Creative Lighting Solutions Miriam DMX outdoor colour changer

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

cls_miriam_dmx_spot presenteert een robuuste ledlamp die middels het DMX protocol aangestuurd wordt. De ledlamp bestaat uit een 37-tal leds, welke afwisselend rood, groen en blauw zijn. Van iedere kleur kan men tot 1 % nauwkeurig de verlichtingssterkte instellen, en dat werkt prima. In dit artikel zijn alle leds op 100 % gezet en is gemeten. In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur —- K Er is geen gecorreleerde kleurtemperatuur te geven, omdat het lichtpunt bij alle kleuren leds op 100 % te ver ligt van het pad van de zwarte straler. Bij andere instellingen van de led-helderheid onderling is het wel mogelijk een kleurtemperatuur te geven.
Lichtsterkte Iv 2528 Cd Gemeten recht voor de lamp, kijkende direct in de lamp.
Stralingshoek 22 deg
Vermogen P 49 W
Power Factor 0.71 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.0 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 564 lm
Efficiëntie 11 lm/W
CRI_Ra Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index. Geen zinvolle waarde te geven bij R, G, B op 100 % daar het lichtpunt te ver van het pad van de zwarte straler afligt.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.2682 en y=0.1933
Fitting 230V Direct aansluitbaar op het lichtnet, en aanstuurbaar en programmeerbaar via DMX.
PAR-waarde 52 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
D x L buitenafmetingen 225 x 310 mm Buitenafmetingen van de lamp. Zonder de aanstuurunit die ermee verbonden is. Zie de foto bovenaan voor wat het betreft.
D afmetingen lichtruimte 175 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan het oppervlak van de glasplaat die  voor de 37 leds geplaatst is. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
vormfactor flood
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 31-34 deg C. De body temperatuur was 40 graden.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming is er geen invloed op de verlichtingssterkte noch het opgenomen vermogen.

Spanningsafhankelijkheid: niet gemeten.

Zie aan het einde van het artikel voor meer info over de dimbaarheid.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

cls_miriam_dmx_spot_summary
Let op: De waardes gegeven bij een afstand van 1 m komen rechtstreeks van de meetgegevens. De waardes bij de andere afstanden zijn hieruit berekend.

Eulumdat lichtdiagram

Een interessante grafiek is het lichtdiagram, wat de helderheid aangeeft in het C0-C180 en het C90-C270 vlak.

cls_miriam_dmx_spot_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 vlak geven dezelfde informatie daar de ledlamp circelsymmetrisch is over zijn z-as (de hoogte-as).

De bundel is gefocusseerd (smal).

Verlichtingsterkte E_v op 1 meter afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld.

In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen en is niet geconverteerd naar Cd/1000lm zoals in het Eulumdat lichtdiagram.

cls_miriam_dmx_spot_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

cls_miriam_dmx_spot_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 10 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 48-62 %. De verschillende berekeningen uit deze gegevens maken gebruik van de gemiddelde waardes.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 22 graden. Omdat de lamp in alle vlakken (0-180 en 90-270 als voorbeeld genoemd) hetzelfde stralingspatroom heeft, is deze hoek geldig voor alle denkbeeldige vlakken door de lamp.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen.

Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 564 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 564 lm, en een opgenomen vermogen van 49 Watt, levert een efficiëntie van 11 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.71 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.0 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Lampspanning 230.0 V
Lampstroom 302 mA
Vermogen P 49 W
Schijnbaar vermogen S 69 VA
PF 0.71

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen.

cls_miriam_dmx_spot_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

Forse laadperiodes (stroompieken) wanneer de spanning op zijn hoogst is. De stroompiek is wel symmetrisch en dus in fase met de spanning. Doordat de vorm niet sinusvormig is, komt de powerfactor lager dan 1 uit.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar. De meting aan de stroomvorm is gedaan met 10.000 samples per seconde, wat een maximum frequentiecomponent van 5000 Hz zou kunnen detecteren. Normaliter zijn deze hoogfrequente signalen niet te vinden in de opgenomen stroom van de lamp, vandaar dat het onderstaand spectrum wordt gestopt bij 1000 Hz. Dit is ruim voldoende om de harmonische inhoud van de stroom weer te kunnen geven.

cls_miriam_dmx_spot_powerspectrumi_percent

Het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

Het vermogensspectrum van de stroom door de lamp heen laat de hogere harmonischen zien.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

cls_miriam_dmx_spot_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Vermogens gelden op 1 m afstand van de lamp.


PAR waarde en -spectrum

Wanneer het licht van deze lamp gebruikt zou worden voor het laten groeien van planten, dan dient de PAR-gebied bepaald te worden. PAR staat voor Photosynthetic Active Radiation en is die straling die actief meedoet aan fotosynthese en wordt uitgedrukt in μMol/s/m2.

Fotosynthese vormt de essentie voor de groei en bloei voor planten, waarbij het blauwe deel van het lichtspectrum zorgt voor de groei en het rode deel verantwoordelijk is voor de klopzetting en bloei van de plant. Voor fotosynthese wordt gekeken naar aantallen fotonen wat belangrijker is dan het vermogen van het licht.
Het vermogensspectrum (vermogen per golflengte) van het licht van de lamp wordt dus eerst omgerekend naar het aantal fotonen (aantallen lichtdeeltjes per golflengte) waarna deze aantallen fotonen per golflengte nog gewogen worden tegen de gevoeligheid van de gemiddelde plant ervoor (volgens DIN-norm 5031-10:2000). Het volgende plaatje laat het resultaat zien.

cls_miriam_dmx_spot_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

De zwarte curve geeft het vermogensspectrum aan van de lamp, in aantallen fotonen per golflengte. In rood de curve die de gemiddelde gevoeligheid geeft van de gemiddelde plant (volgens DIN norm 5031-10:2000) voor de verschillende golflengtes.

Resulteert de groene lijn die het aantal fotonen afgeeft per golflengte van het licht van de lamp. Deze aantallen fotonen gesommeerd, levert een PAR getal dat voor het licht van deze lamp uitkomt op 52 μMol/s/m2. Deze waarde geldt op 1 m afstand van de lamp.

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 77 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-725 nm). Dit zou men kunnen zien als een PAR efficientie van het licht van deze lamp. Dit is een hoge waarde die verklaarbaar is doordat de pieken van het lichtvermogen in het rode en blauwe gebied liggen, waar de lamp relatief gevoelig is.

Noot: bij dit percentage zou men moeten nagaan of alle golflengten in voldoende mate voorkomen en dat niet bv alleen het blauwe licht aanwezig is, wanneer men deze lamp juist voor bloemvorming wil inzetten, waar met name de rode golflengten van belang zijn.

Kleursoort diagram

cls_miriam_dmx_spot_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt ver van het pad van de zwarte straler. Dit geldt zo bij een 100 % instellen voor zowel rood, groen als blauwe leds. Dooor de leds een andere aansturing te geven is zowat ieders positie op dit diagram in te stellen en daarmee is ook een kleurtemperatuur in te stellen.

De kleurcoördinaten, bij R, G, B op 100 % uitsturing, zijn x=0.2682 en y=0.1933.

Kleurweergave-index of CRI

Geen resultaat omdat bij de 100 % instelling van de leds er geen kleurtemperatuur te meten was.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is niet onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

cls_miriam_dmx_spot_startupeffect

cls_miriam_dmx_spot_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

Bij het opwarmen van de ledlamp zijn er geen (noemenswaardig) effecten op de verlichtingssterkte noch het opgenomen vermogen.

Dimbaarheid

Deze lamp wordt middels het DMX protocol aangestuurd. Dat geeft de mogelijkheid om met behulp van een kleine computer o.a. de intensiteit in te stellen van de R, G of B leds. Een serie van intensiteiten zijn zo achter elkaar te programmeren in een opeenvolging. Met hetzelfde gemak zijn ook de fade-in en fade-out van iedere overgang in te stellen. Allemaal heel flexibel.

dmx_programmer

Een voorbeeld van een DMX programmer.

In dit artikel is vooral gekeken aar de lichtopbrengst en lichtverdeling bij alle leds op 100 % uitsturing. In dit hoofdstuk worden de meetresultaten gegeven bij het gedimd aansturen van de leds.

cls_miriam_dmx_spot_to_less_intensity

Het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte bij verschillende dimstanden.

Er is dus in te stellen op 1 % op de schaal van 0 – 100 % voor iedere kleur led (dus alle R, alle G en alle B leds). Deze instelling levert ook een evenredige hoeveelheid licht alsook opgenomen vermogen; het verband is prima lineair over het gebed van 0 – 100 % dimbereik!

De efficientie neemt langzaam af, daarmee aangevende dat het constante gedeelte aan vermogen dat de aanstuurelektronica nodig heeft een steeds groter deel uitmaakt van het totaal afgenomen vermogen.

Ook in het spectrum is goed te zien dat de uitstuurinstelling lineair is.

cls_miriam_dmx_spot_dimming_result_on_spectrum

Het spectrum afhankelijk van de uitstuurinstelling.

Zelfs bij 1 % uitsturing is er nog licht! Het geheel is erg lineair.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *