Test resultaten kleine windturbines

Geplaatst door Jeroen van Agt in Windenergie 93 Reacties»

Kleine windturbines zijn turbines met een tiphoogte tot maximaal 15 meter en een relatief klein vermogen. Ze zijn bedoeld om te plaatsen in de buurt van of in stedelijke gebieden, maar ze kunnen in principe op iedere locatie geplaatst worden. Zo kunnen mensen (deels) in hun eigen energiebehoefte voorzien.

Omdat er nog weinig bekend is over deze kleine windturbines hebben in medio 2005 vier partijen de handen ineengeslagen om een test op te zetten. Daar zijn nu de eerste resultaten van bekend. Na wat rekenwerk van OliNo lijkt het erop dat het interessanter is om te investeren in PV installaties dan kleine windturbines….

The English version of this article can be found here

Deelnemende partijen

Omdat er nog weinig bekend is over deze kleine windturbines hebben in medio 2005 vier partijen de handen ineengeslagen om een test op te zetten: DELTA N.V., Provincie Zeeland, Gemeente Sluis en stichting Zeeuwind. Enige tijd later is Greenlab, een joint venture tussen ENECO en Greenchoice, aangesloten bij het project. Uiteindelijk is er dus een unieke samenwerking tussen vijf partijen die nu gezamenlijk het project dragen.

Locatie

Een geschikte locatie voor de test werd gevonden op het Technopark in Schoondijke. Om verschillende redenen is deze locatie erg geschikt. Zo is de gemiddelde windsnelheid hier vrij hoog in vergelijking met bijvoorbeeld het binnenland. De resultaten in een minder windrijke omgeving zullen dus lager uitvallen.


Lokatie van het testveld

Windsnelheid

De gemiddelde windsnelheid in de testperiode tussen 1 april 2008 tot en met 28 februari 2009 is 3,7 m/s geweest. Hieronder staat een overzicht van de gemiddelde windsnelheid van de verschillende maanden.

Maand Windsnelheid (m/s) Windrichting (graden)
apr-08 3,5 184
mei-08 3,7 109
jun-08 3,4 230
jul-08 3,4 210
aug-08 3,6 214
sep-08 3,4 148
okt-08 3,2 187
nov-08 4,4 194
dec-08 3,7 186
jan-09 4,4 172
feb-09 3,4 214
Gemiddeld 3,7 186

Aangezien het vermogen van een windturbine afhangt van de 3e macht van de windsnelheid zegt de gemiddelde windsnelheid niet alles. Het is met name interessant naar het windprofiel te kijken van de test site. Deze informatie kun je vinden bij het KNMI. Hiervoor heb ik een weerstation opgezocht die zo dicht mogelijk bij de test locatie zit, dat is het KNMI meetstation in Vlissingen. Dit weerstation staat op ongeveer 9,7 km van de testlocatie.


Afstand tussen de test locatie en het KNMI meetstation Vlissingen

Door gebruik te maken van de ruwe meetdata van het het KMNI Meetstation in Vlissingen kun je berekenen wat de gemiddelde windsnelheid is geweest tijdens de testperiode. Uit onze berekeningen komt een waarde van 6,0 m/s. Dit is ook de waarde die je zou verwachten in dat gebied vlak bij de kust. Het is opvallend dat in het testveld slechts een gemiddelde windsnelheid is gemeten van 3,7 m/s. Dit heeft vanzelfsprekend een zeer nadelig effect op de opbrengsten van de windturbines.

Ik heb hierover inmiddels ook contact gehad met Niek Tramper, de Projectleider Testveld Kleine Windturbines Zeeland. Hij gaf aan dat de opgegeven windsnelheid tijdens de testperiode slechts indicatief is. Verder merkte hij op dat tijdens de testperiode de wind hoofdzakelijk uit het zuiden is gekomen (windrichting 186 graden). Volgens hem moet je daardoor Vlissingen beschouwen als een kust situatie en Schoondijke als een Land situatie.

Om een inschatting te kunnen maken wat de impact is in dit verschil van windsnelheid gaan we kijken naar de technische specificatie van de best presterende windturbine van het testveld, de Skystream. In deze specificatie kun je een maandelijkse opbrengst grafiek vinden uitgezet tegen de gemiddelde windsnelheid.

picture-1
Invloed van de gemiddelde windsnelheid op de maandopbrengst

Uit de grafiek kunnen we opmaken dat Skystream een verwachte maandopbrengst heeft van 125 kWh met een gemiddelde windsnelheid van 3,7 m/s. Bij een gemiddelde windsnelheid van 6 m/s stijgt de verwachte maandopbrengst naar 450 kWh. Dit is een factor 450 kWh / 125 kWh = 3,6 keer zo hoog!

Uniek experiment

Het testveld is een uniek experiment. Voor het eerst worden op één terrein verschillende soorten windturbines onder dezelfde omstandigheden getest. Op deze manier kunnen de kleine windturbines onderling goed vergeleken worden op aspecten als rendement, duurzaamheid, exploitatiekosten, omgevingsinvloeden en geluidshinder.

Met deze test wordt verder gekeken of de kleine windturbines economisch, technisch en planologisch aantrekkelijk zijn. Hierbij komt natuurlijk dat het belangrijk is om iets te doen voor duurzame energie en het milieu, en hiermee (misschien) de stimulering van deze duurzame installaties te bevorderen.

Officiële opening

Op 7 november 2007 is het testveld officieel geopend door gedeputeerde van de Provincie Zeeland Marten Wiersma. Na een startschot zijn de molens aangezet en is de test officieel van start gegaan.

Testresultaten

Na het ingebruikstellen van het testpark is gebleken dat diverse turbines met aanloopproblemen werden geconfronteerd en er nog een aantal aanpassingen nodig waren om een goed meetresultaat te presenteren. In overleg met de deelnemers is daarom besloten de meetgegevens over de eerste periode (tot en met maart 2008) niet bij de testresultaten te betrekken, maar hen eerst de gelegenheid te geven de turbines daar waar nodig aan te passen.

Resultaten (update 8-4-2009)

De resultaten zien er voor de meeste kleine turbines niet zo rooskleurig uit. De opbrengsten in de tabel zijn opgewekt tussen 1 april 2008 tot en met 28 februari 2009, totaal 11 maanden. Om een beter overzicht te krijgen in de prestaties van deze kleine windmolens extrapoleer ik de gegevens. Ik ga er hierbij vanuit dat de molen minimaal 20 jaar blijft werken. Verder houd ik geen rekening met eventuele onderhoudskosten. Nu kunnen we berekenen wat de prijs is per kWh van de molens.

Molen Prijs Netto opbrengst Prijs / kWh

SkyStream

€ 10.742,00 1827 kWh € 0,27

Montana

€ 18.508,07 2352 kWh € 0,36

Passaat

€ 9.239,16 504 kWh € 0,84

Ampair

€ 8.925,00 189 kWh € 2,16

Airdolphin

€ 17.548,00 256 kWh € 3,14

WRE 060

€ 39.162 413 kWh € 4,35

Energy Ball

€ 4.324,00 49 kWh € 4,04

Swift

€ 13.208,00 110 kWh € 5,50

Turby

€ 21.350,00 73 kWh € 13,50

WRE 030

€ 30.862,00 62 kWh € 12,44

De foto’s afkomstig van Kleine Windmolens Testveld Zeeland zijn met toestemming van de fotograaf geplaatst op OliNo.org

Het is opvallend dat er zulke grote verschillen zitten tussen de verschillende molens. Verder is het bekend dat grote windturbines vele malen meer efficiënter zijn dan kleine windmolens. Dit zie je ook als je kijkt naar de prijs / kWh.

Een 2MW windturbine zoals de Amstelvogel van de Windcooperatie de Windvogel heeft als kostprijs € 2.104.600. Jaarlijks wekt deze molen 4.4 GWh op. Met een levensduur van minimaal 15 jaar kom je dan op een kostprijs € 0,032 / kWh. Hierbij heb ik in de berekening (net zoals hierboven bij de kleine windmolens) geen rekening gehouden met de jaarlijkse kosten.

Ik heb hierbij geen gebruik gemaakt van een constante waarde (CW) berekening om het verhaal eenvoudig te houden. Toekomstige cash-flow zoals onderhoudskosten en variërende kostprijs voor elektriciteit worden in bovenstaande vergelijking niet meegenomen.

In vergelijking met een PV installatie

Laten we nu eens vergelijken wat de prijs is per kWh voor een PV installatie die minimaal 25 jaar meegaat. Laten we uitgaan van een 2500 Wp PV installatie met een aanschaf prijs van €5 per Wp. Jaarlijks wekt de installatie ongeveer 2250 kWh op. Hierdoor kom ik op een bedrag van € 0,22 / kWh bij een levensduur van 25 jaar.

Evaluatie meetresultaten

Inmiddels is er ook een evaluatie geweest van de meetresultaten door Ingeenious. Ze constateren dat
uit de meetresultaten blijkt dat de uurgemiddelde windsnelheid op het testveld Schoondijke 3.8 [m/s] was, terwijl die door de projectgroep testveld kwt was ingeschat op 6 [m/s]. De gere- aliseerde energieopbrengst zal hiermee zakken naar ongeveer 30% van de verwachte energieop- brengst. In het algemeen is het om teleurstellingen rond de energieopbrengst te voorkomen, voorafgaand aan de plaatsing van kleine windturbines, verstandig om de windsnelheid te meten. Uit de meetresultaten blijkt verder een grote spreiding in de investering-baten ratio’s die alleen voor kan komen bij een relatief jonge markt met navenant hoge prijzen voor enkele kleine windturbines. Ondanks de lage windsnelheid tijdens het testjaar en ondanks de jonge markt, laten de meetresultaten zien dat de betere kleine windturbines (de Montana en de Skystream) vergelijkbare investering-baten ratio’s hebben met zonnepanelen.

Het is dan ook zinnig de ontwikkelingen in de jonge markt van kleine windturbines te sti- muleren. Dit kan het beste gebeuren door de reeds opgezette Nederlandse certificering te ondersteunen en het plaatsingsbeleid voor gecertificeerde windturbines te versoepelen. De kwaliteit van de kleine windturbines zal hierdoor verbeteren en de markt voor gecertificeerde kleine windturbines zal hierdoor vergroot worden. Een ondersteunende subsidie voor gecerti- ficeerde windturbines kan de markt verder vergroten. Certificering is in het voorgaande dus steeds een randvoorwaarde voor de fabrikant of leverancier om in aanmerking te komen voor een verbetering van de markt.

Hier kun je het volledige rapport downloaden:
1ste Evaluatie meetresultaten testveld kleine windturbines Zeeland

Conclusie

De opbrengsten gevonden in de eerste meetresultaten van de kleine windturbines zijn teleurstellend. Een vergelijking met een PV installatie laat zien dat dit goedkoper is qua prijs/kWh ten opzichte van een kleine windturbine. Opvallend is de lage gemiddelde windsnelheid op de testlocatie van slechts 3,7 m/s. Een KNMI meetstation op slechts 14 km afstand in Vlissingen laat in dezelfde periode een gemiddelde windsnelheid van 6,0 m/s zien.

93 reacties op “Test resultaten kleine windturbines”

@Johan,

Bij de aanschaf van een PV paneel van een bekend merk zoals Kyocera krijg je de garantie dat het paneel niet meer dan 10% verlies heeft na 12 jaar en niet meer dan 20% na 25 jaar. Deze informatie kun je vinden in de specificatiesheet van het zonnepaneel.

Verder heeft een PV paneel geen onderhoud nodig. Je hoeft slechts 1x per jaar met een vochtige doek over de panelen te gaan om het stof eraf te halen. Overigens zijn deze PV panelen voorzien van zelfreinigend glas waardoor ze vanzelf schoonspoelen bij een regenbui waardoor het grootste gedeelte van het vuil al verwijderd wordt. Dat is ook een van de redenen waarom deze panelen altijd onder een hoek moeten staan.

Het is wel zo dat de verwachte levensduur van de inverter ongeveer 10 jaar is. De inverter zit vaak los in de meterkast en is eenvoudig te vervangen. De kosten voor het vervangen van de inverter zijn klein ten opzichte van de kosten van de volledige PV installatie. Overigens heeft een kleine windmolen ook een inverter met een vergelijkbare levensduur.

Overigens is er recent ook een nieuwsitem geweest van de NOS over dit testveld in Schoondijke. Daar laten ze o.a. Sander Mertens onderzoeker aan de TU delft aan het woord die aangeeft dat er nog veel praatjes zijn over de hoge opbrengsten van kleine windmolens en dat er cerificaten moeten komen die duidelijk maken welke molens veel en welke molens weinig energie opleveren.

@ Jeroen, vooral met je laatste alinea ben ik het zeer eens, er veel te veel rommel, waardoor mensen alleen maar bedonderd en teleurgesteld worden. Dat moet anders, en dat kan anders maar dan moet je kleine windmolens eerst een kans geven. PV panelen hebben er ook jaren over gedaan om deze rendementen te behalen.

@ Matthias, waar staat het proefveld met zonnepanelen waar jij je cijfers vandaan haalt?

@Jeroen, Bij de garantie op PV stel ik veel vragen.
Om te beginnen zal binnen5-6 jaar geschat de helft van de PV installateurs verdwenen zijn. Nu is er een hype omdat het gesubsidieerd wordt.
En hoe kan je bewijzen dat je niet meer verlies hebt dan de fabrikant opgeeft? Dit kun je op geen enkele parameter nameten omdat de fabrikant/ installateur altijd zal verwijzen naar de weersomstandigheden. je kunt er vanuit gaan dat installateurs en fabrikanten zeer goed de vluchtwegen kennen, om aan de garantie te ontsnappen.
Wat betreft de proefopstelling voor de windmolens is nu wel zeer duidelijk dat er iets schort aan de opstelling.
Er moet dringend iets gedaan worden aan de kostprijs van kleine windmolens. Mijn inzien betalen we nog de ontwikkelingskost. Een windmolen van 4.000kwh kan volgens mij wel te bouwen zijn voor een 6-7000€. Veel materialen en handwerk is er niet nodig.

@Frederic,

Naar aanleiding van je opmerking “En hoe kan je bewijzen dat je niet meer verlies hebt dan de fabrikant opgeeft?” heb ik maar 1 antwoord: meten = weten. Dat is dan ook wat vele PV bezitters doen.

Een mooi voorbeeld hiervan is de site, PV-solar24. Hier kun je precies zien hoeveel de panelen van Ton de afgelopen jaren daadwerkelijk opgebracht hebben.

Er is ook een zonnestroomopbrengsten databank waar de de daadwerkelijke opbrengsten van inmiddels meer dan 3300 PV bezitters kunt opvragen.

Overigens heb ik zelf ondervonden dat mijn eigen panelen meer opleveren dan de fabrikant opgaf. Ik heb zelf 2500Wp aan PV panelen staan en op een zonnige maar koude dag heb ik hier een keer maximaal 2800 Watt uit zien komen (gemeten).

Verder ben ik het helemaal met je eens over de hoge kostprijs van kleine windturbines. Deze moet fors omlaag als je kijkt naar de kWh prijs van de opbrengsten. De vraag is of kleine windturbines überhaupt interessant zijn voor de toepassing in stedelijke gebieden waar nog minder wind is dan bij de proefopstelling in Zeeland.

@Frederic,

De opbrengst getallen van de VAWT turbine Turbo 3000 zijn haast te mooi om waar te zijn.

Daarom heb ik contact opgenomen met de leverancier van deze turbine om te kijken of hij interesse heeft om zijn molen te laten testen in Zeeland (als dat nog mogelijk is natuurlijk).

@Dinant,

Je hebt gelijk dat de windsnelheid inderdaad opvallend laag is op de testsite.

Ik heb hierover inmiddels ook contact gehad met Niek Tramper, de Projectleider Testveld Kleine Windturbines Zeeland. Hij gaf aan dat de opgegeven windsnelheid tijdens de testperiode slechts indicatief is. Verder merkte hij op dat tijdens de testperiode de wind hoofdzakelijk uit het zuiden is gekomen (windrichting 186 graden). Volgens hem moet je daardoor Vlissingen beschouwen als een kust situatie en Schoondijke als een Land situatie.

Nu kan het dus het dus twee dingen betekenen:

  • Het is een slechte testsite met een lage gemiddelde windsnelheid
  • De gemeten windsnelheid klopt niet (helemaal) en komt daardoor te laag uit.

Volgens mij is die VAWT turbine van greenenergie erg nep, althans de foto’s komen over als zijnde bewerkt, vooral dat jacht klopt geen hout van tenzij er iemand is die kan beamen dat zij werkelijk een exemplaar zien produceren.
Die groene versie op dat muziek gebouw zal ongetwijfeld echt zijn maar zal wel show zijn.
Ps. dat waterrad lijkt mij hetzelfde concept in een lege trommel daar haal je 3000KW uit op jaar basis.
Een ieder die dit kan weerleggen hoor ik graag.
Misschien kan die plaats op de testsite nog voorzien worden van een DonQi, jammer dat deze er niet bij stond.

Ik volg met interesse de discussie.
Is het mogelijk t.b.v. de actualisering
de volgorde van de discussie te wijzigen
in oudste berichten onderaan en nieuwe
“on top”.
Scheelt n.l. heel wat bladeren etc.

@Jeroen Van Agt: “De opbrengst getallen van de VAWT turbine Turbo 3000 zijn haast te mooi om waar te zijn. Daarom heb ik contact opgenomen met de leverancier van deze turbine om te kijken of hij interesse heeft om zijn molen te laten testen in Zeeland (als dat nog mogelijk is natuurlijk).”

en? één van de zovele fantasten?

@bruno,

Via de site heb ik een mail adres achterhaald en verzocht of ze hun molen willen laten testen in Zeeland. Tot op heden heb ik nog geen reactie gehad.

Totdat ik echte meet resultaten zie ga ik ervan uit dat ze meer beloven dan ze daadwerkelijk kunnen waarmaken. Meten = weten.

LS, Ik ben bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van een windmolen die een rotor diameter heeft kleiner dan 2 meter en die niet meer 1000 euro per kw mag gaan kosten. http://www.innowind.ne heeft een nieuwe rotor ontwikkeld die een hoger opbrengst heeft. Mijn doel is om een serie van 1000 te gaan bouwen na de bekende proef sets. De rotor wil ik van recyclet plastic persen en ik ben nu op zoek naar de goedkoopste turbine. Kunnen jullie helpen voor meer inzicht in de kostprijs van de onderdelen, Veel dank bij voorbaat, gr peter visser

Ha,

En er is weer een nieuwe: de Piqo (http://www.energieportal.nl/Nieuws/Windenergie/Micro-windturbine-Piqo-gelanceerd-6454.html)

Deze heeft een doorsnede 1,12 en hoopt bij gemiddeld 6 m/s 3000-3500 kWh per jaar op te wekken. Met een theoretisch maximum van 4210 kWh (bij deze diameter en continue windsnelheid), zijn ze volgens mij ook te positief. Want naast de verliezen als wrijving, slijtage en omzettingsverlies, zijn er amper in NL plekken waar zoveel wind is.

groeten,
Sander

ps. leuke site!

Ik kan de opbrengsten in het artikel niet rijmen met het rapport: http://kreeft.zeeland.nl/zeesterdoc/ZBI-O/ZEE/ZEE0/8012/801257_1.pdf

De Swift bijv. heeft voor de maanden april 2008 t/m jan 2009 (10 maanden dus) 191 kWh geleverd. Simplistisch genormeerd naar 11 maanden is dat 191 * (11/10) = 210 kWh niet 110 kWh zoals in het artikel staat. Ook voor de WRE 030 zie ik voor de genoemde periode een opbrengst van 332 kWh ipv de 62 hierboven. En de kostprijsberekening van deze molen lijkt te zijn gebaseerd op 124 kWh per jaar. Turby klopt ook niet, en hou er rekening mee dat die ogenschijnlijk in apr 08, jan 09 en feb 09 last heeft gehad van storingen gezien de opvallend lage opbrengsten over die maanden. Verandert overigens weinig de exorbitante kWh prijzen van deze molens….

En dan rente. Waarom wordt er domweg aanschafprijs / 20 gedaan om een kWh-prijs uit te rekenen? Op de middelbare school hebben ze er bij mij ingehamerd dat kapitaalkosten altijd uit twee componenten bestaan: afschrijving en rente. De rente wordt hier volledig weggelaten! Dat maakt nogal wat uit. Als je rekent met een rente van 5% verdubbelen de kWh-kosten. Hetzelfde geldt voor de beetje amateuristisch aandoende kostprijsberekening van de Amstelvogel. Er is voor zover ik weet in de verste verte geen turbine die kan produceren voor 3 cent per kWh.

Hmm, een deel van het raadsel is opgelost: het blijkt dat de turbines ook energie verbruiken. Vooral bij de Turby en Swift is dat erg veel, maar niet genoeg om de discrepanties te verklaren.

@Anne,

Ik bewust de berekening van kWh prijs heel eenvoudig gehouden bij de kleine windturbines, grote windturbine en PV installatie om deze op een eenvoudige manier met elkaar te kunnen vergelijken zonder direct en moeilijke financiele discussies te belanden.

Je hebt gelijk over de Turby en Swift, deze verbruiken zelf ook energie daardoor valt de netto opbrengst lager uit.

Wat betref de kWh prijs van de Amstelvogel die komt in de praktijk wel iets hoger uit als je overige kosten (rentelasten, huur van de grond, onderhoudskosten, aansluitkosten, etc) meerekend. Maar zelfs dan blijft de kWh prijs veel lager dan bij de kleine molens. Bij windenergie is het heel duidelijk: size matters. Zie ook het artikel Hoeveel energie levert een windmolen?

Als ik de prijs van de Skystream in België neem (7000 euro) en deze deel door 20 (jaren dienst) en de kwh opbrengst kom ik op een eenvoudige berekening van 0,19 cent per kwh. Momenteel betaal ik 0,18 cent. Maw, met de huidige subsidiëring in Belgie zijn we bijna break even. 110 euro subsidies per 1000 kwh. Da’s zo’n 180 euro per jaar.
Maw 20jaar aan 180 euro = 3600 euro subsidie op 20 jaar.
7000 – 3600 = 3400 euro / 20 jaar / 1827 kwh = eenheidsprijs van 0,10 kwh.

Ja maar

7000 EUR is dat met mast ?
Inclusief beton gieten ?
Montage ?
Kabel trekken ?

En hebt ge wel 3,7 m/s gemiddeld waar ge woont ??

Nemen we in B, een budget van 10000 EUR kunt ge zonder veel problemen rekenen op 2500 kWh op jaarbasis
Da’s tegenwoordig ongeveer 875 EUR GSC per jaar !!!
Da’s bijna 5x meer subsidie !!!
Daarbij de zekerheid dat ge niet veel minder zal binnen krijgen op jaarbasis
Wat niet het geval is van wind dat meer dan de zon varieert al zijn er natuurlijk minder en betere jaren met zon.

Al bij al tegenwoordig blijven die kleine windmolens op een hoogte van 10-12 m niet rendabel tenzij ge in een windrijke omgeving woont wat in B nt evident + die plaatsen is een lijdensweg dat nog altijd nt opgelost is.

Nu niks staat in de weg om er zo een te plaatsen.

PS : Hoeveel windmolens worden nt mee veel enthousiasme opgetrokken en met veel gekraai voorgesteld, hoeveel van die windmolens vind ge na 6 maanden nog productie gegevens van op het net ?

Juist ja geeneen, na de euforie van de monage en projekt, worden de cijfers nooit ingekleurd.
Sta daar eens bij stil !!!

[…] a weather station of the Dutch meteorological service, located 14 kilometres from the test site, measured a wind speed of 6 metres per second. Confronted with this information, the organizers of the test answered that the reported wind speed […]

Op 1 augustus 2009 werd bij ons – 15 km ten zuiden van Antwerpen – zonnepanelen gelegd voor 4950 Kwh (22x225Kwp) april en juni waren zeer zonnige maanden en op 1 augustus 2010 was de opbrengst 5314 Kwh dus meer dan de opgeven waarde bij aankoop, ook bij vrienden met PV panels was er een meeropbrengst dit jaar.
Het zal wel niet elk jaar zo zijn, maar het is in ieder geval een goed begin Groetjes

[…] De conclusie is van kleine windmolens op je dak… alleen doen als je het echt heel mooi vind en puur voor de hobby want voor u portemonnee en het milieu kunt u beter zonnepanelen aanschaffen of lid worden van een windmolenvereniging! Want 1 hele grote windmolen levert aan duizenden gezinnen stroom en van de hele kleine molens heeft een gemiddeld huishouden er wel 10 nodig. […]

@liset,

Imiddels is er ook een evaluatierapport verschenen. Ik heb deze informatie toegevoegd aan bovenstaande artikel.

Blijft een heel onhullende proef met een duidelijke resultaat. Opmerkelijker dat velen dit resulaat graag negeren en nog steeds komen met kleine molens op lage daken. Op die daken is veel turbulentie, dat vermindert de opbengst nog meer, schaadt de molen en verkort de levensduur. Als je daarop wijst, krijg je de dooddoener dat de techniek tot veel instaat is, nog niet nu, maar dan wel straks. Veelzeggend, vaak blijkt duurzame energie meer een speeltje om mee te pronken ongeacht een zinnige opbrengst. Dat verhullen speelt de tegenstanders wel erg gemakkelijk in de kaart.

Wablief, het evaluatie rapport is uit 2009!?
Bestaat Ingreenious nog?
De conclusie is duidelijk. Er zijn een aantal bedrijven die voor de hobby markt windmolens maken. Kleine markt, hoge prijzen. Dat hakt in op de kWh prijs.
Met energie is het hetzelfde als met auto’s. Een auto draai je al in elkaar voor €2000. http://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/7732-tata-goedkoopste-auto-ter-wereld.html. Dat was ook ooit ook het doel van Volkswagen. Maar dat wil de consument niet. Dito met kleding. Hoe duurder, des te beter de kwaliteit en je eigen aanzien. Het status gevoel. @Roland, goed gezien.
De vraag is natuurlijk voor hoeveel je een windmolen kan bouwen. Net als een Car for the people, energie voor het volk.
Het enige wat noemenswaardig geld kost is de dynamo. Koper en magneten. De rest is te verwaarlozen. Uit standaard consumenten producten kan dat worden afgeleid. Een stofzuiger van 2kW kost €100. Af fabriek €50.
En dan zit de goedkoopste molen daar toch wel heel erg ver boven.
Als je naar het ontwerp kijkt van de molens dan is één het groot vraag teken. Waarom zo’n klein oppervlak? Ik ga toch ook niet zeilen met een piep klein fokje!

De oorzaak waarom kleine windmolens een laag rendement hebben is eenvoudig te verklaren met natuurwetten. Bij het verdubbelen van de diameter van de turbinebladen heb je 4x zoveel opbrengst. Size does matter! Grote windturbines (7.5MW) kunnen tot 18 miljoen kWh per jaar opwekken, dat zet wel zoden aan de dijk.

@Wim, Niet alleen klein oppervlak, maar ook dicht bij de grond en dan ook noch in turbulent stedelijk gebied; kwakzalverij dus. Een klein oppervlak op grote hoogte is een ander verhaal. Daarom is die zeevaart met een vlieger i.p.v grote zeilen veelbelovend; peroppervlakte eenheid scheelt dat zo’n faktor 5!
Maar helaas echte goede ontwikkelingen trekken in de schijnwereld van duurzaamheid weinig aandacht

@ Roland,
Je hebt gelijk met de argumenten van klein oppervlak en dicht bij de grond. Met oppervlak vermoed ik dat je doelt op het oppervlak van de cirkel die de rotorbladen beschrijven. In mijn berekening in het artikel: http://www.olino.org/articles/2009/05/28/hoeveel-energie-levert-een-windmolen
blijkt dat het oppervlak van de rotorbladen zelf niet eens zo veel uitmaakt. Bij een optimaal ontwerp van een molen kan er uit de kinetische energie van de wind 59,3% worden benut. Je kunt er niet alles uit halen, want dan zou de lucht na passeren van de molen stilstaan en blokkeert nieuw toegevoerde lucht. In de praktijk blijkt dat van dit theoretisch rendement er bij bepaalde windsnelheden toch 84% wordt benut.
Bij kleine molens is door de geringe hoogte de windsnelheid relatief laag (met eventuele turbulentie) en gaat de derde macht van de windsnelheid daardoor weinig effect.
Overigens is in april Donqi (een fabrikant van kleine windmolens) failliet gegaan. Kleine molens brengen te weinig op.

Is er nog nieuws over dit windmolenpark ? Pas op de laatste middag ontdekte ik dat ik vlak bij dit park logeerde en kon toen geen onderzoekje meer instellen. Ik zag nog wel dat er een flink aantal windmolens staan.

Ik volg de ontwikkelingen en de nieuwe modellen met tussenpauzes .
Onlangs vond ik een turbine voor 300 euro van 600 watt .
Ik weet niet of dit klopt maar volgens mij is dit park stilaan achter de feiten aan het lopen.

@Stefan,

Heb je specificaties van deze molen (met name de verwachte energie opbrengst bij een gegeven hoeveelheid wind?). In een urban omgeving heb je vaak een gemiddelde windsnelheid van 4m/s.

Het blijft natuurlijk een natuurkundig feit dat de hoeveelheid windenergie die je kunt opwekken afhankelijk is van het rotor oppervlak en dit gaat met de macht 2 van de straal. Een rotor met een 4 x zo grote straal wekt 16x zoveel energie op. Daarom zie dan ook dat grote windmolens heel erg veel energie kunnen opwekken tegen een lage kostprijs per kWh.

Size matters bij windmolens zullen we maar zeggen.

[…] die naar Windservice Nederland verwijst. De analyse van Windservice Nederland. De verdere analyse van […]

Ik heb vanaf 20-06-2012 een Montana staan, de opgewekte stroom is tot nu toe 1266 kwh. Gedeeld door de jaren is dat iets van een 350 kwh per jaar! De Montana op het testveld zou 2350 kwh per jaar produceren. Ook mijn molen staat in Zeeuws Vlaanderen! Is voor mij de grootste miskoop van mijn leven…

Valt toch tegen.. Mijn vader had het hier al vaker over maar zonnepanelen lijken toch een stuk efficiënter..

Vraagje: bestaat dit testveld nog in Zeeland? Zo ja; info voor een bezoekje? Zo nee, is er een ander veld in NL waar je mini windmolens kunt bekijken?

Kijk naar de mogelijkheden van de groepsmeter, om samen met consumenten, prosumenten en (uw aandeel in) productie wind&zon of aandeel in centrale opslag (lokaal, regionaal) energieneutraal te worden! GPXgroepsmeter kan helpen op elk nivo. Deelnemers zeggen: ‘geinig die groepsmeter, en soms nog van nut ook’. Maak kennis via http://www.gpx.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *