Actie Groenlicht Led Spot MR16 WW 7W

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

acgroli_mr16_ww_12-24vdc_7wActie Groenlicht presenteert een ledlamp met een MR16/GU5.3 voet, 3 powerleds die een warmwit kleur licht afgeven. De led kan met voedingsspanningen tussen de 12 en 24 V DC gestuurd worden. De lamp is afkomstig van Luxerna, en verkrijgbaar bij Actie Groenlicht.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2813 K Warmwit
Lichtsterkte Iv 677 Cd Gemeten recht onder de lamp
Stralingshoek 31 deg
Vermogen P 7.7 W
Power Factor 1.0 Deze lamp wordt gevoed met een gelijkspanning waarbij de voeding niet is gespecificeerd en dus ook niet is meegenomen in de meting. Vandaar PF = 1.
Lichtstroom 327 lm
Efficiëntie 42 lm/W
CRI_Ra 67 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4502 en y=0.4070
Fitting GU5.3
PAR-waarde 5.9 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.1 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 50 x 52 mm Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter). Exclusief de voedingspinnen.
D afmetingen lichtruimte 34 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de diffuse plaat aan de voorkant. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23.5-25.5 deg C.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met ≈ 11 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is nauwelijks afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning.

Aan het eind een close up van de voorkant van de lamp.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

acgroli_mr16_ww_12-24vdc_7w_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram.

acgroli_mr16_ww_12-24vdc_7w_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 (dwars daarop) vlak zijn gelijk daar de lamp een circelsymmetrie heeft over de hoogte as (de z-as).

Deze lamp geeft een gefocusseerd lichtbeeld.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

acgroli_mr16_ww_12-24vdc_7w_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtstroom in lumen te berekenen.

acgroli_mr16_ww_12-24vdc_7w_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 20 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 28-40 %.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 31 graden. Deze gemiddelde waarde geldt voor alle denkbeeldige snijvlakken door deze lamp omdat deze lamp symmetrisch is over de hoogte as.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 327 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 327 lm, en een opgenomen vermogen van 7.7 Watt, levert een efficiëntie van 42 lm/Watt.

Met de powerfactor van 1 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.0 kVAhr aan reactief vermogen is geweest. De voeding om van netspanning naar 12 V te komen is niet meegenomen, was nl ook niet gespecificeerd.

Voedingsspanning 18.0 V
Voedingsstroom 433 mA
Vermogen P 7.7 W
Schijnbaar vermogen S 7.7
PF 1.0

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

acgroli_mr16_ww_12-24vdc_7w_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 2825 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

acgroli_mr16_ww_12-24vdc_7w_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 80 graden, daarna was de verlichtingssterkte zoveel lager (5 lux) dat de kleurtemperatuur niet meer relevant is.

Kijkende naar de stralingshoek van 31 graden (dus 15.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan is de variatie in kleurtemperatuur ongeveer 4 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel.

acgroli_mr16_ww_12-24vdc_7w_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

Het PAR getal voor het licht van deze lamp komt uit op 5.9 μMol/s/m2.

Deze waarde geldt op 1 m afstand van de lamp en tevens geldt deze waarde voor ruwweg het gebied (op 1 m afstand) binnen de stalingshoek.

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 63 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden in dit artikel.

acgroli_mr16_ww_12-24vdc_7w_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De oppervlakte onder het photopisch spectrum is vergelijkbaar (rode curve) met het scotopisch spectrum (zwarte curve), gevolg is een lage S/P ratio van 1.1.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

acgroli_mr16_ww_12-24vdc_7w_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt op het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4502 en y=0.4070.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

acgroli_mr16_ww_12-24vdc_7w_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 67 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron.

Deze waarde van 67 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0004, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning.

acgroli_mr16_ww_12-24vdc_7w_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren minder dan 5 % als gevolg van de variatie van de aangelegde voedingsspanning.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.2 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet merkbaar bij abrupte spanningsvariaties.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

acgroli_mr16_ww_12-24vdc_7w_startupeffect

acgroli_mr16_ww_12-24vdc_7w_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De opwarmtijd is ongeveer 6 minuten, daarna veranderen de lampparameters niet (significant) meer.

De afgegeven verlichtingssterkte neemt met ≈ 11 % af.De kleine wisselingen in verlichtingssterkte komen door de wisselingen in omgevingstemperatuur (die 2.0 graden bedroegen).

Het opgenomen vermogen hier in deze grafiek betreft het vermogen opgenomen door de professionele voeding die is gebruikt om de gelijkspanning in te stellen. Dient derhalve niet meegenomen te worden.

Close up foto

acgroli_mr16_ww_12-24vdc_7w_front
De diffuse plaat aan de voorkant en de drie powerleds

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *