LedNed spotlight MR16GU5.3 CW

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

ledned_spotlight_mr16gu53_cwLedNed presenteert een ledlamp die lijkt op een spotlamp met een MR16GU5.3 fitting. In dit artikel allerlei interessante lampparameters, tevens samengevat in een Eulumdat file.
Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 6421 K Felwit.
Lichtsterkte Iv 113 Cd
Stralingshoek 49 deg
Vermogen P 2.6 W
Power Factor 0.67 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.1 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 116 lm
Efficiëntie 45 lm/W
CRI_Ra 75 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3143 en y=0.3276
Fitting GU5.3
D x H buitenafmetingen 50 x 57 mm Buitenafmetingen van de lamp.
D afmetingen lichtruimte 28 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de diameter van het glas aan de voorkant van de lamp. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 24-27.5 deg C.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte en het opgenomen vermogen respectievelijk met 13 % en 8 % af.

Spanningsafhankelijkheid: het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte zijn nauwelijks afhankelijk van de voedingsspanning van de lamp.

Voor de Eulumdat file volg deze link.

De kleur van de led is geler bij een hogere kleurtemperatuur, en meer oranje bij de lagere kleurtemperatuur. Zie ook deze foto.

Meetrapport (PDF) olino-pdf

Eulumdat lichtdiagram

Een interessante grafiek is het lichtdiagram, wat de helderheid aangeeft in het C0-C180 en het C90-C270 vlak.

ledned_spotlight_mr16gu53_cw_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 vlak geven hetzelfde diagram, omdat de lamp een symmetrie over de z-as heeft.

Het profiel geeft een gefocusseerde bundel weer.

Verlichtingsterkte E_v op 1 meter afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld.

Daar deze lamp een symmetrie heeft over de z-as, is dit gemiddelde resultaat dus gelijk aan het resultaat van het Eulumdat lichtdiagram.

ledned_spotlight_mr16gu53_cw_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.


ledned_spotlight_mr16gu53_cw_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij sommige kantelhoeken kan het zijn dat er een groot verschil is in lichtsterkte afhankelijk van de draaihoek. Dat is het geval bij deze lamp daar waar de terugval in intensiteit bij een kleine kantelhoektoename groot is, dus bij 17.5 en bij 45 graden.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 49 graden.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen.

Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 116 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 116 lm, en een opgenomen vermogen van 2.6 Watt, levert een efficiëntie van 45 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.67 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.1 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Lampspanning 12.0 V
Lampstroom 323 mA
Vermogen P 2.6 W
Schijnbaar vermogen S 3.9 VA
PF 0.67

Spanningsvorm en stroomvorm

Hierbij een plaatje dat de spanningsvorm van de spanning over de lamp weergeeft en tevens de resulterende stroomvorm van de stroom door de lamp.
ledned_spotlight_mr16gu53_cw_ii_u_i_waveforms
Vorm van de spanning en vorm van de stroom
De stroom laat, wanneer de spanning al relatief hoog is, een piek zien. Hoogstwaarschijnlijk wordt hierbij een condensator opgeladen in het elektrische circuit.

ledned_spotlight_mr16gu53_cw_ii_powerspectrumi_percent

Powerspectrum van de stroom door de lamp.

Er zijn hogere harmonischen aanwezig.

Kleurtemperatuur en licht- ofwel vermogensspectrum

ledned_spotlight_mr16gu53_cw_powerspectrum

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 6400 K wat felwit is. De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

ledned_spotlight_mr16gu53_cw_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 70 graden; daarboven is de verlichtingssterkte zo laag (tenminste al voor de 195 graden kantelhoek) dat er geen kleurtemperatuur betrouwbaar gemeten wordt. De kluertemperatuur is eerst even constant en neemt dan snel af. Over het genoemde bereik is de afname 8 – 10 %.

Kleursoort diagram

ledned_spotlight_mr16gu53_cw_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt op het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3143 en y=0.3276.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op deze Wiki over kleurweergave-index en deze site.

ledned_spotlight_mr16gu53_cw_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 75 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron.

Deze waarde van 75 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook dit artikel.

De “chromaticity difference” is 0.0016, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning.

ledned_spotlight_mr16gu53_cw_voltagedependency

Spanningsafhankelijkheid van een aantal lampparameters.

Het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte hangen weinig af van de aangeboden lampspanning, daarbij is de afhankelijkheid lineair.

Bij een mogelijke variatie in spanning bij 12 V, van + en – 0.25 V (vergelijkbaar met + en – 5 V bij 230 V spanning), dan is de variatie in de verlichtingssterkte van deze lamp + en – 0.25 %. Dit zal niet opgemerkt worden.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

ledned_spotlight_mr16gu53_cw_startupeffect

ledned_spotlight_mr16gu53_cw_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

Bij het opwarmen geeft de ledlamp na een 25 tal minuten 13 % minder licht en neemt daarbij 8 % minder vermogen op.

Ledkleur en kleurtemperatuur

De meer oranje leds geven een warmwit licht af, en de meer gele leds geven een koudwit licht af. Dit is begrijpelijk omdat bij de oranje gekleurde leds meer fosfor is gebruikt om het van de led afkomstige blauwe licht deels om te zetten naar oranje-geel.

ledned_cw_and_ww_ledcolor

Links oranje kleur en warmwit, rechts gele kleur en koudwit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *