Maximum 100 kilometer op alle snelwegen

Geplaatst door Henk Schmitz in Transport 13 Reacties»

100kmHet invoeren van een maximum snelheid van 100 op alle Nederlandse snelwegen zou ongetwijfeld een enorme tegenstand oproepen. Begrijpelijk, zeker gezien het aantal gemotoriseerde voertuigen op de openbare weg dat in staat is deze snelheid met een factor 2 te overstijgen.

Honderd voor iedereen: Van mindset naar mindshift

Het zou een leger aan psychologen kosten om de mindset van de gemiddelde zakelijke autobezitter om te buigen van ‘Snel rijden brengt je snel op je plek van bestemming’ tot ‘Met een lagere snelheid draag je bij tot duurzame mobiliteit en een veilige infrastructuur’. Als we de werkelijke effecten die de verlaging van de snelheid van bijvoorbeeld 130 kilometer per uur naar 100 kilometer per uur op een groot deel van de Nederlandse snelwegen in ogenschouw nemen, lijkt het meer dan zinvol om ons met ons allen nog eens over het vraagstuk ‘sneller rijden’ of toch liever ‘duurzaam rijden’ te buigen.

Een eenduidige snelheid van overal 100 km op ieder moment zal veel rust in de samenleving brengen. De automobilist weet dan duidelijk waar hij/zij aan toe is.
Een eenduidige snelheid van overal 100 km op ieder moment zal veel rust in de samenleving brengen. De automobilist weet dan duidelijk waar hij/zij aan toe is.

Maximum snelheid naar 100 voor alle snelwegen

Met 100 als eenduidige snelheidslimiet op alle snelwegen op alle tijden, zou de politiek kiezen voor een helder en eenduidig beleid. Een beleid dat direct en indirect niet alleen talrijke mensenlevens zou sparen, maar ook nog eens de nodige besparingen in onze beurs zou opleveren. De veiligheid, de luchtverontreiniging en CO2-emissies nemen aldus Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid TU Delft, al meer dan evenredig toe als we onze snelheid van 120 naar 130 km per uur verhogen. Gebeurt het omgekeerde en verlagen we de maximum snelheid van 130 naar 100, dan brengt dit een substantieel grotere verkeersveiligheid en veel minder luchtverontreiniging annex CO2-uitstoot met zich mee.

Elke procent die we minder hard rijden, leveren bovendien 3,8 procent minder verkeersslachtoffers op. In omgekeerde evenredigheid hoeven we maar te kijken naar de statistieken van de Duitse snelwegen (waar geen snelheidsbeperkingen zijn) die aanzienlijk meer dodelijke slachtoffers laten zien.

Auto’s die 100 kilometer per uur mogen rijden in plaats van 130 kilometer per uur stoten per gereden kilometer bijna 50 procent minder stikstofdioxide uit. Ook de uitstoot van fijnstof neemt bij een dergelijke snelheidsvermindering sterk af. Pure winst dus voor onze eigen gezondheid.

De energie die verbruikt wordt voor het overwinnen van de luchtweerstand is evenredig met de 2e macht van de snelheid.
Een voorbeeld:
Een auto die 120 kilometer per uur rijdt, verbruikt voor het overwinnen van de
luchtweerstand 1,5² = 2,25 keer zoveel energie, als een auto die 80 kilometer
per uur rijdt voor dezelfde afstand.

Uiteraard neemt ook het brandstofverbruik bij een lagere snelheid exponentieel af. Dit komt doordat het bij lagere snelheden veel minder energie kost om de luchtweerstand te overwinnen. Verbrandingsmotoren worden bovendien efficiënter als ze op hun ideale toerental draaien. Voor de beeldvorming: verlaging van de snelheid van 130 naar 120 kilometer per uur levert al 10 procent minder CO2-uitstoot op.

Kiezen voor ander soort auto

Een wetgever die 100 als limiet voorschrijft, zal met deze grenswaarde onherroepelijk de aanschaf van zuiniger auto’s stimuleren. Het verkoopcriterium dat auto’s goed met het verkeer moeten kunnen meestromen, geldt dan immers niet meer. En aangezien wij Nederlanders ons budget voor optimale mobiliteit ook optimaal willen besteden, zullen we ons van onze medeweggebruikers met verbrandingsmotor gaan onderscheiden door een elektrisch aangedreven auto aan te schaffen. Extreem zuinig, geruisloos en met een acceleratievermogen dat niet zelden de stoutste verwachtingen overtreft.

Met een snelheid van maximaal 100 km per uur, zal het elektrisch rijden een enorme boost krijgen omdat dit de actieradius sterk verhoogd.
Met een snelheid van maximaal 100 km per uur, zal het elektrisch rijden een enorme boost krijgen omdat dit de actieradius sterk verhoogd.

Heeft deze ontwikkeling zich eenmaal omgezet in een tendens, dan doet de marktwerking de rest. Productontwikkelaars zetten met veel meer daadkracht in op de innovatie van accu’s en brengen zo de actieradius van de elektrische auto tot een eigentijds niveau. Het is duidelijk dat onze wetgevende macht alle troeven in handen lijkt te hebben om met een relatief eenvoudige maatregel glansrijk de duurzaamheidsdoelstellingen – 14 procent duurzame energie in 2020 en 16 procent duurzame energie in 2023 – te halen. Simpel en zonder extra subsidies.

Door Henk Schmitz


Er is al een organisatie die bestuurders de voordelen van minder hard rijden laten zien. Club van 90.

Snelheidsbeperking.

100 hard genoeg, zuinig op de toekomst.

130 km zorgt voor capaciteitsreductie op Nederlandse wegen.

13 reacties op “Maximum 100 kilometer op alle snelwegen”

Perfect, ik bedoel daarmee indien je de klik in je hoofd kan maken waarom niet.
Zelf zou ik eigenlijk ook op mijn achterpoten willen gaan staan, alweer een beknotting maar als ik in ons BE land kijk dan merk ik na +/-6maand dat ik de klik gemaakt heb voor de standaard snelheid van 70 op alle wegen buiten de bebouwde kom en snelweg, enkele uitzonderingen daar gelaten. Wel wordt ik dagelijks voorbijgestoken door diegenen die zich vroeger ook niet aan de 90 konden houden. Mijn verbruik zonder wind tegen is merkelijk gedaald soms maar 2l/100km en daar wringt nu juist het schoentje. Een overheidsaparaat dat dringend geld nodig heeft én er een heel pak uit de BTW en accijns haalt van de branstoffen zal méér moeite hebben met de voorgestelde snelheidsbeperking dan de bestuurders die nog de klik moeten maken

Verlaging van de maximum snelheid is wat mij betreft een goed doel met heel veel voordelen, maar dit is politiek niet haalbaar. In een heel rechts Nederland telt maar een ding en dat is zo hard mogelijk mogen rijden. De Overheid mag onze vrijheid niet beperken is dan het argument. Maar je mag dus wel de gezondheid van bewoners langs snelwegen afnemen, dat recht matigen ze zich wel toe.

Maar dit onderwerp laat zich niet politiek oplossen en een echte oplossing komt er inmiddels wel aan. De elektrische auto is op weg om goedkoper te worden dan de ICE (fossiele brandstofmotor). In 2025 moet de omslag gemaakt zijn en hebben we betaalbare EV’s met een range van pakweg 400 km. Problemen opgelost.

Maar de volgende ontwikkeling is ook al weer onder weg. Dat is de elektrische en autonoom gestuurde deelshuttle. Dit wordt TaaS genoemd. Dat staat voor Transport as a Service. Deze vervoermiddelen zijn op afroep beschikbaar en rijden een groot deel van de dag terwijl de huidige generatie auto’s 96% van de tijd stil staat. Doordat elektrische auto’s maar 20 bewegende delen hebben in tegenstelling tot een ICE met 2000 is het onderhoud vele malen minder en gaan ze veel langer mee. Gedacht wordt aan 1,5 miljoen km tegenover een huidige auto 250.000 km. Dit alles zorgt ervoor dat dit vervoer per km een factoor 4 tot zelfs 10 goedkoper wordt. Een gezin kan hierdoor gen=middeld een paar honderd euro per maand besparen.

De wereld zal drastisch veranderen. Een gemiddeld gezin zal geen eigen auto meer hebben. Dat betekent dat het aantal voertuigen minimaal zal halveren en misschien wel dalen met 80%. Dat betekent dat autofabrieken een storm moeten gaan overleven, dat er straks vrijwel geen autodealers zullen zijn, taxichauffeurs ander werk moeten zoeken, er weinig parkeerplaatsen nodig zullen zijn, parkeergarages afgebroken of omgebouwd, de zorgkosten door verminderde vervuiling afnemen, er minder doden en zwaar gewonden vallen, minder levens worden verwoest, het energieverbruik door vervoer flink zal dalen, de duurzame energiebranche veel meer werknemers nodig zal hebben etc. Teveel om op te noemen.

Conclusie: Het vechten voor een lagere maximum snelheid is vechten tegen de duivel. Het probleem lost zich vanzelf op.

“.. een relatief eenvoudige maatregel glansrijk de duurzaamheidsdoelstellingen – 14 procent duurzame energie in 2020 en 16 procent duurzame energie in 2023 – te halen. Simpel en zonder extra subsidies.”
Wat heeft energiebesparing in de vorm van lagere snelheden )ook bij OV?) met aandeel duurzame energie te maken, behalve dat bij minder energieverbruik het aandeel duurzaam vanzelf stijgt?

Het verlagen van de maximum snelheid heeft alleen maar voordelen.
Voor het milieu, voor de consument (besparing) voor de overheid (goedkope CO2 besparing) enz. Zelfs reistijden worden (gemiddeld) lager door minder files.
Echter zoals eerder is aangevoerd door Adriaan is dit politiek onhaalbaar.

Het lijkt mij dat het inzetten op een rechtstreekse actie, verlagen van de maximale snelheid, schadelijk is voor juist dit doel. Dan krijg je een confrontatie waarbij de milieukant wordt weggezet als een zure-zeur-bende.

Iets zuiver politieks, omdat het nodig is, zeggen dat waar het kan 130km/h natuurlijk wordt gehandhaafd, maar dat men ondertussen dit geleidelijk afbouwt om reden van geluidsbeperking, vervuilingsconcentraties, slechte staat van het wegdek.

Heel snel doen die 100 km.
Maar in de politiek geldt: waaro zou je het gemakkelijk doen, als het moeilijk kan!!!!!!!

Helemaal goed plan. Alleen maar voordelen, zeker na de files van deze week, waarvan wordt voorspeld dat ze alleen maar zullen toenemen. Auto’s die zo nodig 130 moeten als er 130 mag schuiven van links naar rechts en terug over de rijbanen. Dat geeft problemen. En wat voor afstanden moeten we in ons kikkerland nu helemaal overbruggen? Voorwaarde is wel dat de boetes voor snelheidsovertreding heel hoog worden, het werkt alleen als iedereen meedoet.

Lees nu pas het verhaal van Henk Schmitz.
Uit m’n hart gegrepen!
Rij sinds ca. 2 jaar nooit harder dan 110.
Heerlijk rustig en veel minder verbruik!
Gewoon je schakelaar omzetten; probleemloos.

Wel 130 km/u rijden? Ik zou willen dat het kon. Nederland is dicht geslibd met files. De keren dat ik dagelijks die 130 km/u ook kan halen zijn een zeldzaamheid. Mijn gemiddelde snelheid ligt net boven de 60 km/u mede dankzij de spaarzame momenten dat ik even boven de 120 km/u kan rijden.
Nederland is een grote optocht geworden van verkeer op autowegen dat in de verste verte de maximaal toegestane snelheden niet meer kan halen.
Laat mij nog even genieten van die spaarzame momenten.

Inderdaad 100 km/h max zou erg verstandig zijn. Helaas is dit nu zoals genoemd politiek lastig. Maar daar valt wel wat aan te doen:

Je mag namelijk op de snelweg ook (max) 100 km/h rijden, als er een bordje 130 km/h of 120 km/h staat. De knop om, gewoon doen, zoals Martin zegt. En het mooie is als 10% van de weggebruikers uit zich zelf (max) 100 km/h rijden, dan doet de rest gewoon mee. Niet omdat ze het leuk vinden, maar omdat als het een beetje druk is, het niet anders kan.

“Doordat elektrische auto’s maar 20 bewegende delen hebben in tegenstelling tot een ICE met 2000 is het onderhoud vele malen minder en gaan ze veel langer mee. Gedacht wordt aan 1,5 miljoen km tegenover een huidige auto 250.000 km”

Mensen hebben een weinig realistisch beeld van electrische auto’s. Een electrische auto is per saldo duurder en vervuilender dan een benzine-auto. Wat dacht u b.v. van de productie en levensduur van de accu’s.

Heerlijk om zo’n blog te lezen. We hebben een Nissan Leaf, en het laat je inderdaad heel duidelijk zien hoe zuiniger het is om rond 100km/h te rijden. Arnhem-Utrecht duurt misschien 5min langer, maar dan heb je rond 20% van de energie in de batterij kunnen besparen in vergelijking met 120km/h.

We wonen redelijk dichtbij de A12, en mijn partner krijgt steeds meer last van asthma. Ik vind de 130km/h niet alleen belachelijk in zo’n klein land als NL, maar ook een direct dreigement aan ons gezondheid.

Als de overheid klimaatherstel zou echt serieus nemen, zou dit al morgen gebeuren.

Wij reizen momenteel door Australië met een personenauto.
De maximumsnelheid is zeer divers van 40 tot 100 km/uur.
Slechts heel kort was er een stukje 100 km/uur.
Dit leidt tot een zeer rustig verkeersbeeld. Ook doordat het vrachtverkeer even snel rijdt als de personenauto.
Je ziet niemand racen of bumperkleven.
Kortom een verademing.
Dus invoeren die 100 km/uur MAX

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *