75% van de Nederlands Duurzame Energie bedrijven is vertrouwen kwijt in duurzame energie-beleid kabinet.

Geplaatst door Jeroen van Agt in Overheid 5 Reacties»

euro-stapelNaar aanleiding van de brief van de Minister van EZ van afgelopen vrijdag 20 februari over de stimulering van Duurzame Energie is deze week een online bliksemenquête uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau DirectResearch.nl. Belangrijkste conclusies: 75% van de duurzame energiebedrijven is het vertrouwen kwijt in overheidsbeleid en bij circa de helft van de bedrijven zal een kwart tot driekwart van de duurzame energieprojecten stoppen bij ongewijzigd beleid door financieringsproblemen.

Binnen 4 dagen respondeerden 90 van de circa 270 Nederlandse duurzame energie bedrijven en daarmee heeft de bliksemenquete de status van een representatieve steekproef. De bedrijven en organisaties, allen aangesloten bij de brancheverenigingen onder de Duurzame Energie Koepel, werden bevraagd op hun situatie rond de kredietcrisis en hun visie op wat nu nodig is om (verder) inzakken van de duurzame energiebranche in Nederland te voorkomen en juist groei in omzet en werkgelegenheid te stimuleren. Belangrijkste conclusies: 75% van de duurzame energiebedrijven is het vertrouwen kwijt in overheidsbeleid en bij circa de helft van de bedrijven zal een kwart tot driekwart van de duurzame energieprojecten stoppen bij ongewijzigd beleid door financieringsproblemen.

Onderstaand de feiten,

65% van de bedrijven geeft aan dat hun omzet in 2008 meer was dan die in 2007. Echter, voor 2009 verwacht de helft van de bedrijven een lagere omzet teruglopend tot zeker 50% ten opzichte van 2008.

Als belangrijkste oorzaak van de terugloop in omzet zien de respondenten een enorme waslijst van gedetailleerde knelpunten, vrijwel allen gerelateerd aan financiering, garantieverstrekking, vergunningverlening en een overmatige bureaucratie en niet realistische eisen in het kader van de stimuleringsregelingen.

Het vertrouwen in het Kabinetsbeleid ten aanzien van duurzame energie is als volgt:

  • Ten aanzien van te nemen fiscale maatregelen, garanties, financiering en promotie van duurzame energie heeft 65% van de respondenten geen vertrouwen in het Kabinet. 15% heeft dat vertrouwen wel.
  • Ten aanzien van Subsidieregelingen (incl. SDE) heeft 65% van de respondenten geen vertrouwen in het Kabinet en 30% wel. Belangrijkste problemen die de sector aangeven hebben betrekking op het stop-en-go karakter van de regeling en de onzekerheid rond continuïteit van de regeling voor de komende jaren.

De kans dat het Kabinetsvoornemen van 20% duurzame energie in 2020 bij huidig beleid wordt gehaald schat 75% van de respondenten op 0 – 25%. Qua bijdrage aan werkgelegenheid verwacht de Duurzame Energiesector bij het huidige onduidelijke overheidsbeleid dat ca. 6% van de bedrijven de activiteiten in 2009 zal moeten staken en een groot deel een aanzienlijke terugloop in werkgelegenheid. Daarnaast toont de enquête aan dat meer dan een derde van de bedrijven een groei in werkgelegenheid ziet ontstaan bij een krachtiger en consistenter overheidsbeleid.

De respondenten zijn bevraagd op door hun verwacht effect van overheidsmaatregelen om duurzame energie opwekking in Nederland te versnellen en werkgelegenheid te behouden c.q. scheppen. Hieronder leest u hun reactie.

  • 70% vindt verlaging van BTW voor duurzame energie naar 6% (zeer) belangrijk
  • 65% vindt een open eind karakter van de SDE regeling (nu stop & go regeling) (zeer) belangrijk.
  • 80% vindt verhoging EIA tarief van 44% naar bv 80% (zeer) belangrijk
  • 70% vindt een noodwet ter versnelling van vergunningen/procedures voor wind op land, ondergrondse koude/warmte opslag en bio-energie (zeer) belangrijk
  • 80% vindt aftrekbaar maken van Inkomsten Belasting voor particulieren van Duurzame Energie (zeer) belangrijk.

“Mijn conclusie is duidelijk”, aldus Teun Bokhoven, voorzitter van de Duurzame Energie Koepel, “in Nederland lopen we mijlenver achter op andere Europese landen ten aanzien van duurzame energie en bij ongewijzigd beleid blijven we de risée van de sector. Het wordt tijd dat de overheid nu eens echt luistert naar het duurzame energiebedrijfsleven en passende maatregelen neemt die alle overbodige bureaucratie en stop & go maatregelen overboord zet en daarentegen juist het grote potentieel van deze sector zowel qua omzet, als qua export als qua arbeidsplaatsen erkent en praktisch faciliteert.”

De respondenten zijn min of meer naar rato over de duurzame energiesoorten, te weten Bio-Energie, Geo-thermie, Ondergrondse Warmte/Koude-opslag, warmtepompen, wind op land, wind op zee, zonnestroom, zonnewarmte en energie uit water.

Interessante links

5 reacties op “75% van de Nederlands Duurzame Energie bedrijven is vertrouwen kwijt in duurzame energie-beleid kabinet.”

Het onderzoek en persbericht kunt u downloaden op http://www.dekoepel.org, de website van de Duurzame Energie Koepel die namens 300 bedrijven die duurzame energie produceren in Nederland, het onderzoek liet uitvoeren.

Ik zou hier nog eens willen benadrukken dat het afgelopen moet zijn met de leugenachtige campagne van de CO2 hoax dat wekt alleen maar aversie op. Uit ijsonderzoek is namelijk al jaren duidelijk dat de CO2 volgt, dus het gevolg is van temperatuurstijgingen en Vice Versa.
Als we dit namelijk niet doen gaan we dubbel betalen aan SHELL! Niet alleen voor onze benzine maar ook omdat de achterbakse SHELL een manier gevonden heeft om CO2 in de grond op te slaan. Dit is je reinste volksverlakkerij en hierdoor gaan miljoenen Euro’s verloren die we heel goed voor ECHT milieubeleid hadden kunnen besteden.

Uit mijn onderzoek is gebleken dat Zonnenenergie de enige echte duurzame oplossing is. Dat de Nederlandse regering hier niet voor kiest komt door al die foute lobyisten die enkel alleen hun eigen zakken willen vullen. Eerst dient er een ECHT onafhankelijk onderzoek te komen naar welke wegen in te slaan met duurzame energie om het vertrouwen van mensen terug te winnen. Je kan mensen echt niet zo makkelijk voor de gek meer houden en uiteindelijk werkt dat ook averechts.

Met klem vraag ik iedereen de VPRO documentaire te kijken bij Tegenlicht waaruit blijkt hoever de Duitsers al zijn met het benutten van Zonnenenergie.

Deel 1, ENERGY WAR 2008, neemt Tegenlicht de ontwikkelingen rondom energie van de laatste twee jaar als uitgangspunt voor een update van de Tegenlicht-aflevering Energy War (2006).

“Een beter milieu begint bij jezelf”, deze overheids-slogan wordt eindelijk duidelijk: de overheid doet zelf weinig tot niets aan een beter milieu. De overheid dus als grootste struikelblok voor een beter milieu.

En Youri heeft helemaal gelijk over de CO2 kwestie: het “CO2 broeikas effect” bestaat gewoon niet, en dat wisten nogal wat wetenschappers al een eeuw geleden ook.

Ik denk dat peakoil een groter probleem gaat worden dan klimaatverandering, hoewel het een het ander kan accelereren. Dus duurzaamheid moet!

Direct Research moet terug in de schoolbankjes.
Er is geen sprake van een steekproef (laat staan een representatieve), maar van onderzoek onder de totale populatie. Het is aangetoond dat die gevallen vooral de mensen met een uitgesproken mening reageren. Oftewel selectie bias. Het enige dat dit onderzoek aantoont is dat tweederde van de duurzame energieproducenten niet meewerkt aan dergeljk ‘onderzoek’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *