TLight LED tube 1500mm 6000K

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

tlight_led_tubeTLight presenteert een led-TL buis van 1500 mm lengte. Deze TL is uitgevoerd met smd leds die een felwit licht afgeven, en heeft een geribbelde transparante kap. In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 5985 K Felwit.
Lichtsterkte Iv 549 Cd
Stralingshoek 129 deg
Vermogen P 28.9 W
Power Factor 0.95 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.3 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 1850 lm
Efficiëntie 64 lm/W
CRI_Ra 64 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3215 en y=0.3456
Fitting TL
D x H buitenafmetingen 26 x 1500 mm Buitenafmetingen van de lamp.
L x B afmetingen lichtruimte 25 x 1475 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan het oppervlak waarop de leds gemonteerd zitten, dat achter de geribbelde transparante kap zit. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 26-28 deg C.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte met zo’n 11 % af.

Spanningsafhankelijkheid: het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte zijn nauwelijks afhankelijk van de voedingsspanning van de lamp.

Voor de Eulumdat file, volg deze link.

De verlichtingssterkte als functie van de afstand is ook gemeten, zie hier het resultaat.

Meetrapport (PDF) olino-pdf

Eulumdat lichtdiagram

Een interessante grafiek is het lichtdiagram, wat de helderheid aangeeft in het C0-C180 en het C90-C270 vlak.

tlight_led_tube_1500mm_6000k_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak ligt dwars op de lengterichting van de buis, en het C90-C270 is in de lengterichting van de buis.

Het profiel geeft aan dat er rondom gestraald wordt. In de lengterichting wat meer dan in de dwarsrichting; het profiel in de dwarsrichting is wat minder vloeiend, deels omdat in deze richting om de lamp gaande het effect van de geribbelde transparante kap zichtbaar wordt.

De bundel in het C0-C180 vlak is breder dan die in het C90-C270 vlak.

Verlichtingsterkte E_v op 1 meter afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld.

In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen en is niet geconverteerd naar Cd/1000lm zoals in het Eulumdat lichtdiagram.

tlight_led_tube_1500mm_6000k_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

tlight_led_tube_1500mm_6000k_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 50 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 55-78 %.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 129 graden. Dit is de gemiddelde stralingshoek. Voor deze buis is de stralingshoek voor plane 0-180 duidelijk groter (ongeveer 35 graden) dan voor het 90-270 vlak.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen.

Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 1850 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 1850 lm, en een opgenomen vermogen van 28.9 Watt, levert een efficiëntie van 64 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.95 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.3 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Lampspanning 230.0 V
Lampstroom 132 mA
Vermogen P 28.9 W
Schijnbaar vermogen S 30.3 VA
PF 0.95

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen.

tlight_led_tube_1500mm_6000k_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.
De stroom loopt iets voor op de spanning (gaat door de 0 graden iets eerder dan de spanning). Verder heeft de stroom wel behoorlijk goed de sinusvorm waardoor uiteindelijk de power factor erg dicht bij de 1 uitkomt.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

tlight_led_tube_1500mm_6000k_powerspectrum

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 6000 K wat felwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

tlight_led_tube_1500mm_6000k_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 80 graden, daarna is de lichtintensiteit zo laag dat de meting onnauwkeurig wordt. De kleurtemperatuur neemt over dit bereik ongeveer 4 % in waarde af.

Kleursoort diagram

tlight_led_tube_1500mm_6000k_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt verwijderd van het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3215 en y=0.3456.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op deze Wiki over kleurweergave-index en deze site.

tlight_led_tube_1500mm_6000k_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 64 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron.

Deze waarde van 64 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook dit artikel.

De “chromaticity difference” is 0.0042, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning.

tlight_led_tube_1500mm_6000k_voltagedependency

Spanningsafhankelijkheid van een aantal lampparameters.

Het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte hangen weinig af van de aangeboden lampspanning; de variatie blijft binnen de 2.5 % wanneer de spanning varieert van 200 – 250 V.

Bij een mogelijke variatie in spanning bij 230 V van + en – 5 V dan is de variatie in de verlichtingssterkte van deze lamp < 0.5 %. Dit zal niet opgemerkt worden.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

tlight_led_tube_1500mm_6000k_startupeffect

tlight_led_tube_1500mm_6000k_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

Bij het opwarmen geeft de ledlamp na een 40 tal minuten 11 % minder licht.

Verlichtingssterkte als functie van afstand

Een speciale aanvraag was om de verlichtingssterkte Ev [lux] te meten recht onder de buis op 2, 3 en 5 meter afstand. Hiertoe is de buis gemonteerd en recht onder de buis op 2 tot 5 meter afstand gemeten. Een gecalibreerde kleurenspectrometer is gebruikt die gecorrigeerd is voor de gevoeligheid van het menselijk oog. Hierbij maakt het niet uit welke vorm het vermogenspectrum van het licht heeft, het wordt steeds gecorrigeerd voor de gevoeligheid van het menselijk oog en de luxwaarde die gegeven wordt is dan ook correct.

tlight_led_tube_1500mm_6000k_ev_ssd
Verlichtingssterkte Ev recht onder de buis op verschillende afstanden.

De functie is ook gegeven zodat men zelf kan uitrekenen wat de verlichtinssterkte is op iedere gewenste afstand tussen 200 en 500 cm.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *