Open brief feed-in tarief

Geplaatst door Jeroen van Agt in Windenergie, Zonne-energie 18 Reacties»

here-comes-the-sunDuurzame energie is van en voor ons allemaal. In de uitzendingen van Tegenlicht van 20 en 27 oktober 2008 werd andermaal helder uiteen gezet welke kansen er liggen voor onze economie en voor onze samenleving als iedereen zich kan inzetten voor het opwekken van schone en hernieuwbare energie. Landen om ons heen hebben inmiddels aangetoond dat een meer decentrale aanpak werkt en een duurzaam inkomen verschaft aan honderdduizenden mensen en (nieuwe, innovatieve maar ook bestaande) bedrijven. De oplossing is eenvoudig: we willen in Nederland ook een Feed-in tarief.

De open brief is bericht aan:

  • De regering: de premier, de ministers van economische zaken en milieu
  • De leden van het parlement
  • De directies en bestuurders van energiebedrijven

Mensen als het Duitse SPD parlementslid Hermann Scheer en Al Gore wijzen er bij herhaling op dat er een samenhang dient te zijn tussen alle elementen van bestuur, economie en samenleving om tot werkelijk duurzame oplossingen te komen. Het International Energy Agency noemt het feed-in tarief de meest effectieve beleidsmaatregel voor het bevorderen van hernieuwbare energie. (Het feed-in tarief is het bedrag dat wordt betaald voor teruglevering van duurzaam opgewekte elektriciteit en groen gas aan het net.)

Onze energievoorziening speelt een cruciale rol in zowel de transitie naar een duurzame samenleving, als in onze toekomstige economische ontwikkeling. Om een zo groot mogelijke deelname in de energietransitie mogelijk te maken is het noodzakelijk dat een behoorlijke en op lange termijn vaste vergoeding wordt verleend aan iedereen die duurzaam opgewekte elektriciteit of groen gas aan de netten levert: het feed-in tarief.

Daarom verzoeken wij, de ondertekenaars van deze open brief, de aangeschreven partijen om een daadwerkelijk, langlopend feed-in tarief gebaseerd op vergoeding van geleverd vermogen, zonder limiet en op basis van een vast tarief gefinancierd uit de energieprijs, op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken (en waar noodzakelijk de bestaande regeling in deze zin aan te passen en zodanig uit te breiden dat voorkomen wordt dat daardoor discontinuïteit ontstaat in de ondersteuning van een sector die gedurende de laatste jaren is geconfronteerd met inconsistent beleid en wisselende regelingen).

Duurzame energie is van ons allemaal, net zoals onze toekomst. Het belang van een maatschappijbrede participatie in de noodzakelijke transitie naar duurzaamheid overstijgt dan ook individuele politieke en zakelijke belangen. Daarom doen wij deze oproep aan alle partijen die een sleutelrol spelen in de versnelling van de energietransitie om deze cruciale stap mogelijk te helpen maken.

De Kleine Aarde
Stichting iNSnet

Enkele punten ter argumentatie voor deze open brief:

  • Nederland blijft ver achter op gebied van hernieuwbare energie; dat kost ons een hoger klimaatrisico, maar ook een economische achterstand.
  • Het feed-in systeem zoals dat in Duitsland al jaren geldt is een evident economisch en klimaatsucces.
  • De SDE subsidie zoals die in Nederland geldt wordt door de voorstanders aangeduid als een feed-in regeling, maar is niet vergelijkbaar: het is een subsidie en geen vergoeding voor geleverde schoon opgewekte elektriciteit.
  • De SDE subsidie kost de overheid geld, een feed-in tarief niet. Een feed-in tarief wordt door de netbeheerder geïnd op basis van de levering van elektriciteit. Die is nu vooral nog grijs. De vervuiler betaalt dus. In de praktijk gaat het om een zeer kleine opslag.
  • De uitvoering van de SDE subsidie vergt een enorme administratieve rompslomp (en dus nog meer kosten en tijdverlies). Een goede feed-in regeling vergt eenmalig een revolutionaire aanpassing van de wet, maar is vervolgens vele malen effectiever.

De open brief kun je zelf ook ondertekenen op de website van stichting iNSnet.

Achtergrond informatie

18 reacties op “Open brief feed-in tarief”

Je schrijft: “De oplossing is eenvoudig”. Waarom kiest onze overheid voor een SDE-regeling die geld kost en niet werkt? Waarom géén feed-in-systeem als het Duitse EEG dat geen geld kost en wel werkt?

Ik schrijf: het antwoord is eenvoudig. Onze overheid is deel van het probleem. Het probleem is de centralistische geldmaakmachines met Poetin-cultuur. Dat is (bruin)kolen, aardolie, aardgas en kernsplijting. Hoe schaarser dat goedje hoe beter er geld is binnen te harken.

Is onze overheid zo dom? Nee. Zij wil aan het stuur draaien en wil dat graag duurzaam doen. Bestendigheid van de macht. En die weer betekent aanschurken bij de amices met macht-met-Poetin-cultuur, de grootindustriëlen & Co. Decentraal past daar bij als water gieten op een olievuur. Knappe jongen die dat met een open brief doorbreekt. Knappe jongens heten Hermann Scheer.

Open brieven schrijven is leuk maar effectief als een SDE-regeling. Beter: laat zien aan vrienden en buren dat decentraal en duurzaam wél werkt. Niet voor Poetin maar voor jou! En voor natuur en milieu natuurlijk. Graag met eigen en andermans voorbeelden. Ons belangrijkste voorbeeld van aanpak ligt naast de deur en dus voor het oprapen. Met dank aan Hermann Scheer.

Inderdaad. Ik ben het eens met Ruud.

De kracht komt van de bevolking zelf, en als die het laat afweten of geen interesse heeft in decentrale groene energie is diezelfde bevolking nog niet rijp om te evolueren naar een betere samenleving.

Als voor zonnepanelen de voorspelde prijsdaling voor 2009 inderdaad plaats gaan vinden en de olieprijs door uitgestelde investeringen bij een aantrekkende economie (in 2010?) weer als een gek gaat stijgen dan komt grid-parity ook zonder SDE rap dichterbij.

Dus niks aantrekken van onze ik-weet-het-zelf-wel-beter overheid en gewoon doen; plaatsen die panelen! Goedkoop direct inkopen in Duitsland, dan mist de Belastingdienst ook nog eens de BTW…dat zal ze leren 😉

Goedkoop zonnepanelen inkopen in Duitsland; wie heeft er nog goede tips/adressen?
(Je moet er toch niet aan denken dat Balkenende bij Berlusconi op de thee gaat. Quattro stagionibyl…)

Zonnepanelen in NL zijn ook al een stuk goedkoper aan het worden! check http://www.solarnrg.nl bijvoorbeeld.

Op mijn offerte scheelt dat tov vorig jaar al 1300 euro!
Naar mijn verwachting gaan de anderen ook mee in de daling.
Met prijzen rond de 4 euro per wp is het ineens een stuk beter aan het worden! Zelfs zonder die SDE troep.

Een lovenswaardige actie, maar met 6000 handtekeningen tot nu toe zet het geen zoden aan de dijk. We hebben een wonder nodig om een verandering bij de regering en tweede kamer te bewerkstelligen. Bovendien moet de Feed-in buiten de begroting worden gehouden, de vraag is of dat dan gaat gebeuren.
Het draagvlak en bewustwording ontbreken nog te veel. Misschien over 5 jaar nog eens proberen met een torenhoge olieprijs en goedkopere zonnepanelen.

Het mooie van het feed-in systeem is dat het de overheid geen geld kost in de vorm van subsidies. Hierdoor is het ook een structurele langere termijn oplossing. De kosten worden gedragen door de energiebedrijven.

Johan, bedankt voor de link!
Ik woon maar 5 km van de Duitse grens, dus een vergelijking kan nog steeds de moeite waard zijn ;-).
Iemand ervaring in Duitsland?

@Jeroen,

De kosten worden gedragen door de energie afnemers, niet de energiebedrijven en ook niet de overheid aldus het Duitse EEG systeem. Daar betaalt de afnemer voor iedere kWh een kleine opslag (ongeveer 1 Eurocent) waarmee de voergoedingen voor de duurzame energieleveranciers betaald worden (dit kunnen dus ook de grote energie maatschappijen zijn).

De duurzame energie wordt binnen de EEG verplicht afgenomen door de netwerkbeheerders waardoor de energiemaatschappijen hierbij geen speciale rol spelen.

Door de feed-in regeling voor (duurdere) duurzame energie buiten het subsidie systeem te houden is deze niet onderhevig aan begrotings discussies en dus ook niet aan politieke grillen.

Niet elke feed-in regeling werkt goed. Het Spaanse model kostte de overheid teveel geld waardoor er beperkingen werden ingevoerd die de markt weer belemmert. De netwerkbedrijven moeten via een opslag van de kwh prijs het feed-in tarief financieren, dit is slechts een klein bedrag. Meer over het spaanse model en de EEG kun je vinden op de site http://www.polderpv.nl

[quote]Daar betaalt de afnemer voor iedere kWh een kleine opslag (ongeveer 1 Eurocent) waarmee de voergoedingen voor de duurzame energieleveranciers betaald worden[/quote]

Die 1 eurocent, hoe lang kan die gehandhaafd worden? Niet meer als 50% duurzaam opgewekt wordt, laat staan als 80% duurzaam opgewekt wordt. Dus lange termijn? Er komt een moment dat het niet meer werkt.

@Harmen,

De verwachting is dat (ruim) voor het moment dat 50% van de energie duurzaam opgewekt wordt dat de prijs per kWh al ver onder de prijs van fossiel ligt. Je hebt dan ook geen subsidie systemen meer nodig.

Een feed-in tarief systeem kan wel helpen om het aandeel duurzame energieopwekking fors te laten toenemen in het begin stadium waar we ons nu bevinden. Kijk maar eens wat de gevolgen zijn in Duitsland.

@Harmen,

Wanneer je, onder de Duitse EEG, in het jaar 2009 een duurzame energie opwek installatie plaatst krijg je daar voor 21 jaar een bepaald bedrag per kilowatt voor. Die lasten worden betaald door alle afnemers van elektriciteit (dus ook de afgenomen kWh-jes van diegenen die duurzaam opwekken). De vergoeding wordt elk jaar minder voor de in die jaren geplaatste nieuwe systemen, bestaande systemen blijven hun originele subsidie bedrag ontvangen.

Met dit geld wordt een industrie opgebouwd die gedwongen wordt elk jaar efficienter te produceren doordat de subsidies elk jaar afnemen. Het doel daarbij is dat op een zeker moment de industrie in staat is om zelfstandig te concureren met fossiele- of kernenergie.

Het doel van de hele EEG is dat de prijs van bijv. zonnepanelen per Wp gaat dalen. En aangezien je veilig kunt zeggen dat de prijs van ‘vuil’ opgewekte elektriciteit gaat stijgen (in de afgelopen 10 jaar is de elektriciteitsprijs meer dan verdubbeld) is er ergens een snijpunt wat grid-parity genoemd wordt, waarna het plaatsen van bijv. zonnepanelen goedkoper is (binnen een normale tijdspanne zeg: 10 jaar) dan niets doen. In Nederland is dat nu nog zo’n 18 jaar, zonder subsidie en aangenomen dat je de installatie financiert met ‘overtollig’ eigen geld.

De eerste dunnelaag zonnecellen kunnen al voor $1 per Wp geproduceerd worden (in NL kost 1Wp nu nog zo’n Eur 4 á 5). Als dergelijke prijzen snel algemeen worden zal de EEG zijn doel reeds bereikt hebben, ruim voordat duurzame elekstriciteit opwek -zelfs in Duitsland- de 50% bereikt heeft.

Elictriciteit is vooral zo duur geworden door de heffingen en ook nog eens de afsplitsing van het netbeheer.

Wat ik ook krom vind, is dat ik nog steeds millieuheffingen betaal terwijl ik een groene leverancier heb. Er is een periode geweest waarin dit niet zo was.

Ik vermoed dat de heffingen gewoon ordinaire belastingen zijn die worden aangewend om de begrotingstekort te beperken.

Ach, het kan nooit kwaad om de overheid even te laten zien (dmv een open brief) dat we ze door hebben.

Gisteren met Hermann Scheer gesproken. Hij komt in september spreken op PVDA congres. Misschien gaan zij een keer luisteren….

Allard

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *