Longlites nader bekeken

Geplaatst door Marcel van der Steen in Energiebesparing 19 Reacties»

Sinds kort is Oxxio op de markt gekomen met een product genaamd de Longlite; een klein schijfje dat je kunt plaatsen op een gewone gloeilamp en bij gebruik zorgt voor 10 % energiebesparing en de levensduur wordt het drievoudige. Ik wilde daar meer van weten…
Plaatje van wat Longlites

De Longlites

Het zijn kleine ringetjes die je onderop een gewone gloeilamp (een ‘peertje’) drukt. Zie ook de tekening die van de Oxxio website zelf afkomt.
/wp-content/uploads/2008/articles/longlites_small.jpg

De claims zijn de volgende:

  1. 10 % minder energie-verbruik
  2. levensduur verdrievoudigd t.o.v. normale levensduur
    En als je na gaat vragen, dan blijkt wel dat de lichtintensiteit van de lamp afneemt, maar
  3. lichtintensiteitsverlaging is niet merkbaar en valt binnen 20 %

Principewerking

De principewerking is eenvoudig. De spanning die normaliter op de lamp komt is de netspannig, en dit is een sinus-vormige spanning. Als gevolg van de spanning op de lamp, gaat er een stroom lopen door de lamp die ook sinusvormig is. Een en ander in een plaatje.
Plaatje van sinusvormige spanning en stroom

Door nu de Longlite op de lamp te plaatsen en deze weer in de fitting terug te schroeven en aan te zetten, gaat de Longlite zorgen voor zogenaamde fase-aansnijding. Als je naar de spanningsvorm kijkt, dan is dit een sinusvorm. Dit betekent dat het periodiek boven en onder de nulwaarde ligt; dus de spanning gaat door de nul heen en weer. Nu bij fase-aansnijding wordt de spanning, bij het door de nul gaan, even op nul gehouden en pas na een tijdje weer doorgelaten. Dit totdat de spanning weer door nul zou gaan. Dan wordt weer de spanning een tijdje op nul gehouden alvorens de spanning weer wordt doorgelaten. Zie ook het plaatje.
Plaatje van aangesneden sinusvormige spanning en stroom
Je ziet dat de spanning 3 ms op nul wordt gehouden en daarna heeft het de originele vorm, waarna het bij de volgende nuldoorgang weer 3 ms op nul wordt gehouden.
De stroom volgt dus ook wat later. Het vermogen door de lamp, wat de spanning is vermenigvuldigd met de stroom, is dus minder door de aansnijding. Dit lagere vermogen (= energiebesparing) heeft als gevolg dat de gloeidraad minder warm wordt, en daardoor veel minder snel slijt (= verlengde levensduur). Maar ook minder licht geeft.

Onderzoek

Een onafhankelijk onderzoek is gedaan door de CE in Delft. Zij hebben een rapport gemaakt waarin ze gekeken en gemeten hebben aan de volgende items:

  1. opgenomen vermogen met en zonder gebruik van de Longlite
  2. afgegeven lichthoeveelheid met en zonder gebruik van de Longlite
  3. een check op de levensduurverlenging
  4. een levenscyclus-analyse
  5. een inschatting van het besparingspotentieel

Ik volsta met het geven van de resultaten in samenvattingsvorm:
Ad 1: opgenomen vermogen
Het opgenomen vermogen is verminderd met 12,2 % t.o.v. het nominale wattage, voor een serie geteste gloeilampen in de range van 25 W tot 100 W (als voorbeeld, een 25 W gloeilamp neemt dan 12,2 % minder op bij gebruik van de Longlite).

Ad 2: afgegeven lichthoeveelheid
De lichthoeveelheid is met 28,5 % afgenomen, dit is een met het blote oog merkbare vermindering!

Ad 3: check op levensduurverlenging
Deze check is niet gedaan, maar er is gekeken naar testresultaten en -documentatie door het moederbedrijf van de Longlite, en de specialisten van CE alsmede de TUE achtten het aannemelijk dat de levensduur verdrievoudigd wordt, dus in plaats van 1000 branduren nu 3000 branduren.

Ad 4: levenscyclus analyse
Hiermee wordt gekeken naar het effect op de milieubelasting. Omdat de specifieke materialen en hoeveelheden niet bekend zijn van de Longlite, is gebruik gemaakt van een inschatting. Er wordt onderscheid gemaakt tussen productiefase, gebruiksfase en afdankfase en daarvan de milieubelasting. Resultaat is dat de gebruiksfase veruit de meeste invloed heeft op de milieubelasting en dat daarme de Longlite de totale milieudruk weet te verlagen. Dat is dus een gunstig resultaat.

Ad 5: besparingspotentieel
Er wordt vanuit gegaan dat de mensen, die een Longlite kopen en monteren, toch gewoon dezelfde lampen blijven gebruiken en niet naar een lampmet hoger wattage gaan. Welnu, als je deze aanname doet, dan volgt natuurlijk een behoorlijk besparingspotentieel.
Echter wanneer je stelt dat je 28,5 % minder lichtopbrengst hebt, dan kan het ook zo zijn dat mensen dan toch een zwaardere lamp kopen (meer wattage) om tot dezelfde lichthoeveelheid te komen. Is de Longlite in dat geval dan nog steeds zo gunstig?

Berekening bij gelijke lichtopbrengst

Stel je hebt een lamp van 40 W. Bij het toepassen van de Longlite zou je een lichtopbrengst zien verminderen met 28,5 %. Dus eigenlijk zou je een lamp moeten nemen van 60 W en daarop de Longlite plaatsen, ter vervanging van de voorgaande 40 W lamp.

Als je nu de berekeningen uitvoert kom je op het volgende, bij een gebruik van 3000 uren:

lamp-ID kWh Benodigde onderdelen
40W lamp 120 3 lampen
60W + Longlite 158 1 lamp + Longlite

Is het nu nog steeds zo interessant? Je verbruikt dus meer energie + aanschaf van de Longlite tegen een verlenging van de levensduur.
Tevens moet je er rekening mee houden dat het licht wat “roder” wordt, omdat de lamp op een iets lagere temperatuur gaat branden. Of dit echt te zien is weet ik niet, daarvoor zou ik de Longlite graag eens willen meten.
Ik weet ook niet of het nu voor de milieubelasting ook nog steeds beter is om de Longlite te gebruiken.

Conclusie

Als de mensen werkelijk geen lampen kopen met een hoger wattage om de verminderde lichtopbrengst te compenseren, dan is het toepassen van de Longlite nuttig, voor zowel portemonnee alsook het milieu. Echter, de lichtopbrengst zat zichtbaar minder worden en het is dan ook aannemelijk dat mensen toch een lamp met hoger wattage gaan aanschaffen. Dan is het niet waarschijnlijk dat de Longlite nu gunstig is (prijstechnisch noch energetisch.

Oproep

Aangezien ik geen Oxxio klant ben, kan ik het schijfje niet kopen. Ik zou graag het schijfje eens door willen meten, op verbruik, fase-aansnijding, lichtopbrengst en kleurtemperatuurverandering van het licht. Als iemand me een schijfje wil sturen dan hoor ik het graag!

19 reacties op “Longlites nader bekeken”

Als ik het verhaal goed begrepen heb, dan bespaar je meer energie door een gloeilamp met minder vermogen te nemen (een spaarlamp is natuurlijk nog beter, maar daar hebben we het nu niet over) en je hebt dan meer lichtopbrengst dan door het toepassen van een longlite.

Een heel bijzonder produkt… Je bespaart elektriciteit doordat je lamp minder licht geeft. Knap van de marketingafdeling om dat aan de man te brengen.

Ik zie het nut niet. Draai er dan een spaarlamp in…

Maar je zou ook cynisch kunnen stellen dat échte elektriciteitsbesparing niet in het belang van Oxxio (of elk ander elektriciteitsbedrijf) is. Er is geen enkel bedrijf wat vrijwillig tegen zijn klanten zegt “wij verkopen produkt X, maar het is het beste als u er zo weinig mogelijk van koopt.”

@Jeroen8
Je bespaart meer energie met een gloeilamp met minder vermogen. Een dergelijke gloeilamp zonder Longlite produceert meer licht per watt vermogen. Echter, dit optimaliseren van licht per watt vermogen zorgt dat de levensduur wel slechts 1000 uur is.
Met de Longlite verlaag je de efficiency (dus minder licht per watt vermogen) maar verleng je wel de levensduur.
Fabrikanten zouden ook zoiets kunnen hebben gedaan met hun productieprocess: bijvoorbeeld de keuze geven tussen een efficiente lamp en kortere levensduur, of een minder efficiente lamp (minder hoge temperatuur) en langere levensduur.

Als je toch de levensduur van de lampen wil verlengen plaats dan een trafo 230V naar 210V. in je net. Volgens normen moet apparatuur blijven werken bij een spanning van + en – 10% 230V.
Voor een 60 Watt gloeilamp geeft dit een besparing van 10 Watt dus ca. 16% zonder zichtbaar lichtverlies.
Daarnaast veroorzaak met een trafo geen netvervuiling door de fase-aansnijding. Bij de longlite ontstaat die wel en wordt in zo’n klein onderdeel naar alle waarschijnlijkheid niet gefilterd.

Een trafo is zeker beter, alleen ook duurder. Verder een 16 % vermogensvermindering leidt waarschijnlijk tot meer dan 30 % minder licht. Ook al kan het oog dan nog prima alles zien, lezen gaat dan wel degelijk meer effort kosten waardoor je sneller (oog)moe wordt.
Ik wilde graag nog eens een Longlite doormeten waarbij ik dan ook de lichtsterkte meet.

Als ik dit zo allemaal lees, is het product absoluut NIETS ANDERS dan een lichtdimmer, maar dan een zonder knop die alleen maar op een stand blijft staan.
Vergelijk dit product dus met een lichtdimmer die je BIJNA helemaal open draait, die je gebruikt op een normale gloeilamp 🙂

Dus…
Een 90% gedimde lamp verbruikt inderdaad minder energie, NATUURLIJK!!!

Dus…
Door het reduceren van de power in de lamp neemt de levensduur toe, OOK LOGISCH!!!

Een geweldige verkoop-truc, een prachtig verhaal, het verhaal van de verkoper klopt zelfs (bijna ) helemaal, MAAR–> als klant heeft u hier helemaal NIETS aan.

Als u echt energie wilt besparen, koop dan een spaarlamp, of een ECHTE lichtdimmer voor op uw gloeilamp.

Als technicus twijfel ik ook of dit product door alle eelktrotechnische keuringen heenkomt, maar omdat dit een veel te ingewikkeld verhaal is zal ik hier niet verder op ingaan.

Overigens:
Er bestaan WEL dergelijk apparaatjes om de levensduur van gloeilampen te verlengen, MAAR deze realiseren absoluut geen energiebesparing. De lichtintensiteit blijft ook 100,0% gelijk.

Met vr. gr.
Bart
Elektrotechnisch Ingenieur

Marcel,
Je grafieken kloppen aardig. Ik heb er een aantal hier op de “pijnbank” gehad en kwam op een doorslagpunt tussen 2.9 en 3.5 ms na de nuldoorgang. Als je de schuimrubber ring verwijdert, zie je alleen een metalen lipje waar de “electronica” onder zit. Voor de rest is het printplaat, dus nergens ontstoring te vinden. Als je het lipje voorzichtig verwijdert met een soldeerbout is er een vierkant plaatje van ca 1mm2 halfgeleiderachtig materiaaal te zien. Ik denk dat het een diac of triac/diac combi is met een doorslagspanning van +/- 240V. Bij het bereiken van deze spanning komt de diac in geleiding en gaat de lamp aan. Uiteraard 100x/sec.
Ben benieuwd wat er aan netvervuiling plaatsvind als bv half Rotterdam die dingen gaat gebruiken….
De lamp brandt zichtbaar minder fel.
De wit/lichtgele kleur verandert naar geel/oranje.
Je zou dus zoals boven opgemerkt een zwaardere lamp moeten gebruiken.
Voor oxxio is dit uiteraard een superbest product. De lampen gaan 3x zo lang mee, dus wordt er ook 3x zo lang dure stroom afgenomen op een 90% tarief, da’s toch kassa. een 60wh lamp neemt dan nog “maar” 54Wh, maar wel 3x zo lang als normaal.
En met een zwardere lamp zit oxxio helemaal gebeitelt want die stook je ook 3x zo lang als normaal, kassa.
Neem ipv een 60w lamp een echte spaarlamp van 12-15Wh en je bespaart zeker, zonder de zakken van oxxio te vullen. voor 10 van die dingen koop je al 2 a 3 spaarlampen. Een kennis van me noemt ze cockringen om aan te geven dat je als oxxioklant behoorlijk genaaid wordt met dit artikel terwijl oxxio doet voorkomen of ze hiermee lekker duurzaam bezig zijn…
Groetjes, Ton
ps een trafo is ook niet zo lekker, want die heeft ook zijn rendementsverliezen en als je daar een aantal lampen op moet laten branden wordt eea goed warm. Kan je in de winter als voetenwarmertje gebruiken.

@ Ton, bedankt voor het delen van je onderzoek. Als je nog een Longlite over hebt (wel heel dan) dan wil ik deze best overnemen en eens op VAR en PowerFactor doormeten en ook deze gegevens publiceren.
De 3 ms van mijn voorbeeldgrafiek was alleen maar een toevalstreffer; toch leuk dat deze met de werkelijkheid overeenkomt.
Je opmerking dat Oxxio zo klanten aan zich bindt is wel waar; de klant heeft nu (nog steeds energievretende) lampen die lang meegaan, dus Oxxio verkoopt zo zijn stroom.

@ Bart, je had het over apparaatjes om de levensduur van gloeilampen te verlengen, MAAR deze realiseren absoluut geen energiebesparing. De lichtintensiteit blijft ook 100,0% gelijk.
Kun je me vertellen welke apparaatjes en waar deze te vinden zijn?

Ik heb ook Oxxio Longlite aangeschaft.
Ik heb een terrarium en dus lampen nodig die ook warmte afgeven. Als ik de longlites plaats dan werkt de lamp meestal niet. Ook al draai ik hem nog zo vast. Nadat ik de longlite eraf had gehaald en lamp zonder longlite terugplaatste knapte lamp meteen. Dus een verkorting van zijn levensduur bewerktstelligd. De vorige keer ook al een set teruggestuurd, want toen werkte het ook al niet goed. Alleen bij een lamp was het me gelukt om die met een longlite te laten branden. Ik gebruik lampen van 25 watt. Misschien moet ik de nieuwe set ook wel weer terugsturen.

@ Fransiscus: ervan uitgaande dat je gloeilampen gebruikt (dus zonder voorschakelapparaat zoals 220 V leds-armaturen of spaarlampen) dan zie ik niet zitten waarom de schijfjes niet zouden werken.
Normaliter is de levensduur van de schijfjes ook afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Als deze hoog is, dan wordt de levensduur van de schijfjes ietsje korter. Ik verwacht er echter geen echt probleem, omdat er maar een enkel componentje inzit en dat moet niet meteen hoeven uitvallen bij een wat hogere temperatuur.
Als je je lampen wilt gebruiken voor licht en verhitting, dan zou een longlite zorgen voor minder licht en relatief meer verhitting bij bestaande lampen, en als ie goed zou werken dus ook voor een langere levensduur.
Als je wilt wil ik best een longlite, die volgens jou niet werkt, eens voor je doormeten. Succes.

Die Longlites i.c.m mijn recente bevinding bij het overstappen naar Essent (scheelt mij Euro 20,– per Maand!!!!) betekent: Exit Oxxio.

hallo nederland
even dit
vergeet niet dat wij allemaal vroeger
220 v hadden kijk maar een op je typeplaatje van je oude tv of radio
nu vandaag is het al 230 v
daarom gaan de lampen snel kapot of niet dan, behalve die van mijn auto die werken na 5 jaar nog en hebben zeker meer te lijden als die in mijn huis
en ze willen naar 240 v over een paar jaar
dat is zekker geen besparing nederland
je woord weer eens gemolken !!!!!
die Longlites besparing met fase afkapping was er al toen ik naar school ging eind jaren 80 en het was toen al bekend dat het een keer 240 v zou gaan worden zou beter zijn voor de eu
wat ik weet is “never chen’s a works situm” bijf bij 220 v dat is al een besparing van 4,4% op het totaal wat u nederland verbruikt ik reken er op
gr pp

@ Peter,
Wanneer Europa van 220 naar 230 en nu naar 240 zou gaan, dan lijkt mij dat ze dat doen om reden van besparing van verlies. Want bij een hogere spanning, zijn de stromen kleiner om hetzelfde vermogen te transporteren, en bij kleinere stromen ook minder warmteverlies door de kabels. Dit voor een hele grote hoop huishoudens en bedrijven tezamen maakt een groot verschil .
Voor de gloeilampen en halogeenlampen betekent een verhoging van de spanning inderdaad een verkorting van de levensduur, zie ook dit meetlatje.. Het heeft op de linkeras het voltage V over de lamp. Normaliter is dit de netspanning van 230 V. Stel dat even gelijk aan 1. Wanneer ik nu 253 V aanleg, dan is dat gelijk aan 1,1 op deze schaal. Je ziet dat daarbij een stroom doorheen de lamp van 1,05 keer groter dan de ruststroom (horizontaal naar links), en een lichtsterkte van 1,4 keer zo groot! Ook zie je dat de levensduur slechts 0,3 is, dus minder dan een derde!

@ Peter,
Nog even daarbij, wanneer de spanning wordt verhoogd, dan heeft dat impact op de gloei- en spaarlampen. Echter, de nieuwe die geproduceerd worden, zullen weer aangepast zijn op de gemiddeld 10 Volt hoger zijnde spanning.

In de praktijk heb je stroom verbruikers die een leeftijd kunnen hebben van 5 tot 10 jaar
denk maar aan je koelkast of je diepvries die gemaakt zijn voor 220 v en nu overbelast zijn en daardoor meer stroomverbruiken
Ook moet je weten dat na de oorlog een gebrek was aan grondstoffen waar door er niet altijd de beste grond kabels gemaakt werden (deze zijn nog grotendeels in gebruik ) en zeker niet berekent was op het huidige verbruik
Een beter oplossing lijkt mij om de stroom netwerk de 50 hz sinus te vervangen door een blok vorm
Of 100 hz en bij de eindverbruiker een inverter dat je weer 220 v 50 hz in huis hebt
Het bespaart zeker in je stroomverbruik

Ps een andere spaarlamp is een plasma lamp niet voor de kleintjes onder ons 🙂
maar wel goed voor stadions zwembaden enz
dit is een soort tl lamp buisje die door hoogfrekwent 2,4 ghz licht opwekt
Philips was er eens mee begonnen maar zag er geen brood in (zeer jammer)
LG wel bij mij weten is een dochter van Philips
google maar eens op
Plasma Lighting System

gr pp

@ Peter,
Mbt grondkabels: als je stelt dat de kwaliteit niet zo goed was en niet berekend op het huidige verbruik (= stroom) dan is het juist goed om een hogere spanning te gebruiken. Dit omdat dan de stroom lager is voor hetzelfde verbruik.
Mbt de blokvorm: wanneer je een blokvorm gebruikt voor de stroom, dan heb je meer energie die je overbrengt, alleen is de warmteontwikkeling ook groter in de kabels. En dat hadden we nu liever niet. Je hebt trouwens ook een blokvormige spanning nodig wanneer je een blokvormige stroom wilt hebben. Daarbij is een wisselspanning beter te transformeren dan een blokvormige spanning. En met blokvormige stromen is veel apparatuur niet blij; bijvoorbeeld spoelen zullen bij een blokvormige stroom grote spanningen genereren (vonken), maar ook ontstaat er door blokvormige stromen veel EMC, dus electromagnetische vervuiling waar apparatuur kan van gaan storen.
Mbt de 100 Hz. Ik zie even niet hoe ik met een 100 Hz frequentie een lagere stroom zal krijgen. Want een netspanning met een max waarde van 325 V en die een sinusvorm heeft bij 100 Hz, heeft dezelfde effectieve waarde als een spanning met V_max van 325 V en een frequentie van 50 Hz (de V_eff = 230 V). Zo ook voor de stroom, en dus is het afgegeven vermogen ook gelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *