Zonnepanelen: voor een gezondere planeet

Geplaatst door Rik Hoorelbeke in Zonne-energie 30 Reacties»

De huidige energiebehoefte is momenteel zo groot dat binnen afzienbare tijd de fossiele energiebronnen uitgeput zullen zijn. De zon echter is een onuitputtelijke bron van energie. Het is dus kwestie van de “gratis” energie te benutten. Nu de mogelijkheid geboden werd in België om op een gesubsidieerde basis zelf elektriciteit op te wekken door middel van zonnepanelen, heb ik die kans niet laten liggen. Vorig jaar op 10 September werd onze 4 kWp PV-installatie in gebruik genomen. Maar niet alleen het zelf opwekken van de stroom is belangrijk. Eerst moet er nagegaan worden waar men energie kan besparen, want elke niet verbruikte kWh is een echte besparing.


Eerst besparen

De aanzet tot de aanschaf van zonnepanelen is eigenlijk gekomen door in 2006-2007 deel te nemen aan een klimaatwijk in Kortrijk. Met de klimaatwijken wordt het Kyoto-protocol tot in de woonkamer gebracht. Groepen gezinnen in de wijk en de gemeente, samengebracht in klimaatwijken, gaan vanaf november of december een weddenschap aan. Ze wedden met hun gemeentebestuur dat ze 8 % kunnen sparen op hun energiefactuur op 6 maanden tijd. Te weten: Vlaanderen moet 7,5 % sparen in 2010 t.o.v. 1990.

Er wordt van de deelnemers verlangd om van November tot eind April op regelmatig tijdstippen de tellerstanden in te vullen op de website. Ook werden er tijdens bijeenkomsten tips gegeven om energie te besparen. Door enkele kleine ingrepen kan men reeds een aanzienlijke besparing bereiken op de elektriciteitsfactuur. Gloeilampen vervangen door spaarlampen is een goede zaak voor het milieu. Maar ook de sluipverbruikers dienen aangepakt te worden. Om die sluipverbruikers op te sporen hadden we de mogelijkheid om een energiemeter te lenen.

Energie meter

PM230 energiemeettoestel

Met dit energiemeettoestel ben ik oa tot de vaststelling gekomen dat bv een senseo die gewoon in het stopcontact steekt een sluipverbruik heeft van 9 watt. Ook de wasautomaat heeft maar liefst een sluipverbruik van 14 watt. Als men nog zo een paar van die sluipverbruikers vindt en uitschakelt kan men toch een aardige euro besparen op de elektriciteitsfactuur. (Die 2 bovenvermelde vermogens zijn maar liefst goed voor een verbruik van 200 kWh op jaarbasis). Iedereen weet dat toestellen in standby elektriciteit verbruiken, echter wanneer men met de schakelaar het toestel uitschakelt dan kan het nog voorvallen dat er een merkbaar verbruik is. Bij ons was dit het geval voor de TV, wasmachine en merkwaardig genoeg ook voor een digitale tijdschakelaar.

In die meetperiode hebben wij ons verbruik met maar liefst 17% kunnen doen dalen. Het is een kwestie van gewoonte om die besparing dag in dag uit door te voeren. Ook moeten de andere gezinsleden hieraan meewerken, anders is het een maat voor niets. In het begin was het moeilijk om hen te overtuigen maar nu zou de jongste dochter mij er soms attent op maken dat ik een licht laat branden of de PC niet uitgeschakeld heb na gebruik.

Aanschaf zonnepanelen

Eind maart vorig jaar werd dan de knoop door gehakt om fotovoltaïsche zonnepanelen te installeren. Omdat we wensten te genieten van een Vlaamse subsidie van 10 % moesten we noodgedwongen wachten op de goedkeuring van ons dossier vooraleer we de installatie konden aanvatten. Pas begin September kregen we groen licht. Op 10 September werden de panelen geïnstalleerd en rond 16u vloeide de eerste zelf geproduceerde elektriciteit uit de panelen.

De gemonteerde zonnepanelen op de zuidkant van ons huis

Uit wat bestaat de vergoeding voor de productie van elektriciteit? (in België althans)
  • Terugdraaiende meter (dwz een salderende meter, al wat je zelf produceert moet je dus niet betalen). Wel opletten dat je niet negatief gaat op jaarbasis, voor het negatieve saldo krijg je geen vergoeding van de elektriciteitsmaatschappij. Dit brengt gemiddeld een 0,16€/kWh op.
  • Per geproduceerde 1000 kWh krijgt men 450€. (dit noemt men een groenestroomcertificaat) Dit is gegarandeerd voor 20 jaar. De eigen productie wordt geregistreerd met een ge-ijkte teller. De meterstand dient dan maandelijks medegedeeld te worden aan de bevoegde instanties.
  • Ik had nog het geluk om een 10% subsidie te ontvangen van de Vlaamse gemeenschap.
  • Een belastingvermindering ten belopen van 40% van het factuurbedrag met een maximum van 3380€

filmpje van terugdraaiende meter in December 2007

Groene stroom certificaat

De kWh meter voor het bepalen van de groenestroomcertificaten (GSC)

De installatie bestaat uit 20 Photovoltech Mithras panelen van 200 Wp (dus een totaal van 4 kWp). De gebruikte omvormer is een Solarmax 4200C.

De Solarmax 4200C die de gelijkstroom omzet naar wisselstroom

Dit zou goed moeten zijn voor een 3400 kWh op jaarbasis. Die verwachtingen zijn gebaseerd op een langjarengemiddelde en kunnen nagerekend worden op de site van PVGIS Het volstaat om daar uw locatie en uw installatiegegevens (zoals plaats, oriëntatie, helling, …) in te vullen om een volledig overzicht te krijgen van de verwachtingen. Zie volgende link voor de volledige resultaten van onze installatie.

De maandelijkse verwachte opbrengsten volgens PVGIS

Opvolging installatie

In de wachttijd tussen de bestelling en de installatie ben ik dan het internet gaan afschuimen naar meer informatie over zonnepanelen. Ik kwam vlug tot de vaststelling dat men ook een monitorsysteem moet hebben om de installatie te “bewaken”. Om eventuele defecten aan de installatie op te sporen is dit onontbeerlijk. Want hoe kan je anders nagaan of er 1 of meerdere panelen het laten afweten??

Duitsland is het land bij uitstek om eens uw licht op te steken over PV. Het is immers het Europese land met de meest geïnstalleerde zonnepanelen. Je moet wel een beetje het Duits machtig zijn om de forums en sites te raadplegen. Echter een online-vertaalprogramma kan wonderen verrichten.

Tijdens mijn ontdekkingstocht ben ik dan terecht gekomen op de site van Solare datensystemen. Mijn aandacht ging uit naar de solarlog100e die de mogelijkheid gaf om online de opbrengsten van de zonne-installatie te volgen. (ook via het internet en dus in principe overal bereikbaar). Zowel de momentele als de historische data kunnen op een eenvoudige manier geraadpleegd worden. Dit toestel stuurt de gegevens rechtstreeks door naar een website, zonder tussenkomst van een PC.

Solarlog100e: opvolging van de opbrengsten en publiceren via website

De belangrijkste data die bijgehouden worden zijn:

  • Aan de gelijkspanningzijde: spanning en stroom (waaruit dus de geproduceerd kWh kan berekend worden.
  • Aan de wisselsspanningzijde: spanning en stroom (waaruit dus de geleverde kWh kan berekend worden.
  • Het rendement van de omvormer kan dan ook bepaald worden dmv de 2 bovenstaande gegevens.
  • Bovenstaande gegevens worden om de 10 seconden gemeten. Iedere 5 minuten wordt dan een gemiddelde berekend en komt die als waarde in de grafieken terecht.

De gegevens kunnen per dag, maand, jaar en meerdere jaren op het scherm getoverd worden. Door te klikken op de balken in de grafiek worden dan de genoteerde waarden van die dag in een overzichtelijke grafiek gegoten.

Startpagina van monitoring met de belangrijkste momentele en historische indicatoren.

Dagoverzicht

Maandoverzicht

Jaaroverzicht

In eerste instantie was de interface in het Duits. De constructeur heeft echter beseft dat zijn toestel in een Europa zonder grenzen gemakkelijk aan de man kan gebracht worden, mits er maar voorzieningen waren om meerdere talen te ondersteunen.

Ondertussen zijn er nog meer mensen die het nut van een monitoring ingezien hebben en die tot de aanschaf van dergelijk solarlogsysteem overgegaan zijn. (Zie SOLARLOG BELGIE op mijn site).

Europese PV databank

Zoals eerder vermeldt is Duitsland het land bij uitstek voor het verkrijgen van informatie over zonnepanelen. Daar heb ik een forum ontdekt: http://www.photovoltaikforum.com

Op die website kan men allerlei informatie nalezen van gebruikers die ervaring hebben met fotovoltaïsche installaties.

Zo ben ik ook in contact geraakt met http://www.sonnenertrag.eu Dit is een website waar men als PV gebruiker zijn maandelijkse opbrengsten kan invullen. Nadien kan men zijn eigen opbrengsten vergelijken met het provinciäle of landelijke gemiddelde, of zelfs met 2 andere zelf gekozen installaties. Ook kan men nagaan wat de verschillen zijn in opbrengsten binnen Europa. Ik heb meegewerkt aan de Nederlandstalige (en binnenkort Franstalige) interface van deze site. Er was immers nog altijd de drempel van de Duitse taal om gebruikers te overtuigen om zich te registreren. Ondertussen zijn we reeds met een 45-tal Belgen die hun gegevens regelmatig bijwerken.

Vergelijking van onze opbrengst tov die van de Belgische en West-Vlaamse

Tot slot

Ik nodig jullie tenslotte uit om een kijkje te nemen op mijn monitoring website.

Om de mensen die met vragen zitten de mogelijkheid te geven om die te stellen ben ik dan ook een forum begonnen.

Ook heb ik een “zonneschijn”-site waar ik allerhande info betreffende zonnepanelen verzameld heb tijdens mijn zoektocht op internet. Die info stel ik zeer graag ter beschikking van mensen die op zoek zijn naar meer info over PV.

Wees indachtig dat iedere bespaarde of opgewekte kWh een verminderde uitstoot van 0,56 kg CO2 teweeg brengt. De natuur zal er u dankbaar voor zijn.

Ik hoop dat ik met dit artikel iets bijgedragen heb aan hen die interesse hebben voor het zelf opwekken van elektriciteit.

Zonnige groeten,

Rik

30 reacties op “Zonnepanelen: voor een gezondere planeet”

Ik zie dat de SolarLog 100e middels RS485 interface communiceert. Weet jij of het mogelijk is deze (Solarlog100e) in te zetten op Soladin 600 (Mastervolt), of ben je hier op een forum reeds tegen gekomen?

Mbt je PV-installatie: goed werk, dat zet tenminste (groene) zoden aan de dijk!! 😀

Besparen is inderdaad de eerste stap. Interessant om te zien wat het sluipverbruik van een senseo en een wasautomaat is. Ikzelf heb een keer een schakelklok doorgemeten (ook digitaal). Deze had een (sluip)verbruik van 7 watt. Dus niet altijd een schakelklok gebruiken want soms gebruiken die meer dan het apparaat waar het verbruik van wil terugdringen.

Weer een leuk artikel!

Hoewel ik al jaren geleden uiterst zorgvuldig mijn sluipverbruiksapparaten resoluut het ‘zwijgen’ heb opgelegd – d.m.v. onder andere tussenschakelaars, etc., of het raam heb uitgeknikkerd zoals de draadloze dect-telefoontjes – verbaasde mij de opmerking in het artikel dat de Senseo een sluipverbruik heeft van 9 Watt. Hoe is mij dat ding destijds aan de aandacht ontsnapt? Dus snel nog eens de verbruiksmeter op de Senseo aangesloten. Maar niks: verbruik is bij mij nul!

Onze inmiddels al bijna tien jaar oude Miele wasmachine, een apparaat dat ook in het artikel wordt genoemd: eveneens nul. Geen sluipverbruik dus. Maar daar viel me wel een andere merkwaardigheid op. Zodra ik de wasmachine aanzet, en op een programma met koud water laat draaien, stijgt het verbruik meteen explosief naar rond 2750 Watt. Hoe is dat zeer hoge stroomverbruik te verklaren? Bij een koud-water-programma hoeft immers geen water verwarmd te worden? Maar na ongeveer drie minuten valt het verbruik plotseling terug naar 40 watt. Deze 40 Watt blijkt ook het verbruik te zijn als de schakelaar op de machine op ‘aan’ staat, maar er verder geen programma draait. Als de trommel gaat draaien loopt het verbruik op naar ongeveer 100 Watt. Al met al een merkwaardig verloop van het stroomverbruik. Zij het dat het kortstondige zeer hoge stroomverbruik erg merkwaardig is, is het voor de alledaagse praktijk vanwege de korte tijdsduur niet zo heel erg van belang. Toch valt het me een beetje tegen, want onnodig stroomverbruik zou je bij een relatief dure Miele-wasmachine niet verwachten.

Verder heb ik in mijn huishouden geen bijzonderheden meer aangetroffen.

@Ruud:

Blijkbaar zou enkel de eerste generatie Senseo apparaten dergelijk sluipverbruik vertonen.
Wat is het minste vermogen dat uw energiemeter kan waarnemen? Bij mij is dit 4.4Watt. Onze eerste energiemeter begon maar te meten vanaf 11Watt en zag dus ook geen sluipverbruik van 9 watt.
Onze wasautomaat waarvan sprake in het artikel is een Miele van ongeveer een 15 jaar oud en zelfs met de knop op uit zie ik een sluipverbuik.
Ik zou de mensen zeker aanraden van een energiemeettoestel aan te schaffen en zo de toestellen uit te meten. De toestellen wijzigen zo vlug dat een algemene stelling, zoals: alle toestellen van merk x hebben een sluipverbuik, niet kan aangenomen worden.
Dus meten is weten.

Rik

@paul,

wij hadden ook een elektronische tijdschakelaar met een dergelijk sluipverbruik. Die hebben we ondertussen niet meer in gebruik.

Rik

Bedankt voor uw reactie Rik!

Volgens opgave van de fabrikant van mijn energiemeter is er onder de vijf Watt een verminderde nauwkeurigheid van de meting te verwachten. Maar hij meet dus wel degelijk lagere wattages. Ik heb even moeten zoeken om een apparaat in mijn huis te vinden om dat enigszins te controleren.

Allereerst de Megamann spaarlampjes, waarvan ik er enkele in gebruik heb. Namelijk het kleine bolletje, de zogenaamde Ping Pong, die volgens de fabrikant vijf watt gebruiken (zie link onder). En inderdaad, mijn energiemeter geeft keurig precies vijf Watt aan.

Na wat zoeken vond ik mijn Apple computer die in de sluimerstand slechts weinig energie zou verbruiken. Bij aanraking van een toets of het verschuiven van de muis is hij echter vrijwel meteen weer ontwaakt uit die sluimerstand en precies bij de programma’s waar je de computer hebt verlaten, bijvoorbeeld een geopend tekstdocument in Word, of om het even welk programma(s) dan ook. Bij meting blijkt mijn energiemeter een stroomverbruik van mijn Apple in sluimerstand van slechts 2 Watt aan te geven. Of deze meting voldoende nauwkeurig is kan ik verder niet controleren. Het lijkt echter over een te komen met ervaringen van anderen. Op deze website zijn al eens metingen gepresenteerd van een Apple Mini.

Al met al mag ik dus aannemen dat mijn eerder meting van 0 Watt aan onze Senseo, die uit staat maar wel met de stekker in het stopcontact zit, correct zal zijn. Deze Senseo is denk ik ongeveer 10 tot twaalf jaar oud.

http://www.megaman.nl/megaman/index.php?page=9&serie=17

http://www.olino.org/articles/2006/10/17/mac-mini-snel-zuinig-en-cool

Prachtig artikel !! Ik ben ook van plan een zonneinstallatie te plaatsen en ontving reeds enkele offertes. Om te vergelijken zou ik van de diverse aangeboden panelen de prestaties bij weinig licht willen vergelijken, maar die vind ik nergens. Kan ik dat afleiden uit de gepubliceerde waarden ? hoe ?

Gezien de vraag van Niels Thijssen toch een opmerking: de Soladin 600 gebruikt een RS232 spanningomzetting naar een dubbele stroomlus (en is helaas niet gestandaardiseerd op 4-20 mA). De interface is dus iets geheel anders dan de RS485 interface zoals gebruikt door de Solarlog100e.

Beste,
Ben op zoek naar een goede, betrouwbare installateur voor installatie bij pariculier. Graag jullie ervaringen en suggesties.
Dank!

Ik ben nog druk op zoek naar een betere loggings programma voor een Soladin600. Het programma wat de leverancier er bij levert vind ik een beetje (erg) weinig info geven (en je kan niks opslaan).

Heeft iemand een oplossing hiervoor?

Zonnepanelen zijn nog altijd relatief duur. De belangrijkste grondstof, silicium, is een van de meest voorkomende elementen ter wereld. Silicium komt niet veel voor in zuivere vorm, maar in de vorm van silicium oxide. Het maken van zuiver silicium is nog een duur en energie intensief proces. Een andere reden voor de hoge zonnecel prijs is gewoon een veel te kleine productie capaciteit wereldwijd, waarbij de vraag voortdurend groeit; een economische reden dus.

Een goed idee is de grootschalige toepassing van parabolische zonne spiegel, om temperaturen op te wekken tussen de 2100°C en 2300°C nodig voor het zuiveren van silicium. Je gebruikt dan weer de zon voor het maken van zonnepanelen, en dit kan leiden tot een dramatische reductie van de kostprijs van zonnepanelen.

Zie ook
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V50-4JXY1S8-4&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=0cee9e5dbb4bd161246b599bc2240c89

“de son ken niet van je winnen, maar je ken wel verliesen van de son, logisch toch?”

Naar aanleiding van het stukje over het “slapend ” gebruik van de Senseo, heb ik zelf ook even gemeten. Onze Senseo gebruikt slechts 0,12mA wat overeenkomt met iets minder dan 0,03 watt. Dit kost 5 euro cent per jaar. Dus ik laat de stekker er lekker in zitten.

Vriendelijke groeten,

Ed Westerhof

Kan iemand een onafhankelijke uispraak doen over het rustgebruik van de Senseo.
De metingen die tot nu toe zijn vermeld, lopen te ver uiteen.

Volgens mijn toestel BS-PM230 heeft “onze” senseo een sluipverbruik van 8.68W –> 76 kWh. De nauwkeurigheid van het toestel is 0.01A voor stroomsterkte < 4A. De gemeten stroomsterkte is 0.04A. Dus de echte stroomsterkte kan varieren tussen 0.03 en 0.05A. (verbruik op jaarbasis tussen 58 en 96 kWh)
Deze senseo is er één van de eerste generatie. Blijkbaar zouden de nieuwere types minder sluipverbruik hebben.
Indien je zelf uitsluitsel wil hebben of uw senseo al dan niet een sluipverbruik heeft, zou ik u aanraden om een energiemeter aan te schaffen. Die kan nog nuttig zijn om andere sluipverbruikers te detecteren.

rik

Hoi Rik,

Klopt het misschien dat deze hele discussie in gang gezet is voor en door de firma Brennenstuhl om de eigen meter zo te kunnen verkopen?

Ed,

Nee ik heb geen connecties met Brennenstuhl en ben geen verkoper. Ik vind het jammer dat je twijfelt aan mijn bevindingen.
De reden waarom ik het modelnummer vermeld is dat je de specificaties kan nagaan.

rik

Beste Mensen
Het gehele land staat vol met Senseo’s. Het totale verbruik zou dus wel eens aanzienlijk kunnen zijn.Zijn er nog meer meetresultaten?

Hallo allemaal,

Zelf heb ik ook zo’n energiemeter van Brennenstuhl, en die heb ik een beetje omgebouwd zodat hij vanaf 0,5 Watt kan meten, met een 10 keer hogere nauwkeurigheid.
Zie mijn website:
http://www.dicks-website.eu/energiemeter/index.html

Ik heb wel gemerkt dat deze meter bij zeer lage vermogens soms de fase tussen spanning en stroom niet goed meet.
En dan aangeeft dat de fasehoek 0 graden is, wat een ohmse belasting inhoudt, en daardoor een te hoog vermogen aangeeft.
Terwijl in het echt de fasehoek b.v.90 graden is, wat overeenkomt met geen vermogen.
Dit fenomeen kan optreden bij vermogens onder de 10 Watt, of onder de 1 Watt bij mijn omgebouwde meter.

Overigens is een sluipverbruik van een paar Watt of meer ook zonder meter vast te stellen.
Leg je hand maar op het “uitstaande” apparaat, als je warmte voelt is er sluipverbruik.

10 jaar geleden heb ik een Auping bed met twee elektrisch verstelbare bedbodems gekocht. Na de aanschaf van een energiemeter (2 jaar geleden) ontdekte ik dat de bijgeleverde transformatoren die continu gevoed werden, elk 3,5 watt bleken te verbruiken, terwijl je ze in feite nauwelijks gebruikt. Ik heb er nu een stekkerdoos met snoerschakelaar tussen gezet. Scheelt 61 kWh per jaar.

Toch de stekker maar weer uit de Senseo?
Vandaag even een nieuwe meting gedaan, met nieuwe snoeren. Ik kwam nu tot een verbruik van 6.6W, wat betekent dat je ca 10 euro kan verdienen als je de stekker eruit trekt.

Sorry voor de verwarring.

Hallo Rik,
Ik ben op je website gekomen doordat ik zocht naar gebruikerservaring van PhotoVoltech Mithras 200Wp panelen. Deze heb ik uiteindelijk 2e hands gekocht en draaien met volle overgave sinds Mei. (2KWp). Ik stuite zodoende op je Solarlog pagina die ik er erg mooi vind uitzien met de info pagina met de actuele gegevens erin. Heb je dit zelf zo ontworpen of is dit de betaalversie van on-line logging ? Ik zou graag op dezelfde manier mijn gegevens on-line zien. Solarlog draait nu 1 dag, aangemeld bij http://solarlog-home.eu/nl/ , nog niet geactiveerd, komt spoedig !
Marc, Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *