BS Ledlight LED T5 30cm WarmWit

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 3 Reacties»

bs_ledlight_led_t5_30cm_230vBS Ledlight presenteert een 30 cm kleine led-TL die gebruikt kan worden bijvoorbeeld voor noodverlichting. Deze kleine TL bevat 30 ledjes, en geeft een warmwit licht.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 3670 K Aan de koude kant van warmwit.
Lichtsterkte Iv 36 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 111 deg Dit is de stralingshoek voor het C0-C180 vlak (lengterichting vd buis). Loodrecht hierop is deze stralingshoek 110 graden (dit is vergelijkbaar, en dit is het C90-C270 vlak).
Vermogen P 1.5 W Dit is een erg laag vermogen.
Power Factor 0.32 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 3.0 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 104 lm
Efficiëntie 69 lm/W
CRI_Ra 72 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3828 en y=0.3464
Fitting TL Een kleine specifieke houder voor de TL buis is gebruikt. Deze wordt op 230 V aangesloten.
PAR-waarde 0.3 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.5 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 17 x 288 mm Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter).
L x B afmetingen lichtruimte 245 x 12 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte van de plaat waarop de leds gemonteerd zitten. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 26.5 deg C.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming blijven de variaties binnen de 2 %.

Spanningsafhankelijkheid: het opgenomen vermogen zijn afhankelijk van de aangeboden spanning.

Achteraan het verslag zijn nog extra foto’s opgenomen.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

bs_ledlight_led_t5_30cm_230v_warmwit_summary2
Let op: De meting is gedaan in het verre veld (ver genoeg van de lamp af zodanig dat deze gezien kan worden als een puntbron, dit betekent minimaal 5x de grootste afmeting van het gebied waar licht uitkomt (=lichtruimte)). Deze gegevens zijn omgerekend naar resultaten op de in deze tabel staande afstanden van 0.25 m – 3 m.

Wanneer de afstand tot de lichtbron kleiner wordt dan 5x de maximale lengte (hier 5x 245 mm = 1225 mm) dan is de lichtbron niet meer als puntbron te zien maar zit men in het nabije veld. Daar zullen de waardes lager uitvallen.

Eulumdat lichtdiagram

Een interessante grafiek is het lichtdiagram, wat de helderheid aangeeft in het C0-C180 en het C90-C270 vlak.

bs_ledlight_led_t5_30cm_230v_warmwit_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak (lengterichting van de buis) en het C90-C270 (dwars daarop) vlak zijn niet significant verschillend.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen en is niet geconverteerd naar Cd/1000lm zoals in het Eulumdat lichtdiagram.

bs_ledlight_led_t5_30cm_230v_warmwit_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

bs_ledlight_led_t5_30cm_230v_warmwit_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 40 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 65-74 %.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 111 graden. Deze gemiddelde waarde geldt voor alle denkbeeldige snijvlakken door deze lamp; de stralingshoek voor het C0-C180 vlak is vergelijkbaar met die voor het C90-C270 vlak.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 104 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 104 lm, en een opgenomen vermogen van 1.5 Watt, levert een efficiëntie van 69 lm/Watt. Met de powerfactor van 0.32 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 3.0 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom 21 mA
Vermogen P 1.5 W
Schijnbaar vermogen S 4.8 VA
PF 0.32

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen.

bs_ledlight_led_t5_30cm_230v_warmwit_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

Deze stroom loopt duidelijk voor op de spanning. De vorm is niet geheel sinusvormig en is ook niet symmetrisch, waardoor de PF laag uitkomt. Er zijn een paar stijle flanken in de stroomvorm.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar. De meting aan de stroomvorm is gedaan met 10.000 samples per seconde, wat een maximum frequentiecomponent van 5000 Hz zou kunnen detecteren. Normaliter zijn deze hoogfrequente signalen niet te vinden in de opgenomen stroom van de lamp, vandaar dat het onderstaand spectrum wordt gestopt bij 1000 Hz. Dit is ruim voldoende om de relevante harmonische inhoud van de stroom weer te kunnen geven.

bs_ledlight_led_t5_30cm_230v_warmwit_powerspectrumi_percent

Het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

Vanwege de paar sterke flanken zijn er een paar hogere harmonischen. Het zijn er niet veel, omdat de stroomvorm redelijk gegolfd is (niet gepiekt).

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

bs_ledlight_led_t5_30cm_230v_warmwit_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 3675 K wat de koele kant van warmwit is. De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

bs_ledlight_led_t5_30cm_230v_warmwit_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

Er is niet verder gemeten dan een kantelhoek van 45 graden, omdat de lichthoeveelheid dan teveel is afgenomen.

Kijkende naar de stralingshoek van 110 graden (dus 55 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt dat in dit gebied de kleurtemperatuur met iets meer dan 5 % afneemt.

PAR waarde en -spectrum

Wanneer het licht van deze lamp gebruikt zou worden voor het laten groeien van planten, dan dient de PAR-gebied bepaald te worden. PAR staat voor Photosynthetic Active Radiation en is die straling die actief meedoet aan fotosynthese en wordt uitgedrukt in μMol/s/m2.

Fotosynthese vormt de essentie voor de groei en bloei voor planten, waarbij het blauwe deel van het lichtspectrum zorgt voor de groei en het rode deel verantwoordelijk is voor de knopzetting en bloei van de plant. Voor fotosynthese wordt gekeken naar aantallen fotonen wat belangrijker is dan het vermogen van het licht.
Het vermogensspectrum (vermogen per golflengte) van het licht van de lamp wordt dus eerst omgerekend naar het aantal fotonen (aantallen lichtdeeltjes per golflengte) waarna deze aantallen fotonen per golflengte nog gewogen worden tegen de gevoeligheid van de gemiddelde plant ervoor (volgens DIN-norm 5031-10:2000). Het volgende plaatje laat het resultaat zien.

bs_ledlight_led_t5_30cm_230v_warmwit_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

De zwarte curve geeft het vermogensspectrum aan van de lamp, in aantallen fotonen per golflengte. In rood de curve die de gemiddelde gevoeligheid geeft van de gemiddelde plant (volgens DIN norm 5031-10:2000) voor de verschillende golflengtes.

Resulteert de groene lijn die het aantal fotonen afgeeft per golflengte van het licht van de lamp. Deze aantallen fotonen gesommeerd, levert een PAR getal dat voor het licht van deze lamp uitkomt op 0.3 μMol/s/m2. Deze waarde geldt op 1 m afstand van de lamp.

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 65 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm). Dit zou men kunnen zien als een PAR efficientie van het licht van deze lamp.

Noot: bij dit percentage zou men moeten nagaan of alle golflengten in voldoende mate voorkomen en dat niet bv alleen het blauwe licht aanwezig is, wanneer men deze lamp juist voor bloemvorming wil inzetten, waar met name de rode golflengten van belang zijn.

S/P ratio

Het menselijk oog heeft staafjes en kegeltjes. De staafjes werken vooral bij lage verlichtingssterktes (schemer, nacht), en de kegeltjes bij hoge(re) verlichtingssterktes (overdag). Daar het oog in beide situaties (hoofdzakelijk) gebruik maakt van andere sensoren, is er daarmee ook een andere gevoeligheid.
De overdaggevoeligheid wordt Photopische gevoeligheid genoemd, vooral gebruik makende van kegeltjes.
De nachtgevoeligheid wordt Scotopische gevoeligheid genoemd, vooral gebruik makende van staafjes.
Het menselijk oog is gevoeliger voor licht (van meer blauwachtige kleur) en de S/P ratio geeft aan, voor het licht van deze lamp, in hoeverre de efficiëntie van deze lamp hoger is voor nachtgevoeligheid dan dat deze is voor daggevoeligheid.

Het licht van deze lamp heeft een dusdanig spectrum dat de S/P ratio 1.5 is. Dus zou deze lamp gebruikt worden in een omgeving waarbij een gemiddeld lage verlichtingssterkte aanwezig is, dan is de berekende efficiëntie voor nacht deze factor hoger dan de berekende (overdag) efficiëntie.

bs_ledlight_led_t5_30cm_230v_warmwit_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De oppervlakte onder het photopisch spectrum is iets kleiner (rode curve) dan bij het scotopisch spectrum (zwarte curve), gevolg is een S/P ratio van 1.5.

Zie voor meer informatie dit artikel over S/P ratio.

Kleursoort diagram

bs_ledlight_led_t5_30cm_230v_warmwit_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt verwijderd van pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp. De kleurcoördinaten zijn x=0.3828 en y=0.3464.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op deze Wiki over kleurweergave-index en deze site.

bs_ledlight_led_t5_30cm_230v_warmwit_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 72 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (onder de 5000 graden is dat een zwarte straler en daarboven het buitenlichtspectrum).

Deze waarde van 72 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook dit artikel.

De “chromaticity difference” is 0.016, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is hoger dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening niet nauwkeurig is en er niet van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning.

bs_ledlight_led_t5_30cm_230v_warmwit_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

Het opgenomen vermogen varieert in lineaire mate mee het devariatie van de aangelegde voedingsspanning.

Een abrupte variatie va n + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 2.5 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

bs_ledlight_led_t5_30cm_230v_warmwit_startupeffect

bs_ledlight_led_t5_30cm_230v_warmwit_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De variaties gedurende de opwarmtijd zijn lager dan 2 %, dus verwaarloosbaar. Dit zal waarschijnlijk ook komen door het lage gedissipeerde vermogen.

Extra foto’s

bs_ledlight_led_t5_30cm_230v_luminaire

De lamphouder.

bs_ledlight_led_t5_30cm_230v_detail_sideview
Het elektrische circuit dat zorgt voor omzetting van 230 V netspanning naar de gewenste ledstroom.

bs_ledlight_led_t5_30cm_230v_topcw_bottomww

Bovenste leds geven koudwit licht, en de onderste warmwit licht.

3 reacties op “BS Ledlight LED T5 30cm WarmWit”

hallo, hoe doet deze lamp het met een aangeboden accuspanning van een noodverlichtingsarmatuur, ik begrijp dat hij nu getest is bij 230 volt maar wat gebeurt er als die stroom wegvalt en de accu word ingeschakeld.

met vriendelijke groet,
ronny de hullu

Beste Ronny,
Deze versie was alleen geschikt voor 230 V, dus niet voor 12V. Vandaar dat deze dus niet zal werken op 12 V alleen. Een versie die wel met laagspanning werkt moet nog komen en dan kan ik hem meten.

hallo Marcel, bedacht me opeens dat een noodverlichtingsarmatuur boven uitgangen altijd 2 x 8watt tl’s heeft , 1 voor continu en 1 voor noodverlichting, de continu-TL-lamp brandt dag en nacht dus gaat altijd binnen een half jaar kapot en dat is dus altijd het manco, door alléén die tl te vervangen door led’s bespaar je dus én energie en veel uren aan vervangen en controleren én het milieu. De nood-TL kan een conventionele 8 watter blijven die werkt op de accu zoals de fabriekant het bedoelt heeft.

groeten, ronny

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *