CDE Technology BV Led Spotlamp MR16 10W NeutraalWit met CLS 700mA driver

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

cde_mr16_10w30degCDE Technology BV presenteert een stevige led spotlamp. Er 10 W ingezet om neutraalwit licht te genereren. De lamp is gemeten met een CLS 700 mA constante stroombrondriver. In een ander artikel is deze ledlamp met een andere stroombrondriver gemeten. In dit artikel is de powerfactor beter dan voorheen, echter de efficiëntie iets lager. Omdat deze stroombrondriver met 700 mA de led stuurt, zal dit de levensduur van de led bevorderen.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 4130 K neutraalwit
Lichtsterkte Iv 248 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 62 deg
Vermogen P 10.4 W
Power Factor 0.86 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.6 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 252 lm
Efficiëntie 24 lm/W
CRI_Ra 75 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3754 en y=0.3765
Fitting 230V Er wordt een stroombronvoeding gebruikt.
PAR-waarde 2.2 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.6 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 50 x 72 mm Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter).
D afmetingen lichtruimte 46 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de binnendiameter van de opening van de reflector, aan de voorkant. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
vormfactor spot
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23.0-24.5 deg C.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte en het opgenomen vermogen af met resp. 10 % en 1 %.

Spanningsafhankelijkheid: kleine lineaire afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning.

Aan het eind van het verslag zijn extra foto’s opgenomen.

Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

cde_mr16_10w30degnw_clsdrvr_summary2
Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram.

cde_mr16_10w30degnw_clsdrvr_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 (dwars daarop) vlak zijn gelijk daar de lamp een circelsymmetrie heeft over de hoogte as (de z-as).

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

cde_mr16_10w30degnw_clsdrvr_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

cde_mr16_10w30degnw_clsdrvr_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 40 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 12-27 %.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 62 graden. Deze gemiddelde waarde geldt voor alle denkbeeldige snijvlakken door deze lamp.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 252 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 252 lm, en een opgenomen vermogen van 10.4 Watt, levert een efficiëntie van 24 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.86 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.6 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom 53 mA
Vermogen P 10.4 W
Schijnbaar vermogen S 12.1 VA
PF 0.86

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen.

cde_mr16_10w30degnw_clsdrvr_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

De stroom heeft geen sinusvorm, echter heeft een blokvorm met pieken. De blokvorm is in fase met de spanningsvrom. Uiteindelijk resulteert een acceptabele powerfactor (> 0.85). Te verwachten is wel harmonische content als gevolg van de pieken en stijle hellingen in de stroom.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar.

cde_mr16_10w30degnw_clsdrvr_powerspectrumi_percent

Het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

Vanwege de stroompieken zijn er ook veel hogere harmonischen. Ze zijn wel snel veel kleiner dan de grondharmonische (50 Hz).

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

cde_mr16_10w30degnw_clsdrvr_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 4125 K wat neutraalwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

cde_mr16_10w30degnw_clsdrvr_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 70 graden, daarna is de verlichtingssterkte zo laag (< 5 lux) dat de kleur er niet meer toe doet.

Kijkende naar de stralingshoek van 62 graden (dus 31 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt dat in dit gebied de kleurtemperatuur met ongeveer 1.5 % afneemt.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel.

cde_mr16_10w30degnw_clsdrvr_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

Het PAR getal voor het licht van deze lamp komt uit op 2.2 μMol/s/m2.

Deze waarde geldt op 1 m afstand van de lamp en tevens geldt deze waarde voor ruwweg het gebied (op 1 m afstand) binnen de stalingshoek.

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 64 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden in dit artikel.

cde_mr16_10w30degnw_clsdrvr_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De oppervlakte onder het photopisch spectrum is wat groter (rode curve) dan die van het scotopisch spectrum (zwarte curve), gevolg is een S/P ratio in de middenrange van 1.6.

Zie voor meer informatie dit artikel over S/P ratio.

Kleursoort diagram

cde_mr16_10w30degnw_clsdrvr_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt bijna bovenop het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3754 en y=0.3765.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

cde_mr16_10w30degnw_clsdrvr_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 75 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron.

Deze waarde van 75 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook dit artikel.

De “chromaticity difference” is 0.0014, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K], het opgenomen netto vermogen P [W] en de berekende efficiëncy zijn van de lampspanning.

cde_mr16_10w30degnw_clsdrvr_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren weinig en op een lineaire manier mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van ≈ 1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

cde_mr16_10w30degnw_clsdrvr_startupeffect

cde_mr16_10w30degnw_clsdrvr_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 25 minuten. Gedurende de opwarming nemen de verlichtingssterkte en het opgenomen vermogen af met respectievelijk 10 % en 1 %.

Extra foto’s

cde_mr16_10w30deg_close_up
De led van dichtbij in de lampreflector

cde_mr16_10w30deg_side_view
Zijaanzicht van de led spotlamp

cls_driver_700ma

De gebruikte stroomsturingsunit

De stroomsturingsunit heeft een instelbare lampstroom. Deze is voor deze lamp ingesteld geweest op 700 mA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *