Koelhuizen als buffer voor elektriciteit

Geplaatst door Marcel van der Steen in Energieopslag, Windenergie 10 Reacties»

Onlangs hoorde ik van het project Night Wind. Dit project wil de al aanwezige koelhuizen gebruiken als buffer voor ons elektriciteitsnet. Het is een leuk idee, en het project zal een demonstrator bouwen. Wellicht een mogelijkheid om de penetratie van intermitterende duurzame energiebronnen als wind- en zonne-energie verder te verhogen. Omdat het zo’n anders idee is, wil ik er graag iets over schrijven. Lees verder….
Plaatje van koelcel en windmolen

Het idee

Koelhuizen en koelcellen die niet alleen voedsel maar ook elektriciteit opslaan. Het idee is in Nederland geboren en men zou de al aanwezige koelcellen en -huizen kunnen inzetten om elektriciteit op te slaan.
Het werkt als volgt: in de tijden dat stroomvraag laag is, dus ’s avonds, zouden de koelcellen zo afgesteld kunnen worden dat ze het voedsel 1 graad extra koelen. Wanneer nu overdag de vraag naar elektriciteit groot is kunnen deze koelcellen een voor een uitgeschakeld worden. Omdat de koelcellen zelf 1 graad koeler stonden afgesteld, bederft het voedsel niet.
Dit kan natuurlijk ook gebruikt worden om de intermitterende opgewekte energie van windmolens op te slaan; wanneer er veel aanbod is dan worden de koelcellen kouder gezet, en wanneer er weinig aanbod is en veel vraag, dan worden de koelcellen een voor een uitgeschakeld. Het onderstaande plaatje geeft dit weer (bron).
Plaatje van wisselwerking energieopslag en gebruik
Figuur 1: ’s avonds opslag en overdag het gebruik van de opgeslagen energie

Feasibility

Sietze van der Sluis, hoofd Refrigeration (koeling) Technology bij TNO in Delft, heeft berekend dat in Europa zo een energiehoeveelheid van 50.000 MWh zou zijn. Hij is inmiddels, samen met andere partners, gestart met een project genaamd Night Wind, wat de volgende doelen heeft:

  1. het integreren van duurzame energie bronnen in het Europese energie netwerk door het creeëren van faciliteiten voor energieopslag
  2. de economische waarde van windenergie verhogen door middelen te verschaffen die windenergie kunnen leveren op piek-uren (wanneer de vraag naar elektriciteit hoog is en dus de prijs ook)
  3. het vergroten van van de competitieve slagvaardigheid van kleine- en mid-size koelhuizen door het toevoegen van “energie opslag” als een extra service die ze kunnen leveren aan het Europese energienetwerk
  4. uiteindelijk het genereren van een oplossing voor het integreren van meer windenergie aan het Europese elektriciteitsnetwerk, waarbij het een contributie levert aan de Kyoto targets

Demonstratieproject

In de loop van eind 2007 zal het genoemde project een demonstratie-site opgericht en uitgewerkt hebben, door het koppelen van een wind-turbine juist naast Nederlands’ grootste koelhuis, bij Partnerts Logistics in Bergen op Zoom. De koudopslag-koelings-controlregeling zal worden aangepast om ’s avonds de geproduceerde windenergie in de koelcel op te slaan, en deze control regeling zal overdag de juiste besluiten maken wanneer zichzelf van het net af te koppelen om zo de opgeslagen energie voor zichzelf te gebruiken.
Volgens van der Sluis zou het niet moeilijk moeten zijn; het zou slechts een kwestie zijn van de juiste software te ontwikkelen die de koeltemperatuur balanceert met de elektriciteitsvraag. Toch zijn er natuurlijk wel uitdagingen voor dit project, te weten:

  1. uitzoeken wat de potentie, de economische- en handelseffecten zijn van combo’s van plaatselijke windengerie en locale koudeopslag vraagregeling
  2. het design en modelleren van infrastructuren voor eiland operatie van deze combo’s
  3. control concepten en algoritmes voor integratie van deze combo’s aan het elektriciteitsnet
  4. kwaliteitsbehoud van bevroren producten bij kleine temperatuursvariaties
  5. wettelijke issues

Plaatje van de demo site in NL
Figuur 2: Plaatje van de demo site in NL

Meer info

Informatie is te vinden op de site van TNO over Night Wind en in de start presentatie van het Night Wind project. De volgende afkortingen worden gebruikt en die leg ik hierbij uit.
DER = Distributed Energy Resources
DSM = Demand Site Management
SME = Small and Medium-sized Enterprises

10 reacties op “Koelhuizen als buffer voor elektriciteit”

Hé dat is een heel interessant idee.
Feitelijk verschuif je de energie afname (van zo’n koeling) naar een ander tijdstip
Vergelijk het met in de nacht oppompen van water in een hoog gelegen bazin en het verbruik overdag door terugwinning (energieopslag zoals die o.a. in Zwitserland wordt toegepast).
Ik overzie niet zo snel hoeveel energie 1°C verschil oplevert en hoelang je hierop kunt teren, maar dat hier mogelijkheden in zit lijkt me duidelijk.

Leuk, maar..
Zou het niet slimmer zijn om die koelhuizen zo goed te isoleren dat ze uit zichzelf nog minder energie nodig hebben om koud te blijven?

Er is nog zo weinig windstroom beschikbaar, dat alle aangeboden stroom, meteen omgezet kanworden in minder fossiel verbruik, altijd.
Pas als het aanbod boven de pakweg 70% windstroom komt, dan wordt het nuttig die stroom op te willen slaan.

Het is mogelijk alle in ons land verbruikte stroom met windmolens op te wekken, kijk op het windparken wiki
Daar groeit een ontwerp waar al die windmolens een plaats krijgen in ons landschap.

Leuk, maar.. Zou het niet slimmer zijn om die koelhuizen zo goed te isoleren dat ze uit zichzelf nog minder energie nodig hebben om koud te blijven?

Dat is natuurlijk waar maar dat is niet waar het hier om gaat. Het punt van dit artikel is dat je het elektriciteitsverbruik van grote koelinstallaties binnen bepaalde grenzen kunt ‘plannen’. Dat kan met de meeste andere verbruikers niet. En dat maakt deze installaties juist zo geschikt om schommelingen in wind- (en vast ook zonne-)stroom op te vangen.

Er is nog zo weinig windstroom beschikbaar, dat alle aangeboden stroom, meteen omgezet kan worden in minder fossiel verbruik, altijd. Pas als het aanbod boven de pakweg 70% windstroom komt, dan wordt het nuttig die stroom op te willen slaan.

Ik lees ook regelmatig andere geluiden, nl. dat er tot 20% windstroom weinig tot geen problemen zijn, daarboven wordt een vorm van opslag wenselijk. Hoe zit dat dan? Ik heb begrepen dat het elektriciteitsnet vrij nauwkeurig in evenwicht gehouden moet worden omdat er anders dingen mis gaan.

Op Wikipedia staan er wel wat interessante artikelen over:

http://en.wikipedia.org/wiki/Windpower#Intermittencyand_variability

http://en.wikipedia.org/wiki/IntermittentPowerSources

Vreemd dat meneer van der Sluis claimt dat dit idee van hem is. Energieonderzoek Centrum Petten (ECN) is hier al veel langer mee bezig en is ook al veel verder. (zie http://crisp.ecn.nl/index.html). Zij hebben zelfs al verschillende grootschallige veldtesten uitgevoerd met andere partijen die hier ook mee bezig zijn.

Zou ook goed kunnen voor huishoudens. Koelkasten zijn thuis meestal de grootste verbruiker.
Met enkele kleine aanpassingen kan de koelte worden opgeslagen in ijs en met een geregelde circulatie de temperatuur constant gehouden.

Het zelfde principe is te gebruiken in huis op de energierekening te besparen, als er bijvoorbeeld een nachtstroommeter aanwezig is. Schakel de (natuurlijk A+) koelvriezer 4 uur voor het ingaan van de nachtstroom dmv een schakelklok uit, laat hem altijd iets dieper koelen en zet hem na de nachtstroomperiode ook een paar uur uit.

Iets dergelijks is ook (foei foei) met het waterbed uit te halen.

Er moet zeker na gedacht worden over buffering, er bestaat nog veel te weinig.
Maar het is hier niet opslaan maar een verschoven meer verbruik. nl als het temperatuur verschil toe neemt nemen ook de koude verliezen toe. maar bij gebrek aan beter is elk middel er eentje.

Het is zo logisch dat ik me eigenlijk afvraag of koelhuizen dit niet nu al toepassen. De prijzen van stroom flucturen namelijk over de dag en dus valt er veel geld te verdienen met het koelen op de juiste momenten. Door dit te doen vlakken de pieken af en “sla” je energie op.

Een andere optie is het electrisch verwarmen van de warmwaterbuffer voor de glastuinbouw. Er is al 1 bedrijf die dit doet. Zij nemen alleen electriciteit af als de prijzen negatief zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *