ArtDeco Flame M

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

lioris_frosted_ledbulb_e27Lioris heeft een ledlamp met zeer warme kleurtemperatuur die gewone gloeilampen moet vervangen met een zeer warme kleurtemperatuur, maar dan efficiënter met de energie omgaat. Deze ledlamp heeft een matte, melkwitte bol.

Noot van de leverancier: de driver wordt nog aangepast om een hoge PF te krijgen en een veel hogere efficiëntie, de lamp zal dimbaar worden en een kaarsfunctie kennen (variatie van de lichtintensiteit).

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2465 K diep warmwit
Lichtsterkte Iv 17 Cd Gemeten recht onder de lamp
Stralingshoek 218 deg Straalt redelijk rondom agv de matte bol
Vermogen P 4.4 W
Power Factor 0.61 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.3 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 136 lm
Efficiëntie 31 lm/W
CRI_Ra 54 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4896 en y=0.4289
Fitting E27
PAR-waarde 0.1 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 0.8 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 60 x 120 mm Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter).
D x H afmetingen lichtruimte 60 x 48 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de diameter en de hoogte van de bol. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23 deg C.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming nemen de verlichtingssterkte en het opgenomen vermogen af met 18 % en 14 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is nauwelijks afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning, behalve bij 250 V.

Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

lioris_frosted_ledbulb_e27_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel.
De waardes van Ø 50% zijn niet geldig omdat de stralingshoek > 180 graden is.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram.

lioris_frosted_ledbulb_e27_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 (dwars daarop) vlak zijn gelijk daar de lamp een circelsymmetrie heeft over de hoogte as (de z-as).

Deze lamp is een rondomstraler; er is tevens behoorlijk wat licht dat naar achteren gestraald wordt.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

lioris_frosted_ledbulb_e27_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtstroom in lumen te berekenen.

lioris_frosted_ledbulb_e27_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 40 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 93-97 %.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 218 graden. Deze gemiddelde waarde geldt voor alle denkbeeldige snijvlakken door deze lamp omdat deze lamp symmetrisch is over de hoogte as.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 136 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 136 lm, en een opgenomen vermogen van 4.4 Watt, levert een efficiëntie van 31 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.61 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.3 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom 31 mA
Vermogen P 4.4 W
Schijnbaar vermogen S 7.1 VA
PF 0.61

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen.

lioris_frosted_ledbulb_e27_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

De stroom is niet in fase met de spanning. Tevens heeft de stroom stevige pieken, is daarbij niet sinusvormig. Daardoor een lage powerfactor.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar.

lioris_frosted_ledbulb_e27_powerspectrumi_percent

Het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

Hogere harmonischen zijn aanwezig agv de pieken in de stroom.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

lioris_frosted_ledbulb_e27_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 2450 K wat diep warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

lioris_frosted_ledbulb_e27_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 90 graden, daarna is niet meer gemeten.

Kijkende naar de stralingshoek van 218 graden (dus 109 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan is niet het gehele gebied gemeten. De variatie in kleurtemperatuur voor 180 graden (kantelhoek tot 90 graden) is ongeveer 2 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel.

lioris_frosted_ledbulb_e27_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

Het PAR getal voor het licht van deze lamp komt uit op 0.1 μMol/s/m2.

Deze waarde geldt op 1 m afstand van de lamp en tevens geldt deze waarde voor ruwweg het gebied (op 1 m afstand) binnen de stalingshoek.

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 62 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden in dit artikel.

lioris_frosted_ledbulb_e27_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De oppervlakte onder het photopisch spectrum is groter (rode curve) met het scotopisch spectrum (zwarte curve), gevolg is een lage S/P ratio van 0.8.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

lioris_frosted_ledbulb_e27_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt verwijderd van het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4896 en y=0.4289.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

lioris_frosted_ledbulb_e27_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 54 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron.

Deze waarde van 54 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0046, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning.

lioris_frosted_ledbulb_e27_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren minder dan 5 % als gevolg van de variatie van de aangelegde voedingsspanning. Echter bij 250 V is er een plotselinge afname van opgenomen vermogen en verlichtingssterkte.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.2 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet merkbaar bij abrupte spanningsvariaties.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

lioris_frosted_ledbulb_e27_startupeffect

lioris_frosted_ledbulb_e27_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De opwarmtijd is ongeveer 30 minuten, daarna veranderen de lampparameters niet (significant) meer.

De afgegeven verlichtingssterkte neemt met ≈ 18 % af. Het opgenomen vermogen neemt met ≈ 12 % af.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *