Fluitketel of waterkoker?

Geplaatst door Jeroen Haringman in Energiebesparing 49 Reacties»

Al een paar keer ben ik de vraag tegengekomen: wat is ‘beter’, water koken in een fluitketel of in een waterkoker? Natuurlijk hangt ‘beter’ sterk af van wat je dan goed of slecht vindt, maar het leek me interessant er eens naar te kijken.

20081122fluitketel_waterkok

Om het enigszins ‘wetenschappelijk’ aan te pakken heb ik eerst de meetmethode bedacht. Allereerst heb de benodigdheden verzameld:

  • Fluitketel
  • Waterkoker
  • Conrad Energy Monitor 3000
  • Stopwatch
  • Maatbeker
  • OpenOffice Calc

De meetmethode is simpel: ik kook een bepaalde hoeveelheid water en ik meet hoeveel tijd dat kost, en hoeveel gas c.q. elektriciteit er verbruikt wordt. Om het gasverbruik te kunnen meten heb ik de CV-ketel voor de duur van experiment uitgezet, zodat alleen het koken van het water gas verbruikte en ik op de gasmeter het gasverbruik of kon lezen. Ik heb elke hoeveelheid water slechts één keer gekookt, om dit experiment nauwkeuriger te doen zou je elke meting een paar keer moeten doen. Daar had ik echter geen zin in. De fluitketel en waterkoker heb ik tussen de metingen door af laten koelen naar kamertemperatuur. Bij de fluitketel stopte ik de meting op het moment dat ik de fluit net kon horen opkomen, bij de waterkoker stopte ik de meting bij het terugklikken van de schakelaar. Omdat er in de waterkoker minimaal 0,5 l water moet en er maximaal 1,5 l in past, heb ik stapjes van 0,25 l gemeten (0,5, 0,75, 1, 1,25 en 1,5 l).

Het energie verbruik

Volgens wikipedia heeft één kubieke meter aardgas een energie-inhoud van 8,8 kWh. Ik heb het gasverbruik van het koken met de fluitketel omgerekend naar kWh om een vergelijk te kunnen maken.

Dit is het resultaat:

grafiek-energie-verbruik1

Energie verbruik van waterkoker en fluitketel

Op de verticale as staat het energieverbruik in kWh, op de horizontale as de hoeveelheid gekookt water. Eén ding is direct duidelijk: de fluitketel verbruikt veel meer energie om een gegeven hoeveelheid water aan de kook te brengen dan de waterkoker. Ik vind de sprong bij de fluitketel van 1 naar 1,25 liter erg groot, het zou kunnen zijn dat daar een meetfout zit, het zou kunnen zijn dat een grotere hoeveelheid water echt zoveel meer gas kost om te koken.

Dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Om elektriciteit te maken wordt in elektriciteitscentrales steenkool en aardgas verstookt. Het is moeilijk om een schatting te maken hoeveel kubieke meter aardgas er in een elektriciteitscentrale verstookt moet worden om bij ons thuis één kWh uit het stopkontakt te laten komen. Als ik een wilde gok doe zou voor de waterkoker netto misschien het dubbele aan energie gerekend moeten worden om de hele keten mee te nemen, maar dan nog is de waterkoker in het voordeel. Daarnaast kost het ook energie om gas bij ons thuis te krijgen, dus dat zou het verschil weer wat groter maken.

Daarnaast is er nog een ander verschil: aardgas is op dit moment niet duurzaam. Het zit in de grond, het is fossiel, we pompen het omhoog en op = op. Elektriciteit kan vrij makkelijk duurzaam opgewekt worden; uit windturbines of zoals wij het doen met onze eigen zonnestroompanelen. Nog een voordeeltje voor de waterkoker.

Hoe lang duurt het?

Ik heb ook de tijd gemeten die het water nodig had om te koken. Het resultaat:

grafiek-tijdsduur

De tijdsduur van het tot kook brengen van het water.

Op de verticale as de tijd die het kostte om een bepaalde hoeveelheid water aan de kook te brengen, op de horizontale as de hoeveelheid gekookt water. Het is duidelijk: het koken met de fluitketel duurt bijna twee keer zo lang als met de waterkoker. Weer een punt in het voordeel van de waterkoker.

De kosten

Als laatste is het ook interessant te kijken naar het geld wat het kost. Ik heb aangenomen dat een kWh elektriciteit € 0,22 kost en een kubieke meter aardgas € 0,60. Dit zijn de kosten:

grafiek-kosten

De kosten voor het koken van water in een waterkoker en fluitketel

Op de verticale as staan de kosten in euro’s, op de horizontale as de hoeveelheid gekookt water. In de kosten van de fluitketel zit natuurlijk dezelfde rare sprong tussen 1 en 1,25 liter als bij de energie-grafiek, waardoor ik die laatste twee metingen niet vertrouw. Als we naar de eerste drie meetwaarden kijken lijkt het er op dat de kosten van het koken van water in een fluitketel en in een fluitketel elkaar nauwelijks ontlopen.

Conclusie

Je moet altijd oppassen om een conclusie te verbinden aan een slordig uitgevoerd experiment als dit, maar als ik kijk naar bovenstaande waarden lijkt het er op dat het in veel opzichten ‘beter’ is om water met een waterkoker te koken. Dat geldt natuurlijk helemaal als de verbruikte elektriciteit duurzaam wordt opgewekt.

49 reacties op “Fluitketel of waterkoker?”

Zeer leuk experiment. Ik heb al eens eerder ergens gelezen dat het koken van water met een waterkoker zuiniger en sneller is dus het onderzoek zou best aardig kunnen kloppen. Als je de cijfers zo leest kan het dus ook verstandig zijn om water dat moet koken voordat je bijvoorbeeld de pasta er in doet dus beter eerst gekookt kan worden in de waterkoker en dan pas in de pan om de pasta te koken.

Leuk dat je dit experiment hebt uitgevoerd! Ik kook al jaren water met de waterkoker, voordat de pasta, rijst, etc. in de pan gaan (op gasgestookt fornuis).

Ik doe dat om 2 redenen: ik had al het vermoeden dat het efficienter ging, maar vooral omdat ik ieder jaar enkele honderden kWh’s moet opstoken. Heb nogal wat PV staan en dat levert meer op dan we verbruiken. Om het gezeur van de energieboer te voorkomen (zoals de eerste jaren na installeren routine was) verbruik ik elektriciteit om zodoende gas te sparen. Airco om te verwarmen is de laatste aanwinst in dit kader.

Op welk gaspit heb je de fluitketel geplaatst?
Ik meen dat het ook verschil geeft indien je een TE kleine brander danwel een TE grote brander benut (ivm energie die ernaast ontsnapt ipv over te gaan op/tegen de bodem van de fluitketel).

@ Jeroen,
Een interessant experiment. Wat betreft je gasverbruikmetingen bij 1 en 1,25 liter moet je conclusie over de meetfout juist zijn. Want als je kijkt naar de tijdsduur, ziet dat er redelijk lineair uit bij een oplopende hoeveelheid water.
Ik ben het gasverbruik ook maar eens gaan meten met 1 en 1,25 liter en kom tot een gasverbruik van resp. 0,032 m3 en 0,040 m3, de vlam zodanig docerend dat deze onder de fluitketel bleef.
Hierbij kom ik tot verbruiken van resp. 0,28 en 0,35 kWh
Met een waterkoker met 1 liter water kom ik op 0,11 kWh.
Als je uitgaat van een waterbegintemperatuur van 13 graden met een soortelijke warmte van 4186 Joule/Kg/graad gebruik je bij 1 liter 87*4186 = 364182 Joule = 0,10 kWh.
Kennelijk gaat er bij de waterkoker (van kunststof) heel weinig (10 á 15%) aan energie verloren, mede omdat het verwarmingselement zich in het water bevindt.
Bij de fluitketel warm je ook de metalen ketel op, die in theorie ongeveer 0,04 kWh opneemt en bij het opwarmingsproces ook nog eens warmte uitstraalt. Verder wordt een deel van de verbrandingswarmte niet opgenomen, maar gaat langs de ketel. Overigens is dat in het stookseizoen nog geen verloren warmte.

@ Jeroen,

Gezien mijn experiment van gisteren kom ik tot de conclusie dat het op gas koken van 1 liter water met de fluitketel 0,032x60ct=1,92ct kost.
In de waterkoker kost dat 0,115 x 22ct = 2,53ct.
Om deze conclusie te staven heb ik ook 1,25 liter in de waterkoker aan de kook gebracht. Dat vergde 0,145kWh voor een prijs van 3,19ct. Op gas kostte me dat 2,4ct.
Mijn conclusie is dat het gebruik van de fluitketel op gas toch iets voordeliger is.

Als je kijkt naar de milieueffecten rekening houdend met een rendement van 40% van een elektrische centrale
is het verbruik van 1 liter met de waterkoker 0,29 kWh en dat van de fluitketel 0,28 kWh.
Dat verschil is verwaarloosbaar klein.
Als je kijkt naar de factor tijd kom ik tot dezelfde conclusie als die jij hebt getrokken.

Leuk experiment.
Echter om een goede indruk van het totaaleffect te krijgen moet je volgens mij de systeemgrenzen ruimer nemen. Waarom?
Volgens jouw metingen is er met de fluitketel aanzienlijk meer energie nodig dan met de waterkoker.
Aangezien je dezelfde hoeveelheid water gebruikt voor beide methoden en de begintemperatuur gelijk was (neem ik aan; niet gemeten?) moet de benodigde energiehoeveelheid voor het opwarmen van het water identiek zijn. Conclusie: het rendement van verwarmen met de fluitketel is een stuk lager.
Maar……….
Wij hebben in Nederland een stookseizoen van laten we zeggen zo’n 220 dagen (ik weet het getal niet precies).
Als we de proef doen tijdens dit stookseizoen, zal het warmteverlies langs de fluitketel (waardoor het lage rendement ontstaat) bijdragen aan de verwarming van de woning. Die hoeveelheid warmte zal dus door je CV niet meer geleverd hoeven te worden!
Conclusie zou dan moeten zijn: tijdens het stookseizoen kun je beter een fluitketel gebruiken en buiten het stookseizoen maakt het niet veel uit (zoals de conclusie van de vorige schrijver al was)!

@ Zwerius,

M.i. kun je inderdaad in het stookseizoen beter de fluitketel gebruiken. De extra energie ben je dan niet kwijt. Kijk je naar die energie in relatie tot je verwarmingsenergie dan is voor 1 liter water 1/30 kuub gas nodig, terwijl ik in het stookseizoen gemiddeld zo’n 4 kuub per dag gebruik.
Van de kookwarmte draagt dan ongeveer de helft (1/60-ste) kuub gas bij aan de verwarming. Maar alle beetjes helpen.
Ik ben overigens verrast door het hoge rendement van de huidige kunststof waterkoker. Ik ga een dezer dagen het experiment van 1 liter nog een keer herhalen met meting van de begintemperatuur en dan ook de tijd meten. Dat geeft een nauwkeuriger beeld van het energiegebruik dan de 2 decimalen van de kWh-aanduiding in de energiemeter.

Dus iemand met een passief huis zal het best een fluitketel gebruiken daar wordt de verloren warmte van de fluitketel nl 100% gerecupereerd.
k’Ben benieuwd naar het verdere onderzoek.

Groetjes Dieter

Het experiment van 1 liter (1000 gram) water met de waterkoker.
Begintemperatuur water: 10 graden
Gemeten vermogen waterkoker: 1875 watt
Tijdsduur voor aan de kook brengen: 3 minuten, 41 seconden
De benodigde energie is: 90×4186 Joules = 0,10465 kWh.
De verbruikte energie is: 221/3600 x 1,875 =

Het experiment van 1 liter (1000 gram) water met de waterkoker.
Begintemperatuur water: 10 graden
Gemeten vermogen waterkoker: 1875 watt
Tijdsduur voor aan de kook brengen: 3 minuten, 41 seconden
De benodigde energie is: 90×4186 Joules = 0,10465 kWh.
De verbruikte energie is: 221/3600 x 1,875 = 0,1151 kWh.
Als je beide getallen op elkaar deelt kom je op een factor van 1,1 waaruit je de conclusie kunt trekken dat er bij de waterkoker in dit geval sprake is van 10% energieverlies.

@ Dieter,

De warmte is in het stookseizoen inderdaad niet verloren. Ik merk dat o.a. tijdens het koken op de feestdagen, waarbij er wat meer gaspitten en soms een elektrische oven aanstaan. De temperatuur in de huiskamer/keuken wordt dan soms 0,2 tot 0,5 graad hoger dan de met de thermostaat ingestelde kamertemperatuur. Ik gebruik als thermostaat een Itho comfort time 100 met een afleesnauwkeurigheid van 0,1 graad.

De warmte gaat in het stookseizoen helaas wél verloren.
Want er zal ook ventilatie moeten zijn om ervoor te zorgen dat het fris en leefbaar in de keuken te houden…
Om het zuurstofniveau niet te ver te laten dalen in de keuken moet er soms een raampje open….. wég energiewinst!

Volgens mij is een waterkoker gewoon energiezuiniger, ook omdat de tijd om het water te laten koken veel korter is én het water in een afgesloten ruimte wordt verwarmd zonder veel warmteverlies rondom.
Overigens zal het voordeel van de waterkoker groter worden, zodra elektriciteitscentrales een stuk zuiniger gaan werken. In huis kan een HR-gasketel ook een rendement van bijna 100% halen. Hoewel een HR-gasketel niet geheel te vergelijken is met een elektriciteitscentrale, denk ik dat daar nog heel wat energiewinst gehaald kan worden, als men daar maar genoeg onderzoek naar laat doen.
Volgens mij is het feit dat energiecentrales nogal wat energieverlies kennen, voor een groot deel te danken aan economische en politieke onwil. Als de tucht van de markt zich laat voelen, dan worden energiecentrales vanzelf een stuk beter qua rendement, dacht ik zo……

@ Wim,
Als je het zo stelt, gaat in feite alle warmte die je opwekt verloren. Dat lekt allemaal weg via muren, dak en ramen.
De waterkoker gebruikt inderdaad minder energie, maar als je naar het totaalrendement (inclusief energiecentrale) kijkt, maakt het weinig verschil.
De kosten van het gebruik zijn in ieder geval zo’n 32% hoger. Maar een waterkoker is weer sneller.
Verder zijn energiecentrales redelijk uitontwikkeld. Daar valt weinig meer te verdienen.

Bij de waterkoker heeft ook de zuinigheid van het apparaat zelf effect op de elektriciteitsvraag.

Wellicht een leuke extra dimensie: probeer de CO2 uitstoot per situatie te berekenen.

8,8 kWh per kubieke meter aardgas is vrij laag mijns inzien. De energie-inhoud hangt ook af van de kwaliteit van het gas (laag- of hoogcalorisch), dat plaatselijk (van gemeente tot gemeente, van leverancier tot leverancier, etc.) kan verschillen. In België krijg je bij de afrekening van de gasrekening een aanduiding van de energie-inhoud, en ik geloof dat dit meestal schommelt tussen de 9 kWh & 12 kWh. 8,8 kWh lijkt me dus vrij laag ingeschat.

En nou nogmaals de test doen maar dan met de Tefal quick & hot.
Groter vermogen maar veeeel sneller kokend water.
Waarom een pot thee zetten als je toch maar 1 of twee kopjes drinkt.
Ben benieuwd.

mvg Peter

@ Wim & Arie

Ik heb ook nog een goeie:

Met de fluitketel blaas je een hoop vocht de ruimte in. In een vochtige ruimte moet je langer stoken om een aangename gevoelstemperatuur te krijgen.

Toch vind ik het vreemd dat de waterkoker zuiniger is. Een elektrische boiler voor warm tapwater is toch ook niet goedkoper dan een HR ketel? Elektrisch verwarmen was in mijn gedachte alrijd 2,5 tot 3 keer zo duur dan direct met gas stoken. Je hebt immers te maken met behoorlijke verliezen in de energiecentrale en transportverliezen.

De enige reden dat de waterkoker efficienter is zou moeten zijn dat er belachelijk veel warmte verloren gaat bij gebruik van een fluitketel.

Wellicht licht daar nog een gat in de markt: een super efficiente fluitketel, een soort mini HR keteltje. En als je dan toch goed bezig bent maak je meteen een hele pannenset op dat principe.

@ Ben,
Ik neem aan dat je die fluitketel uitzet als hij gaat fluiten, dus die hele hoop vocht moet je niet overdrijven. Dat is een schijntje t.o.v. het vocht dat je produceert bij het eten koken.
Verder haal je twee dingen door elkaar.
Een waterkoker gaat in de keuken efficiënter om met de aangeboden energie. Kijkend naar het totaalproces van elektriciteitsopwekking is een fluitketel iets efficiënter en ook goedkoper. Maar deze kun je niet helemaal vergelijken met een HR-ketel, die aan zijn omgeving nauwelijks warmte afstaat. De vlam zit in de HR-ketel en bij een fluitketel zit hij eronder. En een boiler is niet helemaal te vergelijken met een waterkoker. Een boiler houdt een bepaalde hoeveelheid water op temperatuur en dat kost ook energie.

Vreemd,toen ik op de lagere school zat, was ik met de schoolklas in het gemeentemuseum in Den Haag,daar werd een tekenig getoont,met een vorm van een fluitketel, waarlangs de warmte ook opgenomen werd.(zwaanvorm) nu zijn we 50 jaar later, en nog steeds zie ik die getoonde vorm niet.
Herkent iemand dit, want meer schoolklassen gingen naar het gemeentemuseum in Den Haag.

@Matthias
8,8 kWh per kubieke meter aardgas is niet te laag. Voor Nederland geld o.b.v. Slochterengas: LHV=31,669MJ/m3 en HHV=35,096 MJ/m3. Beide omzetten naar kWh geeft LHV=8,8 kWh/m3 en HHV=9,75kWh/m3.

Aangaande het opwarmen van de aanwezige lucht in de woning door het koken van water met een fluitketel; In woningen zonder mechanische ventilatie draagt het bij aan het verhogen van de binnentemperatuur. Maar ook de luchtvochtigheid zal omhoog gaan, en er in een later stadium voor zorgen dat de cv-ketel extra gas moet verstoken om de kamer op temperatuur te houden. Wanneer er wel mechanische ventilatie is en geen warmte-terug-winning (WTW) dan ben je deze warmte kwijt. Is in de woning balansventilatie (dus met WTW) dan win je circa 75% van de ventilatieenergie terug. MAAR dit is allemaal marginaal t.o.v. de energie de gebruikt wordt voor het aan de kook brengen an-sich…

En als je dan ook nog bedenkt, dat de energie die je voor het koken van water gebruikt (voor 1 lt water 0,032 kuub of 0,28 kWh voor resp. 1,92 en 2,53 ct), dan is dat weer marginaal t.o.v. het energiegebruik voor je verwarming. Kortom: hierop valt weinig te besparen. Als je werkelijk wilt besparen, loont het de moeite om het verbruik van al je apparatuur, lampen, CV-ketel, pomp vloerverwarming, koelkast, TV, buitenverlichting, vriezer, PC, e.d. in kaart te brengen. Dat is pas echt lonend.

Even wat rechtzetten. 1 liter water in de waterkoker vergt blijkens mijn experiment geen 0,28 kWh, maar 0,11 kWh en kost dus zoals hierboven aangegeven 2,53 ct.

Stel je stookt nog ouderwets met een gaskachel, dan kun je een fluitketel (itt een waterkoker) daar ’s winters – na het koken van het water – op zetten en blijft je water in één moeite door heet voor een volgend kopje thee. Bespaart energie, want die kachel staat toch aan, en het staat nog leuk ook 🙂

Volgens mij vergeten we het effect van teveel en te lang water koken. (welke fluitketel kun je aflezen; du je kookt altijd teveel water) en wie staat er naast de fluitketel om bij het eerste fluiteffect het gas uit te draaien. Ik niet. Ik vind het het in mijn geval helemaal duidelijk. Ik heb PV panelen op het dak liggen waarmee ik (teveel) energie opwek. Die ga ik lekker gebruiken om water electrisch te koken. Bedankt voor alle metingen.

Maar wat denk je dat het rendement van STEG-centrale nooit geen 100% maximaal 60%, daarbij komt transport van stroom geeft ook verlies redelijk veel zelfs, dus woon je vlak in de buurt van een gaswingebied, neem de fluitketel, heb je zonnecollectoren in de tuin staan, neem je de waterkoker. Het gas komt toch wel op maak jij het niet op maakt een STEG-centrale het wel op, daarna de kolen.

het vriest behoorlijk d elaatste tijd en ik was benieuwd hoeveel energie het kost om van pekel zout te maken. toen kwam ik op deze pagina terecht.
een leuk onderwerp en leuke proeven.
heeft iemand een oplossing voor handen om het energie gebruik bij droogkokende fluitkels te stoppen?
een elektrische waterkoker kan ook droogkoken. daarmee gaat de energie echt verloren. ik had al gedacht aan een apparaatje dat je mee neemt en dat waarschuwt na 4 of 5 minuten. dan is het water voor de thee nog niet aan de kook.
een kookwekker of droogkookfunctie op de fluitketel met een signaal naar te gehoorapparaat, mobieltje????

Zodra men over zou schakelen op geothermische energie slaat men drie vliegen in een klap, elektriciteit, kokend water en nog hetere stoom allemaal voor eeuwig beschikbaar. Waterkoken niet meer nodig (waterkokers en cv overbodig), douchen, afwassen, was draaien, is allemaal voor een heel klein bedrag beschikbaar (waterzuivering kan men er namelijk ook aan vastkoppelen, omgekeerde osmose e.d.)

Ik heb het ook eens opgemeten. Het maakte echt geen fluit uit! Als je voor het rendement van de energiecentrale 43% neemt (in België 42%) kwam het rendement van twee fluitketels daar vrijwel mee overeen. De ketel met20cm bidem was significant efficienter dan die met 18cm bodem, bij gebruik van een kleine brander. Op de grote brander waren beide ketels minder zuinig en de 18cm-ketel verbruikte aanzienlijk veel meer gas. Maar dat wist mijn vrouw al: kleine ketel op grote pit, dan brand je je vingers aan het hengsel. Mijn waarnemingen waren voor huis-tuin-en-keuken experimenten uitzonderlijk goed reproduceerbaar. Dus ik kook voortaan water op een kleine pit en overweeg de aanschaf van een elektrische ketel. Maar wisten jullie dat er iemand twee manieren bedacht heeft om een elektrisch ketel zuiniger te maken ook al is nog steeds volgens Google calorie = 4.18400 joules? Zie de ECO Kettle, http://www.handigbesparen.nl !!

Hartelijk dank voor dit onderzoek. In aansluiting hierop wacht ik nog op een onderzoek naar het effect van spaarlampen in het stookseizoen. Immers, door overheid en fabrikanten worden spaarlampen aangeprezen als haarlemmer-olie, vanwege het energieverlies van “ouderwetse” gloeilampen. Een hoog percentage van door gloeilampen opgenomen energie wordt omgezet in warmte en klakkeloos als verlies beschouwd. Deze warmte komt echter in woon/werkruimten terecht, waardoor de kamertemperatuur in meer- of mindere mate zal stijgen. Hoe is dit te meten? Het nadeel van gloeilampen zal in de zomertijd waarschijnlijk geringer zijn omdat het dan langer licht is, waardoor er minder kunstlicht nodig is dan in het stookseizoen. Misschien zijn er mensen die hun energieverbruik kunnen vergelijken (oude afrekeningen) met hun nieuwe situatie waarin grotendeels gebruik wordt gemaakt van spaarlampen. Dit kan natuurlijk alleen als het overige energieverbruik ongewijzigd is gebleven ten opzichte van de nieuwe situatie. Een lastige klus waarschijnlijk.

En wie keek naar de milieuvriendelijkheid wat betreft de productie, en het transport (onderdelen, …), … van een fluitketel/waterkoker ?? Allemaal meetellen,
maar bovenal : waar voèlt de mens (ieder voor zich) zich het beste bij : gebruik je gewoon graag een fluitketel ? Of heb je het graag handig met een waterkoker ? etc. … dié (innerlijke)energie, onderschat ze niet.

Ik kreeg onlangs de eindafrekening van mijn gas&licht.
Op basis van mijn stroomverbruik moest ik ca. €300 voor licht betalen (ca. 7 cent per KWh). Op basis van mijn jaarverbruik (4534 Kwh) moest ik 0,11 per KWh energiebelasting (zone 1 = t/m 10.000KWh) betalen! In dit geval was dat dus ca. €500!! De energiebelasting voor gas is ca. €0,16/m3. Dus ik wil weten hoeveel euris het mij kost om 1 liter water te zetten. Ik sta dus op het punt om een fluitketel te kopen.

@ Jan,

Als ik uitga van mijn experiment in reactie 4, kost het koken van 1 liter water in een fluitketel 0,032 kuub gas (=1,92 cent) en in een waterkoker 0,11 kWh (=2,53 cent). Als je dagelijks 1 liter water kookt kom je op 12 kuub gas per jaar of 40 kWh op jaarbasis. Dat valt m.i. in het niet t.o.v. je andere verbruik. Het is zinvoller om te besparen op verlichting en/of met energiezuinige apparatuur en wat gasverbruik betreft middels isolatie. Het is zeker zinvol om je jaarverbruik per apparaat in kaart te brengen, want dan weet je wat je grootverbruikers zijn en waarop je het meeste kunt besparen.

Ik gebruik zelf thuis ’s morgens een ouderwetse fluitketel om thee te zetten. Het nadeel hiervan is dat je meestal te veel water opzet, want je kunt de hoeveelheid niet aflezen. ’s Winters is die warmte overigens niet verloren, want de fluitketel staat het restant van de warmte weer aan de omgeving af.

Waar ik hier nog niet heb over gelezen is over alle de gifstoffen die vrijkomen bij het verbruik van een waterkoker… er wordt bijvoorbeeld geadviseerd om BPA vrije flessen te gebruiken tenminste voor baby’s maar als je toch eerst het water gaat koken in een waterkoken komen de gifstoffen toch wel bij de baby terecht.

En de tweede: wat kost een waterkoker en hoe lang kun je ermee vooruit?? Heb sinds 7 jaar een eigen huishouden en mijn tweede waterkoker is al stuk (van een goeie merk). Ben nu toch van plan om een tweede hands fluitketel te kopen en ben er ook wel van plan om er wel -tig jaren te gebruiken.Succes allemaal.Punt.

Beste mensen,
Ik heb met interesse en plezier gelezen wat de voordelen en nadelen van de waterkoker t.o.v. de fluitketel zijn. Ik vraag me nog iets af…
In een poging te multitasken, zette ik vaak de waterkoker vast aan om me een half uur later te herinneren dat ik thee wilde en de waterkoker dus opnieuw moest aanzetten… Ik mis de fluit op de waterkoker. In dit opzicht is de fluitketel efficiënter, want wie haalt het in zijn hoofd om door te gaan waar hij mee bezig is als dat ding oorverdovend laat weten dat ‘ie klaar is?

Allereerst wil zeggen dat dit een erg leuke site is met goede adviezen, kritische mensen die met respect op elkaar reageren. Dit mis ik nog wel eens op andere fora.
Wat je natuurlijk ook kunt doen met het teveel opgewarmde warer is deze in een thermosfles doen. Dit doen wij sinds een paar weken en we merken dat we veel minder vaak de waterkoker aanzetten.
Rijst bij mij de vraag aan Arie of het dan duurder is bij een afgemeten hoeveelheid water koken of dat het duurder is het in parten te doen. Dus bijvoorbeeld 3 X 0.5 liter koken itt 1×1.5 liter koken? Gezien de resultaten zou dit minimaal verschil geven. Zie ik dit verkeerd of…?

Voor het te veel water koken in een fluitketel bestaat natuurlijk een simpele oplossing: de maatbeker.
Je moet maar net die kleine extra moeite willen nemen…

Hebben degenen die dit zo uitgebreid kunnen berekenen ook bedacht dat de kwalitiet van het water een rol speelt? Leidingwater, vooral ”hard”, is niet best, en duurt ook langer om op te warmen heb ik begrepen. Omgekeerde osmose, wat natuurlijk ook weer een proces is wat geld kost,is de beste oplossing, het is goed voor je gezondheid [door de omgekeerde osmose ontdaan van metalen die, wat men ook doet om het water te zuiveren, er niet op een andere manier uit te krijgen zijn] en kost minder energie om te verhitten zou ik denken? Ik drink Mont Roucous water, zeer zuiver, uiterst zwak gemineraliseerd, onbehandeld water, gebotteld op 1000m hoogte in het beschermde natuurgebied Haut-Languedoc, dit kookt razendsnel als ik een heel ”luxe” kopje thee wil…[zal het binnenkort testen] Kan dit kloppen? [smaak is uiteraard bijzonder goed!]

Wat ook een rol speelt is het materiaal/geleiding van de pan of fluitketel waarin je het water kookt. Is de ketel van koper of (geanodiseerd) aluminium dan kookt het water aanzienlijk sneller dan een ketel van rvs.

De proef had niet te worden uitgevoerd. Een liter water verwarmen kost nu eenmaal per graad temp verhogen evenveel warmte of je dat nu met gas of met electr.doet maakt niet uit, dit begrip noemt men de soortelijke warmte,=water: (4,2kJ/kg /K). Het rendement van de warmteoverdracht speelt een rol waarbij ik mij voorstel dat een goed geïsoleerde elektrische waterkoker het beste rendement van warmte overdracht heeft.
Tip: let goed op hoeveel gekookt water je werkelijk nodig hebt en kook dus niet teveel en wel zo weinig mogelijk water per keer. Aangezien sommigen door PV panelen overschotten aan zonnenergie in huis hebben zou ik dan ook zeker voor de electrische koker kiezen. Je kunt de koker ook vullen met voorverwarmd tapwater uit een zonneboiler.

Wat ik me dan weer afvraag: wat is het verschil wanneer ik reken met hoog en laag elektra tarief? Is gas dan nog steeds goedkoper in het weekend??

Wat ik mis in deze ,is het waterverbruik bij een cv.installatie,bij het strarten gaat er nogal wat water verlopen in de aanloop

hallo Olino figuren,

Interessant experiment, echter de oplossing om vooral van het gas af te gaan is GEEN oplossing, doch slechts de verplaatsing en vergroting van het probleem.

Monomaan energie-bezuinigen zonder rekening te houden met andere requirements komt neer op fanatisme en klimaatfundamentalisme.

In dit mooie praktische geval van het koken van water voor de thee wordt totaal geen rekening gehouden met de biologie en dat is ook de bedoeling.

Wij worden continu bestookt met boodschappen en methoden en middelen die ons als bevolkingen in onze gezamenlijkheid steeds ongezonder doen leven.

Ook dit type 50 Hz Electriciteit heeft negatieve bio-effecten zo ook in dit geval voor het aldus per electrische straling negatief beinvloede gekookte water.

Doe je research vooral naar de negatieve bioeffecten als gevolg van de opkomst van de electrische uitvindingen vanaf begin vorige eeuw via de radarstraling, magnetron tot aan de wifi 12345678G smartfoon AI ICT Internet of bodies exploderende connectiviteit.

In de Sowjet-unie was magnetrongebruik voor particulieren verboden totdat Gorbachov kwam met perestroijka en glasnost. Magnetron-eten hadden de sowjet wetenschappers vastgesteld vernietigt de voedingswaarde van je eten en beschadigt je persoonlijke biologie.

Zeker een interessant en goed uitgevoerd experiment! Dit artikel is uit 2008 en we reageren nog steeds, dus nog altijd actueel 🙂 Ondertussen zijn er ook nieuwe alternatieven als een heetwaterkraan of een heetwaterdispenser. Hier vond ik een artikel wat er ook wat over schrijft https://www.waterkokeradvies.nl/kennisbank/faq/water-koken-op-gas-inductie-of-elektrisch/
Maar die is dus ook nog niet compleet.
Vooralsnog ga ik voor een snelle waterkoker, door het hoge wattage is het water sneller heet en je als je zelf goed afmeet hoeveel water je nodig hebt, verwarm je ook niet onnodig.

Je schreef in je artikel: . Ik heb aangenomen dat een kWh elektriciteit € 0,22 kost en een kubieke meter aardgas € 0,60. Nu in 2022 zijn die kosten heel anders, we krijgen in 2023 een energieplafond, waarbij een kWh dus € 0,40 kost en een m³ kuub gas dus € 1,40 Ik heb er ook al gezien waarbij men 51 en 43 cent betaald voor Hoog en Laag tarief kWh en € 2,19 per m³ gas, voorschot bedragen van bijna 400 euro…
Bart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *