Een gedurfd plan voor de massale invoering van elektrische auto’s

Geplaatst door Jeroen van Agt in Transport 19 Reacties»

bold-planVergeet de hybride wagen — Shai Agassi zegt dat we voor elektrische auto’s moeten gaan anders kunnen we het vergeten met de reductie van de uitstoot. Zijn bedrijf, Better Place, heeft een radicaal plan om volledige landen olie-vrij te krijgen voor 2020.

Shai Aggassi wil jou achter het stuur krijgen van een elektrische wagen, maar hij wil niet dat je hiervoor gemak of geld moet opofferen.

Wanneer gruwelijke klimaatverandering scenario’s er alleen voor zorgen dat regeringen en partijen met diepgewortelde belangen met elkaar blijven discussiëren, zit er een pijnlijke kloof tussen praten en daadwerkelijke acties. Ontmoet Shai Agassi die deze kloof wil overbruggen. Zijn aanpak voor het oplossen van de puzzel van de elektrische auto zou weleens een voor revolutie in de automobiel industrie kunnen zorgen.


Shai Agassi’s presenteerd gedurfd plan voor de massale invoering van elektrische auto’s (Engels)

19 reacties op “Een gedurfd plan voor de massale invoering van elektrische auto’s”

Ik denk dat Shai Agassi vooral heel veel geld wil verdienen – waar op zich helemaal niets mis mee is. Nu ik een flinke tijd bezig ben geweest met duurzaamheid e.d. begin ik te geloven dat de elektrische auto niet ‘eindoplossing’ is, wat deze meneer en vele anderen ons willen doen geloven.

Ook een vervoerssysteem gebaseerd op elektrische auto’s heeft nog altijd veel fossiele energie-input nodig en kan ons daarom nooit onafhankelijk van fossiele brandstoffen maken. Ik begin me daarom af te vragen of de elektrische auto niet een doekje voor het bloeden, het voortzetten van ‘business-as-usual’ is. Ook hebben auto’s, onafhankelijk van de gebruikte energie, grote nadelen die niet weggaan bij het switchen naar elektriciteit.

Ik zou graag meer gebalanceerde informatie zien over mogelijkheden een vervoerssysteem op te zetten waarvoor helemaal geen auto’s nodig zijn. Je zou kunnen denken aan steden die zijn ontworpen voor mensen in plaats voor auto’s. Kijk voor een voorbeeld maar eens op http://www.carfree.com.

@Jeroen & Frank

Het afschaffen van de auto zoals we ‘m nu kennen is een utopie. Wij mij betreft net zo onhaalbaar als het afschaffen van de huizen. Gelukkig ben ik een SF-fan. ‘Flexible housing units’ voor een hele bevolking. Tuurlijk kan dat, over 500 jaar. Anno 2009 kunnen we ons beter richten op het verkleinen van de nadelen van de auto. Met electrische aandrijving komen we dan een heel eind. Stamp 1 woestijn vol met PV panelen en we rijden voor nop en houden nog over om nooit meer fossiele brandstoffen nodig te hebben. Dat is nog altijd haalbaarder dan luchtfietserij als het afschaffen van de auto.

@Peter

Goed plan, ware het niet dat de grondstoffen voor al die PV panelen, de benodigde infrastructuur en al die elektrische auto’s (gebruikmakend van de huidige technologie) nu eenmaal niet voorhanden zijn.
Er zit waarschijnlijk helaas niets anders op dan over te gaan op ‘Plan B’: vermindering van het aantal heilige koeien en het creeren van alternatieve vervoersmogelijkheden.
Ook ik ben SF-fan, maar lang niet alle SF is even realistisch en/of haalbaar..

@Peter
Je plan lijkt goed, ware het niet dat de grondstoffen voor de benodigde infrastructuur, distributienet en al die elektrische auto’s simpelweg niet voorhanden is gebruikmakend van huidige technologie.
Er zit waarschijnlijk helaas niets anders op dan het aantal ‘heilige koeien’ sterk te verminderen en alternatie vervoersmogelijkheden te ontwikkelen.
Ook ik ben SF-fan, maar lang niet alle SF is realistisch en/of haalbaar..
De artikelen op http://www.lowtechmagazine.be aangaande uitputting van grondstofreserves en de opnhaalbaarheid van invoering van elektrische auto’s inmiddels gelezen?

@Frank

De overgang van verbrandingsmotor naar electrischa aandrijving zal geleidelijk verlopen, in een periode van 20 jaar denk ik. Dat geeft tijd voor aanpassing. De theorie dat we grondstoffen te kort komen en dat dat de beperking zal worden zie ik geen werkelijkheid worden. Daarvoor heb ik een te diepgewortelde overtuiging dat er weer nieuwe technische oplossingen worden gevonden. Bijvoorbeeld door zeer innovatieve nieuwe recyclingtechnieken. Zo is het altijd nog gegaan, history will repeat itself. Ook als we ons dit nu niet kunnen voorstellen. Uiteindelijk vinden we slimme duurzame manieren om de onvoorstelbare hoeveelheid gratis energie die onze ster dagelijks over ons planeetje uitstort te oogsten. Het eerste miniscule stapje in de goede richting is in een electrische auto te gaan rijden die wordt gevoed met solarpower. Ik ben straks de eerste om de Tesla Sedan te bestellen.

Misschien is het het beste om én minder te gaan rijden én elektrisch. Telewerken is een voorbeeld (alhoewel ECN beleidstudies zuur opmerkte dat als mensen thuis werken ze weer een extra vertrek moeten verwarmen wat net zoveel energie kost als de autorit, maar wie heeft er een boodschap aan dat soort opmerkingen van ECN?).

Er werd in deze discussie enkele malen gezegd dat er onvoldoende grondstoffen zijn om de overgang naar elektrisch mogelijk te maken. Welke grondstoffen zijn dit, en waarom is er te weinig van?

Stedebouwkundige planners zouden veel meer de factor ‘energie-verbruik’ in acht moeten nemen. In China beginnen ze dit te begrijpen en toe te passen. Wat is de meest economische stad waarin het ook fijn leven is?
Eentje met elektrische auto’s/bussen, die minder lawaai maken en geen roet de lucht in blazen?

Laten we eerst eens proberen geen onnodige massa te versnelen. Dat is simpeler dan je denkt. Gewoon eens niet de auto gebruiken in je directe woonomgeving maar de fiets of lopen. Of samen rijden. Dat kan heel makkelijk maar doen velen niet. Niet ondnodig uren reizen voor overleg van een half uurtje effectief.
Het probleem is niet de technologie maar de wil van velen om zich te verzetten tegen de standaard gaan van zaken.
De tecnologie kan beter en er kan meer maar dan blijf je vaak heel veel onzinnige dingen doen in al die beperkte tijd die je echt hebt.

@Frank Meijer,

Je geeft het volgende aan: “Goed plan, ware het niet dat de grondstoffen voor al die PV panelen, … simpelweg niet voorhanden is”.

Waar doel je hier op? Welke grondstoffen? Heb je hier bron informatie over?

@Jeroen van Agt

Onder aangegeven links verschaffen enige duidelijkheid m.b.t. haalbaarheid van grootschalige plaatsing van zonnepanelen in bijv. woestijnen.

Wellicht worden, zoals Peter aangeeft, in de toekomst nieuwe innovatieve technieken aangewend (net op tijd?) waardoor de in de gelinkte artikelen vermelde overwegingen dan geen rol meer spelen?

Vooralsnog lijken lokale energieopwekkingsystemen en grootschalige bezuiniging in het energiegebruik de meeste kans van slagen te hebben.

http://www.lowtechmagazine.be/2009/01/wereldwijd-netwerk-duurzame-energie.html#more

en

http://www.lowtechmagazine.be/2009/04/wanneer-zijn-de-grondstoffen-op.html

@Frank,

Wat mij opvalt in het artikel over het duurzame elektriciteit netwerk is dat de schrijvers er vanuit gaan dat we al onze duurzame energie van veraf gaan importeren. Dit gaat nooit het geval zijn:

Duitsland zit zelf nu al op ~20% duurzame energie opwek. Meestal met wind op land, zonnepanelen en biomassa en groeien nog hard, er is dus nog voldoende ruimte om dit aandeel op te krikken. Nederland zou zichzelf al kunnen bedruipen als alle geschikte daken vol gelegd worden met zonnepanelen, die dus geen (!) extra ruimte innemen en een groot deel van de vraag lokaal kunnen voeden (’s nachts natuurlijk niet, maar daarom moet er ook een breed pallet aan duurzame opwek methodes ingezet gaan worden).

Grootschalige import uit Afrika zal ooit wel gaan gebeuren en er zullen ook meerdere windmolenparken in de Noordzee verschijnen maar ze hoeven bij lange na niet ieder voor zich de volle 100% voor hun rekening te nemen. De benodigde infrastructuur kan dus realistisch gehouden worden.

Willen wij onze welvaart behouden dan zullen we ons zelf moeten verduurzamen. Dus minder verbruiken en meer zelf opwekken, wat al grotendeels mogelijk is zonder zeer grootschalige uitrol van dure netwerken. Nu nog een regering die vooruit kan zien en de nodige wetgeving daarvoor instelt. Daarme bedoel ik: beperking macht van grote energie jongens en hun netwerk afdelingen, een feedin tarief voor duurzame energie en het zo inrichten van het feedin systeem dat de overheid er daarna geen omkijken meer naar heeft (hiermee voorkom je wipkip gedrag in verkiezingstijd en crisis).

Goh, dat klinkt als het Duitse EEG systeem. Toevallig dat de EEG dan ook ruimschoots bewezen heeft het beste te werken om duurzame energie te promoten. 😉

@Lambertus

Ben ik geheel met je eens.

Het zou mooi zijn als een aantal zaken dan sterk zouden verbeteren:
– het rendement van zonnecellen;
– lage(re) netkosten en deze laag houden!;
– betaalbaardere zonnecellen, benodigde elektronica en accu’s (voor o.a. autonome systemen) en een productie en recycling ervan met zeer beperkte gebruikmaking van onvervangbare grondstoffen en op millieu- en mensvriendelijk wijze.

Zodra multinationals en politici globaal, sociaal en eensgezind gaan investeren in lange termijn welzijn is veel mogelijk.
Een utopie? Beter van niet.. 🙂

@ Jeroen H.
jij schrijft “Ook een vervoerssysteem gebaseerd op elektrische auto’s heeft nog altijd veel fossiele energie-input nodig en kan ons daarom nooit onafhankelijk van fossiele brandstoffen maken.”
Kun je dit toelichten? Bedoel je hier ook de infrastructuur? Asfalt is 100% her te gebruiken. Materieel wordt t.z.t. ook elektrisch aangedreven of zal rijden op 2e generatie biobrandstoffen.

@Wally,
Maar natuurlijk. Je noemt zelf al asfalt, ik weet zelf niet in hoeverre dat daadwerkelijk gerecycled wordt maar daar ga jij vast een link voor geven 🙂 Zelfs als het gerecycled wordt, wordt als eerste nog altijd gemaakt uit aardolie. Omdat bij recycling altijd materiaal verloren gaat én vasthouden aan de persoonlijke automobiel betekent dat er altijd nieuwe wegen moeten worden aangelegd zal er altijd veel nieuw asfalt nodig zijn. Ik zie asfalt niet snel gemaakt worden uit alternatieve bronnen. Daarnaast bestaat de hele keten van aardoliewinning tot het aanleggen en onderhouden van wegen in het teken van zeer zware machinerie, en dat is a) zeer moeilijk te elektriciferen en b) zeer veel energie vergt wat je dus op moet tellen bij het energieverbruik van de elektrische auto’s. Olino houdt, naar mijn mening nogal optimistisch, aan dat bij grootschalige invoering van de elektrische auto het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik met slechts 9,5% zal stijgen, dat zal dus veel meer zijn.

Dan productie van auto en accu’s. Staalfabricage: een enorm energieintensief proces wat zeer veel steenkool verbruikt, een proces wat door zijn enorme schaal maar ook door het feit dat de koolstof uit de steenkool nodig is voor de ieigenschappen van het staal maar moeizaam duurzaam te maken is. Ook het recyclen kost door het omsmelten veel energie, energie die wel uit elektriciteit te halen is maar door zijn enorme schaal moeizaam duurzaam te maken is. Accu’s geldt eigenlijk hetzelfde voor: mijnbouw voor metalen als nikkel en lithium is een zeer energie-intensief proces, wat moeizaam duurzaam te maken is omdat het op zo’n enorme schaal gebeurt. Hetzelfde geldt voor recyclen. Kunststoffen? Pure aardolieproducten. Ongetwijfeld te maken uit bv. bio-materiaal, maar wat vind je belangrijker: eten op je bord (of op het bord van iemand in Afrika) of een bumper op je auto?

Dan het dagelijkse gebruik. Elektrische auto’s hebben minder bewegende onderdelen en zouden dus in theorie langer mee moeten kunnen gaan dan auto’s met verbrandingsmotor. Ook zouden ze minder onderhoud nodig hebben. Het zou kunnen maar het is nog niet aangetoond. In elektrische auto’s zit veel (vermogens-)elektronica, milieutechnisch gezien niet de meest frisse industrie, en ook energiehongerig. Ook elektrische auto’s hebben smeermiddelen, remblokken en banden nodig, en materiaal om bv. schades te herstellen. Allemaal materiaal waarin direct en indirect veel fossiele brandstof zit.

Als laatste de indirecte en moeilijker tastbare gevolgen. Als ik kijk naar de trend in elektrische auto’s dan zijn het over het algemeen monsterlijk zware voertuigen van 1000 of soms wel 1500kg of meer. De vullingsgraad van de auto is bedroevend laag; gemiddeld iets van 1,1 persoon o.i.d. Hoe je het ook aandrijft dat is niet efficiënt en daarmee niet duurzaam. Daarnaast zorgt een dergelijk hoog gewicht voor veel slijtage aan het wegennet. Verder zijn zware voertuigen levensgevaarlijk voor écht duurzame verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Steden zijn op dit moment ingericht op auto’s en niet op mensen. Wijdverbreid autoverbruik zorgt ervoor dat mensen gemiddeld te weinig bewegen, overgewicht krijgen en daardoor gezondheidsklachten krijgen. Hulpdiensten besteden een groot deel van hun tijd en energie aan verkeersgerelateerde calamiteiten. Minder auto’s op de weg zal de energie die dat kost kunnen terugdringen. Denk ook aan dingen als de enorme hoeveelheid water die de productie van een auto kost, de mensen die het kunnen weten zijn het er wel over eens dat chronische drinkwatertekorten steeds vaker voor zullen komen. Dan rijst de vraag: een betaalbaar glas schoon water of een auto voor de deur?

Begrijp me goed: ik zeg niet “kan niet”. Ik zeg, de elektrische auto is een mooi verschijnsel, maar als energie écht duur wordt (en dat denk ik) zullen er maar weinig mensen zijn die hem kunnen betalen. Dan kunnen we maar beter gezorgd hebben dat we onze leefomgeving dusdanig ingericht hebben dat we niet zoveel gemechaniseerd vervoer nodig hebben.

Veel mensen die commentaar geven hier hebben het filmpje niet bekeken.. Better Place gebruikt alleen duurzame energie..

@blabla: Dat kan op dit moment alleen omdat ze nog ontzettend klein zijn – eigenlijk nog niet eens begonnen. Om dit op te schalen naar wereldniveau met alleen maar duurzame energie kost veel tijd, energie en geld – drie zaken die zeer schaars zullen worden zodra Peak Oil toeslaat. Voor de huidige ‘crisis’ kon de groei van duurzame energie in de wereld niet eens de groei van het energieverbruik bijhouden (= het aandeel duurzame energie daalde), denk je echt dat dat in één klap goedgemaakt kan worden?

De elektische auto maakt je niet olievrij, het kan op zijn best een aardige besparing teweegbrengen, maar je blijft met handen en voeten gebonden aan een inefficiënt vervoerssysteem waarvan vele componenten simpelweg niet op grote schaal houdbaar zullen blijken.

Zelfs al rijd de auto op milieu- en mensvriendelijke duurzame energie dan is die auto zeker niet gratis. Veel mensen beseffen niet dat ze voor elke tijd die ze gebruiken in de auto inclusief het parkeren ook gemiddeld evenveel tijd gebruiken om te werken voor die auto. Een auto kost nu eenmaal 20 tot 50 eurocent per kilometer en gemiddeld besteden mensen evenveel van hun inkomen aan de auto. Mensen met een beter betaalde baan nemen gewoon een betere en duurdere auto en rijden soms meer auto. Dus elk uur dat je auto rijd in b.v. de stad met gemiddeld 40 km/uur kost je gemiddeld een uur extra werken. Daarmee wordt je gemiddelde snelheid eigenlijk niet meer dan 20 km/uur. Met de fiets ben je wel langer onderweg maar werk je minder en heb je misschien meer tijd om na te denken.

@Bert
Ik kan je helemaal vinden in je verhaal over reistijd. En ik kan iedereen aanraden om, net als mijn vrouw en ik, een baan vlakbij huis te nemen. Dan heb je zeeen van tijd over en leef je langer (minder stress). Vrije tijd is onbetaalbaar, dus ook al zou je minder gaan verdienen, win je dit altijd terug. 😀

Mobiliteit staat in onze samenleving gelijk aan vrijheid, en een mens wil daar nu eenmaal niet beperkt worden.

Wat in Nederland fout gaat, is dat de locaties voor wonen en werken te veel gescheiden worden. Hierdoor ontstaan er enorme verkeersstromen. Teveel worden er woondorpen gemaakt, en werken de mensen 20 km verderop.

In tegenstelling tot Frank denk ik, dat de kostprijs van electriciteit na een initiele stijgin zal stabiliseren en vervolgens zal dalen, temeer er steeds minder grondstoffen gebruikt zullen worden. Het duurzaam opwekken wordt steeds goedkoper. Decentraal opwekking icm met centrale productie is de beste mix van prijs en betrouwbaarheid. elk dorp zijn eigen grote molen(s), zonne panelen op de daken en windmolenparken op zee kunnen de fossiele brandstoffen, die nu voor de opwekking nodig zijn, volledig vervangen.

Jeroen vergeet in zijn betoog mbt electrische auto de vergelijking met de huidige auto. De materialen die bij de produktie van voertuigen gebruikt worden, zijn op dit moment (niet in alle gevallen) geproduceerd met ‘fossiele middelen’. Het maken van het chassis zal bij beiden gelijk zijn.

Een electromotor drijft het wiel direct aan in tegenstelling tot een brandstofmotor. Dus vergt de productie van de aandrijving veel meer bewerkingen en grondstoffen (versnellingsbak, motor, etc.). Bovendien leiden deze bewegende delen tot het gebruik van smeermiddelen.

Omdat grondstoffen zeldzamer zullen worden zal recycling en c2c (Cradle to cradle) design toenemen en tot meer duurzaamheid leiden.

Voordat een oplossing rendabel is, moet er immers altijd een omslagpunt zijn, waarna verbeterde efficiency vanzelf tot meer recycling zal leiden. De recycling processen zelf zullen hierdoor ook weer verbeteren.

Blijkbaar kom ik van de zuidpool…

Openbaar vervoer:
-wachten in de kou, de wind en de regen op een onverwarmd perron
-heel uw leven planmatig opstellen om dat uur vertrekken , om dit uur thuis en om dat uur de sportclub ?! Zijn we robots ofzo die een soort flowchart zullen moeten aflopen ?
-de verplaatsingen brengen u niet op de bestemming maar wel naar een stopplaats; je moet dan nog maar eens te voet gaan in weer en wind: opnieuw tijdverlies
-winkelen met openbaar vervoer ? 6 flessen van 1.5 liter plus groenten en fruit…zie je dat al gebeuren ? Bakfiets voor iemand van 65jaar in dit klimaat ?
-er is geen dienstverlening na een bepaald uur
-geen combinaties mogelijk…flessen laten staan in de koffer en langs de sportclub passeren en daarna nog even bij de post ? Niet !

ofwel kom ik van de zuidpool of wel zijn er hier veel academische salon geleerden…

Wat een verarming , wat een gebrek aan vrijheid, wat een achteruitgang en voor wat eigenlijk ? Omdat ene Al Gore die zelf in een villa woont aan een waterrand ons verteld heeft dat de zeespiegel gaat stijgen en dat het ondraagelijk warm gaat worden ?

Laten we eens een rekensommetje maken: Eén liter diesel bevat grofweg 10Kwattuur.
Een diesel verbruikt pakweg 5 liter. Als je dus 100km rijdt heb je dus 50Kwattuur nodig. Ok het rendement is hoger van een electrische motor maar 25Kwattuur lijkt me weinig. Maar wat met rendement en veroudering van de batterijen ? Wat met de distributie van energie ? Wat met de toename van magnetische velden door al die stroom in de kabels ? Is uw thuis installatie geschikt. Smartmeter monitoring ?

Weet u wat ik zie ? Dat men uw auto zal afnemen wegens onbetaalbaar. Mensen rap ook nog tuintje en huisje afnemen , nu ook nog auto ; klein appartementje van 60m² in een betonnen stad. Dat is het toekomstbeeld om de planeet te “redden” als je dat gelooft tenminste.

Dit is niet mijn utopia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *