Informatie over de nieuwe subsidieregeling SDE

Geplaatst door Juuk Slager in Zonne-energie 34 Reacties»

De minister van Economische zaken heeft op 31 januari een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. In deze brief zijn de details van de nieuwe Subsidieregeling Duurzame Electriciteitsproductie opgenomen.
De brief en de bijlagen samen zijn ongeveer 100 pagina’s groot. Het grootste gedeelte gaat over windenergie en andere duurzame energiebronnen.
Ik heb de stukken gelezen, en de voor jullie relevante informatie samengevat in een paar pagina’s.

Opgesteld dd 2 februari 2008, aangepast dd 9 maart 2008

Voorbehoud: De informatie in dit artikel is gebaseerd op de regeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 3 maart 2008. Dit artikel bespreekt alleen het onderdeel Zon-PV van de SDE-regeling, dus opwekking van elektriciteit met behulp van zonnepanelen. De informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De schrijver en OliNo zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Zie ook onze disclaimer.

Afkortingen:

De minister is de Minister van Economische Zaken.
Kwh is Kilowattuur. Dit is een maat voor de hoeveelheid electriciteit.
Wp is Watt-piek. Dit is een maat voor het vermogen van zonnestroompanelen en zonnestroominstallaties.

Bron:

De tekst van de Algemene Maatregel van Bestuur, met de globale SDE-regeling is te vinden op de site van senternovem. De brief van de minister aan de Tweede Kamer is te vinden op de website van economische zaken
De gedetailleerde regelingen zijn te vinden op www.senternovem.nl/sde/publicaties/index.asp
Het aanvraagformulier voor subsidie staat op www.senternovem.nl/sde/aanvraagformulieren/index.asp

Voorwaarden:

De installatie moet een minimaal vermogen hebben van 601 Wp en een maximaal vermogen van 3500 Wp.
De installatie moet geplaatst zijn op, aan of tegen een bouwwerk waarvoor een bouwvergunning is verleend. Opmerking: in sommige gevallen is ook voor een zonnepaneelinstallatie zelf een bouwvergunning noodzakelijk, maar meestal niet.
Subsidie kan in principe alleen worden aangevraagd voor installaties die gebouwd worden na de datum van subsidieaanvraag. De regeling laat de mogelijkheid open om subsidie aan te vragen voor installaties die na 18 augustus 2006 (einde MEP-regeling) zijn gebouwd. Mensen die in deze categorie vallen kunnen dus proberen ook een subsidieaanvraag in te dienen.
Subsidie kan in 2008 alleen worden aangevraagd tussen 1 april en 1 augustus. In 2009 komt er weer een nieuwe ronde, en daarna in 2010 en 2011.
Aanvragen gedaan in 2008 worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor volgende jaren kan de minister opnieuw beslissen of ze dit ook doet, of via een tendersysteem.
U kunt subsidie aanvragen door na 1 april een formulier op de website van Senter-Novem in te vullen, of door een papieren formulier van de website van Senter-Novem te downloaden en in te vullen. Alleen met dit standaardformulier kunt u subsidie aanvragen.
U moet de installatie eerst zelf aanschaffen en betalen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door de hypotheek op uw woning te verhogen. De hypotheekrente over de verhoging is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, omdat het gaat om woningverbetering.

Extra:

De regeling geldt (letterlijk genomen) alleen voor in het net ingevoede stroom. Dit is voor zonnepaneeleigenaren, die een gedeelte van de stroom direct zelf gebruiken, heel nadelig. De minister heeft toegezegd op dit punt de regeling te zullen versoepelen, zodanig dat alle stroom die met zonnepanelen opgewekt wordt, voor subsidiëring in aanmerking komt. Omdat dit een wijziging van de regelgeving vraagt die de Tweede Kamer moet goedkeuren, zal dit wel enige tijd vragen.
Feitelijk is het dus de bedoeling en de toezegging van de minister dat u dus niet verplicht bent de opgewekte stroom terug te leveren aan het net. Als u over het hele jaar gerekend stroom over heeft, dan moet u zelf met uw leverancier afspraken maken over de vergoeding die u krijgt.
Ook zal uw gewone elektriciteitsmeter geschikt moeten zijn om teruglevering (op momenten dat uw panelen heel veel stroom opwekken) te registreren. U heeft recht op verrekening van de door u afgenomen stroom en de door u teruggeleverde stroom, waarna u over het verschil de rekening krijgt van uw stroomleverancier.

Subsidie:

Voor 2008 is een subsidiebedrag beschikbaar van 46 miljoen euro. Dit komt neer op ongeveer 9,2 miljoen Wp. Afhankelijk van het vermogen van de panelen waarvoor subsidie aangevraagd wordt, betekent het dat er dit jaar (tussen 1 april en 1 augustus) subsidie beschikbaar is voor de stroom die opgewekt wordt door zo’n 50.000 tot 60.000 panelen.
U kunt subsidie aanvragen op de elektriciteit die u met behulp van zonnepanelen opwekt. Het gaat dus om een opweksubsidie, u krijgt geen subsidie op de aanschaf van panelen.
Als u subsidie krijgt toegezegd, geldt deze toezegging voor een periode van 15 jaar.
Voor installaties waarvoor in 2008 subsidie toegezegd wordt, heeft de minister de kostprijs per KWh opgewekte elektriciteit vastgesteld op 0,564 euro.
Senter-Novem is het onderdeel van het ministerie van Economische Zaken dat de regeling uit zal gaan voeren.
Bij de installatie moet door uw meetverantwoordelijke (vrijwel altijd de netbeheerder) een meter worden geplaatst die de opbrengst van de installatie meet.
Als u een subsidie toegezegd heeft gekregen, moet de meetverantwoordelijke na het eind van een jaar opgave doen van de hoeveelheid opgewekte KWh aan Senter-Novem

Na het eind van het jaar bepaalt de minister wat de gemiddelde “gewone

34 reacties op “Informatie over de nieuwe subsidieregeling SDE”

een (goede) stap in een duurzame energie-inrichting binnen Nederland…
Maar ik blijf sceptisch momenteel.

Was het niet een doel van het kabinet om minder regels te creeeren cq te vereenvoudigen? Wat zie ik hier: elk jaar (tot 2011) moeten we (PV-bezitters) aanvragen indienen voor subsidie…

IMHO had men hier een structureel gebaar mogen maken van 1x aanvragen/registreren en bv 15-20 jaar ervan verlost zijn…maar ja…dat kost geld hè? 😉

Ik hou de SDE ontwikkeling even in het oog…

Ik kan die 601 en 3000Wp grenzen totaal niet begrijpen, vooral de bovengrens niet. Ook is het jammer dat bestaande installaties totaal niet beloond worden. Zelfs als ik nieuwe panelen bij laat plaatsen laat ik deze dode mus toch aan mij voorbij gaan. Ik doe het voor de kWh’s, niet voor de euro’s.

Aangepaste reactie in overleg met OliNo, opgesteld 4 maart

Hartelijk bedankt, Juuk, voor de zeer moedige poging de bureaucratie te proberen te vertalen in voor burgers begrijpelijke bewoordingen.

Zoals op Polder PV reeds uitgebreid uit de doeken gedaan ( zie o.a. link naar de actuele pagina over de SDE materie ) ben ik, in weerwil van Niels, in het geheel niet “enthousiast” over de nieuwe regeling. Een klein “stapje

@polderjongen:
ho ho.. ook ik sta nog in de “ho-ijzers”…
maar tot 1 april a.s. kan er volgens mij nog veel veranderen (al geef ik de moed maar op, dat hollandse geneuzel van politieke eigenheimers is niet goed voor mijn gezondheid….) 😉

Aangepaste reactie in overleg met OliNo, opgesteld 4 maart

Sorry, hoor, Niels, ik weet dat je het goed meent en het goede voorbeeld geeft. 26 februari was er overleg over de concept MR’s. Een minuscuul deukje in het pak gigaboter op het hoofd van de politiek was dat. Zie nagekomen bericht verderop (begin maart).

Is dan het volgende ook mogelijk?
Over 10 jaar is de prijs van 1 kWh gestegen naar 70 Eurocent.
De meterhuur is gestegen naar 50 Euro.

ik heb 2400 kWh opgewekt.
Ik krijg dus 2400 x (0,564-0,70)=-326,40
Dus in 2018 mag ik 376,40 gaan BETALEN? enz enz
leuk!

In bovengenoemde situatie opteer ik gewoon voor de terugbetaling van kwh’s tegen verkoopprijs (zoals nu het geval is 🙂 )

Beste mensen,

Kennelijk is mijn uitleg van de regeling nog niet duidelijk genoeg geweest. Het verhaal is als volgt: 1 x aanvragen (in 2008 OF 2009 OF 2010 OF 2011). Als je een besluit krijgt dat je recht hebt op subsidie, kom je vervolgens 15 jaar lang in aanmerking voor subsidie. Je moet aan het eind van ELK jaar je stand van de opwekmeter doorgeven, en aan de hand daarvan betaalt Senter-Novem uit. De vergoeding van (NU) 33 Eurocent komt BOVENOP de terugleververgoeding van je leverancier of je verrekening van je eigen verbruik. Subsidie aanvragen is dus altijd aantrekkelijker dan alleen terugleveren. Hopelijk verduidelijkt dit het een en ander. En als er vragen zijn: rechtstreeks mailen kan ook altijd.

In reactie op TIPIE:

Ik heb nog NOOIT meegemaakt (en ik heb de nodige ervaring in subsidieland) dat er negatieve subsidies worden vastgesteld (dus dat je geld bij moet leggen). Het scenario van TIPIE (dat je geld aan Senter-Novem moet gaan betalen) acht ik uitgesloten. Ik heb de regeling er niet op nageslagen of er expliciet instaat dat er geen negatieve subsidiebeschikking kan zijn, maar ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt. Wel kan het zo zijn dat de subsidiebeschikking 0 wordt (stroomprijs hoog), en je de meterhuur moet blijven betalen. Maar op het moment dat het zover is heb je natuurlijk ook nog altijd de mogelijkheid om de meter te laten verwijderen en je terug te trekken uit de regeling, als je denkt dat dat structureel aantrekkelijker is.

Aangepaste reactie in overleg met OliNo, opgesteld 4 maart

@Juuk:
“De vergoeding van (NU) 33 Eurocent komt BOVENOP de terugleververgoeding van je leverancier of je verrekening van je eigen verbruik.”

Die 33 eurocent staat niet vast. Het BASISbedrag staat vast. Als je in 2008 aanvraagt is dat 56,4 cent. Het CORRECTIEbedrag echter, wordt elk jaar weer opnieuw vastgesteld. Voor 2008: 23,4 cent, volgende jaren: totaal ongewis. Dus die resulterende 33 cent fluctueert. Aangezien je tegenwoordig kunt kiezen uit elektra contract met zeer verschillende voorwaarden (in theorie onafhankelijk van marktcondities voor [automatische] invoeding van zonnestroom), en dat correctiebedrag voor 2008 alleen nog maar op de “gemiddelde elektra marktprijs” wordt gebaseerd en jouw elektracontract dus uiteindelijk ongunstig t.o.v. die gemiddelde prijs voor kvb tarief kan liggen, saldeer je de zonnestroom dus sowieso voor een “ander” bedrag dan dat in de SDE component opgenomen correctiebedrag. Daar komt nog bij dat na 2008 er nog twee extra correctiefactoren kunnen worden ingebouwd volgens art. 14, lid 2 uit de AMvB:

 • b. de waarde van garanties van oorsprong
  *
  c. andere bij ministeriële regeling vast te stellen correcties die een substantiële invloed hebben op het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van hernieuwbare elektriciteit en de relevante gemiddelde marktprijs van elektriciteit en die voortvloeien uit maatregelen van de overheid.

Resumerend: de uiteindelijke opbrengst van de zonnestroom (resulterend SDE bedrag plus situatie-afhankelijke salderingspost) blijft elk jaar weer koffiedik kijken. Dat lijkt me nogal een fors bezwaar voor elke investeringsbeslissing op de lange termijn, met name voor particulieren…

Nog een broeiende vraag: Hoe wordt die correctiefactor eigenlijk precies bepaald???? Ik zat zowel vorig jaar als dit jaar een stuk onder dat “marktgemiddelde

@polderjongen: erg fanatiek maar denkt aan uw hart 😉
ik blijf vooralsnog afwachtend in de houding: laat politiek (correct) Den Haag maar eens een (duurzaam brandend) licht schijnen in die grijze gebieden van het SDE verhaal.

Iets van “heelmeesters” en “wonden” borrelen naar boven als ik die info (voor zover nu bekend is) tot me neem…
en DAT had Den Haag juist moeten voorkomen imho.

Hoe gaat dat als je behalve een zonne instalatie hebt van 3000Wp en daar de subsidie op aanvraagd, je ook een kleine turbine plaatst die stroom levert. Hoe wordt dan bekeken waar de terug geleverde stroom vandaan komt? Stel je gebruik is gelijk aan de opbrengst van je molen, wordt dan geaccepteerd dat je geen stroom hebt verbuikt?

JP Kersten:

Zonnestroom en windstroom hebben sterk uiteenlopende SDE bedragen. Kleinschalige windstroom wordt niet (actief) bevorderd (zien ze niet zitten bij EZ, maar ook bij diverse goed ingelichte mensen uit de sector zelf), maar valt onder (het ongunstige regime) van grootschalige windstroom op land. Ik ga hier in eerste instantie uit van een machientje als de Energy Ball of zoiets.

Probleem is dus: bemetering.

Het zal er op uit gaan draaien dat je voor zowel de zoncomponent als de windcomponent rigide separaat moet laten bemeteren (als je tenminste subsidie zou willen voor dat windturbine spul). Dat gaat klauwen geld kosten, en maakt de toch al waarschijnlijk onrendabele kleine windturbine tot een giller (qua terugverdientijd, wat er aan kWh uitkomt ben ik ook erg benieuwd naar…).

Overigens is de “cap” door de TK opgetrokken naar 3,5 kWp (zonnestroom). Er komen waarschijnlijk nog updates op deze pagina, anders Polder PV raadplegen.

Bij forse wind zal nooit je eigenverbruik even hoog zijn (als het een goede generator is, wat ik betwijfel), tenzij je een Lagerweij of zoiets bedoelt. Je levert dan veel meer aan het net dan je zelf verbruikt. Maar die Lagerweijtjes moeten sowieso apart bemeterd worden, met aparte EAN nummers e.d., dat is heel ander niveau dan de standaard particulier. En je betaalt daarvoor dan ook nog eens dubbel vastrecht, dubbele meetdienst. Enzovoorts.

Nagekomen n.a.v. (a) Algemeen Overleg 26 februari 2008 (Tweede Kamer) en (b) website SenterNovem.
(a) Enige duidelijke (nog keihard in regelgeving op te nemen) toezegging: de “miezerige cap

Laatste nieuws:

SDE is maandag 3 maart officieel gepubliceerd in de Staatscourant (inmiddels volledige kopie in mijn bezit). 3,5 kWp is inderdaad opgenomen, zoals beloofd. Echter: subsidie voor eerste plm. 10 MWp voor 2008 is en blijft (volgens de Ministeriële Regeling) gemaximeerd op 46 miljoen euro voor de 15 jaar subsidieperiode.

Ergo: Diederik Samsom zal met zijn “CDM/JI” geld (hij had het over 30 miljoen voor zonnestroom) over de brug moeten komen, anders wordt het weer een dode mus.

Korte impressie met screendump op Polder PV

Jeroen: bedankt voor de aanpassingen!

Is het niet beter om als organisatie uit protest een persbericht uit te sturen met het advies om met deze regeling geen zonnepanelen aan te schaffen? Laat ze in Den Haag hun boerenverstand eens gebruiken en komen met een regeling zonder burokratie! Ik heb 11 panelen op dak en was vast van plan mijn hele dak vol te leggen. Maar niet met deze regeling.

Ik ben benieuwd, de zonnestroomproducenten vereniging zou een mooie organisatie daarvoor kunnen zijn om een “integraal” protest op poten te zetten!

Ik steun een actie om de SDE te boycotten.
De SDE is een typische bedrijfsregeling, ongschikt voor consumenten.
Er moet een andere, klantvriendelijke regeling komen, speciaal voor consumenten.

Deze SDE regeling is toch al een gedrocht, van het totale bedrag van 1.3 miljard is 50 miljen voor consumenten bedoeld?
Wat hebben we er als consument dan nog te zoeken?

Kunnen we in de vrije EU markt niet gewoon aanspraak maken op het simpele duitse systeem?
Ik wil mijn duurzaam opgewekte stroom onder een betrouwwbare, eerlijke en heldere regeling verkopen aan wie ik wil. Dat moet toch kunnen in de EU?

De grap van het Duitse systeem is juist, beste Henk, dat de feed-in die betaalt wordt uit de EEG Umlage beslist NIET verhandeld mag worden, maar direct wordt uitgesmeerd over alle netbeheerders… Er komen helemaal geen bezopen bureaucraten certificaten aan te pas…

En TOCH heeft Duitsland een volledig geliberaliseerde elektramarkt.

EN een florerende zonnestroom e.a. duurzame elektriciteits-markt…

Rara hoe kan dat, beste mevrouw van der HO-Even…?

Kan iemand mij even helpen met een berekening over de SDE? Ik heb een spreadsheet gemaakt, en geloof mijn ogen niet.
Ik hoop dat jullie betere cijfers weten, want met de onderstaande cijfers is de SDE puur bedrog en zonnestroom een peperdure hobby.
In de spreadsheet heb ik de volgende cijfers aangenomen.

 • Een 3kWp installatie voor 18.000 EUR
 • Levert elk jaar 2550 kWh op en dus 841,5 EUR subsidie
 • Echter, de investering van 18.000 levert ook een renteverlies (4%) van 720 per jaar
 • Dan heb ik nog jaarlijkse vaste kosten van 60 EUR, afgeleid/geschat van gegevens van PolderJongen, meterhuur abonnement om subsidie te mogen vragen etc
 • De ministeriële kWh prijs is 0,234 maar mijn echte kWh prijs heb ik gesteld op 0,21 (niet opgezocht)
  En deze prijzen heb ik maar even constant gehouden, voor 15 jaar. Ik ga er even van uit dat de door de minisiter vastegestelde fictieve kostprijs en de werkelijke kostprijs ongeveer gelijk op zullen gaan.

Dan nog blijkt na 15 jaar, je naast een investering van 18.000 ook 10.000 renteverlies hebt geleden, en een netto opbrengst van de installatie van 9000

Ben ik nu gek of zijn mijn cijfers nu helemaal fout?
Kunnen jullie eens kijken?
Mijn spreadsheet is te downloaden op:
http://www.guldenlijn.nl/OnzeZonnestroom/images/PVberekeningsde.xls

@Henk Daalder:
Maak je niet de denkfout dat je geld dat je investeert in de panelen natuurlijk niet meer op de bank hebt staan? Als ik jou goed begrijp wil je dus naast de (eventuele) winst op de stroom nog 4% extra winst maken om de gederfde rente inkomsten goed te maken. Dat lijkt me niet realistisch. Als dat wel kon stond heel Nederland nu vol met panelen, ongeacht welke subsidie dan ook.

Ik denk dat je beter je geld op de bank kan laten staan, en de panelen het best via je hypotheek kunt financieren.

Dat zou toch niet zo veel uit moeten maken?

 • Of je nu rente derft, waar je toch ook een deel belasting over moet betalen.
 • Of dat jer de bank rente moet betalen en daarvan een deel weer mag aftrekken.

De gederfde rente is een flinke kostenpost. En ook de te betalen rente voor de hypotheek lening, die is nog hoger.
Bovendien, als je hypotheek al vol zit, of je helemaal geen hypotheek hebt, zoals huurders. Dan moet je ook nog de afsluit- en notaris kosten er bij tellen.

Weet iemand of je alleen subsidie krijgt op de teruggeleverde KWh’s of op alle geproduceerde? Als ik het goed begrijp wordt er een aparte meter voor de de zonnestroom geplaatst, dus beide opties zijn theoretisch mogelijk.

Gaat de productie kostprijs ook omhoog, of blijft deze constant €0,564 voor de komende 15 jaar? Is wel interessant, want dan blijft het subsidie “gat” dus constant €0,33. Rekent wel zo fijn 😉

Ja en nee.

Ja, je krijgt subsidie op alle opgewekte zonnestroom.
Het basis tarief blijft 15 jaar gelijk, voor de installaties die in 2008 een subsidie besluit krijgen, dat is voor 2008 die 0,564. Het zal wel dalen, conform de aanschaf prijs van PV.

Maar dat bedrag krijg je niet.

Ze gaan er van uit dat je de zelf opgewekte stroom ook zelf verbruikt, dus dat je die niet hoeft te kopen. Daarom stelt de minister elk jaar van de 15 jaar subsidie, een fictieve inkoopprijs vast. Voor 2008 is dat 0,234
Wat je dus krijgt aan subsidie in 2008, is 0,564 – 0,234 per opgewekte kWh

En Nee,

de fictieve inkoop prijs wordt elk jaar herzien, er zijn geen regels voor afgesproken. Als de minister er geen zin meer in heeft, dan stelt ze de fictieve inkoop prijs gewoon 5 of 10 cent hoger vast dan de marktprijs.
De voor 2008 vast gestelde fictieve inkoop prijs is ook al ca 2 tot 4 cent hoger dan de marktprijs. Het hangt er maart van af welk soort contract je hebt.

Waarschijnlijk zal de stroomprijs stijgen, dus zul je in de nog komende 15 jaar steeds minder subsidie krijgen.
Als het dus het eerste jaar al niet rendabel is, zal het dat ook niet worden.

Na die 15 jaar subsidie is de extra teruglever meter waarschijnlijk overbodig geworden, en zal het wel weer geld kosten hem te laten verwijderen, of te kopen van het energie bedrijf.

Wat je na 15 jaar nog niet hebt terugverdiend met subsidie op de opgewekte stroom, zul je dus daarna alleen uit de uitgespaarde stroom moeten halen.
Goede panelen schijnen wel 25 jaar of langer mee te gaan, maar wellicht heb je dan je huis al verkocht.
En ook moet je er van uit gaan dat in de loop van die 15 jaar de converter, een keer stuk gaat. Maar het is de vraag of die over 8 jaar nog zo duur zal zijn.

@Henk Daalder Je hebt gelijk, als je rente gaat berekenen wordt het heel moelijk om dit project rendabel te maken.(zeker als je het geld moet lenen!) Maar het is ook iets moois om te hebben! Bovendien gaat de olieprijs nu zo snel omhoog dat de kans bestaat dat de stroomprijs na 15 jaar meer dan een euro per kWh gaat kosten(niet berust op cijfers)

Nee, zo hard zal het niet gaan met de elektriciteitsprijs.

Windstroom blijft relatief goedkoop, 14 cent,
ook al veroorlooft nederland het zich om geen windmolens te bouwen.
Kernstroom is helemaal gratis, 2 cent
En kolenstroom blijft ook goedkoop, 5 cent.
Allemaal omdat de vervuiler niet hoeft te betalen.
Het ECN heeft een studie gepubliceerd, waarin ze concluderen dat de prijs tot 2020 zal stijgen van 4 naar 5 cent in 2020. Dit is de baseload prijs. Zie http://www.ecn.nl/docs/library/report/2004/i04002.pdf pagina 10, fig 2.1

Dus als deze prijs het onderste concurrentie niveau blijft, dan zal de consumentenprijs niet zo veel stijgen, denk ik.
Aangenomen dat ECN gelijk heeft.
Hooguit kan het anders worden als de EU de CO2 markt gaat reguleren, en kolencentrales daar veel geld voor moeten betalen.
Maar politici zijn corruptie gevoelig.
En alleen al in den haag lopen er 1000 fossiele lobbyisten rond tegen 6 uit de duurzame hoek. Dit is de fossiele werkelijkheid in het land van Shell, NAM en aardgas. vergelijk het maar mwt de duitse feed-in regeling. Daar hebben ze geen shell en aardgasbel

In opdracht van de Sociaal Economische Raad (SER) is door ECN onderzoek gedaan naar kernenergie. In het rapport ‘Fact Finding Kernenergie’ wordt kernenergie vergeleken met een aantal andere energiebronnen, waaronder windenergie. Hoewel de uitkomsten van deze vergelijkingen ‘met de nodige voorzichtigheid’ bekeken moeten worden, valt de sterke positie van windenergie op land op.

In prijs zijn wind op land (tussen de 4,1 en 8,4 cent per kWh) en kernenergie (tussen de 3,1 en 8 cent) vergelijkbaar. Kolen (2-5,6 cent) en gas (3,4-6,6 cent) zijn goedkoper. Maar dat wijzigt fors als de maatschappelijke kosten (de ‘externe kosten’) worden meegerekend. Voor wind zijn die verreweg het laagste van alle onderzochte energiebronnen. Windenergie is dan vergelijkbaar met gasgestookte centrales (wind op land tussen 4,2 en 8,6 cent; gas 4,4 tot 10,6 cent). De totale kosten van elektriciteit uit kolencentrales (tussen 4 en 20,6 cent) en kernenergie (tussen 5,6 en 15 cent) kunnen alles meerekenend hoger uitvallen. Windenergie heeft nog een ander groot voordeel: de laagste uitstoot van CO2: 6 tot 23 gram per kWh. Ter vergelijk: kolen 815-1.153 gram, gas 362-622 gram, de huidige generatie zonnepanelen 30-100 gram en kernenergie 5-65 gram. Bij kolen en gas gaat het dan om centrales zónder CO2-opslag. Maar om die opslag te regelen, zullen de relatief lage kosten van kolen en gas stijgen.

@jeroen
Hoe denk jij dat onze energie kartels en hun stomannen in de politiek zullen besluiten dat kolen en kerncentrales die maatschappelijke kostenin de tarieven moeten gaan verwerken?

Overigens zie ik in het ECN rapport niet dat ze rekening houdenmet extra CO2 uitstoot als ze steeds armere ertsen moeten benutten. Ik weet de referentie niet meer, maar er is een internationaal gerefereerde studie die aangeeft dat nu al kernstroom ca 1/3 van de CO2 uitstoot produceert van een kolencentrale. Het ECN rapport houdt het op “vergelijkbaar met windenergie”

Dat hadden ze kloppend moeten maken bij ECN.

@Henk Daalder,

Je hebt helemaal gelijk.

In het ECN rapport wordt niet de volledige nucleaire cyclus meegenomen in de berekeningen voor CO2 uitstoot. Het onderzoek waarop je doelt is waarschijnlijk van Jan Willem Storm van Leeuwen and Philip Smith.

Ik heb hierover het volgende artikel geschreven Kernenergie de oplossing?

Uit het onderzoeks rapport van Jan Willem Storm van Leeuwen and Philip Smith blijkt dat een gemiddelde kerncentrale begint pas na 10 jaar energie te leveren, netto weinig energie op levert en jaarlijks meer dan 1 miljoen ton CO2 produceert.

Ik heb dat ECN rapport erbij gehaald om te laten zien dat windenergie op land nu al goedkoper is dan elke andere vorm van energie opwekking.

Vind de informatie hierboven erg interessant. vraag me af of ik nog een variabele mag inbrengen. enige tijd geleden wees een architect die gespecialiseerd is in duurzaamheid op het aspect calorische waarde van aardgas. daar kun je hoge temperaturen mee bereiken, tot 2300 gr C aan toe. en wat doen we er mee? ons huis verwarmen op tot 21 gr C. Wel met een hoog rendementsketel natuurlijk. maar dat rendement is dus eigenlijk 90% van 1%… nog even los van oppomp- en transportverliezen etc. sindsdien kijk ik heel anders aan tegen mijn energiegebruik. als ik een denkfout maak hoor ik het graag. anders zit er niets anders op dan gewoon zonnepanelen en windturbines op en rond mijn huis te plaatsen, en misschien ook wel een aardwarmte installatie te plaatsen, los van berekeningen hoe gunstig of ongunstig subsidieregelingen zijn of niet. want gaat het er niet om dat we, elk voor zich, moeten doen wat we kunnen…?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *