Viva-Lite E27 FullSpectrum CFL

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Spaarlampen 2 Reacties»

viva-lite_e27_fullspectrum_cflVivalite heeft een volspectrumlamp. Deze lamp is aangeboden door Michiel Veldkamp en is in dit artikel doorgemeten. Het is een spaarlamp, met een gewone E27 ftting. In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 5316 K Neutraalwit.
Lichtsterkte Iv 39 Cd
Stralingshoek 323 deg
Vermogen P 14.5 W
Power Factor 0.62 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.3 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 708 lm
Efficiëntie 49 lm/W
CRI_Ra 92 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3377 en y=0.3560
Fitting E27
D x H buitenafmetingen 43 x 141 mm Buitenafmetingen van de lamp.
D x H afmetingen lichtruimte 43 x 80 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de diameter van de spiraal en de hoogte ervan. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 24-27 deg C.

Opwarmeffect: de spaarlamp is na 2 a 3 minuten opgewarmd.

Spanningsafhankelijkheid: het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte zijn afhankelijk van de voedingsspanning van de lamp. Deze afhankelijkheid is lineair.

Voor de Eulumdat file, volg deze link.

Meetrapport (PDF) tbc

Eulumdat lichtdiagram

Een interessante grafiek is het lichtdiagram, wat de helderheid aangeeft in het C0-C180 en het C90-C270 vlak.

viva-lite_e27_fullspectrum_cfl

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 vlak geven hetzelfde diagram, omdat de lamp een symmetrie over de z-as heeft.

Het profiel geeft aan dat er rondom gestraald wordt.

Verlichtingsterkte E_v op 1 meter afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld.

Daar deze lamp een symmetrie heeft over de z-as, is dit gemiddelde resultaat dus gelijk aan het resultaat van het Eulumdat lichtdiagram. Echter in deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen en is niet geconverteerd naar Cd/1000lm.

viva-lite_e27_fullspectrum_cfl_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

viva-lite_e27_fullspectrum_cfl_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 90 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 156-170 %.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 323 graden.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen.

Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 708 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 708 lm, en een opgenomen vermogen van 14.5 Watt, levert een efficiëntie van 49 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.62 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.3 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Lampspanning 230.0 V
Lampstroom 102 mA
Vermogen P 14.5 W
Schijnbaar vermogen S 23.4 VA
PF 0.62

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen.

viva-lite_e27_fullspectrum_cfl_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.
De stroompieken laten zien dat er steeds een condensator opgeladen wordt waarmee de gelijkrichting gerealiseerd wordt. Daar de stroomvorm geen sinusvorm is, is de powerfactor ook lager dan 1.

Tijdens het opladen van de condensator, stijgt de stroom heel sterk en er is dan een spanningsdipje in de sinus van de lampspanning zichtbaar.

In de volgende grafiek wordt visueel aangegeven wat de harmonische inhoud is van de stroom, dus welke haronische frequenties er in de stroomvorm zitten. Omdat de stroom wordt gesampled met 10.000 S per seconde, is de maximale frequentie die zichtbaar gemaakt kan worden 5 kHz. Dit zijn frequenties die toch niet in de stroomvorm voorkomen, en om een goed zicht te krijgen op de lagere frequenties (50 – 500 Hz) gaat de grafiek tot 1000 Hz.

viva-lite_e27_fullspectrum_cfl_powerspectrumi_percent

Het vermogensspectrum van de stroomvorm door de lamp (in % van de grootste harmonische).

Er zitten behoorlijk wat hogere harmonischen in de stroom, de reden ook waarom de powerfactor een stuk lager ligt dan 1.0.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

viva-lite_e27_fullspectrum_cfl_powerspectrum

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 5300 K wat neutraalwit is. Het spectrum laat pieken zien afkomstig van gebruikte fosforen, maar wat belangrijk is, is dat er geen gebieden zijn waar geen lichtvermogen is. Dus deze lamp genereert over het gehele gebied van zichtbaar licht wel licht. Vandaar dat het licht van deze lamp een volledig spectrum bevat.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

viva-lite_e27_fullspectrum_cfl_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 90 graden; verder is niet gemeten. De kleurtemperatuur blijft constant, binnen een variatie van 1 a 2 % t.o.v. de waarde bij 0 graden kantelhoek.

Kleursoort diagram

viva-lite_e27_fullspectrum_cfl_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt dichtbij het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3377 en y=0.3560.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op deze Wiki over kleurweergave-index en deze site.

viva-lite_e27_fullspectrum_cfl_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 92 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron.

Deze waarde van 90 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook dit artikel.

De “chromaticity difference” is 0.0022, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning.

viva-lite_e27_fullspectrum_cfl_voltagedependency

Spanningsafhankelijkheid van een aantal lampparameters.

Het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte hangen af van de aangeboden lampspanning; de afhankelijkheid is lineair.

Bij een mogelijke variatie in spanning bij 230 V van + en – 5 V dan is de variatie in de verlichtingssterkte van deze lamp < 2 %. Dit zal niet opgemerkt worden.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

viva-lite_e27_fullspectrum_cfl_startupeffect

viva-lite_e27_fullspectrum_cfl_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

Het duurt ongeveer 2 minuten voordat de lamp op sterkte is. De kleine variaties in verlichtingssterkte na het opwarmen komen van de omgevings temperatuur variaties. Variaties van 3 graden zorgen voor een variatie van 5 % in de verlichtingssterkte, zoals zichtbaar is in de laatste grafiek.

2 reacties op “Viva-Lite E27 FullSpectrum CFL”

Hallo Marcel,

Prima spectrale informatie over deze spaarlamp. Wat mij ook nog interesseert is de lichtintensiteit als functie van de tijd gedurende een periode van de wisselspanning.

Bij een gloeilamp is sprake van een sinus-vormige rimpel van 100 Hz; bij een TL-buis zijn er schakelpieken te zien en is de modulatiegraad groter dan bij de gloeilamp.
Heb je deze intensiteit als functie van de tijd gedurende 20 ms ook voorhanden?
In het ultieme geval ook nog uitgesplitst naar de diverse pieken in het emissiespectrum …. 😉

Bij voorbaat dank !

Beste Johan,
Zo snel kunnen mijn meters niet meten. Wellicht is het wel mogelijk met een enkele lichtgevoelige cel, alleen die is dan niet gecalibreerd en daarvoor zou een aparte versterker gebruikt moeten worden om het signaal af te tappen. Allemaal wellicht mogelijk, alleen ik heb die apparatuur niet.
De spectrometer SpecBos 1211 die ik gebruik van de firma Jeti is al 6 – 10 maal sneller in het meten dan de SpecBos 1201 die ik eerst gebruikte. Maar je moet nog altijd denken aan 100 ms minimaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *