Interview met Tesla Motors Benelux

Geplaatst door Jeroen van Agt in Transport 13 Reacties»

intro-scherm-interview-teslaInterview met Roger Kroymans, Sales Manager Tesla Motors Benelux, tijdens de Schoner Vervoer Toer 2009 in Amsterdam. Roger verteld over de prestaties en verkopen van het huidige model, de Tesla Roadster, in de Benelux. Verder gaat hij even in op de aangekondigde Model-S van Tesla. In tegenstelling tot de Roadster heeft de model-S de aandrijving in de wielen. Hierdoor is er plaats voor een geheel gezin in de auto. De Model-S heeft verder een bijzondere korte oplaadtijd van 45min.


Interview met Roger Kroymans, Sales Manager Tesla Motors Benelux

Gerelateerde links

13 reacties op “Interview met Tesla Motors Benelux”

Aan het begin van het filmpje wordt de text gesproken “Olino.org, dat is een duurzame energiewebsite”

Een duurzame energiewebsite…. Komen er ook interviews met fietsers? Mensen met een elektrische fiets? Een elektrische scooter? Mensen die met de trein of tram zijn gekomen? Kortom mensen die zich realiseren dat een auto, en zeker een onduurzame “sport”wagen zoals dit, eigenlijk op geen enkele manier onder het kopje “duurzaam” kan vallen?

Deze oranje Tesla moest en zou vooraan rijden in de Schoner Vervoer Toer, waarschijnlijk een sponsordeal o.i.d. Fietsers en elektrische scooteraars die – per ongeluk – voor de Tesla terechtkwamen werden door de organisatie teruggejaagd; de Tesla MOEST vooraan rijden. Op de Dam zag ik de deelnemers aan de Schoner Vervoer Toer van de Fietsersbond zonder pardon aan de kant geveegd worden omdat de auto’s (met vooraan weer deze Tesla) in het zicht moesten staan.

Essent ziet zijn kans schoon en is druk bezig een nieuwe markt aan te boren voor grote, zware en onduurzame elektrische auto’s zodat ze hun stroom goed kunnen verkopen. Het is helemaal niet in hun belang dat er minder, en daarnaast met veel lichtere en daardoor zuinigere auto’s gereden wordt.

Het spijt me zeer, maar hoe leuk en interessant de Toer ook was, met duurzaamheid had het echt niet veel te maken.

“De Model-S heeft verder een bijzondere korte oplaadtijd van 45min.”

Hoewel ik het nergens met zekerheid kan vinden zou de Model S een accupakket van 95kWh moeten hebben. Als je die van 0% tot 100% vollaadt in 45 minuten heb je het over een energiestroom van 127kW! Dat zijn – bijvoorbeeld – 127 waterkokers van 1kW die je tegelijk inschakelt. Ik hoef jullie als elektrotechnici niet uit te leggen wat dat betekent voor o.a. de benodigde dikte van kabels, grote verliezen en achterliggende infrastructuur. En 95kWh voor (zegt Tesla) 350km? Met 95 kWh doet ons huishouden anderhalve maand! De Model S weegt ruim 1700kg, ik hoef denk ik niet uit te tekenen wat er gebeurt als die over mijn fiets van 20 kg heenrijdt…

Dit lijkt me op geen enkele manier duurzaam.

@Jeroen Haringman,

Op je vraag of er ook interviews komen met (elektrische) fietsen: het antwoord is Ja. Ik ben volop bezig om het video en foto materiaal te verwerken van de schoner vervoer toer 2009 in Amsterdam tot interessante youtube filmpjes. De volgende interviews volgens nog:

  • Trikke
  • Drymer
  • Think
  • Vectrix
  • Elektrische fiets Taxi
  • Elektrische Lotus Elise
  • Elektrische Volkswagen van Essent

Het is bekend dat je zelf niet zo voorstander bent van de auto. Echter veel mensen kunnen momenteel nog niet zonder. Daarom is elektrische vervoer wel degelijk een mooi duurzaam alternatief als vervanging voor de huidige vervuilende wagens die rijden op fossiele brandstoffen. Het is inderdaad zo dat een elektrische fiets zuinig is dan een de nieuwe model-S van Tesla. Echter er is 1 overeenkomst. Beide wagens kunnen voor 100% opgeladen worden middels duurzame energiebronnen zoals windenergie en zonne-energie. En die is er voldoende (meer dan 8000x zoveel dan we jaarlijks gebruiken). Maar dan moeten we daar natuurlijk WEl in gaan investeren. Zie ook het artikel Grootschalige introductie van de elektrische auto.

Belangrijke correctie: met of tegen “de auto” heb ik niet zo veel. Het is een stuk blik wat me zo veilig, goedkoop en – voorzover mogelijk – duurzaam mogelijk van A naar B moet brengen in gevallen dat ik het met het de fiets en OV niet af kan. Puur technisch gezien kan ik dergelijk wagens echt wel waarderen, maar dat kan ik van bijvoorbeeld een kerncentrale ook.

Waar ik tegenstander van ben is het grootschalige en niet-bewuste autogebruik wat ik om mij heen in bijna alle gevallen zie. Dat veel mensen zeggen niet zonder auto te kunnen komt vooral doordat de Westerse wereld niet slim is ingericht. Zaken als wonen, werken en recreëren liggen ver uit elkaar en door diverse oorzaken is het OV soms onderontwikkeld. Ik ben er een groot voorstander van om met directe ingang de bebouwde omgeving dusdanig in te richten dat alle zaken makkelijk zonder onduurzame auto’s te bereiken zijn. Op die manier wordt al die kostbare duurzame energie niet ingezet om bijna 2 ton staal voort te bewegen maar slechts 80kg mens. Het eerste KAN niet duurzaam zijn. In Nederland kun je prima zonder eigen auto, maar je zult dan wel een paar slimme keuzes moeten maken v.w.b. de lokatie van je huis en je werk.

Uit jouw woorden maak ik op dat je het niet zo erg vindt dat deze grote en zware auto’s erg onzuinig zijn omdat er “voldoende” energie zou zijn. Tecnisch gezien is dat juist, er is veel meer zon en wind dan wel ooit op zullen kunnen maken. En wellicht (let wel: wellicht) kunnen we het in een verre toekomst ooit zo goedkoop omzetten dat er een overvloed aan energie komt. Maar voor de komende paar decennia zie ik echt geen overschot aan energie, eerder een – groot – tekort. Vergeet niet dat de industrie achter al die mooie windturbines en zonnestroompanelen (en elektrische auto’s) voor net zo’n groot gedeelte draaien op fossiele brandstoffen als elke andere tak van industrie. Ook wil ik even wijzen op jullie eigen artikelen over het schaarser worden van mineralen, waarvan de auto-industrie een aanzienlijk gedeelte verbruikt.

Ik blijf er bij dat “duurzaamheid” een totaalbegrip moet zijn. Het kan niet alleen maar object-georiënteerd zijn: we verwisselen de fossiele auto door de elektrische auto, de gloeilamp door de spaarlamp en dan zijn we “klaar”. Een discussie over duurzaamheid zonder daarbij alle componenten mee te nemen is eenzijdig en eigenlijk doe je de lezers van deze website, waarvan een gedeelte op zoek zal zijn naar “echte” duurzaamheid, tekort.

Juist in jullie unieke positie, o.a. op nummer één in de Solar Top 50, zou je de gelegenheid moeten grijpen om mensen duidelijk te maken dat duurzaamheid meer is dan “apparaatjes”, het is, zo je wilt, een state of mind. Ik ben, net als de mensen achter Olino, technisch aangelegd, en daarom weet ik hoe moeilijk het is om die stap te maken. Mijn eerste set zonnestroompanelen kocht ik als “apparaatje”, als gadget. Pas daarna merkte ik op hoeveel meer terreinen er zulke onvoorstelbaar grote veranderingen nodig zijn die helemaal niets met techniek te maken hebben.

Trap AUB niet in dezelfde val als de organisatoren van de Schoner Vervoer Toer die zich hebben laten verleiden door het grote geld van Eneco en het glimmende blik van de elektrische auto.

Oh, en ik vind het overigens een leuke serie interviews die jullie gemaakt hebben. Goed gedaan! Ik zie dat New Energy TV ze ook overneemt, leuk 🙂 Ik heb het ook overwogen maar zowel technische beperkingen (mijn Canon compactcamera heeft geen aansluiting voor een externe microfoon) als weinig vertrouwen in mijn interviewkunsten hebben mij tegengehouden.

Ik zie in dat sommige mensen mijn commentaren over het ongebreideld autogebruik als negatief zullen zien, maar zo zijn ze niet bedoeld. Ik kan simpelweg niet begrijpen dat mensen die zich bezighouden met het begrip duurzaamheid van alles willen doen en veranderen – tot je over de auto begint. Ik zie bv. op forums zo vaak foto’s van mensen die trots hun dak vol met zonnestroompanelen laten zien en een huis vol met spaarlampen – met één of twee grote auto’s op de oprijlaan. Dat je die scheiding naadloos in je hoofd kunt maken is voor mij moeilijk te begrijpen. Het lijkt een beetje op Doublethink uit 1984: http://en.wikipedia.org/wiki/Doublethink

Zonder eigen auto leven is echt goed mogelijk – als je maar een paar slimme keuzes maakt.

Jeroen Haringman,

Je blijft maar zeggen dat de auto niet nodig is als je maar een paar slimme keuzes maakt. Realiseer je dat dit misschien voor jou geldt maar niet per definitie voor anderen. Dit autoloos zijn is duidelijk een stokpaardje voor jou. Er zijn ook andere slimme keuzes die je zou kunnen maken zoals bijvoorbeeld: geen canon compact camera (echt geen eerste levensbehoefte), geen TV (ik kan je uit ervaring vertellen dat je prima zonder kunt – zal gewoon wel een onbewuste slimme keuze van me geweest zijn), geen internet (heb je enig idee hoeveel energie de internet infra opslobbert?). Wat ik maar wil zeggen is dat iedereen zijn eigen keuzes maakt en dat moet je respecteren. Jouw manier van schrijven over de auto zal er alleen toe leiden dat mensen hun schouders ophalen. En je voorstel de hele infrastructuur van nederland aan te passen aan slim zijn zodat er geen auto meer nodig is is natuurlijk ook al vrij energiebelastend. En dat is niet zo slim. Je leeft in een maatschappij die over een periode van millennia ontstaan is. Als je die wilt wijzigen zal je de weg van de evolutie moeten kiezen en niet die van de revolutie. Die laatste zal namelijk niet werken.

@ Jeroen H,

ik ben het bijna volledig met je eens. Spijtig genoeg is de slechte ruimtelijk ordening in Vlaanderen maar een beperkt deel van de verklaring van het overmatig autogebruik. Ook voor verplaatsingen waar wel prima alternatieven voor zijn blijken nog steeds erg veel mensen toch de auto te nemen. Het probleem zit hem dus ook een groot deel in de aard van de mens en een vergaande ‘luiheid’. (Niet zozeer een fysieke luiheid, ook een luiheid om na te denken over de eigen gewoontes en de bereidheid om daar iets aan te wijzigen.)

Van al de mensen die in Antwerpen werken woont 37 % op minder dan 10 km van het werk en 62% op minder dan 20 km van het werk. Toch is voor 60% van de Antwerpenaren de auto nog het hoofdvervoermiddel van het woon-werk-verkeer.

Natuurlijk zijn er soms goede redenen waarom mensen voor hun woon-werk-verkeer toch voor de wagen kiezen. Voor (slechts) 17% is de wagen noodzakelijk voor het werk, soms combineren de mensen hun woon-werk-verplaatsing met andere verplaatsingen waardoor de afstand oploopt, een heel klein percentage is fysiek niet in staat om een ander transportmiddel te gebruiken, …
Maar zelf met al die factoren indachtig kan een zeer groot aantal (zeker de helft) van de mensen die nu in Antwerpen de auto gebruiken voor woon-werk-verkeer probleemloos op alternatieven overstappen als de wil er maar is.

Uit onderzoek blijkt eveneens dat automobilisten de tijd dat een verplaatsing duurt met de fiets in vergelijking met de auto altijd zwaar ten voordele van de auto verkeerd inschatten. Ze beseffen (willen niet beseffen) dat de auto dus relatief traag en de fiets relatief snel is. Ook overschatten automobilisten steeds hoeveel het regent.
Hoewel in Antwerpen niemand (0%) van de mensen die met de auto naar het werk gaan toegeven dat ze nooit over de mogelijkheid om de fiets te gebruiken heeft nagedacht zijn er in werkelijkheid dus veel mensen die de alternatieven (ook het openbaar vervoer is in Antwerpen goed uitgebouwd) nooit een ernstige kans hebben gegeven maar die wel allerlei uitvluchten gebruiken om hun autogebruik goed te praten.

Wat ik hier schrijf is trouwens geen anti-autopraat (al zullen veel autoverslaafden dat wel zo aanvoelen). Ik besef dat sommige mensen in sommige omstandigheden niet buiten de auto kunnen, ook ik gebruik uitzonderlijk wel eens een wagen (hoewel ik zelf geen wagen bezit). Maar er zou al zoveel milieuwinst gehaald kunnen worden als men in de gevallen dat er alternatieven zijn, die alternatieven ook zouden gebruiken. En daar is mijn inziens veel meer winst met te behalen dan met elektrische wagens.
Bovendien zouden de meeste files smelten als sneeuw voor de zon als mensen niet meer onnodig de auto zouden gebruiken. En daarmee zouden de mensen die echt de wagen nodig hebben net de grootste winnaars zijn bij bewuster autogebruik.

(Als je daar dan nog bijneemt dat autogebruik gemiddeld drie keer zoveel maatschappelijke kosten veroorzaakt als dat het inkomsten genereert is het huidige autodenken onbegrijpelijk: http://www.tmleuven.be/project/externekosten/2004-03.pdf.)

@Fir: niet zozeer een stokpaardje maar meer een door veel mensen vergeten onderdeel van “duurzaam bezig zijn”, terwijl de auto niet of veel minder gebruiken juist een grote bijdrage kan leveren aan duurzaamheid en leefbaarheid.

Dat iedereen zijn eigen keuzes maakt respecteer ik en juist daarom heb ik het artikel of het niet hebben van een eigen auto op mijn eigen website ook bewust in de ik-vorm geschreven. Ik heb er alleen problemen mee dat autorijden bij uitstek een activiteit is waarvan alle voordelen bij de gebruiker liggen maar bijna alle nadelen uitgesmeerd worden over de maatschappij. Hoe eerlijk is dat?

En het gedeelte van de maatschappij waar we het nu over hebben (het zonder nadenken verspillen van energie) is niet in millennia ontstaan maar pas in de laatste vijftig tot honderd jaar. Pas toen kwamen fossiele brandstoffen beschikbaar voor iedereen in de Westerse wereld.

Je schouders hierover ophalen is je goed recht. Maar als processen als Peak Oil en misschien klimaatverandering met de snelheid toeslaan als steeds meer mensen denken kon het voor evolutie wel eens te laat zijn, en gedwongen revoluties zijn altijd pijnlijker van vrijwillige revoluties.

@ Fir, zoals je uit mijn schrijven kan opmaken heeft de keuze van de auto natuurlijk soms wel iets te maken met gebrek aan alternatieven, maar vaak ook niet. Bovendien zijn het net de mensen die echt de wagen nodig hebben die er het meest baat bij zouden hebben als er niet zoveel onnodig met de wagen zou gereden worden.

Als je dan nog de zware maatschappelijk kost die autogebruik veroorzaakt in ogenschouw neemt, dan is het niet meer dan logisch dat onnodig autogebruik wordt aangeklaagd en niet als ‘eigen vrije keuze’ beschouwd wordt. Een mens mag wat mij betreft doen en laten wat hij/zij wil, zolang anderen/de maatschappij daar geen (onaanvaardbaar grote) nadelen van ondervindt. Op dit ogenblik kan ik – gestaafd met allerhande wetenschappelijk onderzoeken – slechts concluderen dat – zeker in grote steden – het onnodig autogebruik onaanvaardbaar grote negatieve gevolgen voor andere mensen/de omgeving veroorzaakt.
(Vlaanderen is – zeker in de grote steden – een Europese hotspot van allerlei vervuiling. Het gemotoriseerde verkeer heeft een aanzienlijk aandeel in het veroorzaken van deze vervuiling. Het ziet er naar uit dat we in de verste verste de komende jaren niet de minimumnormen zullen halen die Europa – gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde gegeven – oplegt. (Mag ik de mensen die onnodig de auto gebruiken uitnodigen om hun keuze uit te leggen aan het steeds toenemend aantal kinderen dat kampt met astma en andere luchtwegaandoeningen?))

@ Jeroen H.,

(als aanvulling)

bovendien vallen bij gedwongen revoluties altijd slachtoffers, en die slachtoffers zijn vaak niet dezelfde mensen die aan de basis van de oorzaak van die gedwongen revolutie liggen.

Is die Airpod niet vooral bedoeld voor op vliegvelden en zo? Ik zie hier nou niet echt een echte auto in, meer een people mover zoals dat dan moet heten in goed nederlands.

Ik ben het grootendeels eens met Jeroen. Er zijn veels te veel autos in nederland en iedereen stapt er maar in als hij een paar meter verderop moet zijn. Resultaat: dikke files en iedereen is daar verbaast over. Ik ga bijna altijd met de trein naar mijn werk en naar familie en zo en dat gaat bijna altijd erg goed. Maar soms kun je met de trein ergens niet komen en dan moet je toch echt een auto hebben.

Ik zie het niet negatief dat je er aandacht voor vraagt. Veel mensen denken niet meer na, ook niet over hun auto en wat ze er allmeaal mee aanrichten. Dat punt van Renaat over astma is een goed voorbeeld. Maar ik zie ook verstopte steden en verstopte aderen van luie automobilisten. Ik zag op jouw website ook al heftige reacties op je stuk Ik heb geen auto en daar aan zie je hoe erg mensen verslaafd zijn aan hun auto.

Ik zal me als vaste autogebruiker maar eens mengen in deze discussie.

Ik ben het er op zich best mee eens dat gebruik van de auto te weinig mee wordt genomen als het om duurzaamheid gaat. Ik ben sinds ik een auto heb ook een hoop onzinnige ritjes gaan maken. Echter ben ik van mening dat zelfs als er alternatieven zijn, deze vaak gewoon veel minder aantrekkelijk zijn.

Zo rij ik altijd met de auto naar mijn werk tussen Delft en Den Haag, terwijl de tram redelijk dicht vanaf mijn huis vertrekt en voor mijn werk stopt.

Echter ben ik ondanks de files in Den Haag nog steeds dubbel zo lang onderweg met de tram (30 vs 60 min). Verder is het in de tram vaak erg druk en kan ik erg slecht zitten omdat ik erg groot ben.

Ik heb ook nog een OV kaart dus ik kan gratis reizen, maar aangezien mijn werk mijn kilometers betaald (zou ook ter discussie kunnen staan) blijf ik ’s ochtends toch echt liever een half uurtje langer liggen.

Verder ga ik dan nog voorbij aan andere kleine dingen zoals weggaan wanneer je wilt, veel meer ruimte, eigen muziek etc.

Ik denk dat er dus veel meer gekeken moet worden naar de vraag waarom mensen zoveel met de auto rijden, ondanks dat er zoveel file staat. Ik denk dat er vaak toch wel redenen voor zijn.

Als het hier zo was als in de grote steden in Duitsland, dan zou ik niet met de auto gaan. Daar zorgt de metro voor snel en goedkoop vervoer, helaas is dat hier niet zo makkelijk.

Maargoed, een electrische scooter biedt voor mij een prima oplossing. Echter moet je hiervoor natuurlijk wel vrij dichtbij je werk wonen.

“Met 95 kWh doet ons huishouden anderhalve maand”

Dit is een uitspraak die ook voor de electrische auto pleit: doordat het veel inzichtelijker is geworden hoeveel energie er eigenlijk door de auto verbruikt wordt. Helemaal als de auto ook als energiebuffer voor het huishouden gaat werken. (goedkope (wind)stroom snachts opslaan en overdag gebruiken. Misschien laten mensen de auto toch iets eerder staan als ze de afweging kunnnen maken tussen een ritje van 100km of 1 week het huishouden laten draaien.

Daarnaast ben ik het eens met jeroen dat de electrische auto’s ook duurzaam ontworpen moeten worden. Dus weg met de absurde topsnelheden en acceleraties. En bovendien lichtgewicht construeren.

Als ontwerper studeer ik op het moment op een mogelijkheid door middel van design het gedrag van de gebruiker mede te bepalen. Dus het duurzaam gebruik te stimuleren onder andere door inzichtelijk te maken hoe de energiestromen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *