Creative Lighting Solutions Omit Spot

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

cls_omit_spotCLS-LED heeft een robuuste ledlamp met warmwit licht, een zeer gefocusseerde bundel en direct aansluitbaar op het lichtnet.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2812 K Warmwit
Lichtsterkte Iv 12000 Cd Gemeten recht onder de lamp. Correctie is toegepast op deze waarde
Stralingshoek 8 deg Voor een “flood” type lamp al een gefocusseerde bundel.
Vermogen P 10.9 W
Power Factor 0.85 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.6 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 375 lm Correctie is toegepast op deze waarde
Efficiëntie 34 lm/W Correctie is toegepast op deze waarde
CRI_Ra 75 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4650 en y=0.4338
Fitting 230V Direct aansluitbaar op het lichtnet, middels een stroomdriver.
PAR-waarde 112 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp. Correctie is toegepast op deze waarde
S/P ratio 1.0 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 95 x 30 mm Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter). Hoogte is inclusief trekontlasting voedingskabel.
D afmetingen lichtruimte 80 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de diameter van een denkbeeldige circel juist rondom de leds aan de voorkant. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
vormfactor spot, downlighter
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23.5-25.5 deg C.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 10 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is een afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

cls_omit_spot_summary21

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

cls_omit_spot_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 (dwars daarop) vlak zijn gelijk daar de lamp een circelsymmetrie heeft over de hoogte as (de z-as).

Deze lamp heeft een zeer gefocusseerde bundel.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

cls_omit_spot_pp_avg1

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtstroom in lumen te berekenen.

cls_omit_spot_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 5 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 30-48 %.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 8 graden. Deze gemiddelde waarde geldt voor alle denkbeeldige snijvlakken door deze lamp omdat deze lamp symmetrisch is over de hoogte as.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 375 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 375 lm, en een opgenomen vermogen van 10.9 Watt, levert een efficiëntie van 34 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.85 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.6 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom 56 mA
Vermogen P 10.9 W
Schijnbaar vermogen S 12.8 VA
PF 0.85

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

cls_omit_spot_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

De stroom is in fase met de spanning. De vorm van de sinus heeft het niet helemaal; het mist de toppen van de sinus die bij deze stroomvorm ingevallen zijn. Er zijn daardoor ook pieken in de stroomvorm die zullen resulteren in hogere harmonischen. Al met al is er toch een goede powerfactor van ≈ 0.85.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar.

cls_omit_spot_powerspectrumi_percent

Het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

De derde harmonische is vooral aanwezig met een amplitude van 10 % van de grondharmonische. De hogeren zijn allen ≈1 % van de grondhamonische.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

cls_omit_spot_powerspectrum_at_1m_distance2

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 2800 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

cls_omit_spot_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 65 graden, daarna is niet meer gemeten omdat de verlichtingssterkte veel lager is geworden (5 lux).

Kijkende naar de stralingshoek van 8 graden (dus 4 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan is de variatie in kleurtemperatuur ongeveer 1 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

cls_omit_spot_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

Het PAR getal voor het licht van deze lamp komt uit op 112 μMol/s/m2.

Deze waarde geldt op 1 m afstand van de lamp en tevens geldt deze waarde voor ruwweg het gebied (op 1 m afstand) binnen de stalingshoek. De stralingshoek is erg klein, en de totale lichtstroom heel groot voor deze kleine stralingshoek. Vandaar dat het PAR getal erg groot is.

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 63 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

cls_omit_spot_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De oppervlakte onder het photopisch spectrum is ongeveer even groot (rode curve) als de oppervlakte onder het scotopisch spectrum (zwarte curve), gevolg is een lage S/P ratio van 1.0.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

cls_omit_spot_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt verwijderd van het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4650 en y=0.4338.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

cls_omit_spot_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 75 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron.

Deze waarde van 75 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0079, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is hoger dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening niet nauwkeurig is en er niet van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning.

cls_omit_spot_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren ongeveer maximaal 10 % als gevolg van de variatie van de aangelegde voedingsspanning. Er is niet veel gevarieerd in de voedingsspanning (van 220-240 V) daar dit niet gewenst was door de opdrachtgever.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van ≈4 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet merkbaar bij abrupte spanningsvariaties.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

cls_omit_spot_startupeffect

cls_omit_spot_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De grote variaties in verlichtingssterkte vallen meteen op. Dit is afkomstig van stof dat voor de meetkop komt en dat af en toe een grote impact heeft op de meetwaarde (≈ 15 %). Het gaat hier om stof dat zich tussen de meetkop en de lamp bevindt en daar ronddwarrelt. In de verdere analyse wordt uitgegaan van het maximale niveau van de verlichtingssterkte, dus de bovenkant van de curve met de vele pieken naar beneden. Er is ook impact op de volgende parameters: lichtsterkte Iv, lichtstroom, efficiëntie, PAR-getal; allen horen 7.5 % hoger te zijn. De correcties zijn toegepast en aangegeven.

De opwarmtijd is ongeveer 15 minuten, daarna veranderen de lampparameters niet (significant) meer.

De afgegeven verlichtingssterkte neemt met ≈ 10 % af. Het opgenomen vermogen neemt met ≈ 2 % af.

De stroomdriver

cls_driver_700ma1
De gebruikte stroomdriver, op 700 mA ingesteld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *