Elektrisch autorijden; Evaluatie van transities op basis van systeemopties

Geplaatst door Jan Ros in Transport 6 Reacties»

elektrische-auto_tcm60-43018De CO2-uitstoot kan drastisch omlaag wanneer op grote schaal elektrisch wordt gereden. Dit geldt vooral wanneer meer duurzame energie voor de elektriciteitsproductie wordt gebruikt. Verder neemt de geluidhinder in de stad af. Hindernissen zijn voorlopig nog de hoge prijs van de accu, de beperkte actieradius van de auto, de lange oplaadtijd voor de accu en de afwezigheid van oplaadpunten.

Veel potentieel voor elektrische auto

Deze rapportage is onderdeel van een reeks evaluaties gericht op ingrijpende veranderingen op systeemniveau op de lange termijn, in het Nationaal Milieubeleidsplan 4 aangeduid met transities. Voor de evaluatie is gebruik gemaakt van een methodiek die het PBL samen met externe deskundigen heeft ontwikkeld.

Voordelen elektrisch rijden

Elektrisch rijden kan – bij een elektriciteitsproductie op basis van vernieuwbare bronnen en schoon fossiel – op lange termijn de CO2-emissie van personenauto’s en andere lichte voertuigen met 80 à 90% terugbrengen. Elektrisch rijden vermindert ook geluidhinder in de stad, zeker als brommers en andere gemotoriseerde voertuigen elektrisch zouden worden aangedreven. Andere voordelen zijn de grotere energievoorzieningszekerheid en – omdat veel accu’s ’s nachts opgeladen worden – een betere benutting van windenergie. Om overbelasting van het elektriciteitsnetwerk te voorkomen, is wel een gestuurde spreiding van opladen noodzakelijk.

Barrières

Een aantal barrières moet nog worden geslecht, wil elektrisch rijden succesvol worden. De kosten van de accu’s zijn nog te hoog, en de actieradius van de auto te klein. Fabrikanten en universiteiten werken hard aan accu’s die snel, in 5 à 10 minuten, kunnen worden opgeladen. Met de plug-in hybrideauto die binnenkort op de markt komt en zowel elektrisch rijdt als op gewone brandstof, is de actieradius geen beperking. Vanwege het dubbele aandrijvingssysteem hebben deze auto’s echter een wat lagere CO2-winst dan geheel elektrische auto’s, en hogere kosten. Een andere barrière is dat een gestandaardiseerd Europees netwerk van oplaadpunten nodig is, niet alleen bij woningen, maar ook bij bedrijven en parkeerfaciliteiten. Te zijner tijd vraagt ook de accijnsderving aandacht.

Het rapport

Het volledige rapport Elektrisch autorijden; Evaluatie van transities op basis van systeemopties (PDF)

Interessante links

6 reacties op “Elektrisch autorijden; Evaluatie van transities op basis van systeemopties”

Natuurlijk zijn de verminderde CO2-uitstoot en de geluidshinder goede redenen maar misschien wel belangrijker dan vermindering van het geluid vind ik vermindering van de uitstoot van Stikstofdioxide (NO2), Ozon (O3), Stikstofmonoxide (NO) en fijnstof.

Vanaf iets van 40 kilometer is het rolgeluid zelfs harder dan het geluid van de automotor. Bij brommers en scooters zal dit misschien niet het geval zijn en bovendien stoten die motoren per gereden kilometer veel meer vervuiling uit dan een auto.

Zelfs als de elektriciteit voor elektrisch rijden door een conventionele energiecentrale zou worden geleverd, dan nog zal deze uitstoot naar beneden gaan doordat minder energie nodig is en omdat de uitstoot van deze stoffen waarschijnlijk veel beter is aan te passen op grote schaal dan op kleine schaal.

@Mike
Spreek je over elektrische scooters en brommers?
Hoe kan het dat een motor van een scooter of brommer meer uitstoot dan die van een auto? Die van de auto moet zoveel meer kilo’s voorstuwen…

Ik rij dagelijks op mijn zero-emission-vehicle (fiets) naar de stad langs een drukke weg, en hoop op de dag dat ik zonder vieze uitlaatgassen (van zowel scooters/brommers als auto’s) kan fietsen… lijkt me een stuk gezonder.

Is een van de problemen met accu’s niet ook de beschikbaarheid van resources als nikkel en litium… zeker als alle auto’s die moeten hebben. Werd de levering van de Prius nu niet ook geremd door de beschikbaarheid van battery-packs? Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat.

Voor mijn zou een EV volgens mij nog geen oplossing zijn trouwens. Batterijen worden slecht als je ze weinig gebruikt, en er gaan weken voorbij dat ik de auto niet aanraak.

@ Mike: een brommer is wel zuiniger dan een auto maar heeft ook een veel slechtere motor met veel onvolledige verbranding, de uitstoot van schadelijke stoffen is daarom veel hoger (fiets maar eens een stukje en let maar op als je wordt ingehaald door een tweetakt, je ruikt het daarna nog de hele straat uit)

@Paul: de fiets blijft inderdaad het best voor woon-werkverkeer. Vaak is het niet zo moelijk om dichtbij je werk te wonen. Wat betreft de voorraden Lithium echter:

Zie het interview op
http://www.cnbc.com/id/15840232?video=1219662579&play=1

Alleen de voorraad in Chili is voldoende voor 60.000.000 auto’s 200 jaar lang. En dan kan er natuurlijk ook nog worden gerecycled.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *