Warmteverlies in buisisolatie

Geplaatst door Dick Kleijer in Energiebesparing 30 Reacties»

s6300840Op een koude dag was ik op de (onverwarmde) zolder van mijn huis waar de buizen van de cv installatie lopen, ik voelde eens aan de isolatie om de verwarmingsbuizen en deze voelde warm aan. Dit houdt in dat er ondanks de buisisolatie toch warmte verloren gaat uit de verwarmingsbuizen.

Dit artikel is gebaseerd op het artikel Warmteverlies in buisisolatie op mijn website.

Meten is weten

Via een aantal metingen probeer ik te achterhalen hoeveel energie de verwarmingsbuizen ongeveer verliezen, en of het energieverlies eventueel is te verlagen.
Ik let daarbij op de volgende aspecten:

 • Warmteverlies via de isolatie om de buizen.
 • Warmteverlies via de cv-beugels waarmee de buizen vast zitten.

De meetopstelling

De componenten waarmee ik de meting uitvoer:

 • Een koperbuis van 28 cm lang, en 22 mm doorsnede, de onderzijde van de buis is dichtgemaakt.
 • Een thermometer.
 • Twee weerstanden van 12 Ω (in serie geschakeld) welke ik gebruik als verwarmingselement.

s6300816
De componenten voor de meting

Meetopstelling voor meting 1

De meetopstelling ziet er als volgt uit:

 • De weerstanden zijn in de buis gestopt.
 • De buis is tot de rand gevuld met water, de thermometer meet de watertemperatuur.
 • De thermometer steekt door een plaatje tempex welke de bovenkant van de buis afdekt.
 • De onderzijde van de buis staat ook op een plaatje tempex.
 • De buis is verder niet geïsoleerd.
 • De weerstanden worden op een gelijkspanning van 10,0 Volt aangesloten.

s6300818
Meetopstelling voor meting 1

Meetopstelling voor meting 2

Identiek aan meetopstelling 1 met het volgende verschil:

 • De buis is geïsoleerd met een stuk buisisolatie met een wanddikte van 9 mm

s6300821
Meetopstelling voor meting 2

Meetopstelling voor meting 3

Identiek aan meetopstelling 1 met het volgende verschil:

 • De buis is geïsoleerd met glaswol van 50 mm dikte.
 • Na het aanbrengen van de glaswol, en het omwikkelen met plakband, was de glaswol geplet tot een dikte van 20 mm.

s6300823
Meetopstelling voor meting 3

Meetopstelling voor meting 4

Identiek aan meetopstelling 1 met het volgende verschil:

 • Er is een cv-beugel om de buis geklemd.
 • De cv-beugel is op een baksteen gemonteerd.
 • De isolatie is dezelfde glaswol isolatie als in meting 3.

s6300828
Meetopstelling voor meting 4

Meetopstelling voor meting 5

De meetopstelling voor meting 5 ziet er hetzelfde uit als die van meting 4, dus ook met glaswol isolatie om de buis. Alleen is er bij meting 5 tussen de buis en de cv-beugel een isolerend doekje aangebracht.Het doekje is verder niet te zien, aangezien dit wordt afgedekt door de glaswol. Maar op de onderstaande foto is te zien wat ik bedoel. Ik heb een stukje doek gebruikt van een Sorbo schoonmaakdoekje, deze heeft een dikte van ongeveer 1,5 mm.

s6300839
De sorbodoekjes voorkomen directe warmtegeleiding bij de cv-beugels

De meting

Voordat een meting begint moet de temperatuur van de buis gelijk zijn aan de omgevingstemperatuur. Het water waarmee de buis gevuld wordt moet ook van omgevingstemperatuur zijn. De begintemperatuur wordt genoteerd, en de weerstanden aangesloten op de voeding. De buis gevuld met water zal nu langzaam opwarmen. Op regelmatige tijden wordt de watertemperatuur genoteerd. Een meting kan enkele uren in beslag nemen.

De meet resultaten

In onderstaande tabel is de temperatuursverhoging van de buis ten opzichte van de omgevingstemperatuur weergegeven. De temperatuur is opgenomen met een nauwkeurigheid van ± 0,5 ºC. Als er geen meetwaarde is ingevuld, is er op dat tijdstip geen meting gedaan.

Tabel 1: Temperatuursverhoging van de buis
Tijd
(minuten)
Meting 1
Zonder isolatie
Meting 2
Met 9 mm buisisolatie
Meting 3
20 mm glaswol isolatie
Meting 4
20 mm glaswol isolatie
+ ongeïsoleerde cv-beugel
Meting 5
20 mm glaswol isolatie
+ geïsoleerde cv-beugel
0 0 0 0 0 0
5 4 2,5
10 7,5 6 5 6
15 10 8,5 8
20 12,5 11,5 10 11,5
25 14 13
30 16 15
35 17,5 17,5 18,5
40 19 20,5
45 21 23
50 22 24
55 22 27,5
60 29 25 27,5
65 26,5
70 24 27,5 30
75 34
80 25 29,5 32,5
85 30
90 31 38,5 31,5 35
95 26
100 32 37
105 42
110 27 35 39
120 34 45 40,5
130 28 37 42
135 35 48
140 38
150 28,5 36 50 38,5
160 36,5 39 45
165 52
170 39,5
180 53 40

grafiek1-1
De waarden uit de tabel weergegeven in grafiek vorm

Grafiek 1:
Opwarming van de buis.
Lijn 1 = zonder isolatie om de buis.
Lijn 2 = met 9 mm buisisolatie om de buis
Lijn 3 = met 20 mm glaswol isolatie

grafiek2-1
Het effect van de cv-beugel

Grafiek 2:
Opwarming van de buis.
Lijn 3 = met 20 mm glaswol isolatie
Lijn 4 = met 20 mm glaswol isolatie en ongeïsoleerde cv-beugel
Lijn 5 = met 20 mm glaswol isolatie en geïsoleerde cv-beugel

Formules voor het berekenen van het warmteverlies

Het vermogen van het “verwarmingselement” is (10 volt)² / 24 Ω = 4,166 Watt, dit vermogen noem ik P(in). Een deel van dit vermogen zorgt voor de opwarming van de buis met water, waardoor de temperatuur toeneemt, dit deel van het vermogen noem ik P(opw.). Een ander deel van het vermogen zal verloren gaan aan warmteverlies, dit deel noem ik P(verl.).

Bij het begin van de meting (t0 = tijdstip nul) zal het warmteverlies nul zijn, omdat de buis de zelfde temperatuur heeft als de omgeving, al het toegevoerde vermogen wordt dan gebruikt voor opwarming van de buis.

Wat ik wil weten is het warmteverlies in Watt per ºC.
Voor het warmteverlies geldt:

Warmteverlies (in W/ ºC) = P(verl.) / T1           (formule 1)

T1 = de gemeten temperatuur van de buis ten opzichte van de omgeving op tijdstip t1.

P(in) = P(opw) + P(verl)

ofwel:

P(verl) = P(in) – P(opw)                                    (formule 2)

P(opw) = P(in) . dT1 / dT0                               (formule 3)

Waarbij:
dT1 = snelheid waarmee de buis opwarmt op tijdstip t1 (in ºC / minuut)
dT0 = snelheid waarmee de buis opwarmt op tijdstip t0, (in ºC / minuut)

Formule 2 en 3 samengevoegd geeft:

P(verl) = P(in) – P(in) . dT1/dT0
P(verl) = P(in) . (1-dT1/dT0)                            (formule 4)

Formule 1 en 4 samengevoegd geeft:

Warmteverlies = P(in) . (1-dT1 / dT0) / T1        (formule 5)

Uitkomsten van de berekeningen

Met formule 5 is het warmteverlies voor de gemeten meetopstellingen berekend.

Tabel 2: Berekening van het warmteverlies voor de 5 metingen
Meting P(in)
Watt
dT0
ºC / W
dT1
ºC / W
t1
minuten
T1
ºC
verlies
W / ºC
1 4,166 0,75 0,0375 130 28 0,1413
2 4,166 0,5666 0,0666 135 35 0,1050
3 4,166 0,6 0,1 165 52 0,0668
4 4,166 0,5 0,05 160 39 0,0961
5 4,166 0,6 0,1 145 43,5 0,0798

De buislengte is 28 cm, dus het weergegeven verlies is ook per 28 cm buis

Voor meting 1, 2 en 3 kunnen we het verlies per meter buis berekenen door de uitkomsten uit tabel 2 te delen door 0,28m.
Dat geeft de volgende uitkomsten:
Meting 1: verlies is 0,5046 W / ºC.m (niet geïsoleerde buis)
Meting 2: verlies is 0,3750 W / ºC.m (buisisolatie 9 mm)
Meting 3: verlies is 0,2386 W / ºC.m (glaswol isolatie 20 mm)

Het verschil in verlies tussen meting 4 en 3 is het verlies dat één niet geïsoleerde cv-beugel geeft,
dat is 0,0961 – 0,0668 = 0,0293 W / ºC

Het verschil in verlies tussen meting 5 en 3 is het verlies dat één geïsoleerde cv-beugel geeft,
dat is 0,0798 – 0,0668 = 0,013 W / ºC

Een praktijk voorbeeld

De cv buizen op mijn zolder hebben een lengte van 16 meter, dus 16 meter aanvoerbuis, en 16 meter retourbuis.
De aanvoerbuis is 80 ºC
De retourbuis is 50 ºC
De temperatuur op zolder is 10 ºC

Het verschil met de omgevingstemperatuur is dus: 70 ºC voor de aanvoerbuis, en 40 ºC voor de retourbuis. Door het warmteverlies in W / ºC.m te vermenigvuldigen met de totale buislengte en het temperatuurverschil met de omgeving krijgen we het energieverlies van die buis. In de volgende tabel is te zien hoeveel vermogen we verliezen bij verschillende soorten isolatie.

Tabel 3: Energieverlies bij verschillende soorten isolaties
Soort isolatie buislengte
aanvoer
(m)
temp. verschil
aanvoerbuis
(ºC)
energie verlies in
aanvoer buis
(W)
buislengte
retour buis
(m)
temp. verschil
retour buis
(ºC)
energie verlies
in retour buis
(W)
totaal verlies
(W)
Geen isolatie 16 70 565 16 40 323 888
9 mm buisisolatie 16 70 420 16 40 240 660
20 mm glaswol 16 70 267 16 40 153 420

Voorbeeld van het energieverlies bij 16 meter buislengte. We zien dat het verlies met honderden Watts verminderd met een goede isolatie.

Zowel de aanvoer als de retourbuis zitten op zolder vast met 10 cv-beugels. De volgende tabel geeft het energieverlies aan in de cv-beugels.

Tabel 4: Energieverlies in de cv-beugels
Soort cv-beugel aantal temp verschil
aanvoer buis
(ºC)
energie verlies
per stuk in
aanvoer buis
(W)
energie verlies
in 10 beugels
in aanvoer buis
(W)
temp. verschil
retour buis
(ºC)
energie verlies
per stuk in
retour buis
(W)
energie verlies
in 10 beugels
in retour buis
(W)
Totaal Verlies
aanvoer + retour
(W)
Niet geïsoleerd 10 70 2,05 20,5 40 1,17 11,7 32,2
geïsoleerd met 1,5 mm dik doekje 10 70 0,91 9,1 40 0,52 5,2 14,3

Het isoleren van de cv-beugels geeft ook een kleine besparing.

Extra isolatie

Hieronder nog enkele foto’s van de isolatie welke ik zelf naar aanleiding van de metingen heb aangebracht. Ik heb ervoor gekozen om de originele buisisolatie te laten zitten, en daaromheen een extra laag glaswol te doen. De glaswol heb ik (met toestemming) uit een huis gehaald dat men aan het slopen was. Het was gratis, en het scheelt weer in de hoeveelheid afval, ook dat zijn vormen van besparing.

Wie wil, kan natuurlijk een nog dikkere laag isolatie aanbrengen, om zodoende het warmteverlies nog verder te beperken.
s6300833

Isolerende doekjes tussen buis en cv-beugel. Zoals te zien is, was de buisisolatie niet op alle plaatsen volledig aangebracht. Op andere plaatsen ging de buisisolatie wel over de beugels heen, maar dan kwam er vanwege de verdikking door de beugel weer een kier in de buisisolatie. Door het aanbrengen van de extra glaswol isolatie zijn al die punten nu ook lekker warm ingepakt.

s6300840

De besparing

Stel dat we door een betere isolatie het warmteverlies 250 Watt beperken in de cv buizen. Als de cv ketel b.v. 500 uur per jaar stookt, geeft dat een besparing van 125 kWh. Bij een energie inhoud van 8,8 kWh per m³ gas, en een ketelrendement van 85 % komt dat op een besparing van 16,7 m³ gas per jaar. Met een gemiddelde gasprijs van 0,78 euro per m3 kom je dan uit op een besparing van ongeveer 13 euro per jaar. Over een periode van 15 jaar, kun je hiermee ongeveer 195 euro uitsparen. Zodra de gasprijzen nog verder gaan stijgen, wat wel de verwachting is, zal de besparing alleen nog maar verder toenemen.

Promotie op OliNo US

Dit artikel is ook gepubliceerd op de internationale OliNo US website onder de naam Heat Loss in Pipe Insulation.

Wil je meehelpen om dit artikel internationaal bekend te maken ga dan eens naar de OliNo US promotie actie.

30 reacties op “Warmteverlies in buisisolatie”

Interessante metingen, complimenten daarvoor! Heb hier nog een loze ruimte met daarin ca. 2x 6 meter verwarmingsleiding (en dunne isolatie). Denk dat ik door dit artikel die loze ruimte op ga vullen met glaswol en/of extra buisisolatie er over heen.

Ik heb rond de buisisolatie van 9mm radiatorfolie aangebracht (met noppen) dit geeft een stuk beter resultaat omdat je dan ook de stralingswarmteafgifte beperkt! wel de glimmende kant naar binnen toe!

Leuk artikel.
Als ik dit zo lees heb ik de volgende redenatie:
De zolder blijft door de isolatie kouder, daardoor meer koudere lucht naar de etage(s) lager gelegen waardoor deze meer verwarmd moeten worden. Of is het rendement van de isolatie zo dat de verwarming van de lager gelegen etage(s) sneller gaat of minder energie nodig heeft?

Tevens ben ik benieuwd of de kosten en tijd van de modificatie meegenomen zijn in “De besparing”.

Hoi Guido,

De zolder blijft in theorie inderdaad iets kouder.
Maar mijn zoldervloer is geïsoleerd met 4 cm dikke isolatieplaten, dus zal er weinig van die koude naar de ondergelegen etage gaan.
Het verwarmen van de ondergelegen etage’s zal sneller gaan omdat het water “heter” de radiatoren bereikt.
De warmte die niet verloren gaat op zolder, zal ook in de ondergelegen vertrekken terechtkomen.
De cv zal daardoor korter kunnen stoken om toch de temperatuur in huis op peil te houden.

De materiaalkosten heb ik niet meegenomen in de besparing.
Het isolatiemateriaal had ik gratis verkregen uit een slooppand.
Tijd heb ik ook niet berekend, ik heb het zelf in mijn vrije tijd uitgevoerd.

De proef is gedaan met een verticale opstelling. In de praktijk zal het grootste deel van het leidingwerk echter horizontaal lopen. Dit betekent dat er nog een iets groter warmteverlies zal zijn.

In een verticale opstelling wordt de lucht onderaan verwarmt en stijgt op, tegen de tijd dat de lucht boven is, is er een kleiner temperatuurverschil met de buis waardoor er minder warmteoverdracht is.

In een horizontale opstelling zal de buis altijd aangestroomt worden met koude omgevings lucht waardoor er meer warmteverlies is. Ofwel de isolatie is NOG nuttiger.

Beste,

Ik zit professioneel in de buisisolatie. Als het je interesseert kan ik je een link geven naar een berekeningsprogramma voor buisisolatie.

@ DimiTator,

Ja, dat vind ik wel interessant.
En andere bezoekers wellicht ook.
Laat maar weten welke link dat is.

Erg leuk onderzoek met uitstekende resultaten waar je je voordeel mee kunt doen.
Er is echter 1 aandachtspunt waar je mee uit moet kijken: de schrijver zegt dat je er nog meer isolatie om heen kunt doen en dat dan de besparingen nog groter zijn. Dit gaat maar ten dele op, omdat naarmate de isolatie dikker wordt, het warmteafgevend oppervlak ook groter wordt. Er is een optimale dikte waarbij de isolatie maximaal is. Nog dikker maken vermindert dan de isolatiewaarde.

Dat is een goede opmerking. Indien twee isolaties met een verschillende lamda-waarde resulteren in eenzelfde oppervlaktetemperatuur, dan zal het het buitenoppervlak het uiteindelijke warmteverlies bepalen. Hoe beter de lamdawaarde, hoe beter het resultaat.
In realiteit is het zo dat buisisolatie in minerale wol erg goedkoop is. Je moet al erg dik gaan eer het niet meer economisch rendabel is.

Allereerst: prachtig artikel Dick!

Wat Hans zegt geloof ik niet. Iedere nieuwe laag isolatie voegt een bepaalde mate van isolatie toe en de oppervlaktetoename kan daar niet tegenop boksen.
Er is géén optimale dikte waarbij de isolatie maximaal is. Het tegendeel zou ik graag bewezen willen zien met berekeningen.

Gerald schrijft dat hij radiatorfolie heeft aangebracht met de reflecterende kant binnen. Op de foto’s van Dick zit de alulaag buiten.
Moet de alulaag nu binnen of buiten?
Groetjes C

Hallo Carlo,

Mijn gevoel zegt ook, hoe dikker de isolatie, hoe lager het warmteverlies.
Maar berekeningen heb ik hier niet over.

Glimmende lagen moet je niet strak tegen een ander materiaal aan doen, dan heeft de glimmende laag geen effect, dat wil zeggen geen beperking van de stralingswarmte.
Daarom lijkt me de glimmende laag aan de buitenkant beter.

Maar zelf had ik de alu-laag vooral aan de buitenkant gehouden om de glaswolvezels op te sluiten, zodat ze niet op mijn zolder terecht komen.
Dus niet zozeer uit isolatie oogpunt.

Het is eenvoudig: een stuk buis met tien lagen isolatie kun je beschouwen als één lichaam waar je een laag isolatie omheen doen. Of dat de eerste of de elfde laag is maakt dus niet uit.

Héél goed en interessant artikel, bravo voor de auteur.
Ik ben volledig overtuigd van de nood aan isolatie voor mijn radiatorbuizen op de zolderverdieping.
Nu, heb ik een praktische vraag:
In mijn huidige situatie zijn de buizen geïsoleerd (beiden: toevoer en afvoer samen geïsoleerd in één pakket) met een witte, het lijkt op plaaster, dik hard omhulsel.
Als ik eraan voel straalt de warmte er toch licht door. Vandaar dat ik ze beter wil isoleren.
1. Kan dit met een extra laag glaswol en daarna afkisten met gyproc of mdf ?
2. De glaswol met het bruine papier naar binnen of buiten ?
3. Mag ik de glaswol aanduwen voor een compacter geheel ?
met een vriendelijke groet,
Reg

Hallo Reg,

Hierbij mijn ideeën voor wat betreft je vragen:
1. Prima idee, glaswol is goed bruikbaar voor deze klus, met het aftimmeren werk je het geheel netjes af.
2. Het papier aan de buitenkant heeft mijn voorkeur, als je de glaswol dan om de buizen wikkelt zal de glaswol iets samengedrukt worden.
Als het papier aan de binnenkant zit zal de glaswol “uitgerekt” worden als je het ergens om wikkelt.
In beide gevallen wordt de glaswol dunner, maar ik denk dat de samengedrukte glaswol een iets betere isolatiewaarde heeft, hoewel ik hier geen metingen aan gedaan heb.
3. zolang je de glaswol maar niet helemaal plat drukt lijkt me dat niet zo’n probleem. De isolatiewaarde zal wel afnemen als je het iets plet.
Maar als je b.v. zoals in het artikel 20 mm dikte overhoudt dan krijg je toch nog een flinke afname van de warmteverliezen.

Succes met de klus !

Ik heb isolatiebuizen aangebracht om de radiatorbuizen in een zolderkastruimte. Nu zie ik na enkele dagen dat grote delen zijn gesmolten, deels zwart, deels dun gesmolten tegen de verwarmingsbuizen. Ziet er niet goed uit. Moet ik het isolatiemateriaal weghalen? Ik heb ze bij
Karwei gekocht als zijnde isolatiebuizen, zou toch tegen warmte moeten kunnen? Wat gaat er mis?

Hallo Lilian,

Waarschijnlijk staat de watertemperatuur van je cv ketel zeer hoog ingesteld, b.v. op 90 graden.
Door deze lager in te stellen, b.v. op 70 graden zal de isolatie wel goed blijven.
En door het verlagen van de watertemperatuur kun je ook waarschijnlijk nog meer energie besparen, omdat je cv ketel dan efficienter kan werken.
De watertemperatuur ook weer niet al te laag instellen, anders krijg je je huis bij koud weer niet snel genoeg op temperatuur.
Maar dat neemt niet weg, dat buisisolatie er eigenlijk wel tegen zou moeten kunnen zou ik zeggen.
Het gesmolten spul zou ik wel vervangen door nieuw.

@Lilian:
Mijn CV staat op max. 60C ingesteld. Temperatuur regelt ie automatisch op basis van een stooklijn in de regeling. Afhankelijk van je merk en type kan het best zijn dat je dus een en ander anders kunt/ mag instellen.

Leuk artikel. Ga ook maar eens kritisch kijken waar we voor de muizen stoken 😉

Naar aanleiding van dit artikel ben ik de temperatuur verlies van het CV water gaan bepalen (obv meten van oppervlaktetemperatuur van de buis)
Deze gaat van 58,5 graden (uitgang CV) naar 51,5 graden (instroom vloerverwarmingverdeler). Lengte leiding: zo’n 30 meter. Ik zou graag willen weten of dit veel of weinig is. Leiding is namelijk over 10 meter niet toegankelijk, en aldaar niet / slecht geisoleerd. Afweging is zo laten of parallel een nieuwe goed geisoleerde leiding aan te leggen.

Hallo Hein,

om het verlies te kunnen berekenen heb ik ook nog even de temperatuur van het retourwater nodig zoals het de ketel weer in gaat.
Maar laat ik even aannemen dat dat 28,5 graden is, dan verlies je totaal 30 graden.
In de aanvoerbuis verlies je 7 graden.
Dat is dan 7/30 deel van de totale energie, dus ruim 23 % gaat verloren in de aanvoerbuis, en dat is veel !
Daar komt nog het verlies in de retourbuis bij.
Maar je moet zelf maar even de temperatuur van het retourwater meten, om de exacte getallen boven water te krijgen.
In dit geval lijkt me isoleren wel zinvol.
Maar het ligt er een beetje aan waar de buis loopt, als de warmte uit de buis toch nog in vertrekken komt waar het nuttig is, wordt de noodzaak van isolatie wat lager.

Hallo Dick,

de temperaturen van de retourbuis zijn:
uitstroom van het water van de Vloerverwarming verdeler 34 graden, de instroom van dat water bij de CV is 28 graden.
De radiatorbuizen lopen tussen de dakisolatie en de aftimmering, daar leven alleen muizen….

Zijn er overigens verschillen in het merk / type van isolatie?? Is een extra inpakken met radiatorfolie, met de refelecterende laag naar binnen nog een idee??

Bedankt!

Hein

Hallo Hein,

Dan verlies je in de aanvoerbuis zo’n 23 % van de energie.
In de retourbuis verlies je ongeveer 20 %
En de resterende 57 % komt daarwerkelijk in de vloerverwarming terecht.
Dus erg veel verlies in dit geval.

De verschillen tussen merk / typen isolatie weet ik eigenlijk niet.
Voor wat betreft de laagdikte van de isolatie zou ik minstens 2 tot 3 cm aanhouden.
Bij radiatorfolie altijd de glimmende kant aan de zijde houden waar de lucht zit, anders werkt het niet.
Maar ik zou me niet beperken tot alleen folie, bij voorkeur ook een laag echte isolatie om de buizen.

Prima hulpmiddel om de effectiviteit van energiebesparende maatregelen te meten. Tien jaar geleden ben ik begonnen met het verbouwen van mijn woning:
2002 – vervangen CV en badgeiser door HR-combiketel
2006 – dakisolatie (van 6cm naar 28cm steenwol)
2009 – isolatieglas (alle ruiten, enkel en dubbel, vervangen door 1.0)
2010 – vloerisolatie (van geen isolatie naar 12cm gespoten PUR)
2010 – vloerverwarming (radiatoren vervangen door vvw beneden)

Het gasverbruik is gedaald van 1,3m³/gd naar 0,5m³/gd dus vergelijkbaar met Dick’s resultaten.

Op de agenda staan nog de volgende maatregelen (in volgorde van uitvoering:
– douche-WTW
– binnenisolatie van spouwmuur (ca. 10cm houtvezelisolatie met leem)
– zonneboiler
– PV (prijs daalt nu zo snel dat ik nog even wacht)

Leuk om het zo te meten!
Maar je kan toch ook de lambda of de R-waarde m2 K/W gewoon opzoeken.
PE schuim geeft minder warmteverlies dan steenwol, maar de wol is wel dikker.

Ik schat de warmteweestand van PE schuim 0,9 cm R0,35 (m2.K/W) en 2 cm glaswol R0,57 (m2.K/W).

Wat is nu een zinvolle R-waarde voor CV-leiding buisisolatie bij aanvoertemperaturen van 50-55ºC en omgevingstemperaturen van rondom het vriespunt?

En als die CV-leiding nog naar buiten gaat, naar een monobloc warmtepomp (tot circa -15ºC) wat is dan een zinvolle R-waarde voor de buisisolatie?

En welke R-waarde is zinvol om toe te passen in de buitenmuurdoorvoer?

Dick een geweldig mooi stukje werk.
Een paar opmerkingen (waarvan een deel hierboven al is gemaakt):
– horizontale buizen kunnen wel to 50% meer verlies veroorzaken
– de straling van een ongeisoleerde buis kan wel 30 tot 50% van het totaal warmteverlies bedragen. Door het gebruik van de rood koperen buis verander je de emissiviteit en meet je de straling mogelijk foutief
– de metingen zijn verricht bij relatief lage temperaturen, je mag dat niet zomaar extrapoleren naar hogere temperaturen, hierdoor zijn de gevonden waarden te laag
– in plaats van het warmteverlies uit de gemeten e-macht af te leiden, zou je beter kunnen meten hoeveel elektrische energie je er in moet stoppen om een bepaalde watertemperatuur te bereiken.

Ik ben inmiddels bezig de metingen op de voorgestelde wijze aan het doen, en heb inmiddels ook een rekenmodel gemaakt wat het gedrag van radiatorbuizen (vertikaal/horizontaal, met/zonder isolatie, instelbare diameter, watertemperatuur, emissiviteit) redelijk kan voorspellen. Als het klaaris zal ik de link hier droppen.

bij glaswol gaat de glimmende laag aan de buitenzijde zitten, omdat glaswol (dat gele vacht) bij elkaar gehouden moet worden en niet moet pluizen materiaal afgeven aan omgeving. Bij isolatorfolie moet de glimmendekant binnen. Isolator folie is materiaal dat gene pluizen afgeeft, dus die buitenste bescherming is dan niet meer nodig met de glimmende laag. De glimmende laag aan de binnenzijde zorgt dat warmtestraling weerkaatst wordt.

Een glimmende laag absorbeert geen warmte EN straalt ook geen warmte uit.
De glimmende laag aan de buitenkant werkt dus prima.

Verder is van belang dat er geen direct contact is met het glimmende materiaal. Ander krijg je warmte doorgifte,
Op het contactpunt, net zoals bij de cv-buissteunen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *