Atomis Meson Wit Prisma 4x8L

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

atomis_meson_white_prisma_4x8lAtomis Architectural Lighting presenteert een inbouwlamp met leds. De lamp draagt de naam Meson. Deze herbergt 4 x 8 leds.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 3229 K Warmwit (aan de koude kant van warmwit).
Lichtsterkte Iv 313 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 86 deg
Vermogen P 19.5 W
Power Factor 0.95 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.3 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 628 lm
Efficiëntie 32 lm/W
CRI_Ra 85 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4163 en y=0.3879
Fitting 230V Deze lamp wordt direct op de 230 V aangesloten.
PAR-waarde 2.7 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.4 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x B X H buitenafmetingen 120 x 120 x 66 mm Buitenafmetingen van de lamp. Dit is inclusief de heatsink.
L x B afmetingen lichtruimte 92 x 92 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte van de geribbelde transparante plaat aan de voorkant waarachter de leds zitten. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
vormfactor downlighter
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23-24 deg C. De maximale temperatuur op de heatsink was 25 graden warmer.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 12 % en de kleurtemperatuur neemt toe met 4 %.

Spanningsafhankelijkheid: het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte zijn niet afhankelijk van de aangeboden spanning.

Aan het eind een extra foto van de leds in de lamp.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

meson_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

meson_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 (dwars daarop) vlak zijn gelijk daar de lamp een 90º-symmetrie heeft over de hoogte as (de z-as).

Deze lamp heeft een brede bundel.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

meson_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtstroom in lumen te berekenen.

meson_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 40 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 53-61 %.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 86 graden. De lamp heeft een symmetrie over 90 graden (vanwege de vorm van een vierkant) dus kleine verschillen in de vlakken liggende tussen C0-C180 en C90-C270 zijn te verwachten.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 628 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 628 lm, en een opgenomen vermogen van 19.5 Watt, levert een efficiëntie van 32 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.95 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.3 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom 89 mA
Vermogen P 19.5 W
Schijnbaar vermogen S 20.5 VA
PF
0.95

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

meson_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

De stroom loopt een beetje voor op de fase van de spanning. De vorm is echter bijna een perfecte sinusvorm. Vandaar de erg hoge powerfactor van ≈ 0.95.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar.

meson_powerspectrumi_percent

Het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

Vanwege de mooie sinusvormige stroom is het aantal hogere harmonischen te verwaarlozen.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

meson_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 3225 K wat warmwit (tegen de koudwitte kant ervan) is. Naast het gebruik van een blauwe led (piek bij450 nm) met daarop fosfor (bult bij 560 nm) is ook een rode led gebruikt (zie de piek bij 630 nm).

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

meson_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 85 graden, daarna is niet meer gemeten omdat de verlichtingssterkte veel lager is geworden (5 lux).

Kijkende naar de stralingshoek van 86 graden (dus 43 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan is de variatie in kleurtemperatuur ongeveer 2 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

meson_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

Het PAR getal voor het licht van deze lamp komt uit op 2.7 μMol/s/m2.

Deze waarde geldt op 1 m afstand van de lamp en tevens geldt deze waarde voor ruwweg het gebied (op 1 m afstand) binnen de stalingshoek. De stralingshoek is erg klein, en de totale lichtstroom heel groot voor deze kleine stralingshoek. Vandaar dat het PAR getal erg groot is.

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 63 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

meson_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De oppervlakte onder het photopisch spectrum is ongeveer even groot (rode curve) als de oppervlakte onder het scotopisch spectrum (zwarte curve), gevolg is een lage S/P ratio van 1.4.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

meson_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt verwijderd van het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4164 en y=0.3879.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

meson_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 85 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron.

Deze waarde van 85 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0035, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning.

meson_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren minder dan 2 % als gevolg van de variatie van de aangelegde voedingsspanning.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van <0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet merkbaar bij abrupte spanningsvariaties.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

meson_startupeffect

meson_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De opwarmtijd is ongeveer 1 uur minuten. Hierbij neemt de verlichtingssterkte af met 12 % en de kleurtemperatuur neemt toe met 4 %.

Close-up van de leds

atomis_meson_white_prisma_4x8l_leds

Close-up van de leds

Duidelijk zichtbaar zijn de zes leds van een bepaalde witte kleur en de twee rode leds daar tussenin. De toevoeging van de twee rode leds zorgen voor een verbetering van de CRI waarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *