Led It Light – MR-PL E27 WW 2.5W

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

leditlight_mr-pl_e27_ww_25wLed It Light presenteert een ledlamp als een bollamp. Deze ledlamp heeft een laag verbruik, en een warmwit licht. In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2563 K Diep warmwit.
Lichtsterkte Iv 11 Cd
Stralingshoek 248 deg
Vermogen P 2.8 W
Power Factor 0.58 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.4 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 92 lm
Efficiëntie 31 lm/W
CRI_Ra 90 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4792 en y=0.4252
Fitting E27
D x H buitenafmetingen 50 x 113 mm Buitenafmetingen van de lamp.
D x H afmetingen lichtruimte 50 x 43 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de diameter van de bol en de hoogte ervan. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23-26.5 deg C.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte met zo’n 26 % af en het opgenomen vermogen met 23 %.

Spanningsafhankelijkheid: het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte zijn nauwelijks afhankelijk van de voedingsspanning van de lamp.

Voor de Eulumdat file, volg deze link.

Meetrapport (PDF) olino-pdf

Eulumdat lichtdiagram

Een interessante grafiek is het lichtdiagram, wat de helderheid aangeeft in het C0-C180 en het C90-C270 vlak.

leditlight_mr-pl_e27_ww_25w_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 vlak geven hetzelfde diagram, omdat de lamp een symmetrie over de z-as heeft.

Het profiel geeft aan dat er rondom gestraald wordt.

Verlichtingsterkte E_v op 1 meter afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld.

Daar deze lamp een symmetrie heeft over de z-as, is dit gemiddelde resultaat dus gelijk aan het resultaat van het Eulumdat lichtdiagram. Echter in deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen en is niet geconverteerd naar Cd/1000lm.

leditlight_mr-pl_e27_ww_25w_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

leditlight_mr-pl_e27_ww_25w_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 90 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 68-76 %.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 248 graden.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen.

Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 92 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 92 lm, en een opgenomen vermogen van 2.8 Watt, levert een efficiëntie van 31 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.58 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.4 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Lampspanning 230.0 V
Lampstroom 21 mA
Vermogen P 2.8 W
Schijnbaar vermogen S 4.9 VA
PF 0.58

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen.

leditlight_mr-pl_e27_ww_25w_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.
De stroompieken laten zien dat er steeds een condensator opgeladen wordt waarmee de gelijkrichting gerealiseerd wordt. Daar de stroomvorm geen sinusvorm is, is de powerfactor ook lager dan 1.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

leditlight_mr-pl_e27_ww_25w_powerspectrum

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 2550 K wat diep warmwit is. Het spectrum laat drie pieken zien. De piek bij het oranje-rood wil waarschijnlijk zeggen dat er nog een extra rode led is gebruikt in de lamp. Het licht van deze lamp is hierdoor beter in staat om rode voorwerpen goed weer te geven (in de voorwerp eigen rode kleur).

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

leditlight_mr-pl_e27_ww_25w_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 90 graden; verder is niet gemeten. De kleurtemperatuur blijft constant, binnen een variatie van 1 a 2 % t.o.v. de waarde bij 0 graden kantelhoek.

Kleursoort diagram

leditlight_mr-pl_e27_ww_25w_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt dichtbij het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4792 en y=0.4252.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op deze Wiki over kleurweergave-index en deze site.

leditlight_mr-pl_e27_ww_25w_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 90 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron.

Deze waarde van 90 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook dit artikel. Noot: Zie ook de waarde voor de rode kleur alleen; deze staat op 90.6 wat laat zien dat ook de rode kleuren goed weergegeven wordt.

De “chromaticity difference” is 0.0039, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning.

leditlight_mr-pl_e27_ww_25w_voltagedependency

Spanningsafhankelijkheid van een aantal lampparameters.

Het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte hangen weinig af van de aangeboden lampspanning; de variatie blijft binnen de 2.5 % wanneer de spanningvarieert van 200 – 250 V.

Bij een mogelijke variatie in spanning bij 230 V van + en – 5 V dan is de variatie in de verlichtingssterkte van deze lamp < 0.25 %. Dit zal niet opgemerkt worden.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

leditlight_mr-pl_e27_ww_25w_startupeffect

leditlight_mr-pl_e27_ww_25w_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

Bij het opwarmen geeft de ledlamp na een 30 tal minuten 26 % minder licht. Tevens neemt het vermogen af met 23 %. De opwarmtijd is ongeveer 30 minuten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *