LEDITLIGHT – Dimbare power LED Bol – 10Watt

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 7 Reacties»

lil6x1w2800ke27_dimbaarLed It Light presenteert een mooie led lamp in peervorm, die tevens dimbaar is. Deze lamp is getest met een door LedItLight geleverde dimmer alsook met de Elimpo dimmer die OliNo gebruikt.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 3006 K warmwit
Lichtsterkte Iv 72 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 152 deg
Vermogen P 9.6 W
Power Factor 0.69 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.0 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 375 lm
Efficiëntie 39 lm/W
CRI_Ra 63 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4400 en y=0.4112
Fitting E27
PAR-waarde 0.6 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.31 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.1 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 68 x 135 mm Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter).
D x H afmetingen lichtruimte 68 x 42 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de de afmetingen van de matte bol. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 24-26 deg C. De lamp wordt maximaal ongeveer 46 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte toe met 4 % en het opgenomen vermogen neemt toe met 14 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is een beetje afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning.
De lamp is dimbaar met twee dimmers in de test.

Meetrapport (PDF) tbc
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

lil6x1w2800ke27_dimbaar_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 68 mm = 340 mm. Dus het berekende E (lux) resultaat op 0.25 m is bij het meten ervan lager, omdat het meetpunt zich in het nabije veld bevindt.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

lil6x1w2800ke27_dimbaar_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 geven hetzelfde resultaat daar er symmetrie is over de 1e as.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

lil6x1w2800ke27_dimbaar_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

lil6x1w2800ke27_dimbaar_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 152º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 375 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 375 lm, en een opgenomen vermogen van 9.6 Watt, levert een efficiëntie van 39 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.70 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.0 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 60 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 9.6 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 13.8 VA
PF 0.70

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

lil6x1w2800ke27_dimbaar_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

De stroom heeft een vorm die niet echt veel lijkt op een sinus. De fas eloopt iets achter op die van de spanning. Uiteindelijk resulteert een PF van 0.7.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar.

lil6x1w2800ke27_dimbaar_powerspectrumi_percent

De kwadraadtermen in het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

Vanwege de stijle hellingen in de stroomvorm, zijn er veel hogere harmonischen aanwezig is de stroom.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 93 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0193ir_0194

Temperatuursplaatje van de lamp na opwarmen.

De afstand in de tabel gaat over het linkse plaatje.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24.5 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24.5 graden C
camera Flir B-CAM Western S
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.10 m
IFOVgeometric 0.4 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat overeenkomt met een ruw diffuss oppervlak van het stuk plakband dat gebruikt is op de lamp.

De temperatuur van de basis is met ruim 70 graden wel heet.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

lil6x1w2800ke27_dimbaar_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 3000 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

lil6x1w2800ke27_dimbaar_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 90 graden, daarna is niet meer gemeten.

Kijkende naar de stralingshoek van 152 graden (dus 76 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totalelichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is ongeveer 2%.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

lil6x1w2800ke27_dimbaar_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 0.6 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 3.0 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.31 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 62 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

lil6x1w2800ke27_dimbaar_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.1.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

lil6x1w2800ke27_dimbaar_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt dichtbij het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4400 en y=0.4112.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

lil6x1w2800ke27_dimbaar_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 63 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler).

Deze waarde van 63 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0024, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan (het licht is genoeg dichtbij het pad van de zwarte straler om op wit te lijken).

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

lil6x1w2800ke27_dimbaar_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning boven de 230 V komt.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van ≈ 2 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

lil6x1w2800ke27_dimbaar_startupeffect

lil6x1w2800ke27_dimbaar_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 60 minuten. Gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte toe met 4 % en het opgenomen vermogen met 14 %.

Dimbaarheidstest

Deze lamp is getest op dimbaarheid. Op de OliNo site wordt uitgelegd wat allemaal gemeten wordt.
Als eerste is de meting met de Elimpo dimmer gedaan.

lil6x1w2800ke27_dimbaar_to_less_intensity_

Lampparameters afhankelijk van de dimstand, gemeten met de Elimpo dimmer.

De verlichtingssterkte  is over een ruim gebied instelbaar (van 0 % – 65 % mechanische positie). Verder is de verlichtingssterkte redelijk te variëren (van 100 % tot 20 %).

Het opgenomen vermogen neemt ook af, en uiteindelijk minder snel dan de lichthoeveelheid, waardoor het rendement iets zakt.

De powerfactor blijft gelijk en wordt zelfs hoger bij meer dimmen.

Er is nauwelijks intensiteitsverlies bij gebruik van de dimmer, ongeveer < 1 %.

lil_lowpowerhalogendimmer1Er is door LedItLight ook een eigen dimmer meegestuurd. Deze zou werken met belastingen vanaf 1 VA. Dit zou dan een geschikte kandidaat zijn voor ledlampen, die over het algemeen minder verbruiken dan 20 VA die vaak als minimum vereist zijn voor de goede werking van vele al bekende dimmers.

Hierbij de resultaten met de dimmer van LedItLight.

dimmer_to_less_intensity

Lampparameters afhankelijk van de dimstand, gemeten met de dimmer van LedItLight.

Ook hierbij is de dimstand wel in te stellen echter met een klein mechanisch bereik van 50-75% en de lichthoeveelheid variërend van 100 % tot 0 %.

Het opgenomen vermogen neemt goed af, waardoor de efficiëntie een tijdje lang hoog blijft.

De powerfactor neemt bij meer dimmen, af.

7 reacties op “LEDITLIGHT – Dimbare power LED Bol – 10Watt”

Hoi Marcel,

Gewoon iets dat mij opviel. Je laatste Led lamp reviews beginnen allemaal met “….. presenteert een mooie led ….” Nu snap ik dat alle led lampen die jullie testen ‘mooi’ zijn, maar het lijkt me zo bijna geen eigenschap van zo’n lamp meer. Ik vroeg me dus eigenlijk af: waarom zijn deze lampen “mooi”. 🙂 (De LEDITLIGHT – G9 LED lamp 360 graden vind ik persoonlijk bijvoorbeel uitermate lelijk, misschien wel functioneel en een goede led lamp, maar om naar te kijken???)

Verder: Harstikke blij met jullie website, helpt echt bij het kiezen van ledlampen.

Groeten,

Jeschael

Mooi? Gebruik ik het zo vaak? Was het me niet bewust. Ik zal eens zoeken naar wat meer gevarieerde bijvoeglijke naamwoorden.

Een kleurrendering van 62 is best slecht…. Volgens mij zullen best veel mensen, ook leken, dit licht ervaren als een “onnatuurlijk” licht.

Er staat nu “Deze waarde van 63 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik”, maar… is dat wel duidelijk genoeg?

Mijn persoonlijke mening is dat fabrikanten van LED zich echt moeten gaan richten op een solide CRI, een waarde van boven de 90.
LED kan pas een succes worden als het ook op kleurgebied beter gaat presteren dan de spaarlamp, en deze LED lamp presteert slechter dan de allerslechtste TL balken. Het gaat niet alleen om efficientie, licht moet prettig zijn.

De spaarlamp is zijn koude / kille imago nimmer te boven gekomen, ook al hebben ze dikwijls een lagere kleurtemperatuur dan de gloeilamp, mensen vinden dat het “niet straalt”, en toch “niet warm” voelt.

Het risico is nu dat de LED lamp een soortgelijke reputatieschade gaat oplopen, en dit product van LedItLight is een leuke poging een LED lamp te maken, maar hij lijkt mij niet geschikt voor doorsnee alledaags gebruik…

Misschien heb je gelijk Maarten, echter CRI en de berekening ervan zoals die nu gedaan wordt is geen goede maat voor witte leds. Zie ook het betreffende artikel op OliNo en dan het gedeelte dat meer zegt over de CRI volgens e CIE: CIE 177:2007 rapport: Color Rendering of White Led Light Sources.
Daarnaast is het niet zo zeker dat een hoge CRI voldoening geeft, zie daarvoor ook een rapport van ASSIST.

Dank je voor de uitleg Marcel.

Ik heb het artikel “Color Rendering Properties of LED light sources” met interesse gelezen; maar plaats wel wat vraagtekens bij de experimentele methode van de auteurs.

De auteurs vergelijken een aantal LED lampen in daglichtkleur (plus/minus 5000K) met een halogeen lamp en een normale gloeilamp, beide in een warme lichtkleur (rond de 2700K). De testpanelleden prefereren de LED lampen, dat is een van de uitkomst.
Maar ik vraag me af of die experimentele setup wel de conclusie rechtvaardigt dat een lagere CRI beter is bij LED…
Ik kan me bedenken dat als je kleuren moet beoordelen, dat het storend op de beoordeling werkt als lichtbronnen met een verschillende lichtkleur afwisselend gebruikt worden.

Ik vraag me af of de resultaten hetzelfde zouden zijn als alle geteste lichtbronnen op 2700K met elkaar vergelen worden!

Voor mij persoonlijk staat CRI, bij vooralsnog een gebrek aan iets beters, nog wel overeind. Maar ik ben be bewust van de andere methodologische problemen met CRI, bijv. het zeer zeer beperkte aantal referentiekleuren!

Hoi Maarten,

In je eerste opmerking stel je dat lichtbronnen over het algemen en CRI van boven de 90 moeten hebben. In je tweede reactie vertel je dat wanneer men kleuren moet beoordelen het belangrijk is dat er kleurechtheid is.
Met dat laatste ben ik het eens. Er moet kleurechtheid zijn wanneer je kleuren moet beoordelen. De CRI berekening op 8 kleuren garandeert dat niet. Want zelfs een TL buis met zijn grote gebieden in het spectrum met nagenoeg geen energie (en dus kan die kleur dan ook niet weergeven) is in staat om een CRI van boven de 80 te halen.
Je zou wellicht licht moeten hebben dat het gehele spectrum bevat, en die lijkt op dat van de zon en eventueel de maan (want daar leven we al miljoenen jaren mee en heeft de evolutie er wel voor gezorgd dat onze ogen zich daarop geoptimaliseerd hebben).
Ik heb eenmaal een spaarlamp gemeten met een daglichtspectrum. Die kwam boven de 90 aan CRI. Deze lamp had inderdaad een volledig spectrum. Misschien dat een CRI van boven de 90 wel een volledig spectrum vereist, en dan zou het misschien wel voldoende zijn om de eis van CRI>90 te stellen.
De huidige eis van CRI>80 lijkt me niet voldoende want er zijn voldoende (TL) lampen met een spectrum die grote gedeeltes zonder energie hebben zodanig dat kleuren in dat gedeelte niet natuurgetrouw weergegeven kunnen worden.
Vergelijken met de zon of maan lijkt me correct. Vergelijken met een gloeilamp of halogeenlamp (zwarte straler) op lage kleurtemperaturen lijkt me niet zo zinvol; want dergelijke lichtbronnen bestaan slechts een paar honderd jaar en daarop kan de evolutie zich nog niet aangepast hebben. Tjsa, we hadden allang vuur alleen dat leek me niet dermate veel toegepast dat we er onze werkzaamheden bij verrichten voor uren achter elkaar.

Wij schrokken zelf ook van het lage kleuren spectrum van deze lamp, in de praktijk is het best een mooi product. Bijna al onze andere producten met high powerleds zijn uitgerust met CREE leds. Allen met een CRI van 82 tot 87. Dat is bij deze lamp iets minder, maar hij heeft wel een royale lichtopbrengst van 375lumen en is dimbaar. We verkopen eventueel op onze website ook een dimbare led-bol variant met CREE leds met een CRI van 84 echter deze is slechts 6Watt (230lumen) in plaats van 9,6watt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *