Windenergie zorgt voor een lagere elektriciteitsprijs

Geplaatst door Jeroen van Agt in Windenergie 5 Reacties»

In Spanje, Denemarken en Duitsland is de elektriciteitsprijs gedaald door windenergie. De besparing op de elektriciteitsprijs is inmiddels al groter dan de subsidies voor de gehele windenergie branche. Helaas lopen wij in Nederland erg achterop wat betreft windenergie. Het grootste gedeelte van onze elektriciteit wordt nog conventioneel opgewekt. Slechts 3,1% onze landelijke stroomdekking komt uit windenergie. Met de fors gestegen olie -en gasprijzen komen de gevolgen dan ook hard aan bij de consument. Volgens de laatste berichten – bevestigd door de energiebedrijven zelf – zullen de tarieven op 1 januari 2007 soms met zelfs wel 35% gaan stijgen. Het wordt tijd dat we fors gaan investeren in windenergie…

Windmolens in Denemarken

Spanje

In Spanje waar inmiddels meer dan 10.000 MW aan windmolens staan en waar in 2005 meer dan 1700 MW aan nieuwe windmolens geplaatst zijn, heeft de toename van het hoeveelheid windvermogen in het elektriciteitsnet ervoor gezorgd dat de marktprijs van elektriciteit is gedaald. De jaarlijkse besparing voor consumenten in Spanje, na aftrek van de subsidiekosten voor wind energie, ligt tussen de €170-745 miljoen Euro.

Windpark Hontalbilla I & II

Windpark Hontalbilla I & II in Castilla-Leon Spanje (77 X 850 kW G52), draait sinds 2004

Spanje is niet het enige land waar de verkoopprijs van elektriciteit afgenomen is door windenergie.
Uit nieuwe studies blijkt dat dit effect ook optreedt in Duitsland en Denemarken.

Denemarken

In Denemarken waar nu meer dan 3000 MW aan windmolens staan heeft windenergie ook een prijsdrukkend effect op de stroomprijs op de Scandinavische energiebeurs Nordpool. Dat blijkt uit een vorige maand gepubliceerd onderzoek door universiteiten, het Energieministerie, onderzoeksbureau Risø en de Deense windenergieorganisatie DWIA. De hoogte van de besparing hangt af van de vraag naar elektriciteit, het vraagpatroon, het windaanbod, het opgestelde windvermogen, waterkrachtreserves en transportcapaciteit. Al die factoren zijn voor het jaar 2005 gesimuleerd en vergeleken met het prijsverloop op de beurs. Er bleek een totale besparing op de elektriciteitsprijs van jaarlijks 130 miljoen Euro. De opwekking van de windstroom kostte aan subsidies 190 miljoen Euro. De waarde van het geëxporteerde gedeelte windstroom naar Noorwegen en Zweden werd niet onderzocht maar ook op ca. 130 miljoen Euro geschat.

Windpark Nysted

Offshore Windpark Nysted Denmark (72 X 2.3 MW), draait sinds 2003

Voor 2006 wordt verwacht dat de besparing aanzienlijk hoger zal zijn dan de subsidies omdat steeds meer windturbines uit de subsidieperiode lopen en omdat de marktprijs voor energie nog steeds stijgt, waardoor het aandeel subsidie ook relatief daalt.

USA

De trend is niet alleen te zien in Europa. Een medewerker van het ministerie van Energie van de Verenigde Staten van America gaf de vorige maand te kennen dat het opvoeren van de hoeveelheid windenergie op het elektriciteitsnet ervoor kan zorgen dat de “Locational Marginal Pricing (LMP)” omlaag gaat. De waarde van de LMP bepaald in de USA de regionale elektriciteitsprijs.

Windpark High Winds

Windpark High Winds Californie USA (90 X 1.8 MW V80 Vestas), draait sinds 2003

Nederland

In Nederland is de situatie, in vergelijking met Denemarken, Spanje en Duitsland nog steeds bedroevend gesteld met de hoeveelheid windvermogen. Op dit moment hebben we totaal 1560 MW aan windmolens staan waarmee we 3,1% van onze landelijkse stroomdekking halen. Ter vergelijk: Denemarken haalt nu 20% van hun landelijke stroomdekking uit wind, Spanje 8% en Duitsland 7%.

Windpark Wieringermeer

Windpark Wieringermeer Nederland (5 X 2.5 MW N80/2.5 Nordex), draait sinds 2003

Het gevolg is dan ook dat de Nederlandse elektriciteitsprijs gewoon blijft stijgen. Gemiddeld genomen is de elektriciteitsprijs de afgelopen 10 jaar met ongeveer 7% per jaar gestegen. Zie ook het artikel “De terugverdientijd van zonnepanelen”.

Sinds 1 januari 2005 zijn de gemiddelde tarieven voor gas met 15% en voor elektriciteit met zo’n 20% per jaar gestegen. En volgens de laatste berichten – bevestigd door de energiebedrijven zelf – zullen de tarieven op 1 januari 2007 soms met zelfs wel 35% gaan stijgen. Bron Oxxio

De mogelijkheden voor offshore windenergie op de Nederlandse Noordzee

De Noordzee heeft een totale oppervlakte van 575.000 km² is een van de meest winderige plekken op aarde. Het Nederlandse gedeelte hiervan is 57.000 km².

wind op de !noordzee

Gemiddelde windsnelheid in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee. Bron: ECN

Volgens een onderzoek van ECN is 27% van dit oppervlakte minder dan 35 meter diep en meer dan 20km uit de kust. Ideaal voor windparken zou je zeggen. Helaas is het grootste gedeelte van dit oppervlakte niet aaneengesloten en te klein om windparken te bouwen. Echter de 1000 km² die er nodig is om de doelstelling van de Nederlandse overheid om in 2020 minimaal 6000 MW aan windenergie geïnstalleerd te hebben is wel aanwezig. Op dit moment staat er ongeveer voor 108 MW aan windmolens in de Nederlandse Noordzee. Het is duidelijk dat er nog heel wat moet gebeuren om deze doelstelling te halen.

/wp-content/uploads/2008/articles/windenergie_zorgt_voor_een_lagere_elektriciteitsprijs_nordsea_egmond_400.jpg

Offshore windturbines voor de kust van Egmond

Bronnen:

5 reacties op “Windenergie zorgt voor een lagere elektriciteitsprijs”

Voor de oplettende lezer. Bij de tekst van het windpark Nysted Denmark stond per ongeluk een foto van van het Horns-rev Denmark windpark. Dat is nu hersteld.

Op de bijeenkomst van de Energie Transitie Duurzame Elektriciteitsvooziening, 13 nov 2007, heb ik verschillende mensen van onafhankelijke instellingen en ministeries horen verklaren dat overheids besluiten en keuzes soms onlogisch zijn en een hoge prijs in stand willen lijken te houden.
En dat het eigenlijk niet anders kan dat de energie lobby vanuit Shell en andere fossiele energie bedrijven en grote stroom opwekkers daar achter zit, want zij zijn de enige die hier belang bij hebben.

Een voorbeeld is een feed-in systeem zoals in Duitsland heel effectief is.
Dat wordt hier vooralsnog niet ingevoerd, omdat “op financien” besloten is dat “zij van financien dat niet willen” Zelfs iemand die op fiancien werk, kon niet verklaren welke motivatie achter deze weigering zit. Gegeven het nuttige effect van de duitse feed-in regeling, voor de duurzaamheid van de duitse energie voorziening.

Een voorbeeld is de nieuwe subsidie regeling, SDE, deze si beoordeeld en opgesteld in samenwerking met “belangen organisaties” welke invloed die hebben staat er niet bij. Maar duidelijk is als je de concepten van de SDE leest dat er eigenlijk geen plaats is voor subsidie voor windmolens, met de kleinste onrendabele top. Maar wel voor warmtekracht installaties, die biomassa bijstoken of aardgas. Maw, deze regeling is opgesteld voor en door grote bedrijven. En ook hier blijkt weer dat EZ slechts een lobbyorganisatie is voor grote bedrijven.

Onbegrijpelijke besluiten, waar de uitleg ontbreekt, zijn meestal ingegeven door verborgen belangen, ook wel corruptie genoemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *