De Windvogel en Eneco starten pilot burgerparticipatie bij windturbines

Geplaatst door Jeroen van Agt in Windenergie 2 Reacties»

De Windvogel en Eneco starten pilot burgerparticipatie bij windturbines
Groene stroom opgewekt door en voor de klant. Deelnemers leveren hiermee een bijdrage aan het milieu en besparen tot 150 euro per jaar.

Pilot

Rotterdam, 1 oktober 2008 – Windcoöperatie De Windvogel en energiebedrijf Eneco starten gezamenlijk een pilot met actieve participatie van burgers bij windturbines. Burgers die mede eigenaar zijn van een windturbine kunnen hierdoor zélf de duurzaam opgewekte energie gaan gebruiken. De samenwerking start met 120 deelnemers die gemiddeld 20% van hun eigen huiselijk verbruik ‘geleverd’ krijgen uit hun ‘eigen’ windturbine die in Bodegraven staat. Hiermee leveren zij een bijdrage aan het milieu en besparen zij tot 150 euro per jaar. De leden van de coöperatie hebben besloten het financiële voordeel dat zij bij de pilot hebben te investeren in de realisatie van nieuwe turbines. Het samenwerkingsmodel stimuleert tevens het draagvlak bij burgers voor de uitrol van windturbines op land. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse energie- en klimaatdoelstellingen om dertig procent minder CO2-uitstoot en twintig procent meer duurzame energie te bereiken in 2020.

In de portemonnee

Door de verrekening van de productie van de windturbine met het verbruik in huis, wordt duurzame energie voor de deelnemers tastbaarder. Tot nu toe was de participatie in een coöperatie vooral een financiële investering, die jaarlijks rendement opleverde door verkoop van stroom aan handelaren op de markt. Met het zogenoemde ‘zelfleveringsmodel” bestaat het rendement uit de zelf opgewekte stroom die de klant niet meer van het energiebedrijf hoeft af te nemen. Het scheelt de burger in de portemonnee omdat het gebruik van eigen stroom financieel voordeel oplevert. In de pilot wordt het financiële voordeel besteed aan de bouw van nieuwe turbines.

Doel van de pilot is om het zelfleveringsmodel te onderzoeken, de kracht van het model te testen en fiscale aspecten zeker te stellen. Uitgangspunt is een start met 120 deelnemers van De Windvogel die gemiddeld 20% van hun eigen verbruik ‘geleverd’ krijgen uit hun turbine. Om snel van start te kunnen gaan, is gekozen voor een gelijk aandeel per deelnemer in de productie. De evaluatie vindt plaats na 15 maanden. Daarna wordt besloten of het model wordt uitgerold. Het is de bedoeling om dit ook toe te gaan passen op windparken die door Eneco zelf worden gerealiseerd.

Versnelling energie- en klimaatdoelstellingen

Nieuwe duurzame energieprojecten raken vaak verstrikt in een web van vergunningen en tegengestelde belangen. Een groot voordeel van dit model is de participatie van burgers in de uitrol van windturbines op land. De acceptatie kan daardoor verbeteren. Lokale overheden hoeven, door bewoners aan te moedigen lid te worden van de coöperatie, minder inspanningen te leveren om windturbines gerealiseerd te krijgen. De participatie van burgers levert interessante financieringsmogelijkheden en vergroot het draagvlak voor windturbines op land. Hiermee kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de Nederlandse energie- en klimaatdoelstellingen om dertig procent minder CO2-uitstoot en twintig procent meer duurzame energie in 2020 te realiseren.

Dick van Elk, voorzitter coöperatie De Windvogel, voorziet een groei voor diens elektriciteitsproductie:”De Windvogel heeft zelfs het ambitieuze plan om 20% van de elektriciteit die Nederlandse burgers nodig hebben in twee jaar te realiseren. Deze samenwerking met Eneco moet dat zeker mogelijk maken”.

Eneco verrekent eigen opwekking turbine

In de pilot worden deelnemers klant van Eneco om van zelfopwekking gebruik te kunnen maken. Eneco levert Ecostroom en het verbruik van de klant wordt verrekend met de door de eigen turbine opgewekte duurzame energie. Per saldo levert Eneco dus minder elektriciteit aan de klant, maar biedt daarvoor in de plaats wel de dienst aan om het verbruik en de eigen opwekking te verrekenen. Bovendien kunnen De Windvogel en Eneco gezamenlijk beter klanten werven.

Met de pilot willen De Windvogel en Eneco ook bereiken dat de energiebelasting en BTW over de eigen opwekking met de fiscus kan worden verrekend. Daarmee wordt voorkomen dat dubbele belasting over groene stroom wordt betaald. Het model voor eigen energieopwekking is precies vergelijkbaar met een zonnepaneel op het eigen dak. De overheid beschouwt deze energie volgens de elektriciteitswet als eigen opwekking.

Eerdere ervaringen

Eneco heeft al eerder positieve ervaring opgedaan met het actief betrekken van omwonenden bij de realisatie van Windturbines. In de wijk De Kroeten in Breda hebben 856 huishoudens bij de uitgifte van de grond voor hun woning ca. € 900 betaald voor een aandeel in een windturbine. Dit geld wordt beheerd door een stichting die de windturbine heeft aangeschaft en geïnstalleerd. De stichting doet nu ook de exploitatie en het beheer. In ruil hiervoor kunnen de bewoners, als ze dat willen, minstens 10 jaar elektriciteit gebruiken die duurzaam is opgewekt met een eigen windturbine.


Over Windvogel

De Windvogel (www.windvogel.nl) is een coöperatieve vereniging die zich ten doel stelt de opwekking van duurzame energie te bevorderen. Zij draagt daar zelf aan bij door de plaatsing en exploitatie van eigen windturbines. De vereniging exploiteert momenteel vier windturbines met een totaal vermogen van 3 MW. De Windvogel helpt via participatie van burgers provincies en gemeenten met de realisatie van hun doelstelling 20% duurzame energie in 2020.

Over Eneco

Eneco (www.eneco.nl) is een van de drie leidende energiebedrijven in Nederland. Eneco voert een geïntegreerde distributiestrategie en richt zich op productie, transport, handel, levering en meting van energie (elektriciteit, gas en warmte) en daaraan gerelateerde producten en diensten. Eneco transformeert zich naar een duurzame energieonderneming en investeert de komende jaren substantieel in duurzame energie. In totaal bedient Eneco circa twee miljoen zakelijke en huishoudelijke klanten. Eneco heeft 5.300 medewerkers die voornamelijk hun standplaats hebben in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.

2 reacties op “De Windvogel en Eneco starten pilot burgerparticipatie bij windturbines”

De Windvogel en Eneco starten in 2008 een pilot burgerparticipatie bij windturbines Groene stroom opgewekt door en voor de klant.

Zou u de uitkomst daarvan met mij kunnen delen?

Bij voorbaat dank, wvb

@1 Beste Wim, dit is alweer 14 jaar geleden.
Uiteindelijk heeft dit door polderen geresulteerd in een slap aftreksel de “Postcoderoos” . Als de Windvogel wel voor alle leden ongeacht de woonplaats stroom had mogen leveren, dan waren de meeste duurzame projecten nu waarschijnlijk in handen van particulieren geweest. Zelfs wind op zee, was dan opgepakt door grotere consumentenorganisaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *