Luxerna Power TL600

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

luxerna_power_tl600Actie Groenlicht presenteert een led TL lamp met koudwit licht, 60 lengte en 174 kleine leds in de ledbuis verwerkt. In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 6661 K Felwit.
Lichtsterkte Iv 365 Cd
Stralingshoek 91 deg
Vermogen P 9.9 W
Power Factor 0.80 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.8 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 782 lm
Efficiëntie 79 lm/W
CRI_Ra 78 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3109 en y=0.3213
Fitting TL
D x L buitenafmetingen 30 x 600 mm Buitenafmetingen van de lamp.
B x L afmetingen lichtruimte 24 x 550 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan het oppervlak van de plaat waarop de leds zijn gemonteerd. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 25 deg C.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte met zo’n 8 % af en ook het opgenomen vermogen met 8 %.

Spanningsafhankelijkheid: het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte zijn nauwelijks afhankelijk van de voedingsspanning van de lamp.

Zie aan het einde van het artikel voor een close up van de leds.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Eulumdat lichtdiagram

Een interessante grafiek is het lichtdiagram, wat de helderheid aangeeft in het C0-C180 en het C90-C270 vlak.

luxerna_power_tl600_nrii_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak (in de lengte van de buis) en het C90-C270 vlak (dwars op de buis) zijn erg gelijkend; de leds die gebruikt worden stralen dus naar alle richtingen evenveel uit, en er is geen specifieke reflector of iets ingebouwd die de straling in de lengte-as zou veranderen.

Verlichtingsterkte E_v op 1 meter afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld.

In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen en is niet geconverteerd naar Cd/1000lm zoals in het Eulumdat lichtdiagram.

luxerna_power_tl600_nrii_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

luxerna_power_tl600_nrii_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 50 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 37-51 %. De verschillende berekeningen uit deze gegevens maken gebruik van de gemiddelde waardes.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 91 graden. Omdat de lamp in twee vlakken (0-180 en 90-270) ongeveer eenzelfde stralingspatroom heeft, is deze hoek geldig voor alle denkbeeldige vlakken door de lamp.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen.

Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 782 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 782 lm, en een opgenomen vermogen van 9.9 Watt, levert een efficiëntie van 79 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.80 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.8 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Lampspanning 230.0 V
Lampstroom 54 mA
Vermogen P 9.9 W
Schijnbaar vermogen S 12.4 VA
PF 0.80

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen.

luxerna_power_tl600_nrii_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

De stroom en de spanning lopen met ongeveer dezelfde fase. Echter de stroomvorm is een soort van gestapelde blokgolf met veel pieken. Hierdoor komt de powerfactor lager uit dan 1.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar. De meting aan de stroomvorm is gedaan met 10.000 samples per seconde, wat een maximum frequentiecomponent van 5000 Hz zou kunnen detecteren. Normaliter zijn deze hoogfrequente signalen niet te vinden in de opgenomen stroom van de lamp, vandaar dat het onderstaand spectrum wordt gestopt bij 1000 Hz. Dit is ruim voldoende om de harmonische inhoud van de stroom weer te kunnen geven.

luxerna_power_tl600_nrii_powerspectrumi_percent

Het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

Het vermogensspectrum van de stroom door de lamp heen laat een aantal hogere harmonischen zien.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

luxerna_power_tl600_nrii_powerspectrum

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 6650 K wat felwit (koudwit) is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

luxerna_power_tl600_nrii_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 75 graden, daarna is de lichtintensiteit zo laag dat de meting onnauwkeurig wordt.

De kleurtemperatuur neemt langzaamaan af bij groter wordende kantelhoek (tot 85 % van de waarde die het bij 0 graden kantelhoek had).

Kleursoort diagram

luxerna_power_tl600_nrii_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt op het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3109 en y=0.3213.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op deze Wiki over kleurweergave-index en deze site.

luxerna_power_tl600_nrii_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 78 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron.

Deze waarde van 78 is ietsje lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook dit artikel.

De “chromaticity difference” is 0.0031, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning.

luxerna_power_tl600_nrii_voltagedependency

Spanningsafhankelijkheid van een aantal lampparameters.

Het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte hangen nauwelijks af van de aangeboden lampspanning in het normale gebruikersgebied van de lampspanning (220-240 V). Bij spanningen lager dan 210 V nemen de verlichtingssterkte en opgenomen vermogen iets af, maar blijven nog ruim binnen de 10 % afname.

Bij een mogelijke variatie in spanning bij 230 V van + en – 5 V dan is de variatie in de verlichtingssterkte van deze lamp < 0.1 %. Bij abrupte variaties in netspanning is dit zeker niet zichtbaar.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

luxerna_power_tl600_nrii_startupeffect

luxerna_power_tl600_nrii_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

Bij het opwarmen geeft de ledlamp na een 25 tal minuten 8 % minder licht en neemt 8 % minder vermogen op.

Extra foto

luxerna_power_tl600_closeup
Een closeup foto van de leds.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *