Creative Lighting Solutions Omit Flood

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

cls_omit_floodCLS-LED heeft een robuuste ledlamp met warmwit licht, een gefocusseerde bundel en direct aansluitbaar op het lichtnet.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2874 K Warmwit
Lichtsterkte Iv 1059 Cd Gemeten recht onder de lamp
Stralingshoek 20 deg Voor een “flood” type lamp al een gefocusseerde bundel.
Vermogen P 11.6 W
Power Factor 0.86 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.6 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 283 lm
Efficiëntie 24 lm/W
CRI_Ra 74 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4606 en y=0.4339
Fitting 230V Direct aansluitbaar op het lichtnet, middels een stroomdriver.
PAR-waarde 9.7 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.1 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 95 x 30 mm Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter). Hoogte is inclusief trekontlasting voedingskabel.
D afmetingen lichtruimte 80 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de diameter van een denkbeeldige circel juist rondom de leds aan de voorkant. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
vormfactor spot, downlighter
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23-25.5 deg C.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 9 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is nauwelijks afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

cls_omit_flood_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

cls_omit_flood_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 (dwars daarop) vlak zijn gelijk daar de lamp een circelsymmetrie heeft over de hoogte as (de z-as).

Deze lamp heeft een gefocusseerde bundel, dit terwijl de lamp “Flood” genoemd wordt; er is tevens een “Spot” versie met nog meer bundeling.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

cls_omit_flood_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtstroom in lumen te berekenen.

cls_omit_flood_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 10 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 45-50 %.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 19 graden. Deze gemiddelde waarde geldt voor alle denkbeeldige snijvlakken door deze lamp omdat deze lamp symmetrisch is over de hoogte as.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 283 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 283 lm, en een opgenomen vermogen van 11.6 Watt, levert een efficiëntie van 24 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.86 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.6 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom 59 mA
Vermogen P 11.6 W
Schijnbaar vermogen S 13.5 VA
PF 0.86

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen.

cls_omit_flood_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

De stroom is in fase met de spanning. De vorm van de sinus heeft het niet helemaal; het mist de toppen van de sinus die bij deze stroomvorm ingevallen zijn. Er zijn daardoor ook pieken in de stroomvorm die zullen resulteren in hogere harmonischen. Al met al is er toch een goede powerfactor van > 0.85.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar.

cls_omit_flood_powerspectrumi_percent

Het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

De derde harmonische is vooral aanwezig met een amplitude van 10 % van de grondharmonische. De hogeren zijn allen ≈1 % van de grondhamonische.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

cls_omit_flood_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 2875 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

cls_omit_flood_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 50 graden, daarna is niet meer gemeten omdat de verlichtingssterkte veel lager is geworden (5 lux).

Kijkende naar de stralingshoek van 19 graden (dus 9.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan is de variatie in kleurtemperatuur ongeveer 1 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

cls_omit_flood_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

Het PAR getal voor het licht van deze lamp komt uit op 9.7 μMol/s/m2.

Deze waarde geldt op 1 m afstand van de lamp en tevens geldt deze waarde voor ruwweg het gebied (op 1 m afstand) binnen de stalingshoek.

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 63 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden in dit artikel.

cls_omit_flood_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De oppervlakte onder het photopisch spectrum is ongeveer even groot (rode curve) als de oppervlakte onder het scotopisch spectrum (zwarte curve), gevolg is een lage S/P ratio van 1.1.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

cls_omit_flood_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt verwijderd van het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4606 en y=0.4339.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

cls_omit_flood_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 74 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron.

Deze waarde van 74 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0084, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is hoger dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening niet nauwkeurig is en er niet van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning.

cls_omit_flood_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren ongeveer maximaal 5 % als gevolg van de variatie van de aangelegde voedingsspanning. Er is niet veel gevarieerd in de voedingsspanning (van 220-240 V) daar dit niet gewenst was door de opdrachtgever.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.7 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet merkbaar bij abrupte spanningsvariaties.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

cls_omit_flood_startupeffect

cls_omit_flood_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De opwarmtijd is ongeveer 20 minuten, daarna veranderen de lampparameters niet (significant) meer.

De afgegeven verlichtingssterkte neemt met ≈ 9 % af. Het opgenomen vermogen neemt met ≈ 2 % af.

De stroomdriver

cls_driver_700ma1
De gebruikte stroomdriver, op 700 mA ingesteld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *