Nachtverlaging bij vloerverwarming rendeert wel

Geplaatst door Arie Groenveld in Energiebesparing 158 Reacties»

Negatieve adviezen NUON en installateurs m.b.t. toepassing van nachtverlaging bij vloerverwarming kon ik niet rijmen met de theorie. Het warmteverlies naar buiten is immers evenredig met het verschil tussen de gemiddelde binnen- en buitentemperatuur. Daarom besloot ik om m.b.v. metingen na te gaan of de praktijksituatie klopte met de adviezen. In onderstaand artikel wordt aangetoond dat nachtverlaging wel degelijk rendeert.

/wp-content/uploads/2008/articles/nachtverlaging-bij-vloerverwarming-100px.jpg

Argumenten tegen nachtverlaging van Nuon en anderen zijn dat het ’s morgens extra energie zou kosten om de vloer na afkoeling weer versneld op temperatuur te brengen, hetgeen door de dan inefficiëntere werking van een HR-ketel relatief meer energie zou kosten. Zo staat op de website van Nuon het volgende advies:

Vloerverwarming is kortom een stabiel type verwarming. Hierdoor heeft het geen zin ’s nachts, en zeker niet als u een paar uur weggaat, de vloerverwarming lager of uit te zetten. Wij adviseren dan ook de vloerverwarming zo aan te sluiten dat een kamerthermostaat of nachtverlaging er géén invloed op heeft.

Nieuwsgierig naar de juistheid van hun bewering besloot ik om e.e.a. te gaan meten.
Het vaststellen of het aanbrengen van wijzigingen in een verwarmingssysteem resultaat oplevert is niet zo gemakkelijk. De gemiddelde buitentemperatuur verandert van dag tot dag, evenals de invloed van de wind en de zon.
Er is echter wel een lineaire relatie tussen het gasverbruik en de buitentemperatuur, want het warmteverlies naar buiten is evenredig met het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur. Door nu over een bepaalde periode het gasverbruik dagelijks te meten en de gemiddelde buitentemperatuur vast te stellen kan men in een grafiek het gasverbruik als functie van de buitentemperatuur vastleggen, hetgeen per meting een punt oplevert in de grafiek. Door deze punten kan men een rechte lijn (stooklijn) trekken, welke het stookgedrag van de woning weergeeft.
In de maanden december en januari heb ik op deze manier gegevens verzameld die ik in onderstaande tabel heb weergegeven.

Continue aan. Kamer temperatuur 20,2 gr.
datum gem.
temp
gas
(m3)
wind
(m/sec)
zon
(uren)
16-11-07 13,3 2,4 6,7 0,5
8-12-07 6,1 6,8 7,7 0,5
9-12-07 5,0 7,8 6,5 4,5
10-12-07 6,9 7,6 4,8 2,8
11-12-07 5,1 6,6 4,3 5,1
12-12-07 2,8 7,4 0,9 0,0
2-01-08 -0,3 11,3 5,9 6,5
3-01-08 0,5 11,0 6,8 1,5
4-01-08 3,8 9,2 6,0 0,0
5-01-08 6,8 8,3 7,3 1,4
6-01-08 4,5 8,2 4,7 6,0
Nachtverlaging volgens thermostaat model.
datum gem.
temp
gas
(m3)
wind
(m/sec)
zon
(uren)
16-11-07 13,3 2,4 6,7 0,5
14-12-07 1,2 7,6 2,1 2,8
15-12-07 1,8 7,9 3,6 3,5
16-12-07 -1,0 8,7 4,1 6,3
17-12-07 -0,7 11,3 6,0 0,7
18-12-07 -1,8 10,0 4,0> 2,2
19-12-07 -2,5 10,7 3,4 6,3
20-12-07 -3,7 11,2 2,9 0,0
21-12-07 -4,3 11,1 1,7 0,0
22-12-07 -2,5 11,8 2,2 6,1
23-12-07 3,1 7,9 2,1 4,7
24-12-07 3,3 8,5 4,7 0,0
26-12-07 4,7 5,8 4,9 2,0
27-12-07 5,4 8,0 7,4 0,0
28-12-07 6,9 7,4 8,3 0,2
29-12-07 6,7 5,5 9,0 5,7
30-12-07 5,9 6,0 4,5 1,2
31-12-07 4,9 6,8 1,7 0,0

Tabel met de gemeten waarden

De gemiddelde etmaaltemperatuur is gehaald van www.knmi.nl evenals de gemiddelde windsnelheid en het aantal uren zon.
Met behulp van het programma Excel heb ik onderstaande grafieken gemaakt, die via de trendline-functie op basis van de meetgegevens zijn geconstrueerd.
De zwarte lijn in de grafiek betreft de voor mij gebruikelijke manier van stoken met nachtverlaging. De andere grafiek (geel) betreft het stoken zonder nachtverlaging.

Om de grafieken naar beneden te laten doorlopen heb ik aan beide tabellen een extra punt toegevoegd uit de maand november om een meetpunt te verkrijgen in het lage deel van de grafieken. De spreiding van de punten om de grafiek kan worden verklaard door de variatie in gemiddelde windsnelheid en aantal uren zon, die mede van invloed zijn op het gasverbruik. Verder is ook het gasverbruik t.b.v. warm tapwater niet elke dag hetzelfde. Door het toepassen van meerdere meetpunten kan men de invloed hiervan door middeling in de grafiekverschillen verwaarlozen.
Uit de grafieken blijkt dat het stoken met nachtverlaging ca 14% brandstof bespaart.

Stookgedrag

Normaal wordt er met nachtverlaging gestookt, waarbij de Itho-thermostaat (Comfort Time 100) is geprogrammeerd volgens onderstaande tabel. Om 21.00 uur volgt de nachtverlaging naar 16 graden.

Instelling thermostaat
Tijd in uren temperatuur
6.00 18,2
7.00 19,2
8.00 19,4
10.00 19,6
12.00 19,8
14.00 20,0
16.00 20,2
21.00 16,0

Er zit dan nog zoveel warmte in de vloer, dat de temperatuur rond 23.00 uur 0,1 á 0,2 graden is gedaald. Afhankelijk van de buitentemperatuur daalt in de loop van de nacht de temperatuur nog 1 á 2 graden verder. Meestal slaat de verwarming dan rond 7.00 uur aan. Bij koude nachten zal dat al om 6.00 uur plaatsvinden.

De gedachte achter de gekozen instelling is als volgt.
’s Ochtends is vanwege verhoogde activiteit geen hoge temperatuur nodig. ’s Avonds is een iets hogere temperatuur wel aangenaam.
Door de gekozen instelling heeft de HR-ketel (Vaillant Solide VHR 24-28 Combi), waarvan de maximum-watertemperatuur op 55 graden staat ingesteld, rustig de tijd om zijn warmte aan de kamervloer af te geven. De thermostaat is niet modulerend. De ketel echter wel, waarbij geconstateerd wordt dat deze modulerend werkt op basis van de retourwatertemperatuur.
Bij het experiment zonder nachtverlaging is de temperatuur continu op 20,2 graden ingesteld.

In de kamer is de vloerverwarming bedoeld als hoofdverwarming. Aan de achterzijde bevindt zich nog een radiator (met thermostaatknop), die in koude periodes helpt om de trage opwarming van de kamer wat meer snelheid te geven. De maximum watertemperatuur in de regelunit van de vloerverwarming is ingesteld op 40 graden.
Het huis (bouwjaar 1974) is een hoekhuis, dat voorzien is van HR++ beglazing. De spouwmuren zijn in 1979 gevuld met UF-schuim. Vloer en schuin dak zijn ook geïsoleerd. Het gasverbruik (inclusief voor tapwaterverwarming) bedraagt circa 1200 m3 per jaar.

Conclusie

Uit de metingen en afgeleide grafieken blijkt dat het ondanks tegengestelde adviezen van de vakhandel zinvol is om ook bij vloerverwarming nachtverlaging toe te passen. De bereikte besparing in de getoonde situatie is ongeveer 14%. Per slot daalt door nachtverlaging de gemiddelde kamertemperatuur, waardoor het warmteverlies naar buiten geringer is. Juist in de nacht en vroege ochtend is de buitentemperatuur laag en is het niet zinvol om de kamertemperatuur hoog te houden.

158 reacties op “Nachtverlaging bij vloerverwarming rendeert wel”

Misschien een idee om bijvoorbeeld Milieucentraal eens te vragen waar zij hun wijsheid vandaan halen en ze te wijzen op je eigen constateringen?

Verder duidelijk verhaal. Zelf hebben we de klok thermostaat zo ingesteld dat er vanaf een uur of zes ’s avonds een temp van 18,5 in de woonkamer heerst (geen vloerverwarming overigens). Zeker sinds de spouw isolatie en HR++ in hele woning vorig jaar komt de kamertemperatuur, ook met uitgeschakelde cv, zelden beneden de 16 graden ’s ochtends, dus we stoken ook niet voor dat halve uurtje tussen wakker worden en naar het werk gaan. Belangrijkste voor de avond: met fleece deken op de bank, krijgen we het dan nog niet warm genoeg, dan zijn we er duidelijk aan toe om naar bed te gaan :-).

@Menno: Ik heb een e-mail aan MilieuCentraal verzonden en heb hen gewezen op het artikel. Ben benieuwd naar hun reactie.

Verwarming is de grootste energiepost in huis. Zodoende zijn daar ook de grootste energiebesparingen mogelijk.

Ik herinner me een uitzending op de Duitse televisie van enkele jaren geleden. Ook daar wilde men wel eens klaarheid over de veelgehoorde opvatting dat het ’s nachts verlagen van de thermostaat-temperatuur van centraal verwarmde woningen weinig zin heeft of zelfs negatief zou kunnen uitpakken. Er zijn toen in dat programma metingen gedaan die op ongeveer dezelfde besparingen uitkwamen als in het bovenstaande artikel. Belangrijk element uit het onderzoek was wel dat een verlaging van de nachttemperatuur slechts beperkt kon worden doorgevoerd om een substantiële besparing inderdaad mogelijk te maken. Afhankelijk van de soort verwarmingsinstallatie en de bouwconstructie moest de verlaging van de nachttemperatuur niet te ver doorgevoerd worden omdat bij een bepaalde drempel geen verdere besparing meer gerealiseerd kunnen worden zonder in te leveren op een redelijk wooncomfort.

Helaas is mijn reactie op het bovenstaande prima artikel een beetje een algemeen verhaal, want gegevens en cijfers uit die uitzending met tabellen en grafieken heb ik niet.

Overigens heb ik 23 jaar geleden mijn gasgestookte verwarming vervangen door een tegelkachel. Deze tegelkachel is met afstand onze beste aankoop ooit! Eerst drie stookseizoenen in een goed geïsoleerd nieuwbouwhuis, daarna 19 jaar tot heden in een oorspronkelijk vrijwel niet geïsoleerd ouder huis van twee onder een kap uit 1911. Hoewel ik gaandeweg vrij veel aan isolatie heb gedaan, was het houtverbruik van de kachel al die jaren, en in beide huizen, ongeveer gelijk, namelijk gemiddeld 3,5 kuub hout per jaar. Al die jaren was dit onze enige verwarmingsbron en dat zal ook altijd zo blijven. Want deze vorm van verwarmen is naar mijn mening superieur aan de huidige gebruikelijke.

Wie substantieel wil besparen, bezuinigen, meer onafhankelijk wil zijn, geen fossiele grondstoffen wil verbranden of geen CO2-schuld wil opbouwen, die gooie zijn gasgestookte CV en zijn diverse varianten, het best het raam uit. Ons huidige gasverbruik is nu en dus 100 procent CO2-neutraal, zonder gegoochel met vormen van ‘CO2 compensatie’, enzovoort. Hij krijgt er de meest weldadige huisverwarming voor terug en houdt er in figuurlijke zin ook een warm gevoel aan over.

@Ruud L: bedankt voor je reactie. Deze draagt bij aan het ontzenuwen van fabels in de vakhandel, die vaak een eigen leven gaan leiden en waarbij niemand zich afvraagt wat de herkomst hiervan is.
Wat je houtkachel betreft. Is die aangesloten op een cv-systeem? Het is toch wel een nadeel dat zo’n kachel niet thermostatisch te regelen is.
En CO2-neutraal? Hout geeft bij verbranding ook CO2 af.

@Arie G. Bedankt voor je reactie!

Op een cv-systeem aangesloten is mijn houtkachel niet. Dat is ook niet nodig en in mijn geval ook niet wenselijk. Immers een tegelkachel is een houtkachel die gemaakt is van steen, beton of leem, die vooral stralingswarmte afgeeft en slechts weinig het veel minder comfortabele convectiewarmte, zoals de radiatoren van een CV. Stralingswarmte verwarmt niet direct de lucht maar objecten zoals meubels en mensen.

In de tegelkachel wordt het hout onder zeer hoge temperaturen – in de verbrandingskamer lopen de verbrandingstemperaturen op tot 1200 graden Celsius, waardoor voor een deel het zeer hoge rendement wordt verklaard – en gedurende een zeer beperkte periode van in ons geval maximaal 1 uur, het hout verbrand of natuurkundig beter geformuleerd vergast. Bij de huidige buitentemperaturen van op dit moment tien graden overdag, is dat ene uur voldoende voor 24 uur warmte. Tijdens dat ene uur dat de kachel brand stromen de aanvankelijk zeer hete verbrandingsgassen in de kachel omhoog om vervolgens door inwendige kanalen naar beneden te worden geleidt. Daarna gaan de gassen, die inmiddels al flink zijn afgekoeld, in de kachel langs andere kanalen (zogeheten ‘tegenstroomkanalen’) weer helemaal naar boven om dan pas in de uitlaat (schoorsteen) te verdwijnen. Op dat moment zijn de rookgassen afgekoeld tot rond maximaal 80 graden Celsius. Alle overige warmte is tijdens dit stromingstraject in de steenmassa van de kachel opgeslagen, waarna het tot de volgende stookbeurt geleidelijk aan, door middel van overwegend stralingswarmte, aan de omgeving wordt afgegeven. Op je huid voelt stralingswarmte aan alsof je door warme zonnestralen opgewarmd wordt. Zo’n tegelkachel bereikt door de zeer hoge verbrandingstemperaturen en de tegenstroomkanalen het technisch gezien vrijwel maximaal haalbare rendement. Zodoende is het mogelijk om met 3,5 kuub zachthout gemiddeld per seizoen ons huis te verwarmen. Ik geef toe dat de huiskamer waarin de kachel staat het meest is verwarmd, want daar staat immers de bijna 1500 kilo zware kachel. De keuken is daardoor koeler en de slaapkamers boven zijn weer iets koeler, zij het relatief weinig sinds we het dak vier jaar geleden optimaal geïsoleerd hebben. Die verschillende temperaturen in huis vinden wij aangenaam.

Kortom, een tegelkachel is op z’n best door het afgeven van stralingswarmte. Dat principe zou verloren gaan door daarin water op te warmen en dat via radiatoren elders weer te laten afgeven. Je hebt dan weer gewoon een CV en je geeft daarmee juist een van de kenmerkende voordelen, de stralingswarmte, weer weg. Indien nodig zou ik dan liever kiezen voor een extra tegelkachel.

Overigens, het doseren van de benodigde warmte doe je eenvoudig door per stookbeurt ook de hoeveelheid hout te variëren. Simpel en doeltreffend. Geen thermostaat nodig, geen pomp en geen elektra. En oh ja, de kachel brand altijd op één vulling hout, meestal een flinke handvol. Die steek je aan en laat je opbranden. Nooit bijvullen, nooit in het vuur rommelen, niets. Wachten tot de vlammen uit zijn om dan pas de luchttoevoer en het klepje in de uitlaat te sluiten om maximaal de warmte in de kachel te houden is alles.

Bij de huidige buitentemperaturen stook ik de kachel eenmaal per dag ergens tussen 14:00 en 17:00 uur. Zo precies komt dat niet. De warmte is dan s’ avonds maximaal terwijl het in de ochtend nog heerlijk warm is, zij het iets koeler, wat normaal plezierig is omdat je ’s ochtends ook actiever bent. Pas bij lagere buitentemperaturen ga ik over tot tweemaal stoken. Dat is dan beter omdat je anders een grotere golfbeweging in verwarmen krijgt. Bij zeer strenge koude stook ik wel eens driemaal per dag. Maar dan praat je over vorst van meer dan 20 graden onder nul. Dat komt uiterst zelden voor. Misschien dat ik in al die jaren de kachel dat ooit drie- of viermaal heb gedaan.

CO2
Bij de stofwisseling van bomen en struiken wordt tijdens de groei CO2 omgezet in organische stof, in dit geval hout. Bij verbranding komt dezelfde hoeveelheid CO2 weer vrij. Een kringloop dus, die oneindig herhaald kan worden. Daarmee is dit proces duurzaam en CO2 neutraal.

@Ruud L: Een duidelijk verhaal. Het is een efficiënte manier van verwarming. Het is niet in elk rijtjeshuis te realiseren.
Voordelen: efficiënte en goedkope manier van verwarmen. En CO2-neutraal, mits er (en dan bedoel ik op macro-niveau) voldoende bomen worden bijgeplant.
Nadelen: flinke aanpassing van het huis vanwege de luchtkanalen en minder goede dosering van warmte in de diverse vertrekken. En voor plaatsing van een 1500 kilo zware kachel zullen zeker extra voorzieningen moeten worden getroffen.

Ik pas ook een nachtverlaging toe op de vloerverwarming (hoofdverwarming). De stookkosten zijn daarbij lager dan bij een constante temperatuur. De verlaging die ik toepas is 2 graden. de nacht temperatuur is 17 graden de dag temperatuur 19 (nooit hoger).

Een nachverkaging naar 16 graden had echter tot gevolg dat de CV ketel gedurende bina de gehele dag bezig was om de woning terug te krijgen op 19 graden. De ketel stookte niet conitue maar stookte telkens totdat de retour opgewarmd was (ca 15 minuten lang). Het warme water gaf zijn warmte af en de ketel ging na ca 20 minuten weer aan. Het verbruik was veel hoger dan bij continu dezelfde temperatuur.

Buiten verschillende nacht temperaturen geprobeerd te hebben heb ik ook verschillende ketel en vloerverwarming temperaturen uitgeprobeerd. Ook ik heb 1 radiator in het systeem zitten maar deze bevind zich niet in de huiskamer voor snel op te kunnen warmen. Het zuinigste stookgedrag bleek te zijn om de thermostaat op de vloerverwarming geheel open te draaien dan wel uit te schakelen. De ketel temperatuur staat nu ingesteld op 40 graden. De retour temperatuur naar de ketel toe ligt tussen de 18 en 24 graden.

Ook heb ik de circulatie snelheid van de pomp lager ingesteld en heb ik de externe pomp parallel aan de interne pomp van de ketel aangesloten. De externe pomp draait nu niet meer overbodig en de pomp nalooptijd staat zo ingestelt dat de pompen uitgaan bij de gemiddelde tijd dat retour en aanvoer van de ketel gelijke temperatuur hebben.

Als ruimte thermostaat hing eerst een zeer eenvoudige honeywell aan/uit thermostaat. De vervanging voor een bij de Vaillant ketel passende Vaillant thermostaat heeft wonderen gedaan. De VCW255 kan niet goed regelen zonder de juiste thermostaat. Met welke instellingen dan ook stond de ketel dag en nacht te pendelen. Ook wanneer de ketel zonder de thermostaat werdt gebruikt en door middel van een draadbrug permanent aangezet werd. De regeling op retour water temperatuur werkt bij deze ketel (in ieder geval in combinatie met vloerverwarming) in zijn geheel niet.

Ik ben van plan het verbruik nog eens goed in kaart te brengen met meetwaarden over een lange periode. Het liefst op een iets slimme min of meer geautomatiseerde wijze die ook het verbruik splitst naar verwarming en warmwater.

Advies van MilieuCentraal:
“Dank u voor het onder de aandacht brengen van uw metingen. De uitkomst is niet in strijd met het Milieu Centraal advies voor nachtverlaging, omdat we voor een woning met bouwjaar 1974 gewoon nachtverlaging blijven adviseren, ook als deze woning is nageïsoleerd. Qua kierdichtheid, ventilatiesysteem en afwezigheid van koudebruggen zijn nieuwere woningen meestal op een hoger niveau dan nageïsoleerde woningen. Verder is het op basis van een meting aan een bepaald huis moeilijk om algemeen geldende uitspraken te doen. Er zijn een groot aantal factoren die bij zo’n meting een vertekend beeld kunnen opleveren. Het is beter om een groter aantal huizen te meten. Daar moet ook een statistische analyse van de meetgegevens aan te pas komen om na te gaan of de gevonden verschillen significant zijn. Wat niet wegneemt dat voor uw huis met z’n specifieke (installatie)kenmerken nachtverlaging waarschijnlijk besparing oplevert. Bij mijn weten zijn er geen onderzoeken gedaan aan grotere groepen woningen. Wij baseren de uitzondering op het algemene nachtverlagingsadvies op het advies van een bouw- en energiedeskundige van het adviesbureau CE in Delft. CE hebben we om hun advies gevraagd naar aanleiding van reacties van installateurs die voor HR-ketels en vloerverwarming een uitzondering wilden maken. Wij hebben die algemene uitzondering niet gemaakt, maar op advies van CE beperkt tot woningen die gebouwd zijn na 1994. Overigens pas ik in mijn eigen woning met deels vloerverwarming ook nachtverlaging toe.”

Dit advies strookt niet met dat van Energyconsulting:
http://www.energyconsulting.nl/Energietip/003%20nachtverlaging%20zinvol.htm
dat zegt:
“Nachtverlaging is altijd zinvol
Een veel gehoord misverstand is, dat nachtverlaging voor verwarming niet zinvol is, omdat de bereikte energiebesparing teniet zou worden gedaan door de opwarming van het gebouw de volgende dag. Nachtverlaging is echter altijd zinvol. Als een gebouw afkoelt neemt het warmteverlies naar de omgeving ook af. Hoe lager de temperatuur in het gebouw hoe minder energie er nodig om deze temperatuur te handhaven. Na het ingaan van de nachtverlaging koelt eerst het gebouw af en is geen verwarming nodig. Als de ingestelde nachttemperatuur bereikt is, is een beperkte hoeveelheid energie nodig om deze temperatuur te handhaven. Bij teruggang naar de normale dagtemperatuur is weliswaar extra energie nodig om het gebouw op te warmen, maar die is in principe gelijk aan de hoeveelheid warmte die vrij is gekomen tijdens het afkoelen bij ingang van de nachtverlaging.”
Van Nuon heb ik nog geen reactie gehad.

@ Arie,
De uitleg van Energyconsulting lijkt me meer hout snijden: lager verlies omdat de set-temperatuur lager is, en de extra energie nodig voor opwarmen was bespaart toen het gebouw afkoelde naar de lagere temperatuur.

HR ketels presteren optimaal wanneer het retour komende cv water een lage temperatuur heeft en dan wel onder de condensatie temperatuur van de rookgassen van de ketel zijnde ca. 55ºC.
Dan krijgen de rookgassen de kans om te condenseren en wordt de condensatiewarmte (latente warmte) benut voor de verwarming van het cv water. Deze condensatie warmte bedraagt 9.5% van de energie inhoud van 1 m3 gas (Hs).
Tot zover de relatie van ketel rendement tot de watertemperatuur.

Het klopt niet dat een HR ketel niet optimaal werkt bij het opwarmen van een woning met vloerverwarming als hoofdverwarming.
Immers de vloerverwarmingsunit is voorzien van een thermostaatkraan die water van maximaal 40ºC doorlaat.
De retourtemperatuur van een vloerverwarming systeem ligt dan 5 tot 7ºC lager. Dit is nog steeds lager als de condensatie temperatuur van rookgassen. Wanneer een laag temperatuur verwarming systeem LTV goed is afgesteld mag een verwarmingsysteem ook niet boven de 55ºC uitkomen anders mag het geen LTV heten.

Bekijk de energiebalans van een kamer. De constructie heeft een bepaalde energieinhoud. Deze energie begint te stromen wanneer de verwarming uitgaat (condensator). De kamer gaat dan afkoelen tot de ingestelde nachtverlaging temperatuur.
We kunnen zeggen dat de energieverliezen met 20% afnemen wanneer de binnentemperatuur niet 20ºC maar 16ºC is. De verwarming zal gedurende de afkoeling niet inkomen en zal het energieverbruik gedurende de nacht zeker bij vloerverwarming 0 zijn (als je de afkoeling al haalt).
De energie die opgeslagen is in de constructie wordt nu minder, omdat de temperatuur van de constructie afneemt.
Wanneer de nachtverlaging voorbij is zal deze energie in de constructie weer moeten worden aangevuld.
We kunnen veronderstellen dat de tijd die het inbeslag neemt om af te koelen ook nodig is om de constructie weer op temperatuur te brengen (bij statische toestand).
De energie die er dan bij start van het dagbedrijf moet worden geleverd door de vloerverwarming is dan groter. De ketel zal dan langer in bedrijf moeten zijn.
(Bij dimensioneren van een verwarmingsysteem wordt hiervoor een opwarmtoeslag toegekend varieerend van 2,5 tot 10 W/m2vloer)
Dus de energie die je ’s nachts bespaart moet overdag weer worden gesuppleerd en heb je geen energie bespaart.
MAAR!!!
Doordat overdag de zon schijnt en de dag temperatuur vaak hoger is als de nacht temperatuur, zal je energie besparen.
De tijd die het duurt om de constructie weer op temperatuur te brengen zal korter zijn omdat de buitentemperatuur hoger ligt. Ook wordt zonne-energie opgeslagen in de constructie.

Wel is het sterk afhankelijk van ligging van een woning, mate van ventilatie, glas oppervlak en massa van de constructie en nog belangrijker de wijze van regelen van de installatie.
Het is dus heel moeilijk om te zeggen of zo’n besparing in iedere situatie kan worden gehaald.

Vraag 10 installateurs hun mening en veelal krijg je een verschillend antwoord.

@josdegroot: Je verhaal klinkt plausibel.
Ik heb zoals in het artikel is aangegeven een besparing bereikt van circa 14%, waarbij ik heb geconstateerd dat de nachtverlaging van 16 graden door de nog aanwezige energie in de vloer niet wordt gehaald. Bovendien is de afstelling van de thermostaat zodanig, dat de temperatuur geleidelijk omhoog gaat en de eindtemperatuur rond 17.00 uur wordt bereikt. Hierdoor verg ik niet het uiterste van de ketelcapaciteit (max. watertemperatuur 55 graden).
Ik heb overigens het vermoeden dat de adviezen i.h.a. gebaseerd zijn op theoretische beschouwingen, maar niet op metingen. De meeste installateurs nemen dat klakkeloos over.

@josdegroot
Mooi verhaal. Alleen ik heb nog wat problemen met de energiebalans van de kamer.
Stel je beschouwt alleen de hoeveelheid verlies naar de omgeving als de hoeveelheid energie die de verwarming moet compenseren.
Stel dat je de gehele dag de kamerTemp op 20 graden hebt staan. En het is die gehele dag 5 graden buiten. Dan is je verlies in energie: 20-5 = 15 graden Temp verschil maal een bepaalde constante die het verlies per graad verschil aangeeft (stel A), maal de tijd van 24 uur, dus 15 x A x 24 = 360 x A [J].
Nu zet je de nachttemperatuur lager, en wel op 16 graden. En als gevolg daarvan komt de temperatuur op gemiddeld 18 graden komt, gedurende de nacht voor een een periode van 6 uur. Dan hen ik die dag voor verlies 18 uur een Tempverschil van 15 graden en 6 uur een Tempverschil van 13 graden. Dus is het totale verlies: 15 x A x 18 + 13 x A x 6 = 348 x A [J]. Dit is minder verlies naar de buitenomgeving toe en dus hoeft de verwarming minder te compenseren en dus besparing.

@marcel: Jouw verhaal klopt. En dat is inderdaad de besparing. In het verhaal van Jos staat dat de energie begint te stromen wanneer de verwarming uitgaat. Dat laatste is m.i. niet juist. De energiestroom naar buiten is een continu proces, zolang er een verschil is tussen binnen- en buitemtemperatuur en het energieverlies is evenredig met dit verschil. In stationaire toestand wordt de weglekkende warmte aangevuld door de ketel. Bij nachtverlaging blijft de vloer nog warmte afgeven aan de kamer, vanwaar dit weglekt naar buiten, maar deze lek wordt steeds geringer. Het gehele proces zal vermoedelijk kunnen worden beschreven in twee gekoppelde differentiaalvergelijkingen. De warmtelek zal dan volgens een (gecombineerde) e-macht verlopen. Het verlies wordt dus steeds minder. Bij het weer opstarten moet je weliswaar weer extra energie toevoegen aan de vloer, maar deze extra energie is zoals je in je rekenvoorbeeld aangeeft geringer dan de energie die je bij verlaging hebt bespaard. Als de ketel tijdens de inhaalslag minder efficient zou werken, zou de besparing een fractie minder kunnen uitpakken, maar ik verwacht dat dat effect minimaal is.

Sorry, ik veronderstel dat de energie die is opgeslagen in de constuctie begint te stromen. Doordat tijdens dagbedrijf de energie wordt aangevuld door de cv installatie fungeert de constructie overdag puur als zegmaar doorgeef luik van energie.
En verder herhalen we vooral continu hetzelfde maar met andere woorden.

hallo allemaal. refererende aan alle gemaakte analyses, begrijp ik nog steeds niet hoe adviesburo CE uit Delft dan toch op een lager energieverbruik komt. Ten eerste zullen ook huizen na 1994 gebouwd, energie vrijlaten. Ten tweede zou het mij sterk verbazen dat zowel de NUON als de mileufederatie dit soort uitspraken in de media verspreid indien er niet een representatief onderzoek gedaan is. Daarbij lees ik in het artikel van Nuon twee zaken: Ten eerste gaat het hier om stadsverwarming. Ten tweede zou de winst zitten in het “vergelijk optrekken van een auto”.
Wellicht kan Adviesburo CE een verklaring geven.

Als het inderdaad om stadsverwarming gaat, dan gaat het om naders onbenutte warmte van een installatie (bijvoorbeeld een electriciteitscentrale of een afvalverbrandingsinstallatie) waarvan de bedrijfsvoering of het rendement nadeel ondervindt van het ’s nachts niet kwijt kunnen van de afvalwarmte.

Is dit het?

Het verhaal klopt en eigenlijk is dat ook logisch. Als je niet stookt bespaar je.
De belangrijkste reden van de besparing is echter dat je (net als ik) in de ochtenduren meer actief bent en minder behoefte hebt aan warmte. En dat gaat hier uitstekend samen met nachtverlaging op traag reagerende vloerverwarming.
Overigens zou ik me niet zo druk maken over het rendement van de stadsverwarmingsbron. Een elektriciteitscentrale verminderd snachts ook de productie van elektricitiet en dus van afvalwarmte.

@Olga:
Het antwoord van Milieucentraal was een bevestiging van het artikel met uitzondering van de huizen gebouwd na 1994.
De adviseur paste zelf ook nachtverlaging toe. Huizen gebouwd na 1994 zijn m.i. energiezuinig gebouwd en voor een groot deel voorzien van vloer- of wandverwarming.
Het zou kunnen zijn dat de HR-ketel of andere warmtebron daardoor een lage capaciteit heeft en het daarom wat langer duurt om een woning op temperatuur te brengen. Het is wel zo dat een HR-ketel minder rendement heeft bij een hogere watertemperatuur, daar er dan minder condensatie optreedt. Maar je kunt de max.watertemp. zelf instellen.
Adviezen van energiebedrijven moet je met een korreltje zout nemen. Die zijn niet altijd even objectief. Ik heb een sterk vermoeden dat er nooit onderzoek naar is gedaan, zeker niet op de manier waarop ik metingen heb verricht.
CE heeft op niet gereageerd op een e-mail over dat onderwerp.
Een lokale installateur raadt nachtverlaging ook af (wellicht van horen zeggen). Ik propageer overigens ook pompschakelaars voor vloerverwarming, die per jaar 300 kWh elektriciteit besparen. Zie het artikel:
http://www.olino.org/articles/2006/07/12/besparen-met-vloerverwarming
Je ontmoet dan ook veel weerstand van installateurs, die daarvoor huiverig zijn, omdat ze bang zijn dat die pompen vastlopen bij niet gebruik, terwijl zo’n schakelaar minstens eens per dag de pomp even laat lopen.

Uitzetten bespaard nog meer, omdat de volgende dag vaak een ieder de deur uitgaat, en het stoken dan ook overbodig is. Op zonnige dagen verwarmt de zon de woning.Ook hoeft de cv pomp niet te draaien wat elektriciteit bespaard! En vele huishoudens hebben geen vloerverwarming.Uitzetten is dus over het algemeen zuiniger.

Of nachtverlaging tot energiebesparing leidt of niet hangt af van
(1) de tijdsduur van de nachtverlaging en
(2) het warmteverlies van de woning.

Hoe korter de tijdsduur, hoe minder zinvol nachtverlaging is. En hoe kleiner het warmteverlies (betere isolatie en kierdichting)hoe minder zinvol nachtverlaging. Er is een reden om geen nachtverlaging toe te passen die hierboven nog niet genoemd is: Tijds de verlaging daalt niet alleen de luchttemperatuur, maar ook de temperatuur van materialen (de vloer, plafond, wanden en meubels enz). Als je de kamer weer op temperatuur gaat brengen is de luchttemperatuur snel terug op ca 20°, maar voro de materialen duurt dat veel langer. En daardoor voelt het minder warm in de kamer en wil je de luchttemperatuur hoger hebben en is er dus meer warmteverlies. Sinds wij geen nachteverlaging meer toepassen kunnen we de kamerthermostaat ongeveer 1 graad lager zetten! En vooral in de ochtend was het vroeger mét nachtverlaging minder comfortabel dan nu.

In het onderzoek van Arie G wordt een vrij lange periode van nachtverlaging toegepast en tevens wordt dezelfde temperatuur op de thermostaat ingesteld. Ik ben benieuwd of je kunt merken dat je zonder nachtverlaging ook de temperatuur lager kunt instellen.

Hans: In principe pas ik al 12 jaar nachtverlaging toe omdat ik toen ook al vermoedde dat het zou besparen. Een belangrijk argument was dat ’s nachts het temperatuurverschil (binnen-buiten) groter is en dus ook het warmteverlies en er om 21.00 uur zoveel warmte in de vloer zit, die daarna nog vrijkomt.
Verder ben je ’s morgens over het algemeen actiever en kun je met een lagere temperatuur volstaan. Als ik de thermostaat de hele dag op dat niveau handhaaf krijg ik klachten van mijn partner. Verder is de vloer ’s morgens vanwege het opwarmeffect gemiddeld iets warmer dan ’s avonds, waardoor je het verschil nauwelijks merkt. Wellicht speelt de aanwezigheid van één radiator hierbij ook nog een rol.
De meting zonder nachtverlaging heb ik gedaan om na te gaan of mijn redenatie juist was.
Zie ook mijn eerdere verwijzing naar energietips op http://www.energyconsulting.nl, waar men ook positief is mbt nachtverlaging.
Bij besparingsadviezen van energieleveranciers heb ik mijn bedenkingen.

Natuurlijk zul je ook besparen als je de temperatuur 1 graad lager zet, maar of je dan 14% haalt kan ik niet beoordelen.
Ik beschik over een Itho-thermostaat, waarmee je de temperatuur op 0,2 graad nauwkeurig kunt instellen, waardoor de je de opwarming heel geleidelijk kunt sturen. Uitlezing is op 0,1 graad nauwkeurig.

Over het argument van verminderde zin van nachtverlaging bij betere isolatie heb ik mijn twijfels. Door betere isolatie vergroot je de warmteweerstand van een gebouw en stook je minder. De absolute winst zal minder zijn, omdat je ook in de nacht minder warmte verliest, maar procentueel zal het m.i. niet veel uitmaken.
Ik denk dat het heropwarmen van een gebouw niet of nauwelijks meer energie vergt dan dat er tijdens de afkoeling is vrijgekomen, zeker als je de cv-leidingen in kruipruimtes en onder de vloer goed isoleert en je de cv-watertemperatuur niet te hoog instelt. En tijdens de afkoelingsperiode haal je de winst door het verminderde warmteverlies naar buiten.

Mooi verhaal was ik lang naar op zoek
maar er staat geschreven:
“De gemiddelde etmaaltemperatuur is gehaald van http://www.knmi.nl evenals de gemiddelde windsnelheid en het aantal uren zon.”

Zou het niet beter zijn geweest als er werd uitgegaan van “eigen lokale metingen” voor deze grootheden ipv
de gemiddelden in de Bilt?

Er zullen vast wel veel verschillen zijn tussen de Bilt en de woon/testplaats van de schrijver van dit artikel.

@ Albert: Op zich een juiste opmerking.
Maar het zelf meten van etmaalgemiddelden vergt wat investeringen. Ik heb daarom het gemiddelde genomen van de metingen van Schiphol en Rotterdam, daar mijn woonplaats zich daar zo ongeveer tussenin bevindt.
Zie: http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/index.cgi
Er zullen natuurlijk altijd fouten, zowel naar boven als naar beneden optreden. Ook het aantal uren zon en de gemiddelde windsnelheid hebben invloed op het gasverbruik, hetgeen te zien is aan de spreiding van de punten in de grafieken. De invloed hiervan is m.i. groter dan fouten in de veronderstelde temperaturen.
Door meerdere metingen wordt het effect hiervan weggemiddeld. Metingen over een langere periode zouden een nauwkeuriger resultaat geven, maar dat gaat weer ten koste van mijn energiegebruik zoals blijkt uit mijn artikel.
De grafieken geven een trend aan, die niet kan worden genegeerd.

Wellicht heb ik na nieuw verkregen informatie een verklaring voor de gebezigde fabel van geen-nachtverlaging.

Deze zou kunnen komen uit de hoek van warmtepompverwarming die meestal in combinatie met vloerverwarming wordt toegepast.
Investeringen in warmtepompsystemen voor woningverwarming zijn hoog. De kosten o.a. van de compressor nemen aanzienlijk toe met de capaciteit, waardoor deze uiterst krap worden gedimensioneerd en het dus heel lang duurt om een woning op temperatuur te brengen. In dat geval is het zinvol om ook ’s nachts (onder nachttarief) de vloer warm te houden.
Bovendien bestaat het gevaar dat bij krap gedimensioneerde systemen bij langdurige belasting de temperatuur van het opgepompte water afneemt, waardoor de COP en dus het rendement van het systeem dalen. Het water zou bij extreme afkoeling zelfs kunnen bevriezen.

Bij combiketels wordt de capaciteit voornamelijk bepaald door de levering van het tapwater en is de ketelcapaciteit geen bottleneck om aan de warmtevraag te voldoen.

Uw huis bj 1974 met na-isolatie, verbruik 1200 kuub, vloerverwarming 40 graden.

1200 kuub vindt ik veel, dus volgens mij een indicatie dat de isolatie niet in overeenstemming is met de huidige standaard.

Mijn huis 2005, 750 kuub, standaard nieuwbouw isolatie (bepaald niet toppie). Vloerverwarming op 26 graden. (hoofdverwarming)

De vloerverwarming kan nog lager als ik de nachtverlaging niet zou toepassen. Daarin zit ook een deel van de winst.
Overigens bij een redelijke isolatie (bij mij) is de invloed van de nachtverlaging zeer beperkt. Bij -10 graden is het 1,5 graad wat ik verlies in een nacht.

Dit laatste lijkt me ook een goede indicatie voor de zin of onzin van nachtverlaging. Als je in de nacht zo goed als niets verliest is er sprake van een redelijke isolatie en is het toepassen van nachtverlaging ook vanuit comfort oogpunt gezien geen probleem.

In mijn situatie is het voordeel hierbij dat de pomp niet hoeft te draaien.

Mijn stelling is dat nachtverlaging bij uw huis zinvol is vanwege het feit dat uw huis niet op een redelijk isolatie niveau is.
Voorts zijn er diverse installatie technische factoren zodat een conclusie gebaseerd op uw berekening niet algemeen van toepassing zou kunnen zijn.

@ Pat v: Als je bedenkt, dat ik na de koop van mijn hoekhuis in 1978 ruim 4000 kuub per jaar gebruikte, ben ik met 1200 kuub niet ontevreden. Spouwmuurisolatie achteraf kan niet dikker dan de spouw toelaat. Hierop is de grootste winst te behalen, zeker bij een hoekhuis met blinde zijmuur.
In 1974 golden helemaal geen isolatievoorschriften. In dat opzicht is er momenteel veel verbeterd, maar met oude bouw krijg je nooit dezelfde isolatiegraad als nieuwbouw.

Wat betreft nachtverlaging: De wetten van de natuur gelden zowel voor zowel goed als slecht geisoleerde huizen, dus in beide gevallen is nachtverlaging zinvol. Omdat je in een goed geisoleerd huis minder gas verbruikt, zal de besparing m.i. evenredig minder zijn dan bij slecht geisoleerde huizen.
Dat ligt in feite zo’n beetje in het verlengde van je stelling.

De enige factor die bij HR-ketels van toepassing zou zijn is een verminderd rendement bij een versnelde opwarming van je huis, maar als je de maximum watertemperatuur laag zet, is er in feite nauwelijks rendementsverlies.

De metingen die ik heb verricht kunnen natuurlijk in elk huis worden gedaan, ook bij goed geisoleerde huizen. De grafieken liegen er niet om. Bij metingen over een langere periode zal de nauwkeurigheid iets toenemen, maar gezien de theoretische onderbouwing van het gemetene, durf ik met 100% zekerheid te garanderen dat nachtverlaging altijd rendeert.

Nachtverlaging is niet zinvol voor goed geisoleerde huizen was de stelling die je wou weerleggen.

Je neemt je eigen huis als meetobject. Maar dan loop je aan tegen het feit dat je niet die isolatiegraad kan halen waarop de stelling is gericht. Deze tegenstelling blijft volgens mij dan.

Natuurlijk kan ik de argumenten volgen die je hanteert. Energieverlies icm de delta-T die groter is bij nachtstoken.

Belangrijker dan de delta-T is echter de isolatie (uitgaande van een woonhuis).

Van de 14% besparing die je concludeert is het overgrote deel m.i. te relateren aan de beperkte (best mogelijke) isolatie.

De winstkant van het niet toepassen van nachtverlaging ga je overigens niet op in. Maar die is er wel.

Beste Pat,

De warmtestroom (energie) naar buiten wordt bepaald door: E = ΔT / R.
R is hierin de totale warmteweerstand van het huis, bepaald door de isolatie, en ΔT het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur.
Indien je huis een tweemaal zo hoge R-waarde heeft, is het warmteverlies dus tweemaal zo laag. De temperatuur in je huis zal dan ’s nachts bij nachtverlaging minder snel zakken en het effect van de verlaging zal minder zijn.
Je hoeft dan ook ’s morgens minder energie aan het huis toe te voegen, maar bovengenoemde formule blijft gelden.
De besparing op nachtverlaging zal dus in absolute zin minder zijn, maar in relatieve zin zal dat ook rond de 14% zijn van het gebruik zonder nachtverlaging. Die 14% is gezien het aantal meetpunten geen keihard getal. Dat zouden er ook 12 kunnen zijn.
Het feit blijft dat, als je ’s nachts niet stookt, het warmteverlies afneemt. Oftewel nachtverlaging rendeert altijd.

In mijn huis staat de verwarming s’nachts wel uit, maar zakt de kamertemperatuur nauwelijks als gevolg hiervan. Hiermee heeft dit dus ook geen effect op de delta T. Dus ook een te verwaarlozen winst door nachtverlaging.

De makkelijkste test is volgens mij nachtverlaging toepassen en als men hierbij een grote daling van de kamertemperatuur vaststelt is de nachtverlaging ook het meest zinvol.

De winst is in jou geval 14%, maar in mijn geval echt heel beperkt.

(reden voor mij de CV uit te zetten is de pomp die dan niet draaien hoeft)

Beste Pat,

Jouw antwoord is niet strijdig met mijn stelling en gemeten resultaat. In mijn huis daalt de temperatuur ’s nachts ook mondjesmaat, met het huidige weertype ongeveer 1,5 graad.

Omdat je minder gas gebruikt is jouw winst bij nachtverlaging dan ook geringer.

Vanuit een andere invalshoek bekeken betekent nachtverlaging een verlaging van de gemiddelde etmaaltemperatuur.
Deze verlaging zal in mijn geval door iets sterkere afkoeling iets groter zijn en is er in mijn geval wellicht iets meer winst te behalen.
Dat neemt niet weg dat je naast de besparing op pompenergie toch ook wat energie bespaart door de verlaging.

Mijn artikel was bedoeld om bepaalde vastgeroeste vooroordelen binnen de installatiebranche via metingen te weerleggen. Dat deze methode betrouwbaar is blijkt ook uit mijn artikel op deze website over energiebesparing met een HR-ketel.

Het lijkt mij wel in strijd.

Jouw daling 1,5 graad
Mijn daling 0,3 graad (deze omstandigheden)

E.e.a. het gevolg van een hogere isolatiegraad bij mij. Hierdoor duidelijk minder ‘winst’ van nachtverlaging bij mij.

Een huis van 1974 dat is nageisoleerd is niet het huis waar Milieucentraal over spreekt. Mijn huis wel.
Dezelfde meting in mijn huis zal een sterk afwijkend resultaat opleveren.

Ik kan dit zien aan de afkoeling over de nacht. Die is een veelvoud geringer bij mij.

Je probeert aan te tonen dat nachtverlaging zinvol is ook voor huizen gebouwd na 1994, terwijl je meet in een huis niet in die categorie valt.

Dit blijkt eens te meer aan het hoge verbruik en de hoge VV temp die schijnbaar noodzakelijk is.

Beste Pat,

Ik staak de discussie. Ik denk dat je me niet wilt begrijpen. Het gaat in dit artikel niet om de hoeveelheid die je bespaart, maar om het feit dat je bespaart in tegenstelling tot wat een aantal adviesbureaus beweert.
Je geeft zelf toe, dat in jouw geval er ook een besparing optreedt bij nachtverlaging en dat is nou precies wat ik beweer.

In mijn artikel staat: “De bereikte besparing in de getoonde situatie is ongeveer 14%”.

De besparing is afhankelijk van de hoeveelheid energie die je zonder verlaging gebruikt, van de tijd waarover je verlaging toepast en van de manier waarop je daarna je huis weer opwarmt. Zie de toegepaste stooktabel en zie ook de verwarmingstips van het energiebureau:
http://www.energyconsulting.nl/blogcategory/verwarming/

Je beweert dat milieucentraal het aan het verkeerde eind heeft.
Volgens milieucentraal heeft een gemiddeld huis een verbruik van 1200 kuub waarbij zij melden dan nachtverlaging zinvol is.
Voor een goed geisoleerd huis is het verbruik 700 en nachtverlaging niet interessant.

Dus de meting die je uitvoert bevestigd het verhaal van milieucentraal.

Een passiefhuis zonder verwarming wordt goed geisoleerd. Nachtverlaging resulteert dan ook niet in een verlaging van de kamertemperatuur. Dit is een uiterste. Op die weg naar het uiterste staat een redelijk NL huis ad 2005. Het grensvoordeel van de nachtverlaging is te verwaarlozen geworden.
Zeker vanuit het perpectief van de normale gebruiker die niet perfect ecologisch zijn thermostaat bediend.
Dat laatste effect speelt bij mij niet en bij jou niet, maar wel bij de normale burger die energie wil besparen.
Die wil geen comfortverlies in de ochtend. Gevolg hiervan is dat (relatief) heftige verwarming noodzakelijk is met overshoot effecten e.d.

Je hebt gelijk als je zegt dat jij en ik besparen door nachtverlaging, maar dat maakt de algemene opmerking van Milieucentraal niet onjuist. Dat is iets anders.

Beste Pat,

Nog een laatste reactie.

In mijn huis heb ik vorig seizoen (zachte winter) 950 kuub, waarvan 250 kuub voor tapwater en koken, gebruikt. Dit seizoen schat ik uit te komen op 1100 kuub.
Een gemiddeld huishouden (CBS) gebruikt jaarlijks ca 1800 kuub. Dus zo slecht is mijn huis dan ook niet geisoleerd.
Nu 4,5 uur na ingang van de nachtverlaging is de temperatuur 0,2 graden gedaald. Dat zal om 7.00 uur ca 0,6 graden zijn. Ik kom er niet vervroegd mijn bed voor uit.

De 55 graden is de instelling van de maximum temperatuur van mijn CV-ketel. Dat gaat niet rechtstreeks de vloer in, anders springen mijn vloertegels.
Er zit nog een verdeelunit tussen met een maximumtemperatuur van 40 graden, die alleen wordt gehaald bij opwarming van mijn huis.

Nachtverlaging resulteert altijd in een gemiddeld lagere etmaaltemperatuur, anders heet dat geen nachtverlaging.
Volgens de theorie (en ook het boerenverstand) bespaar je op deze manier.

Milieucentraal krijgt zijn advies van CE in Delft. Op een e-mail van mij aan CE is niet gereageerd.
Ik verwacht ook niet dat er metingen zijn verricht.
Energyconsulting geeft een ander advies, dat strookt met mijn bevindingen.

Een plausibele verklaring is dat bij veel moderne energiezuinige woningen een (krap gedimensioneerd) warmtepompsysteem gebruikt. Zie mijn eerdere verklaring.
Dit kreeg ik te horen van de eigenaar van een energieadvies- en installatiebureau, die zelf een nulenergiewoning heeft gebouwd en het volledig eens was met de inhoud van mijn artikel ook m.b.t. energiezuinige woningen.

“Energyconsulting geeft een ander advies, dat strookt met mijn bevindingen.”

Dat is pas echt een goed argument!!

Als je je bevindingen nou eens verzameld over een huis waarover de stelling van milieucentraal gaat…

@ Beste Pat:

Ik sta open voor nieuwe ideeën. Het wordt voor mij lastig om in andermans huis metingen te verrichten. De gemeten besparing (in mijn geval 14%) is een indicatie. Dat is geen keihard gegeven. Het hangt ervan af hoe je nachtverlaging toepast, hoe je de CV-ketel afstelt en op welke manier je het huis overdag weer opwarmt. In algemene zin geldt: hoe meer comfort, hoe duurder je uit bent.
Het zou best kunnen dat bij goed zeer goed geïsoleerde huizen de procentuele besparing bij nachtverlaging minder is dan 14%. MilieuCentraal beweert ook niet dat je in dit soort huizen meer gebruikt als je nachtverlaging toepast.
Het adviesbureau CE, waarop MilieuCentraal zijn bevindingen baseert, heeft niet gereageerd op mijn e-mail. Ik verwacht ook niet dat zij metingen hebben verricht.
Wellicht kun je zelf metingen verrichten. Maar dan moet je wel voldoende gegevens verzamelen, zoals gasverbruik per dag, gemiddelde buitentemperatuur, uren zon, gemiddelde windsnelheid en dat over een flink aantal dagen met en zonder nachtverlaging.
Ik wens je veel succes.

Ideeen om dit of dat aan te tonen heb ik niet. Alleen theorie.

Helaas zijn er teveel specifieke eigenschappen zelf aan mijn huis om een dergelijke meting uit te voeren. In ieder geval om algemene conclusies aan te verbinden.

Wel nog een theoretische stelling. Milieucentraal stelt: “extra energie zou kosten om de vloer na afkoeling weer versneld op temperatuur te brengen, hetgeen door de dan inefficiëntere werking van een HR-ketel relatief meer energie zou kosten.”

Volgens mij gaan ze uit van een ochtend situatie waarin men binnen een redelijke tijd de gewenste temperatuur bereikt dient te worden. Zeg 30 minuten.
Bij constant stoken vereist dit geen extra vermogen.
Bij nachtverlaging dient in die 30 minuten een inhaalslag te worden gedaan.
Wil men dit bereiken in dezelfde tijdspanne (comfort) dan zal men een hogere VV-temperatuur nodig hebben.
Een hogere CV temperatuur resulteert in een verlaagd systeemrendement (cv + afgifte, het idee van LTV).
Hierbij kan ook in de praktijk ook overshoot optreden, wat wederom extra vermogen heeft gekost.

Het extra vermogen voor het inhalen ten opzichte van de nachtverwarming treedt als verschijnsel overigens maar beperkt op een goed geisoleerde woning.

@ Beste Pat,

Er is een verschil tussen theorie en praktijk. Misschien is de theorie juist, maar het effect van onzuiniger stoken marginaal. Het feit is wel, dat je de maximum temperatuur van het CV-water niet te hoog moet instellen om de maximale hoeveelheid energie uit je condensatiewarmte te halen. Gezien de maximum temperatuur van het water (40 graden) van je vloerwater, kan je het CV-water gerust op 55 graden zetten. En als je verstandig met je verwarming omgaat, hoeft het ’s morgens om 8.00 uur geen 20 graden te zijn. Het lukt mij ’s winters overigens niet eens om in 30 minuten de temperatuur in mijn kamer 1 graad te verhogen. Als we b.v. ’s winters na een midweek vakantie thuiskwamen en de temperatuur b.v 14 graden was, duurde het zeker 10 uur om naar de 20 graden te gaan. Verder kun je overshoot beperken door je thermostaatkarakteristieken aan te passen, zoals o.a. de P-band van de PD-regelaar.
Wat je laatste alinea betreft: het extra vermogen voor het inhalen is bij een goed geisoleerde woning inderdaad minder, maar in zo’n huis gebruik je ook minder, waardoor
het relatieve effect niet veel hoeft af te wijken.
Maar ik huldig de stelling: meten is weten.

Beste Arie G,
In mijn woning staan 2 HR ketels, 3 vloerverwarmingsunits opgesteld, met meer dan 1000 meter vloerverwarmingsslangen gekoppeld, daarnaast nog een paar radiatoren. Overdag zijn er meestal mensen aanwezig.
Ik heb nachtstroom van 21.00 tot 07.00 uur in de morgen. De twee ketels hebben ieder een interne pomp van 90 watt. Iedere vloerverwarmingsunit heeft een pomp op stand 1 ingesteld, met temperatuur geschakelde pompschakelaar. Iedere ketel heeft een thermostaat of meerdere thermostaten, die de ketel aansturen. In het stookseizoen oktober-mei maak ik geen gebruik van de nachtverlaging, maar juist van de tijd dat ik goedkoper stroom kan kopen. De thermostaten vragen vanaf 21.00 t/m 07.00 uur warmte, die ik dan in de bodem stop van het vloerverwarmings systeem. vanaf vrijdagavond 21.00 uur t/m maandagochtend 07.00 uur stook ik op een gewijzigd schema, meestal overdag, waarbij ik ook van een lager weekend electra tarief gebruik kan maken. Hierdoor is mijn electra verbruik voor meer dan 50% opgebouwd uit een laag tarief. Ook heb ik 2 houtkachels, die we overdag aanmaken, als de vloer onder de 19 graden mocht komen.

Beste Hans,
Op het eerste gezicht lijkt dat een redelijk doordacht plan. Het bufferen van je warmte ’s nachts en in de weekends kan zinvol zijn in een zeer goed geïsoleerd huis, maar dan zijn ook je pompen actief. Wat zijn de kosten daarvan? Je moet de winst van een laag tarief niet overschatten. Daarvoor betaal je effectief maar 5 cent minder dan voor het hoge tarief. Als er dan twee ketels en twee waterpompen actief zijn, gebruik je van 21 tot 7 uur (als de ketels niet zouden afslaan) ongeveer 10 x (180 + 50) Wh = 2,3 kWh waarop je dan 13 ct aan stroom bespaart t.o.v. overdag stoken.
Uiteraard gaat het merendeel van de kosten zitten in het gasverbruik voor je vloerverwarming. En ’s nacht is de buitentemperatuur lager en heb je meer warmteverlies.
Een optimaliseringsadvies is hierin moeilijk te geven, zeker ook omdat je daarbij nog eens houtkachels gebruikt.
Om dat voor mezelf uit te zoeken heb ik de twee scenario’s (met en zonder nachtverlaging) uitgeprobeerd en heb toen in een bepaalde periode dagelijks de gasmeterstand opgeschreven en de gemiddelde buitentemperatuur van de KNMI-site afgehaald. Dat gaf mij bovenstaande grafiek. De gegevens worden wel enigszins beïnvloed door de wind en zonne-instraling, maar de grote lijnen haal je er wel uit.
Wil je het weten, dan moet je meten, want elke situatie is anders.

Afkoeling en wel of geen besparing bij verlaging ligt voor een groot deel aan de situatie. Goed geisoleerde dikke vloer (vloerverwarming die diep ligt) met verder ook goede isolatie op glas etc. zou ik niet teveel terug zetten s nachts. Egaline vloertje met dunne tegels en slechte isolatie op glas etc is weer een ander verhaal.

@HH,

Op zich misschien wel juist, maar zoals uit het praktijkvoorbeeld blijkt heeft de nachtverlaging naar 16 graden om 21.00 uur niet het effect van een temperatuurdaling naar 16 graden. De vloer met een dikte van circa 6,5 cm staat ’s nachts nog zoveel warmte af, dat alleen bij zeer koude nachten (-10 graden) de kamertemperatuur ’s morgens om 6.00 uur naar 17,5 graden is gedaald.
Met andere woorden: al zou in het praktijkvoorbeeld de nachtverlaging op 10 graden zijn gezet, zou het temperatuurverloop hetzelfde zijn.
Ik merk overigens wel, dat in koudeperiodes de kamertemperatuur wat achter loopt met het volgen van de ingestelde kamertemperatuur. Dat heeft te maken met de capaciteit van de vloerverwarming, de dikte van de vloer en de maximale vloerwatertemperatuur.

Gezien een recente reactie van Jeroen van Agt op het artikel over elektrische vloerverwarming moet ik de conclusie van dit artikel wat nader nuanceren.
Als je kijkt naar de warmte die in een woning naar buiten lekt, kun je in zijn algemeenheid stellen:
W = O x (Tbi – Tbu)/R, waarin:
W is de warmtestroom naar buiten (in kW)
O is het totale buitenoppervlak van een woning
R is de gemiddelde warmteweerstand van de buitenmuren
Tbi is de gemiddelde binnentemperatuur
en Tbu de buitentemperatuur.
Uit de formule blijkt dat verlaging van de gemiddelde binnentemperatuur het warmteverlies naar buiten beperkt.
Als je overdag streeft naar een vaste temperatuur (b.v. 20 graden) in de woonkamer, dan zijn er de volgende mogelijkheden om de gemiddelde binnentemperatuur te verlagen:
– geen verwarming aan in weinig gebruikte vertrekken;
– de nachttemperatuur zo laag mogelijk houden.

Bij vloerverwarming heeft de vloer een bepaalde warmtecapaciteit, die afhankelijk is van de dikte van de vloer. Dat zorgt voor een bepaalde bufferwerking, waardoor de vloer bij het ingaan van de nachtverlaging nog warmte blijft afgeven en de kamertemperatuur maar langzaam daalt. Naarmate de (beton)vloer dikker is zal dit effect groter zijn en heeft de verlaging nog nauwelijks enig effect. Bovendien zal het op temperatuur brengen van de vloer ’s morgens langer duren.
Conclusie: nachtverlaging bij vloerverwarming is zinvoller naarmate de dikte van de te verwarmen vloer geringer is.

Het volgende geeft nog meer besparing.
Verlaag de temperatuur s’nachts tot 1 graad boven de temp. die het s’nachts wordt zonder dat de verwarming heeft gebrand. Dit met een max van 5 graden. De kans bestaat dan nl. dat u een onbehaagelijke woning krijgt (door koudestraling) en vochtproblemen op de koudere plekken.

To do:
1 Zet tijdens een nacht waarbij de buitentemp onder het vriespunt komt uw kamerthermostaat zo laag mogelijk.
2 Kijk s’morgens naar de temperatuur die uw thermostaat aangeeft.

vb: avondtemp. in de ruimte waar de thrmostaat hangt 21 graden
inde ochtend is deze nog 18 graden.

3 stel uw thermostaat in vervolg 0,5/1 graad hoger in dan de 19 graden nachttemperatuur die u heeft afgelezen.

Hiermee bereikt u dat uw gebouwconstructie niet teveel afkoelt en uw (HR)cv ketel minder vaak een hogere retourtemp krijgt dan 56 graden. Boven deze temp neemt het rendement van uw HR ketel met +/- 10% af en gebruik u meer gas.

Het instellen bij net onder de nul graden is een bewuste keuze. Bij nul graden is het zo dat uw cv toestel op ongeveer 60% van haar maximaal moet werken en zal de gemiddelde aanvoer watertemp. (bij de meeste installaties) tussen 50 en 60 graden liggen. Zit de buitentemp boven de nul zal dit lager worden en minder invloed hebben op het rendementsverlies. Zit het eronder zal het een groter aandeel nemen.
het toestel zal dan ook s’nachts vaker kortstondig aanspingen om het comfort in uw woning te houden.
Vergeet 1 ding niet; u heeft verwarming voor uw comfort en dit kost altijd geld.

Natuurlijk is dit iedere dag anders maar het iedere dag bijhouden en aanpassen is voor de meesten niet te doen. Trouwens, de meeste mensen hebben een klokthermostaat en dat maakt het vooral lastig.

@ Sedinge,

Bedankt voor je reactie en advies. Maar ik heb hierbij toch mijn bedenkingen.
De winst van de nachtverlaging zit hem in het feit dat je de gemiddelde binnentemperatuur omlaag brengt. Vooral ’s nachts is de buitentemperatuur laag en het warmteverlies daardoor relatief hoog.
Uit een temperatuurlogging bij een 4-daagse experiment begin januari met infraroodpanelen (waarover binnenkort een artikel op Olino verschijnt) in mijn huis bleek dat bij het normale vloerverwarminggebruik bij een nachttemperatuur van -8 graden de kamertemperatuur zakte van 20,5 graad naar 18 graden. Mijn nachttemperatuur stond ingesteld op 16 graden. De ketel sloeg dus ’s nachts niet aan. Bij een dikkere betonvloer zal het besparingseffect geringer zijn vanwege de grotere warmtebuffer en de daardoor gemiddeld hogere binnentemperatuur. Verder staat mijn cv-watertemperatuur afgesteld op een maximum van 60 graden, waardoor de retourwatertemperatuur zeker beneden de 50 graden uitkomt.

Wat betreft comfort ben ik tevreden met een mix van comfort en efficiëntie. Het vastzetten van de temperatuur op de dagwaarde geeft meer comfort, waarvan je in feite alleen in de vroege ochtenduren profiteert. Ik kom nog regelmatig vloerverwarmingssystemen tegen met een weersafhankelijke regeling, waarbij een installateur de regeling zodanig heeft ingesteld dat het ketelwater continu warm blijft en de kamerthermostaat op de dagwaarde blijft staan. Is zeer comfortabel, maar niet efficiënt.

Mijn vraag hoort hier misschien niet helemaal thuis, maar ik denk dat jullie wel een juist antwoord hebben. Is vloerverwarming nu ook voordeliger als overdag niemand thuis is? Alvast bedankt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *