LED IT LIGHT – E14 3x2Watt – CREE 2700K – DIMBAAR

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 5 Reacties»

lil_3x2wcree2600ke14Led It Light presenteert een led lamp in spotvorm, met een E14 aansluiting.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2796 K warmwit
Lichtsterkte Iv 481 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 31 deg
Vermogen P 4.9 W
Power Factor 0.48 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.8 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 183 lm
Efficiëntie 37 lm/W
CRI_Ra 82 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4524 en y=0.4089
Fitting E14 Kleine schroefdraad fittingtype.
PAR-waarde 4.7 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.36 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.2 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 50 x 75 mm Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter).
D afmetingen lichtruimte 40 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte van de plaat waarom de leds gemonteerd zitten aan de voorkant. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
vormfactor spot
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23.5-25.5 deg C. De lamp wordt maximaal ongeveer 45 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 12 % en het opgenomen vermogen neemt af met 3 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is geen noemenwaardige afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning.

Dimbaar ja Volgens opgave fabrikant.
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

lil3x2wcree2600k_e14_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 40 mm = 200 mm. Dus het berekende E (lux) resultaat op 0.25 m is bij het meten ervan correct, omdat het meetpunt zich in het verre veld bevindt.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

lil3x2wcree2600k_e14_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 geven hetzelfde resultaat daar er symmetrie is over de 1e as.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

lil3x2wcree2600k_e14_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

lil3x2wcree2600k_e14_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 31º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 183 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 183 lm, en een opgenomen vermogen van 4.9 Watt, levert een efficiëntie van 37 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.48 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.8 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 45 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 4.9 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 10.3 VA
PF 0.48

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

lil3x2wcree2600k_e14_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

De stroom heeft een vorm die niet lijkt op een sinus, maar laat stroompieken zien waarbij een condensator in het circuit van de spannings/stroomregelaar ogeladen wordt.  De fase loopt iets achter op die van de spanning. Uiteindelijk resulteert een lage PF van ongeveer 0.5.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar.

lil3x2wcree2600k_e14_powerspectrumi_percent

De kwadraadtermen in het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

Vanwege de stijle hellingen in de stroomvorm, zijn er heel veel hogere harmonischen aanwezig is de stroom.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 163 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0179

Temperatuursplaatje van de lamp na opwarmen.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24 graden C
camera Flir B-CAM Western S
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.10 m
IFOVgeometric 0.4 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat overeenkomt met een ruw diffuss oppervlak van het stuk plakband dat gebruikt is op de lamp.

De temperatuur van het metaal is met ruim 70 graden erg warm.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

lil3x2wcree2600k_e14_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 2800 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

lil3x2wcree2600k_e14_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 55 graden, daarna is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) en niet meer gegeven.

Kijkende naar de stralingshoek van 31 graden (dus 15.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totalelichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is ongeveer 0.5 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

lil3x2wcree2600k_e14_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 4.7 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 1.8 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.4 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 64 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

lil3x2wcree2600k_e14_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.2.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

lil3x2wcree2600k_e14_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt op het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4524 en y=0.4089.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

lil3x2wcree2600k_e14_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 82 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler).

Deze waarde van 82 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0001, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan (het licht is genoeg dichtbij het pad van de zwarte straler om op wit te lijken).

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

lil3x2wcree2600k_e14_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren nauwelijks mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

lil3x2wcree2600k_e14_startupeffect

lil3x2wcree2600k_e14_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 25 minuten. Gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 12 % en het opgenomen vermogen met 3 %.

5 reacties op “LED IT LIGHT – E14 3x2Watt – CREE 2700K – DIMBAAR”

LeditLight vergelijkt deze lamp (183 Lumen) met een Gloeilamp van 40Watt die maar liefst 439 Lumen heeft. Dat is gewoon meer dan 100% gelogen, zie
http://www.leditlight.net/c-80086/led-lamp-e14-kleine-gloeilamp/

LeditLight stelt terecht dat de concurrent ronduit liegt over de lichtopbrengst en kleur van LED producten, maar dat dat zelf kennelijk ook. De CREE 3×2Watt 2800K – CRI 80+ kan bij lange na geen 40Watt gloeilamp peer vervangen.

@Koen,

Op de website van Led It Light wordt gezegd dat de E14 LedSpot vergelijkbaar is met “..40 Watt gloeilamp spots..”. Dat klopt wel als je het vergelijk met onze eigen metingen. We hebben een 35W halogeen lamp doorgemeten en deze geeft 138 lumen. Deze E14 CREE 3×2Watt 2800K – CRI 80+ Ledspot geeft 183 lumen.

Absoluut waar Koen, je hebt je huiswerk niet goed gemaakt ik vind het jammer dat je zomaar wat schreewd als je ze in de praktijk had vergeleken wist je wel beter. Een gloeilamp spot van 40 watt geeft bij lange na geen 439 lumen. In de praktijk komt deze LED-spot zelfs dichter in de buurt van 60Watt dan 40Watt. We stellen ons dus nog zeer bescheiden op!

Heren,
Koen refereert aan een gloeilamp die al gemeten is op deze site, zie daarvoor dit artikel. Daar staat een gloeilamp van de Gamma die 40 W verbruikt en wel degelijk 439 lumen afgeeft.
Echter een gloeilamp straalt rondom zijn licht af en een spotlamp zoals in dit artikel geeft een gefocusseerde bundel. Dat focusseren gaat met verlies gepaard, omdat er een lens gebruikt moet worden (in de led of juist ervoor gehouden) en een reflector gebruikt moet worden om al dat licht te bundelen (want een led straalt normaliter redelijk rondom: een Lambertse straler van 130 graden ongeveer). Dus een spotlamp met het benodigde focusseren van de lichtbundel levert zowieso al verlies op.
Wat er wel eens gebeurd is dat een spotlamp dan toch vergeleken wordt met een rondomstraler als een gloeilamp. In dat geval zal men dan bedoelen dat in 1 richting de helderheid overeenkomstig is. Bijvoorbeeld wat bij de Pharox wel gezegd wordt: kan tot een 60 W gloeilamp vervangen. Dat is ook wel zo, echter alleen in de richting recht onder de lamp. En als je applicatie alleen gebruik maakt van dat licht recht onder de lamp en niet van het naar de zijkanten uitgestraald licht, dan kan een dergelijke lamp als de Pharox best een 60 W lamp vervangen. Alleen als het gaat om een sfeer te brengen in een bepaalde ruimte waarbij het van belang is dat er veel licht zijwaards wordt gestraald, dan zal het wellicht een 40 W gloeilamp kunnen vervangen.

Ik zie dat Koen het heeft over de gloeilamp en dat Jeroen en LEDITLIGHT het hebben over spotlampen. Het is, mede zoals uitgelegd bij item 4, van belang om spotlampen met spotlampen te vergelijken en niet spotlampen met gloeilampen….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *