Montiss LSGU10-4W

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 6 Reacties»

vdbprod_lsgu10-4wMontiss heeft een mooie ledspot met GU10 voet door laten meten. Met een stralingshoek van 30 graden en een lichtstroom van bijna 150 lumen en een warmwitte kleur is deze voor verschillende algemene doeleinden geschikt.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2878 K warmwit
Lichtsterkte Iv 432 Cd Gemeten recht onder de lamp
Stralingshoek 30 deg Straalt redelijk rondom agv de matte bol
Vermogen P 5.7 W
Power Factor 0.93 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.4 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 147 lm
Efficiëntie 26 lm/W
CRI_Ra 82 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4466 en y=0.4084
Fitting GU10
PAR-waarde 4.2 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.2 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 50 x 48 mm Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter). Exclusief voedingspinnen.
D afmetingen lichtruimte 35 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de diameter van de diffuse plaat aan de voorkant, waarachter de led zit. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 22.5 deg C. De maximum temperatuur gemeten op de lamp was 32 graden hoger, dus 55 graden C.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt het opgenomen vermogen toe met 20 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is veel afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning. De afhankelijkheid is lineair.

De dimbaarheid is gemeten en te vinden aan het eind van het verslag.

eetrapport (PDF) tbc
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

vdbprod_lsgu10-4w_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel..

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram.

vdbprod_lsgu10-4w_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 (dwars daarop) vlak zijn gelijk daar de lamp een circelsymmetrie heeft over de hoogte as (de z-as).

Deze lamp redelijk gefocusseerde bundel.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

vdbprod_lsgu10-4w_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtstroom in lumen te berekenen.

vdbprod_lsgu10-4w_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 10 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 75-85 %.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 30 graden. Deze gemiddelde waarde geldt voor alle denkbeeldige snijvlakken door deze lamp omdat deze lamp symmetrisch is over de hoogte as.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 147 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 147 lm, en een opgenomen vermogen van 5.7 Watt, levert een efficiëntie van 26 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.93 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.4 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230 V
Voedingsstroom 27 mA
Vermogen P 5.7 W
Schijnbaar vermogen S 6.2 VA
PF 0.93

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen.

vdbprod_lsgu10-4w_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

De stroom is in fase met de spanning. De vorm is niet geheel sinusvormig, maar lijkt er wel een beetje op. Tevens zijn er niet hele stijle flanken, wat leidt tot minder harmonischen. De powerfactor komt op een mooie waarde van > 0.9.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar.

vdbprod_lsgu10-4w_powerspectrumi_percent

Het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

Hogere harmonischen zijn aanwezig echter niet veel en nemen snel af.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

vdbprod_lsgu10-4w_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 2875 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

vdbprod_lsgu10-4w_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 80 graden, daarna was de verlichtingssterkte zoveel kleiner dan bij 0 graden (was 5 lux) dat daar de kleurwaarde niet meer relevant is.

Kijkende naar de stralingshoek van 30 graden (dus 15 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan is de variatie in kleurtemperatuur ongeveer 2 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel.

vdbprod_lsgu10-4w_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

Het PAR getal voor het licht van deze lamp komt uit op 4.2 μMol/s/m2.

Deze waarde geldt op 1 m afstand van de lamp en tevens geldt deze waarde voor ruwweg het gebied (op 1 m afstand) binnen de stalingshoek.

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 64 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden in dit artikel.

vdbprod_lsgu10-4w_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De oppervlakte onder het photopisch spectrum is maar iets kleiner (rode curve) dan het scotopisch spectrum (zwarte curve), gevolg is een lage S/P ratio van 1.2.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

vdbprod_lsgu10-4w_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt op het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4466 en y=0.4084.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

vdbprod_lsgu10-4w_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 82 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron.

Deze waarde van 82 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0005, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning.

vdbprod_lsgu10-4w_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren veel bij variatie van de voedingsspanning. De variaties zijn lineair afhankelijk van de voedingsspanning dus het gedrag van de voeding is beheerst en reageert niet abrupt anders over het variatiegebied van de voedingsspanning.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van ≈ 5 %. Dit verschil in lichtintensiteit is waarschijnlijk niet merkbaar bij abrupte spanningsvariaties.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

vdbprod_lsgu10-4w_startupeffect

vdbprod_lsgu10-4w_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De opwarmtijd is ongeveer 15 minuten, daarna veranderen de lampparameters niet (significant) meer.

De afgegeven verlichtingssterkte neemt met ≈ 4 % toe. Het opgenomen vermogen neemt met ≈ 2o % toe.

Dimbaarheid van de lamp

Deze lamp is gemeten op dimbaarheid. De methode en de interpretatie van de grafiek staat op de site uitgelegd.

vdbprod_lsgu10-4w_to_less_intensity

Lampparameters afhankelijk van de stand van de dimmer (0%=maximaal dimmen)

Deze lamp laat zich niet goed dimmen. Er is geen mooie continue afname van de lichtintensiteit gaande van 100 % (minimaal dimmen) naar 0 % (maximaal dimmen).

6 reacties op “Montiss LSGU10-4W”

Heb twee lampen aangeschaft bij http://www.ledgloeilamp.nl/GU10-LED-lampen/Dimbare-GU10-4W-PowerLED-spot-Vervangt-35W/productdetails.tpl.htm als vervanging voor de halogeenlampen in mijn woonkamer. Reden voor deze keuze was de kleurtemperatuur, de powerfactor en het feit dat de lamp dimbaar is.
Het dimmen blijkt inderdaad erg mooi te gaan. De lamp past erg mooi in de fitting (even groot als een ‘gewone’halogeenlamp). De kleur (of kleurbeleving?) is echter erg slecht. Er is een erg rare blauwe gloed die erg onrustig oogt. Dus ondanks een aantal flinke pluspunten wij mij betreft een miskoop voor € 50 en zeker niet geschikt als woonkamerverlichting.

Wij gebruiken deze lichtbronnen zelf ook, ik moet zeggen dat ik er erg tevreden over ben. Volgens mij ook keurige waardes als ik het meetrapport doorneem.

@Jeroen van Agt en C. Bennemeer,

Bedankt voor jullie reactie’s.
Over smaak (kleur) valt niet te twisten maar met de grafieken over kleurtemperatuur tussen de Montiss LSGU10-4W en (bijv.) een Philips 35W halogeenamp verschillen erg veel. Met name de bauwe piek bij de LED verlichting en het verder doorlopen in het rode spectrum bij de halogeenlampen zijn significante verschillen.
http://www.olino.org/wp-content/uploads/2009/07/philips_halogeen_35w_gu10_powerspectrum_at_1m_distance.png
http://www.olino.org/articles/2009/10/22/montiss-lsgu10-4w#kleurtemperatuur
Voor mij bijft de spaarlamp dus nog steeds het beste alternatief voor gloeilampen (met name op het gebied van prijs en kleur).
P.S. mijn gemiddeld jaarlijks stroomverbruik bedraagt 0 kWh (noppes, nada, niets)

Ik heb 4 stuks van deze Montiss led lamp in huis, gebruik ze in de gang omdat ik daar de lampen vrijwel altijd heb branden. Moet zeggen dat ik er erg tevreden over ben. Dat de kleur niet mooi zou zijn herken ik niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *