Lobby zelfleveringsmodel voor windmolencoöperaties

Geplaatst door Jan Maarten Fernig in Windenergie 4 Reacties»

Windturbine de AmstelvogelVia “De Nationale Dialoog” is een lobby gestart voor het regelen van het zelfleveringsmodel voor windmolencoöperaties: In dit zelfleveringsmodel wordt bepleit dat leden van windmolencooperaties geen energiebelasting en BTW betalen over gebruik van electriciteit die door hun eigen windmolen(s) wordt geproduceerd. Vergelijkbaar met het in de eigen moes- of volkstuin geteelde kropje sla, waarover ook geen BTW of andere belasting wordt geheven.

De Nationale Dialoog is het vervolg op 21minuten.nl, het grootste online opinie-onderzoek van Nederland. De Nationale Dialoog verdiept de betrokkenheid en de resultaten van 21minuten.nl: hier voeren we de dialoog en zoeken we naar de beste ideeën voor Nederland, middels een onafhankelijk discussie- en actieplatform. De ambitie is aan de ene kant het publieke debat en aan de andere kant actief burgerschap te stimuleren. DND wil aanzetten tot reflectie, inspiratie en actie. De samenleving is immers te belangrijk om aan de overheid over te laten. Ook diverse opinieleiders steunen De Nationale Dialoog. Bekende namen zijn Mickey Huijbregtsen, Pieter Winsemius, Loek Hermans en Felix Rottenberg, maar ook steeds meer anderen sluiten zich bij De Nationale Dialoog aan. De toegang is voor iedereen vrij.

Iniatiefnemer tot DND is De Publieke Zaak, een vereniging die zich inzet voor fundamentele maatschappelijke en politiek-bestuurlijke vernieuwing. De Publieke Zaak staat los van overheid en politieke organisaties en is een initiatief van burgers die actief aan de slag willen met de samenleving van morgen.

DND faciliteert daarmee ook lobbies in de vorm van een geadresseerde brief, en het vinden van medestanders. Via het netwerk van De Publieke Zaak wordt de brief voorgelegd aan de geadresseerde. De Publieke Zaak zorgt ook voor een antwoord. Recent is door een deelnemer een brief aan de minister van financieën opgesteld betreffende het regelen van het Zelfleveringsmodel voor windmolencoöperaties: In dit zelfleveringsmodel wordt bepleit dat leden van windmolencooperaties geen energiebelasting en BTW betalen over gebruik van electriciteit die door hun eigen windmolen(s) wordt geproduceerd. Vergelijkbaar met het in de eigen moes- of volkstuin geteelde kropje sla, waarover ook geen BTW of andere belasting wordt geheven.

Registreer je op De Nationale Dialoog, login en doe mee, dit is een mooie kans voor stimulans van duurzame energie middels het zelfleveringsmodel!

4 reacties op “Lobby zelfleveringsmodel voor windmolencoöperaties”

Dit is een interessante ontwikkeling, maar ik denk ook een gevaarlijke. Feitelijk, wanneer iedereen lid wordt a 50? euro, van een windmolenvereniging dan zou iedereen ineens geen belasting meer hoeven betalen over het electriciteitsdeel. Dat klinkt als heel voordelig. Misschien wel TE voordelig?

Ik weet dat de Windvogel hier nu een pilot mee aan het doen is.

Het lijkt me een geniaal plan. Vliegtuigkerosine b.v. is voor zo ver ik weet belastingvrij en wordt omgezet in o.a. enorm veel koolstofdioxide. Geen belasting over het electriciteitsdeel lijkt me dan ook heel redelijk. Tevens vermoed ik dat de salarissen bij de windcoorporaties lager zijn dan bij RWE, Nuon of Essent.
Heel goed voor de marktwerking…

@ Martin, Er wordt nog wel belasting betaald over het transport en je aansluiting. Dat zijn diensten die je niet zelf levert, maar van het energiebedrijf betrekt.

PS: Er zal nooit meer energie aan de eigenaren geleverd worden dan er door het eigen windmolenpark opgewekt wordt. Dus als ‘ineens’ voor € 50 per huishouden ‘iedereen’ lid wordt, dan wordt de opbrengst over al die huishoudens gedeeld.

Op dit moment is het al mogelijk dat ‘iedereen’ zonnepanelen op zijn dak legt (of een kleine windmolen op zijn terrein) en daar inderdaad geen energiebelasting over afdraagt, noch BTW. Overigens zal dan over de aanschaf (en uitbesteedde installatie) van de panelen (molen) nog altijd wel BTW worden afgedragen. Die afdracht van BTW over aanschaf, onderhoud en vervoer staat buiten kijf binnen het zelfleveringsmodel.

De salariskosten bij De Windvogel zijn nihil. Het is een cooperatieve vereniging waarin weliswaar grote bedragen in omgaan voor de investering en onderhoud van de windmolens, maar waar iedereen op vrijwillige basis zijn beste beentje voorzet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *