Branche roept op tot spoed beschikkingen SDE PV

Geplaatst door Joke Wessels in Zonne-energie 7 Reacties»

zonnepaneel2De branche voor zonnestroom is hevig geschokt van het bericht van SenterNovem dat zij net als vorig jaar weer 13 weken extra nodig heeft om de SDE beschikkingen voor zonnestroom (PV) uit te geven. Afgelopen maandag werden de eerste beschikkingen eigenlijk verwacht. Voor de branche is dit juist het moment om zonnestroom te installeren en zonne-uren te oogsten. Het debacle van vorig jaar dreigt zich te herhalen. De zonnestroombranche is een van de weinige die in deze tijd van economische recessie juist wel groeikracht heeft, maar door dergelijke berichten gaat de vaart eruit en wordt de potentie niet benut. De minister van EZ gaf onlangs aan dat er een tandje bij moet om de duurzame energie doelen van 2020 te halen; als branche sluiten wij ons daarbij aan in de oproep aan SenterNovem alles in het werk te stellen voor het verwerken van de aanvragen.

Populair

Zonnestroom installaties zijn ontzettend populair. De aanvragen voor zonnestroom in de SDE regeling, die op 6 april weer werd opengesteld, overschreden het beschikbare budget 44 keer (grote systemen) en 2,5 keer (kleine systemen). Potentiële groei en werkgelegenheid ligt in de lijn van de verwachting, mits de bedrijven hun activiteiten kunnen plannen. Helaas heeft SenterNovem tot de deadline gewacht met de mededeling gebruik te maken van hun wettelijke uitsteltermijn van 13 weken. Voor mogelijke nieuwkomers op de markt, en ook voor de bestaande zonnestroombedrijven is het op deze manier niet mogelijk een steady business op te bouwen. Hoe een marketingcampagne te plannen en de personele inzet? Om nog niet te spreken over de nu langer aan te houden voorraden wat extra rentekosten met zich mee brengt. Het is tegenstrijdig dat de overheid haar best doet en geld steekt in het overeind houden van de economie en speciaal de duurzame economie te stimuleren, maar het hogere verwerkingstempo rondom beschikkingen waarop de sector gewacht heeft niet kan waarmaken.

Vertraging

Deze vertraging is niet alleen een nekslag voor de zonnestroombedrijven, ook aan de kant van de aanvragers van zonnestroomsubsidie is het nu uitblijven van beschikkingen niet erg motiverend. Vorig jaar leerde ons dat velen op deze manier geen gebruik zullen maken van hun beschikking, of pas later tot aanschaf van een zonnestroomsysteem zullen overgaan. Juist dit zonnige seizoen draagt bij aan leuke hoge zonnestroom opbrengsten en dat lopen de gebruikers op deze manier mis. De aandacht en het vertrouwen van de aanvrager verdwijnt, wat een slecht imago tot gevolg heeft voor de hele duurzame energie sector. Nieuwe klanten en nieuwe bedrijven worden afgeschrikt door dergelijke berichten.

Oproep

De sector roept SenterNovem dan ook op om zeer snel over te gaan tot het afgeven van de beschikkingen voor 2009; voortaan tijdig te communiceren over het niet halen van de deadline en daarnaast vragen wij SenterNovem de eigenaren van afgegeven beschikkingen in 2008 te stimuleren tot het gebruik van hun subsidie of deze terug te geven. Daarnaast vraagt de branche de overheid dringend over te gaan naar 4 slots van openstelling per jaar zodat de werkdruk op alle onderdelen in de keten wordt verspreidt. Het toch weer inbouwen van een drempel (zoals het meesturen van een offerte bij aanvraag en een financieringsplan bij aanvraag grote systemen) zodat subsidiejagerij wordt voorkomen. Ook eerder gehoorde berichten over een opslag op de energierekening voor grijze stroom waarmee de financiering van de SDE regeling buiten de Rijksbegroting om geregeld wordt, beveelt Holland Solar van harte aan. omdat zij hoopt dat daarmee voldoende financiële basis ontstaat om ook in de jaren na 2011 een SDE regeling te hebben. Dergelijke langetermijn vooruitzichten zijn ook belangrijk voor de ontwikkeling van een stevige branche.

Holland Solar is de branchevereniging voor zonne-energie en telt ruim 60 leden waarvan driekwart zich bezighoudt met zonnestroom. Hiermee vertegenwoordigt Holland Solar 90% van de markt.

7 reacties op “Branche roept op tot spoed beschikkingen SDE PV”

Ja hoor daar gaan we weer. Hoe is het mogelijk dat er ook dit jaar weer vertraging is bij deze SDE beschikkingen. Vorig jaar was zogenaamd de oorzaak hiervan dat er veel fouten in de handmatig ingevulde formulieren zaten. Dit jaar gebeurd dit digitaal, en worden de formulieren bij het invullen automatisch gecontroleerd, zodat dit niet meer kan gebeuren. Maar toch hebben ze weer meer tijd nodig?? Onbegrijpelijk.
SDE staat voor Stimulering Duurzame Energie. Het woord “Stimulering” bij deze afdeling is natuurlijk een lachertje. Hoe kunnen mensen nu gestimuleerd worden als het potje dat hiervoor beschikbaar is, binnen een dag leeg is?! Zodat je vervolgens weer een jaar zal moeten wachten om heel misschien dan wel aan de beurt te komen? Weer een heel jaar zonne-energie verloren laten gaan? Begrijpelijk dat bedrijven die zonnepanelen leveren daardoor failliet gaan. Je zou bijna denken dat de regering zelf aandelen in olie hebben.
De huidige SDE regeling is in mijn ogen niet meer dan “De overheid laat zien dat ze iets groens doen”, terwijl ze tegelijkertijd hard aan de rem trekken bij iedereen die er aan mee mag doen. De enige manier waarop je deze regeling echt stimulerend zal kunnen noemen, is als het potje geen potje is, maar gewoon een doorlopende regeling! Kijk bijvoorbeeld naar de Duitse regeling.
Ik heb inmiddels zelf met heel veel moeite en geduld een stukje subsidie weten te bemachtigen, dus ik weer waarover ik praat. Zie ook: http://www.olino.org/articles/2009/07/02/mijn-zonnepaneel-installatie-van-2940-wp
Natuurlijk moet de SDE regeling ook weer geen goudmijn worden, want dan zouden de prijzen van zonnepanelen kunstmatig hoog gehouden worden, en dat is ook weer niet de bedoeling. Maar bij de huidige regeling mag wat mij betreft de term “stimulering” gewoon weggelaten worden.

inderdaad weer een treurige ontwikkeling. begin dit jaar werd ik in bndestem over dit ondewerp ondervraagd. ik gaf aan dat werktempo niet overal hetzelfde is, dat de hh ambtenaren daar toch een ander langszamer idee over hadden.
woede en toorn vanuit de ambtelijke hoek was mijn deel. en zie hier , amper 5 maanden later en men kan het weer niet aan…..
enfin, ik wens de brancheorganisaties veel wijsheid en succes toe.
en harm is natuurlijk heel blij met zijn Sunkit15!

Tja. Ik heb uitvoerig gewaarschuwd.

http://www.polderpv.nl/nieuws_PVactueel.htm#11juli2009_hoge_woordwaarde
http://www.polderpv.nl/nieuws_PVactueel.htm#10juli2009_ondernemers_woedend_over_SDE

Alle berichten over de Sabotageregeling Duurzame Energie (not my words…):

http://www.polderpv.nl/SDE_regeling0.htm

Dovemansoren.

Je mag het ook bewuste sabotage noemen. Maar dan niet van SN (die “voeren gewoon uit”), maar bij de opdrachtgevers en hun stromannen. Die de opdracht hebben om decentrale opwekking zodanig (lang) te frustreren, dat de energiebobo’s vrij spel zullen blijven hebben…

Iedereen heeft wel eens een situatie dat iemand anders wat voor hem of haar doet. Stel je vraagt iemand “iets” af te hebben in 13 weken. Na 13 weken komt deze persoon bij je en zegt: Het is niet af en ik moet nog 13 weken hebben om het af te krijgen. Dan wordt je toch gek. Hadden ze het niet eerder kunnen vertellen? Hadden ze geen signalen af kunnen geven? Hadden ze niet….
SenterNovem heeft wel degelijk een steek laten vallen hier, en in mijn ogen onacceptabel!

Allard
http://www.atama.nl

Iedereen heeft wel eens een situatie dat iemand anders wat voor hem of haar doet. Stel je vraagt iemand “iets” af te hebben in 13 weken. Na 13 weken komt deze persoon bij je en zegt: Het is niet af en ik moet nog 13 weken hebben om het af te krijgen. Dan wordt je toch gek. Hadden ze het niet eerder kunnen vertellen? Hadden ze geen signalen af kunnen geven? Hadden ze niet….
SenterNovem heeft wel degelijk een steek laten vallen hier, en in mijn ogen onacceptabel!

Allard

Gisteren (16 juni 2009) de eerste beschikkingen binnen gekregen!Het lijkt erop dat ze niet de volle 13 weken extra nodig hebben.

Allard

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *