat.
Cw (in J/°C) = Soortelijke warmte van het water in de boiler = watermassa (kg) x 4186 J/kg/°C .
Cv (in J/°C) = Soortelijke warmte van het koperen boilervat = massa boilervat (kg) x 380 J/kg/°C .
Pverl (in W) = Verliesvermogen van de boiler als hij aanstaat.

Als de boiler een tijd heeft uitgestaan hebben we aan energie bespaard:

Maar als de boiler daarna weer wordt aangezet zal hij weer gaan opwarmen, daar is de volgende extra energie voor nodig:

Het verschil tussen Ea en Eb is de netto bespaarde hoeveelheid energie door het uitschakelen van de boiler.
De energie (in Joule) kunnen we omrekenen naar kWh door te delen door 3.600.000

De volgende calculator rekent aan de hand van voorgaande formules uit hoeveel energie we besparen door het ’s nachts uitschakelen van de close-in boiler. Zelf heb ik wat reële beginwaarden ingevuld.

De ingevulde gele velden kun je eventueel zelf wijzigen, en klik dan op “Berekenen”.

Ingestelde boilertemperatuur °C
Temperatuur rondom de boiler °C
Tijdsduur dat de boiler uitgezet wordt Uren
Water inhoud boiler Liter
Massa boilervat (koper) kg
Verliesvermogen boiler Watt
 
De boiler koelt af tot °C
Tijdens het uitstaan hebben we bespaard kWh
Na het aanzetten is er voor het opwarmen nodig kWh
Netto bespaard kWh

Calculator 1: Bereken energiebesparing bij het ’s nachts uitschakelen van de close-in boiler.
(Voor het invullen van getallen achter de komma; gebruik decimale punt, i.p.v. komma)

Met de gegevens die ik heb ingevuld zien we dat we netto “slechts” zo’n 0,024 kWh per nacht besparen. Voor het in- en uitschakelen van de boiler hebben we dan ook nog een schakelklok nodig. Als die schakelklok nu eens 1 Watt verbruikt (=0,024 kWh per dag), dan is de besparing op de boiler precies teniet gedaan. Daar komt nog bij dat de stroom die we ’s nacht besparen in het goedkope nachttarief valt. Als het inschakelen (en opnieuw opwarmen) tijdens het duurdere dagtarief gebeurt, zijn we nog duurder uit ook, in plaats van dat we iets besparen.
Kortom, niet aan beginnen…., gewoon de close-in boiler dag en nacht aan laten staan. Alleen als we voor langere tijd afwezig zijn (vakantie) is het zinvol om voor kostenbesparing de close-in boiler handmatig uit te schakelen.

Verbruik close-in boiler t.o.v. gasgestookt verwarmen

Wat is er nu voordeliger in gebruik: via een lange leiding warm water gebruiken uit een gasgestookt verwarmingstoestel, of een elektrische close-in boiler.

Om dat te berekenen hebben we een paar gegevens nodig:
1 kWh elektriciteit komt overeen met 3600 kJ (kilo Joule) aan warmte. Met 1m³ aardgas kunnen we ongeveer 30000 kJ aan warmte produceren.
Om 1 liter water 1°C te verwarmen is 4,168 kJ warmte nodig. Ik neem aan dat we het water willen verwarmen van 10 °C naar 60 °C, we gaan de temperatuur dus 50 °C verhogen.

  • Als we 1 liter water elektrisch verwarmen van 10 naar 60 °C, hebben we nodig: (50 x 4,168 / 3600= ) 0,0579 kWh
  • Als we 1 liter water met gas verwarmen van 10 naar 60 °C, hebben we nodig: (50 x 4,168 / 30000=) 0,00695 m³ gas.

Als we met gas verwarmen hebben we te maken met een bepaalde hoeveelheid warm water die bij elke tap in de leiding achterblijft, dit is een verlies dat we bij de close-in boiler (bijna) niet hebben. Maar bij de close-in boiler hebben we weer het elektrische verliesvermogen, dat er extra bijkomt.

Met de volgende calculator berekenen we de kosten voor het verwarmen van tapwater.

De gele velden kunt u weer naar wens veranderen, en klik dan op “Berekenen”.

Aantal warm water taps per dag
Hoeveelheid getapt warm water per dag Liter
Verlies warm water in leiding (bij gasgestookt) Liter
Elektrisch verliesvermogen close-in boiler
Watt
Gasprijs per m³ Euro
Stroomprijs per kWh Euro
 
Verbruik gas (bij gasgestookt) m³ per dag = m³ per jaar
Kosten gas (bij gasgestookt) euro per dag =  euro per jaar
Verbruik stroom (bij close-in boiler) kWh per dag = kWh per jaar
Kosten stroom (bij close-in boiler) euro per dag = euro per jaar

Calculator 2: Bereken verschil in energiekosten tussen gasgestookt
verwarmingstoestel en close-in boiler.
(Voor het invullen van getallen achter de komma; gebruik decimale punt, i.p.v.
komma)

Conclusie

De berekeningen laten zien dat het verwarmen met de close-in boiler doorgaans duurder is dan verwarmen met gas. Maar daar staat een verhoging van het gebruikscomfort tegenover. Als we vaak warm water tappen en/of de verliezen in de leiding zijn zeer groot, kunnen we echter ook in de situatie komen dat verwarmen met gas duurder is.

De situatie wordt echter anders wanneer we zelf meer elektriciteit opwekken (b.v. met zonnepanelen) dan we gebruiken. Dit overschot aan elektriciteit levert doorgaans maar een kleine vergoeding op van de energiemaatschappij. In dat geval kan je dus voor die lage stroomprijs de close-in boiler verwarmen.

76 reacties op “Energieverbruik close-in boiler”

Beste Dick,

Een helder en kundig geschreven artikel. Veel dank!

Vanwege mijn complexere praktijk situatie kan ik nog niet helemaal bedenken wat te doen. Mag ik je vragen te kijken naar mijn volgende situatie en mij een richting te geven?

Voor gebruik in de 4 praktijkruimtes met 4 tappunten hebben we een indirect gas verwarmde Nibe boiler van 160 liter en een Danfos circulatiepomp. De warmwater cirkel leiding is zeker 20 meter. In totaal wordt minder dan 10 liter per week gebruikt. De praktijk is 4 dagen geopend. Ik vermoed dat het continu op temperatuur houden van de boiler en het circuleren van warm water veel warmte en ook elektrisch verlies oplevert.

Mijn idee is om 4 elektrische boilers bij de 4 tappunten te plaatsen van elk 5 liter. En deze met een klok tijdens de 4 openingsdagen aan te zetten. Ik vermoed dat het een besparing oplevert. Maar zeker weten doe ik het niet.

Bij voorbaat dank voor je genomen tijd om mijn vraag te lezen.

Hallo Louis,

Die 20 meter leiding staan continu zo’n 400 Watt af te stralen (als ze niet zijn geïsoleerd).
De pomp gebruikt ook nog eens zo’n 60 Watt.
Warmteverlies van de boiler weet ik niet zo precies, maar wellicht iets van 200 Watt.
Samen 660 Watt.
Per jaar is dat 5781 kWh, of omgerekend naar gasverbruik zo’n 700 m3.
Dat is 440 euro per jaar aan gas.
En nu jou plan met de elektrische boilers:
Voor het opwarmen van de 10 liter per week is nodig: 0,581 kWh per week, of 30 kWh per jaar.
Het verlies vermogen van één boiler is bijvoorbeeld 20 Watt.
Bij 4 dagen per week en 4 boilers komt dat uit op 400 kWh per jaar.
Samen met de 30 kWh voor het opwarmen van het water is dat: 430 kWh, of zo’n 100 euro.
Dus : ja je gaat besparen op energiekosten met je plan.
Nu zijn al die verliezen ook niet helemaal zinloos, ze verwarmen ook het pand, maar het grootste deel van het jaar heb je daar weinig aan.

Beste Dick,

Wordt hier niet een verkeerde waarde gebruikt voor de C van water?
Ik citeer:

“•Als we 1 liter water met gas verwarmen van 10 naar 60 °C, hebben we nodig: (50 x 4,168 / 30000=) 0,00695 m³ gas.”

Is het niet (50 x 4.186)/30000=0.006976 ?

Verder een lekker leesbaar artikel met een handige calculator. Ik heb gelijk een plintboiler geplaatst.

Hallo Peter,

Daar heb je gelijk in, inderdaad een klein foutje in de C waarde.
In het oorspronkelijke artikel op mijn eigen website, had ik dit al verbeterd.
http://www.dicks-website.eu/boiler/index.html.
Daar rekent de calculator ook met de juiste waarde.

In de artikelen die van mij zijn overgenomen op andere websites, laat ik het zoals het er staat.
Dat is me teveel werk om die allemaal ook te gaan bijwerken, als ik iets aan mijn artikelen verander.
Nog afgezien van het feit dat ik die niet zelf kan veranderen, maar dat dit via de beheerder van die andere site moet.

Met vriendelijke groet,
Dick Kleijer.

Beste Dick Kleijer,
Het ontbreekt me aan de natuurkundige kennis om na te gaan of het een realistische benadering is. Maar een snelle inspectie leert me dat de kosten in euro’s lager of hoger uit kunnen komen afhankelijk van de hoeveelheid taps en liters per tap.
Aangezien ik hier op een site ben beland met het thema “duurzame” energie lijkt me een vergelijk van energie gebruik in gelijke eenheden een relevante toevoeging zijn. Want de balans tussen energie verbruik per jaar en de kosten per jaar geeft denk ik een toegevoegde waarde.
Als ik als voorbeeld 6 taps van 5 liter als uitgangspunt neem dan verbruikt de gas optie al drie keer zoveel energie, terwijl de kosten in euros gelijk uitkomen. Met het oog op de toekomst toch een relevante overweging. Ik persoonlijk vind het geen bezwaar om iets meer euros te besteden voor een halvering van mijn energieverbruik.
vriendelijke groet
k van dongen

Hallo nu vindt ik het nog ingewikkeld maar ik zie dat jullie graag rekenen.
In mijn situatie staat de cv op zolder.het enige wat wij doen in beneden in de keuken handen wassen.met zijn 4tjes. Maar dit gebeurd natuurlijk een paar keer per dag en soms een kopje afwassen of een pannetje.nu hebben wij genoeg aan een boiler van 5 liter. Zal mij dit meer of minder gaan kosten als ik hier een plintboiler plaatsen plaatsen

Beste mensen,

Als schrijver van dit artikel heb ik moeten besluiten om te stoppen met het verder beantwoorden van vragen.
Het is al heel wat jaren geleden dat ik dit artikel geschreven heb, en ik wil er niet tot in lengte van jaren mee bezig blijven.
En ik heb er ook geen tijd meer voor, en de kennis over het onderwerp heb ik ook niet meer zo paraat.

Met vriendelijke groet,
Dick Kleijer.

In alle discussies over het al dan niet ’s nachts uitschakelen van boilers mis ik dit:
Schakel je de boiler uit, dan zakt de warertemperatuur onder de 40 graden. Dan gaan de legionellabacterien zich vermenigvuldigen. Voor de veiligheid zou je dan elke dag de boiler tot minimaal 60 graden moeten verwarmen en 1 minuut de hete kraan laten lopen. Wat een gedoe en verspilling.
Als je hem ’s nachts niet uitzet, is het veilig genoeg om hem tot 50/55 gŕaden te laten verwarmen. Bij die temperatuur gaan de bacterien niet dood, maar ze vermenigvuldigen zich ook niet.
ik heb het allemaal niet doorgerekend, maar constant op de E-stand lijkt mij stukken zuiniger dan ’s nachts uit en overdag op 60 graden.

Tof artikel maar er is een alternatief ipv voorraadboiler een doorstroomboiler zoals van het merk Clage zeer compact (13.5×18.6×8.7 cm) verbruikt enkel elektriciteit wanneer er water afgetapt word. Directe aansluiting op de leiding, zowel koud als warm (max 70°C)geen veiligheid aansluit set voor nodig, stekker klaar op 230 V in 3.5 Kw (15 A) en 4.4 Kw (19 A) het enige nadeel is dat het debiet 2 L /min voor 3.5 Kw en 2.5 L/min voor de 4.4 Kw voor sommige aan de lage kant is maar het levert wel constant warm water. Heeft iemand hiermee ervaring?
Er bestaan van dit merk wel zwaardere uitvoeringen met een hoger debiet maar dan moet je wel over een driefasig net beschikken.

Een vraag voor jullie.
Ik sta op het punt waterleidingen aan te leggen voor mijn badkamer. In die badkamer komt een regendouche (grote leidingdiameter nodig), en een wastafel (kleine leidingdiameter nodig)

Stel ik leg 22mm warmwaterleiding naar m’n regendouche. Als ik dan daar aftak naar 12mm voor de wastafel moet ik dan iedere keer wachten tot al het koude water uit de 22mm leiding is, voordat er warm water komt?
Is het slimmer om een extra 12mm buis erbij te trekken vanaf de ketel?

Ik heb liever geen closein boiler omdat ik de energierekening graag zo laag mogelijk hou.

Allereerst veel dank aan Dick Kleijer. Zijn (in mijn ogen) zeer heldere en zinvolle info heeft al veel mensen geholpen.

Omdat hij heeft besloten te stoppen met rechtstreeks beantwoorden van vragen, richt ik de vraag algemeen:

Waarom bestaan er geen reguliere keukenboilers met vacuum isolatie (zoals de -energie slurpende- hotwater boilers, b.v. Qooker)?

Toppagina! Goede info en goede discussies. Geweldig.
@ Pipo, De 22 mm leiding zal zich inderdaad helemaal met warm water moeten vullen, ook voordat er warm water uit het 12 mm deel komt.
Een aparte 12 mm leiding levert dus, bij gelijke openingsstand van de kraan, ca 3,5 keer sneller warm water (d.i. (22*22)/(12*12)). In theorie geeft het ook ca 3,5 keer minder energieverlies: na elk gebruik van de kleine kraan koelt de inhoud van de dunne in plaats van de dikke leiding af. Door in het tweede rekenblok van Dick Kleijer de juiste hoeveelheden voor jou situatie in te vullen kun je zien wat voordeliger is.
Of ligt je leiding er intussen al in?

Hartelijk dank voor dit interessante verhaal. Ik had nog nooit van een close-in boiler gehoord maar kwam dit tegen als aletrnatief op zo’n duur Quooker gebeuren op een site die dat kritisch maar eerlijk besprak.
Maar ik had de woorden van de verwijzer daar kennelijk niet goed begrepen. Het probleem dat opgelost moest worden en dat ik ook heb is dat de combiketel zo ver weg staat dat je lang moet wachten voordat je in de keuken heet water krijgt. Nu had ik de indruk dat het hier om een soort warmhoud reservoir ging dat als het ware een kleine portie van wat de boiler boven produceert in de buurt van de kraan beneden warm houdt (maar met de gedachte dat als die 5 of 10 liter op zijn dat dan het water weer direct van de Combiketel komt indien je veel meer warm water nodig hebt. Dat blijkt dus niet zo te zijn, die close-in is iets wat de gewone combiketel dus vervangt. Dat lijkt me helemaal niet zo handig want als je dus wat meer warm water nodig hebt dan zo’n boilertje produceert dan heb je gewoon pech gehad. Of bestaat er iets wat als het ware doorstromend werkt, dwz. dat na het leegraken van het tussenboilertje gewoon het warme water van de grote combiketel boven in ons pand laat doorstromen? Dat zou echt handig zijn!

Ik had eeen vergelijkbare situatie en heb lang getwijfeld over een close in boiler.
Toch heb ik gekozen voor een gasgeiser in de schuurmaangrenzend aan de keuken.
afstand tot tappunt ca 2 mtr.
Door opstarten geiser duurt het ca 0,75 liter voor het warme water uit de kraan stroomt.
Desondanks bespaar ik 75 euro aan energie t.o.v. close in.
Het verlies aan comfort door even te moeten wachten op warm water is verwaarloosbaar het is tenslotte maar 0,75 liter.
Vroeger was dat iedere tapbeurt 5 liter die ook veel energieverlies geeft want binnen een half uur is dat weer afgekoelt terwijl het wel is opgewarmd.
bij 4 x tappen per dag is dat toch gauw 6 kub warm water dat verloren gaat.
Bovenstaande uitleg en calculators zijn zeer bruikbaar om te bepalen wat je het beste kan doen. Bedankt daar voor
Onno

Perfect en bedankt voor de info. Ik kreeg recent ook advies om er een schakelaar op te zetten, maar ik twijfelde en ben gaan zoeken.

Goed verhaal.

Er is naar mijn mening wel nog een andere factor die moeilijker te meten is; de mens.
Mijn stelling is dat als warmwater zonder wachttijd beschikbaar is, dat het dan ook vaker gebruikt wordt.

Wij hebben een Inventum keukenboiler. Werkt al 25 jaar tot volle tevredenheid. Vrienden beweren, dat wij deze snel moeten vervangen, omdat de oude boilers energievreters zijn. De nieuwe zouden energiezuiniger zijn. Klopt dit?

Interessant verhaal. Ik heb wat aanvullingen (opmerkingen) en aanvullende metingen:

1: Sinds 2 jaar hebben wij een Stiebel Eltron SHU 5 SLi inbouwboilertje. 5 liter, standaard op 60graden en hij staat uit tussen 19:00 en 7:00. Met Plugwise wordt deze continu gemonitord. Er wordt geen echte vaat gedaan, hooguit wat pannetjes die niet de vaatwas in gaan, dat doe ik met < 2 liter en doe dat na 19:00 uur, zodat er niet meer opgewarmd wordt. Met het "restwater" van 50 graden na deze ‘vaat’ wordt een grote gezinspot thee gezet: de waterkoker vul ik dan met lauwwarm water. Het laatste 'stukje' water is dan nog maar een graad of 35-40 en met die temperatuur gaat de boiler de nacht in. Overdag gebruiken we weinig warm water. Een paar meetwaardes:
a: maandverbruik tussen de 10 en 16kWh/maand, in de winter het hoogst, in de zomer het laagst.
b: 's ochtends warmt het ding op met ongeveer 0,3 kWh. De watervoorraad was dan immers afgekoeld tot een graad of 30.
c: laatste een keer de stilstandsverliezen gemeten bij bedrijfstemperatuur:
– bij 60 graden: 14,1W
– bij 90 graden: 20,8W.
Zeker deze laatste twee waardes vallen me tegen, maar met de hand voelen en foto's met de warmtecamera bevestigen precies wat Dick in zijn inleiding ook al constateerde: de leidingen zijn relatief grote verliezers. Daar moet ik nog wat aan doen.

2: De “truc” met ’s nachts uitschakelen werkt natuurlijk prima: Ik heb (nog) niet gemeten wat het stilstandsverlies bij 30 graden is, maar dat zal ergens rond de 5 watt liggen en het verschil tussen 14 en 5 watt is pure winst. Op jaar basis is het 9 watt x 12 uur x 365 nachten = 39.420 Wattuur/jaar = 39,4 kWh/jaar. Niet schokkend veel, wel weer het equivalent van 4,5W constant sluipverbruik. Een flinke LEDlamp.

3: het argument: “je bent ’s ochtends meer kwijt dan je ’s nachts bespaart” zijn natuurlijk niet rationeel en dit is een net begrip voor “onzin”. Gesteld: je rijdt op de snelweg overal 130km/h en hebt dan over een strekke van 20 km een snelheidverlaging tot 90kmh. Als je bij het begin van de strekke gewoon je gas loslaat, worden die ‘gratis-gas-los-kilometer’ gecompenseerd aan het eind waar je weer extra gas bij moet geven, maar heb je in de tussentijd wel het zuinige gebruik van de 90kmh en ben je dus ALTIJD gunstiger uit.

4: salmonella ontwikkelt zich niet in één nacht. Los daarvan stroom een dergelijk ding zó snel door dat ik geen problemen verwacht, net als in een reguliere douche- of warmwaterleiding

Groet – André

21 feb 2019, Beste Dick, Hartelijk dank voor je artikel met een mooi rekenprogramma, het is duidelijk en klopt wel. Er zijn natuurlijk altijd wel verfijningen mogelijk en iedere (huis) situatie is weer anders maar de grote lijnen kloppen wel. De meeste mensen nemen niet de moeite om deze rekenprocedure op te zetten, dat heb jij wel gedaan, zodat anderen het kunnen gebruiken. Zelf zit ik in de energiesector, dacht er wel over na, maar ik heb nooit de moeite genomen het uit te werken voor deze optie warmtapwater uit een close-in-boiler versus gasboiler op zolder. Ik reken altijd met effectief 1 m3 gas = 8,75 kWh. Dat wil zeggen gas kost 0,07euro/kWh en elektriciteit kost 0,23euro/kWh. Warm tapwater gemaakt met elektriciteit in plaats van gas is derhalve drie keer zo duur.

Beste Dick,

Mooi, interessant en nuttig verhaal.

Twee opmerkingen:

1. Ons gebruik van de close-in-boiler lijkt wel wat op die van André.
Onze boiler (10 Liter, 60 °C) staat uit tussen 19.00 en 11.00.
Wij hebben geen vaatwasser en wassen één keer per dag af na 19.00 uur.
Het warme water wordt zo goed als volledig gebruikt.
In onze situatie besparen we dus 16 uur “warmhoudenergie”.
Ook de leidingen heb ik geïsoleerd. Volgens mij kan het niet voordeliger.

2. In jouw opgave “Cw (in J/°C) = Soortelijke warmte van het water in de boiler = watermassa (kg) x 4186 J/kg/°C” zit volgens mij een foutje;
het is niet J/kg/°C, maar J/kg.°C
Hetzelde geldt voor “Cv (in J/°C)”

Met vriendelijke groet,
Rutger

Leuk dat je dit hebt uitgetest.

close-in 10 liter 60 graden label A van daalderop heeft een verlies van 515kWh/jaar
Klopt de meting van 0,5 kWh/24uur wel? een router gebruikt al 20 watt. In een een keukenkast met een close-in is het beduidend warmer dan met een router van 20 watt in dezelfde kast.
Voor mij heeft de voorkeur van een doorstromer.

Aanvulling op mijn eigen tekst in (19):
Ik heb de Plugwise meetreeks vanaf 01.01.2017 tot nu er even bij gepakt. Met 5 volle meetjaren kan je echt wel statistiek bedrijven. Als ik de herkenbaar onregelmatig maanden er uit haal (zomervakantie, wintervakanties) kan je obv van deze opgeschoonde data zeggen:
Eigenlijk schommelt het maandverbruik in een interval twee kWuren boven en onder de 16 kWh. Dus eigenlijk nooit onder de 14 en nooit boven de 18 kWh per jaar. Jaargemiddeld was het deze 5 jaren 165kWh. Deze 165kWh/jr en 16kWh/mnd corresponderen onderling heel aardig, doordat de boiler totaal ongeveer 1,5mnd/jr volledig uit staat (vakanties, dagjes/weekendjes weg, etc). Maar (kernboodschap): houd dus met dat bovengenoemde gebruik (beschreven in 19) een electriciteitsconsumptie van ongeveer 165kWh/maand aan, met maar heel kleine systematische verschillen tussen zomer en winter .

(Correctie bij ***)

…Dus eigenlijk nooit onder de 14 en nooit boven de 18 kWh per maand (***hierboven stond foutief: “jaar”***). Jaargemiddeld was het deze 5 jaren 165kWh. Deze…….

Beste artikel ooit goede formules zeer scherpe details ….
Nu moet ik allen nog even de huidige gasprijs inkloppen en dan zien wat we wel besparen ivm de gas prijs van 2014 ?
En natuurlijk de RVS slangetjes profesioneel inpkaken met airco leiding isolatie die strakker aansluit dan de CV leiding isolatie en dus meer opbrengt.

Hallo beste energie bewuste mensen/collega’s. Ik heb thuis boven op zolder een bosch combi boiler. 18 meter buis van boiler naar keukenkraan. Dus veel water en warmte verlies!! Ik heb in het keukenkastje een 10 liter boiler geplaatst. om het probleem op te lossen van (soms) veel en landurig warm water verbruik in de keuken, zoals bij schoonmaak, heb ik een drie-weg kogelkraan geplaatst, onder de aanrecht kraan. De onderste aansluiting (uitlaat) gaat via een flex naar de warmwaterkraan (combi-kraan). De linker aansluiting (eerste inlet) gaat naar de originele warmwater aansluiting naar de combiboiler. De tweede (rechter) aansluiting (inlet) gaat via een flex naar de warmwater aansluiting van de 10 liter boiler. Om problemen te voorkomen heb ik een éénrichtings kraan in de warmwater aansluiting van de z10 l boiler geplaatst. Normaal staat de 3-weg bolkraan naar rechts (10L boiler) Bij grotere vraag naar warm water gaat de 3-weg bolkraan (handmatig) naar links(verbinding naar de combi-boiler. Het werkt fantastisch

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *