Light Technology R60 S55 CW SMD ledstrip

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

Light Technology Nederland BV presenteert een ledstrip van 1 meter lengte en met 60 smd leds. De strip heeft een plakrand waarmee deze ergens opgeplakt kan worden. Tevens kan de stip op lengte geknipt worden en men kan tevens delen aan elkaar solderen.

Deze strip wordt apart gevoed met een adapter. In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters en tevens een Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

r60_s55_cw_smd_ledstrip

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 6472 K Felwit.
Lichtsterkte Iv 178 Cd
Stralingshoek 120 deg
Vermogen P 16.0 W
Power Factor 0.50 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.7 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 549 lm
Efficiëntie 34 lm/W
CRI_Ra 75 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3150 en y=0.3159
Fitting 230V
L x B x H buitenafmetingen 1000 x 10 x 3 mm Buitenafmetingen van de ledstrip.
L x B afmetingen lichtruimte 1000 x 10 mm Oppervlakte van de strip, waarop de leds zitten en waar het licht vandaan komt. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
vormfactor strip
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 22.5-26 deg C.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte met zo’n 2 % af en het opgenomen vermogen met 10 % toe.

Spanningsafhankelijkheid: het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte zijn nauwelijks afhankelijk van de voedingsspanning van de lamp. Zij varieren minder dan 1 %.

Er wordt gebruik gemaakt van een adapter.

Voor de Eulumdat file volg deze link.

Meetrapport (PDF) olino-pdf

Eulumdat lichtdiagram

Een interessante grafiek is het lichtdiagram, wat de helderheid aangeeft in het C0-C180 en het C90-C270 vlak.

r60_s55_cw_smd_ledstrip_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 vlak geven hetzelfde diagram. De ledstrip heeft geen symmetrie over de Z-as, maar omdat er van grote afstand gemeten wordt kan de ledstrip als een puntbron gezien worden en dan blijkt dat het afstraalprofiel wel gelijk is over de vlakken.

Het C0-C180 vlak staat loodrecht op de ledstrip, en het C90-C270 vlak loopt over de ledstrip.

Het profiel geeft een brede bundel weer, met een zogenaamd cosinusprofiel.

Verlichtingsterkte E_v op 1 meter afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de ledstrip. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld.

Het verschil met het Eulumdat lichtdiagram is dat in deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen en is niet geconverteerd naar Cd/1000lm.

r60_s55_cw_smd_ledstrip_pp_avg

Het stralingsdiagram van de ledstrip.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.


r60_s55_cw_smd_ledstrip_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de ledstrip.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de ledstrip. Bij sommige kantelhoeken kan het zijn dat er een groot verschil is in lichtsterkte afhankelijk van de draaihoek. Dat is niet het geval met deze ledstrip.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 120 graden.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen.

Het resultaat van deze berekening voor deze ledstrip is 549 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 549 lm, en een opgenomen vermogen van 16.0 Watt, levert een efficiëntie van 34 lm/Watt. Dit is weinig verschil met de warmwitte variant en te verwachten was een groter positief verschil voor de felwite ledvariant. Het kan komen omdat deze felwitte ledstrip 20 % minder energie verbruikt dan de warmwitte die is getest, met als gevolg dat het aandeel van de adapter als verlies zwaarder meetelt en daardoor de efficiëntie van deze felwitte leds wat drukt.

Met de powerfactor van 0.50 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.7 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Lampspanning 230 V
Lampstroom 138 mA
Vermogen P 16.0 W
Schijnbaar vermogen S 32 VA
PF 0.50

Kleurtemperatuur en licht- ofwel vermogensspectrum

r60_s55_cw_smd_ledstrip_powerspectrum

Het kleurspectrum van het licht van deze ledstrip.

De gemeten kleurtemperatuur van deze leds is ongeveer 6450 K wat felwit is. De meting is gedaan recht onder de leds. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

r60_s55_cw_smd_ledstrip_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de ledstrip afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 75 graden; daarboven is de verlichtingssterkte zo laag dat er geen kleurtemperatuur betrouwbaar gemeten wordt. De kleurtemperatuur neemt af met het groter worden van de kantelhoek. Over het genoemde bereik is de variatie +0 en -15 %.

Kleursoort diagram

r60_s55_cw_smd_ledstrip_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de ledstrip.

Het lichtpunt ligt dichtbij het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze ledstrip.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3150 en y=0.3159.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op deze Wiki over kleurweergave-index en deze site.

r60_s55_cw_smd_ledstrip_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 75 geeft aan in hoeverre het licht van deze leds een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron.

Deze waarde van 75 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook dit artikel.

De “chromaticity difference” is 0.0081, wat aangeeft hoever de kleur van deze leds afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is hoger dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening niet nauwkeurig is en er niet van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De ledstrip is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de ledstripspanning.

r60_s55_cw_smd_ledstrip_voltagedependency

Spanningsafhankelijkheid van een aantal lampparameters.

Het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte hangen weinig af (max 1 %) van de aangeboden ledstripspanning.

Bij een mogelijke variatie in spanning bij 230 V, van + en – 5 V dan is de variatie in de verlichtingssterkte van deze lamp +0 en – 0 %. Dit kan niet opgemerkt worden.

Opwarm-effecten

Van deze ledstrip zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

r60_s55_cw_smd_ledstrip_startupeffect

r60_s55_cw_smd_ledstrip_startupeffect_end

Opwarmen van de leds en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

Bij het opwarmen geeft de ledlamp na een 15 tal minuten 2 % minder licht. Tevens neemt het vermogen toe met 10 %.

De adapter

Deze ledstrip heeft de aansturing apart; er wordtgebruik gemaakt van een aparte adapter.

r60_s55_ww_smd_ledstrip_adapter
De adapter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *