Luxerna PowerTL 1500 CL

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 2 Reacties»

luxerna_powertl_1500_clActie Groenlicht presenteert een led TL lamp met koudwit licht, 150cm lengte en 420 kleine leds in de ledbuis verwerkt. De ledbuis heeft geen glazen wand, en heeft een spiegelend oppervlak die zorgt voor alignment van de leds. In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 6638 K Felwit. Gemeten recht onder de lamp.
Lichtsterkte Iv 884 Cd
Stralingshoek 86 deg
Vermogen P 20.8 W
Power Factor 0.93 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.4 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 1728 lm
Efficiëntie 83 lm/W
CRI_Ra 79 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3092 en y=0.3351
Fitting TL
PAR-waarde 8.39 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1  afstand van de lamp.
D x L buitenafmetingen 30 x 1500 mm Buitenafmetingen van de lamp. Zonder de pinnen aan de uiteinden.
B x L afmetingen lichtruimte 24 x 1400 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan het oppervlak van de plaat waarop de leds zijn gemonteerd. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 29 deg C.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte met zo’n 10 % af en ook het opgenomen vermogen met 6 %.

Spanningsafhankelijkheid: het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte zijn afhankelijk van de voedingsspanning van de lamp wanneer deze onder de 210 V zakt. In het gebied 210 – 250 V zijn deze constant.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

luxerna_powertl_1500_cl_summary
Let op: De waardes gegeven bij een afstand van 1 m komen rechtstreeks van de meetgegevens. De waardes bij de andere afstanden zijn hieruit berekend.

Eulumdat lichtdiagram

Een interessante grafiek is het lichtdiagram, wat de helderheid aangeeft in het C0-C180 en het C90-C270 vlak.

luxerna_powertl_1500_cl_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak (in de lengte van de buis) en het C90-C270 vlak (dwars op de buis) zijn erg gelijkend; de leds die gebruikt worden stralen dus naar alle richtingen evenveel uit, en er is geen specifieke reflector of iets ingebouwd die de straling in de lengte-as zou veranderen. De spiegelende plaat zorgt er wel voor dat de leds vertiaal uitgelijnd zijn. Dit zorgt dus voor een constant stralingsdiagram.

Verlichtingsterkte E_v op 1 meter afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld.

In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen en is niet geconverteerd naar Cd/1000lm zoals in het Eulumdat lichtdiagram.

luxerna_powertl_1500_cl_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

luxerna_powertl_1500_cl_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 50 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 38-42 %. De verschillende berekeningen uit deze gegevens maken gebruik van de gemiddelde waardes.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 86 graden. Omdat de lamp in twee vlakken (0-180 en 90-270) ongeveer eenzelfde stralingspatroom heeft, is deze hoek geldig voor alle denkbeeldige vlakken door de lamp.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen.

Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 1728 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 1728 lm, en een opgenomen vermogen van 20.8 Watt, levert een efficiëntie van 83 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.93 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.4 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Lampspanning 230.0 V
Lampstroom 97 mA
Vermogen P 20.8 W
Schijnbaar vermogen S 22.3 VA
PF 0.93

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen.

luxerna_powertl_1500_cl_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

De stroom en de spanning lopen met ongeveer dezelfde fase. De voedingsunit doet zijn best om de stroom te laten lijken op een sinusvorm, en dat resulteert in een powerfactor dichtbij de maximale waarde 1.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar. De meting aan de stroomvorm is gedaan met 10.000 samples per seconde, wat een maximum frequentiecomponent van 5000 Hz zou kunnen detecteren. Normaliter zijn deze hoogfrequente signalen niet te vinden in de opgenomen stroom van de lamp, vandaar dat het onderstaand spectrum wordt gestopt bij 1000 Hz. Dit is ruim voldoende om de harmonische inhoud van de stroom weer te kunnen geven.

luxerna_powertl_1500_cl_powerspectrumi_percent

Het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

Het vermogensspectrum van de stroom door de lamp heen laat een paar hogere harmonischen zien; ze nemen snel af in amplitude.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

luxerna_powertl_1500_cl_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Vermogenswaardes gelden op 1 m afstand van de lamp.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 6650 K wat felwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

luxerna_powertl_1500_cl_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 65 graden, daarna is de lichtintensiteit zo laag dat de meting onnauwkeurig wordt.

De kleurtemperatuur neemt langzaamaan af bij groter wordende kantelhoek. Tot 40 graden is dit binnen de 3 % afwijking, bij 65 graden is dat binnen de 17 %.

PAR waarde en -spectrum

Wanneer het licht van deze lamp gebruikt zou worden voor het laten groeien van planten, dan dient de PAR-gebied bepaald te worden. PAR staat voor Photosynthetic Active Radiation en is die straling die actief meedoet aan fotosynthese en wordt uitgedrukt in μMol/s/m2.

Fotosynthese vormt de essentie voor de groei en bloei voor planten, waarbij het blauwe deel van het lichtspectrum zorgt voor de groei en het rode deel verantwoordelijk is voor de klopzetting en bloei van de plant. Voor fotosynthese wordt gekeken naar aantallen fotonen wat belangrijker is dan het vermogen van het licht.
Het vermogensspectrum (vermogen per golflengte) van het licht van de lamp wordt dus eerst omgerekend naar het aantal fotonen (aantallen lichtdeeltjes per golflengte) waarna deze aantallen fotonen per golflengte nog gewogen worden tegen de gevoeligheid van de gemiddelde plant ervoor (volgens DIN-norm 5031-10:2000). Het volgende plaatje laat het resultaat zien.

luxerna_powertl_1500_cl_par_spectra

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

De zwarte curve geeft het vermogensspectrum aan van de lamp, in aantallen fotonen per golflengte. In rood de curve die de gemiddelde gevoeligheid geeft van de gemiddelde plant (volgens DIN norm 5031-10:2000) voor de verschillende golflengtes.

Resulteert de groene lijn die het aantal fotonen afgeeft per golflengte van het licht van de lamp. Deze aantallen fotonen gesommeerd, levert een PAR getal dat voor het licht van deze lamp uitkomt op 8.39 μMol/s/m2.

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 66 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-725 nm). Dit zou men kunnen zien als een PAR efficientie van het licht van deze lamp.

Noot: bij dit percentage zou men moeten nagaan of alle golflengten in voldoende mate voorkomen en dat niet bv alleen het blauwe licht aanwezig is, wanneer men deze lamp juist voor bloemvorming wil inzetten, waar met name de rode golflengten van belang zijn.

Kleursoort diagram

luxerna_powertl_1500_cl_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt boven het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3092 en y=0.3351.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op deze Wiki over kleurweergave-index en deze site.

luxerna_powertl_1500_cl_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 79 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron.

Deze waarde van 79 is marginaal lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook dit artikel.

De “chromaticity difference” is 0.0049, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning.

luxerna_powertl_1500_cl_voltagedependency

Spanningsafhankelijkheid van een aantal lampparameters.

Het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte hangen af van de aangeboden lampspanning wanneer deze onder de 210 V komt. Boven de 210 V tot 250 V is er geen afhankelijkheid. Op verzoek van de klant is ook gemeten bij 185 V. In feite mag de lamp dan niet knipperen. Dat is hier niet aan af te zien, wel is te zien dat er bij 185 V 10 % minder verlichtingssterkte is.

Bij een mogelijke variatie in spanning bij 230 V van + en – 5 V dan is de variatie in de verlichtingssterkte van deze lamp < 0.25 %. Bij abrupte variaties in netspanning is dit zeker niet zichtbaar.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

luxerna_powertl_1500_cl_startupeffect

luxerna_powertl_1500_cl_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

Bij het opwarmen geeft de ledlamp na een 40 tal minuten 10 % minder licht en neemt 6 % minder vermogen op.

2 reacties op “Luxerna PowerTL 1500 CL”

Graag zou ik het gedrag van deze lamp willen zien bij toepassen in ruimten met lage temperatuur, bijvoorbeeld 0grC en -25grC. Zijn deze gegevens voorhanden ?
Zijn er ook al gegevens beschikbaar over Lumen-behoud ? Mede in relatie met lage temperatuur ?

Goede vraag W. Verhelst. Ik heb tegenwoordig een temperatuur gecontroleerde omgeving. Ik moet alleen nog regelen dat ik met de computer de setpoint van de temperatuur kan instellen. Zodra ik dat kan, kan ik ook op je verzoek ingaan door van de lampen die ik meet ook het temperatuurafhankelijke gedrag te meten. Dus naast het feit dat ik dan meet op ongeveer 25 graden omgevingstemperatuur wat de norm voorschrijft, kan ik en zal ik ook meten bij temperaturen die er vanaf liggen zodat we iets meer kunnen zeggen over de parameterafhankelijkheid van temperatuur.
Nog even geduld. Ik doe dit werk ’s avonds en 1 dag in de week.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *