Het eerste autonome elektriciteitsnetwerk in Nederland

Geplaatst door Leen van Doorn in Zelfvoorzienend, Zonne-energie 21 Reacties»

Het eerste autonome elektriciteitsnetwerk in NederlandZelfs losgekoppeld van het elektriciteitsnet blijven de lampen in het Zutphense vakantiepark Bronsbergen branden. Op dit terrein heeft netbeheerder Liander namelijk een zelfstandige elektriciteitsvoorziening aangelegd. Deze wordt gevoed door ruim 3.000 vierkante meter zonnepanelen op 108 van de 200 vakantiewoningen. Van 2008 tot medio 2009 is dit netwerk uitgebreid getest en geoptimaliseerd. Daarmee is nu aangetoond dat de theorie ook in de praktijk werkt: het operationeel houden van kleinschalige zelfvoorzienende netwerken en het koppelen aan het bestaande netwerk is technisch mogelijk en uitvoerbaar.

Liander

Liander verzorgt de aansluiting en het transport van gas en elektriciteit bij 2,8 miljoen klanten in Gelderland, Noord- Holland, Flevoland, Friesland en Zuid-Holland. Als brede netbeheerder is Liander eigenaar van de gas- en elektriciteitsnetten en uitvoerder van het onderhoud, de uitbreiding en de innovatie van die netten. Ook draagt Liander bij aan een vrije energiemarkt door de overstap van klanten naar een andere leverancier mogelijk te maken. Liander staat onder toezicht van de Energiekamer. Liander is een dochteronderneming van Alliander. Alliander telt ruim 5.000 medewerkers.

Autonoom netwerk

Door allerlei ontwikkelingen in onder meer wind- en zonne-energie, micro-WKK en warmtepompen wordt de elektriciteits- voorziening steeds duurzamer, maar ook ingewikkelder. Die toenemende complexiteit vraagt om slimme, duurzame langetermijnoplossingen om ook in de toekomst de leveringszekerheid te kunnen blijven garanderen. Daarnaast zijn innovaties nodig om de (besturing van de) netten zo in te richten dat al die ontwikkelingen optimaal ingepast kunnen worden in de huidige infrastructuur. Het project in Bronsbergen sluit daar naadloos bij aan. Weliswaar is de betrouwbaarheid van het Nederlandse netwerk al bijna 100%. Maar als je stroomuitval kunt voorkomen door om te schakelen op een autonoom net, wordt die betrouwbaarheid nog groter. Een ander voordeel van een kleinschalig autonoom netwerk is dat de elektriciteit daar verbruikt wordt waar ze wordt opgewekt. En door opslag van elektriciteit kun je het gebruiken op het tijdstip dat het je uitkomt. Dat zorgt voor efficiënter gebruik van de energie en kan extra CO2 besparen. Bovendien – en daar gaat het uiteindelijk om – levert dit project heel veel waardevolle informatie op, die intelligent netbeheer op een hoger plan brengt. Zo is Liander dankzij dit project nu beter in staat de spanning in het park te reguleren. Zelfs wanneer de opbrengst van de zonnepanelen van moment tot moment sterk verschilt, bijvoorbeeld doordat er een wolk voor de zon schuift. Daarmee is ook de doelstelling behaald om de spanningskwaliteit te verbeteren.

De vakantiehuizen zijn voorzien van PV panelen en een zonnecollector
De vakantiehuizen zijn voorzien van PV panelen en een zonnecollector

Test, test, test

Modellen en berekeningen voorspellen hoe een netwerk als dat in Bronsbergen zich gaat gedragen. Maar de praktijk kan soms wat afwijken van de theorie. Vandaar dat Liander in 2009 diverse tests heeft uitgevoerd. Zo is onderzocht:

  1. Of het netwerk in het park automatisch zelfstandig gaat draaien als het openbare netwerk uitvalt en of het ook weer netjes terugschakelt op het openbare net zodra dat mogelijk is.
  2. Op welke manier alle veiligheidsvoorzieningen ook in zelfstandig bedrijf het beste functioneren. Bij een fout in het netwerk op het park, moet de kabel die storing veroorzaakt nog steeds op tijd worden uitgeschakeld.
  3. Hoe de accu’s zodanig te laden en te ontladen zijn dat ze het hoogste rendement opleveren bij de langste levensduur, of het net nu autonoom draait of niet.
  4. Onder welke omstandigheden en bij welke afstellingen de energieverliezen in het netwerk zo laag mogelijk zijn.
  5. Hoe de centrale apparatuur moet worden ingesteld om het spanningsniveau en de spanningsvorm van goede kwaliteit te houden. Ook bij sterk veranderend weer waarin de opbrengst van de zonnepanelen moeilijk te voorspellen is.

bovenaanzicht
Bovenaanzicht vakantiewoning

De tests zijn probleemloos verlopen. Het autonome netwerk werkt: het kan uit zichzelf opstarten, over- en terugschakelen van en naar het openbare net en op de accu’s blijven functioneren. Daarnaast hebben de tests vooral veel kennis opgeleverd. Deze komt niet alleen van pas bij soortgelijke projecten, maar draagt vooral bij aan de kennis over het gedrag van de elektrische infrastructuur onder toekomstige omstandigheden. Zo is Liander nu beter in staat het spanningsniveau constant te houden bij sterk fluctuerende opwek. Ook kunnen we de elektriciteitsvoorziening van het openbare net en van de batterijen nu zo op elkaar afstemmen dat het netverlies minimaal is.

huis-vooraanzicht

De ideale proeftuin

Voor dit proefproject is vakantiepark Bronsbergen de ideale locatie. De eventuele overlast van de tests is in deze omgeving relatief laag doordat de meeste huisjes niet permanent bewoond worden. Maar de keuze viel vooral op Bronsbergen omdat de belangrijkste ingrediënten voor een zelfstandig netwerk er al aanwezig waren: al bij de bouw in de jaren negentig zijn de zonnepanelen aangebracht. De investeringskosten zijn daardoor zeer overzichtelijk.
Natuurlijk moest wel het een en ander worden aangepast aan het netwerk:

  • Er kwam een schakelkast tussen het openbare netwerk en het park
  • In de tuin van een speciaal voor dit project aangekocht huisje plaatste Liander vier containers met in totaal 720 accu’s
  • In het huisje is een compleet, hypermodern besturingssysteem ingericht

De werking van het autonome elektriciteitsnet
De werking van het autonome elektriciteitsnet

More Microgrids

Het project in Bronsbergen maakt deel uit van een Europees programma, More Microgrids. Daarvoor zijn verspreid over Europa zeven projecten geselecteerd, waar in de praktijk wordt onderzocht of en vooral hoe kleine autonome netwerken haalbaar zijn. Liander draagt graag bij aan dit programma, uiteraard ook om zelf belangrijke kennis op te doen op het gebied van zogenaamde ‘smart grids’. Die kan bijvoorbeeld leiden tot minder uitvalduur, doordat met intelligent netbeheer storingen kunnen worden verkort of voorkomen. Bovendien helpt die kennis ons bij het omschakelen van een traditionele naar een duurzame energievoorziening.

Gerelateerde informatie


Leen van Doorn, Alliander

21 reacties op “Het eerste autonome elektriciteitsnetwerk in Nederland”

Hier wordt ik erg blij van! Het is begonnen! Dit soort ‘proef-projecten’ zijn goud waard. Wat zou dit fantastisch zijn als een middelgrote stad dit kon bereiken… en dit gaat gebeuren!

Ray

Ik zie niet waar je blij van kunt worden.
Waarom zou een middelgrote stad dit willen doen?
Voordeel consument???
Indien je dit als consument wilt hoef je alleen je huidige omvormer te vervangen door een ander type en een paar accus (naar behoefte).
Indien het alleen om de Uptime gaat staan vind ik de kosten niet in verhouding tot het geleverde (uptime van 99++% naar 100-%) (op dit moment levert die ene keer dat het net plat ligt mij geld op, straks betaal ik het dubbele aan netwerk leverkosten omdat er een systeem 99++% van de tijd niets doet maar wel aanzienlijk kost)

@Ray: Mooi dat je er blij van wordt… maar waarom precies? Autonoom is naar mijn mening niet the way to go. Netkoppeling is veel beter; je deelt je overschot met anderen en je tekorten haal je van het net. Accu’s zijn duur, gaan niet eeuwig mee en zitten vol met verborgen energie in het produceren, meerdere malen transporteren, recyclen, etc.

Zie je trouwens dat ze smokkelen? Dit systeem heeft ook netkoppeling die ze naar believen aan en uit kunnen zetten. Daarmee vind ik dit geen autonoom systeem. Het nadeel van een écht autonoom systeem is dat overschotten verloren gaan omdat je er niets mee kunt, en dat tekorten geforceerd aangevuld moeten worden uit bv. een generator. Met netkoppeling heb je dat niet. Overschotten/tekorten worden over een veel groter aantal producenten/consumenten uitgespreid waardoor er een veel grotere kans is dat alle opgewekte energie nuttig gebruikt wordt, en er een veel kleinere kans is dat er tekorten optreden (helemaal als er aan slimme vraagsturing wordt gedaan).

Dat je blij wordt van die zonnestroompanelen en zonneboilers op de daken van de huisjes snap ik volkomen, dat zie ik ook altijd graag 🙂 maar accu’s zijn naar mijn mening met een uitstekend net als het Nederlandse echt niet zinvol.

Nee, nee, nee, heren!
Jullie bekijken dit op korte termijn. In het nu, zeg maar. Daar gaat het me niet om. Het gaat om het grote plaatje. Den toekomst! Juist wel autonome systemen, maar dan grote (op stadsniveau en een beetje). Buurten aan wijken, wijken aan de stad. Deze weer ‘gekoppeld’ aan de volgende stad etc etc.
Energie overschotten kunnen ook anders opgevangen, mannen. Dat weten jullie heel goed… (foei) ;-).

Jammer dat het zo’n verkoop/reclame praatje is voor Liander. Wekt toch de indruk dat Olino.org niet onafhankelijk is. De technische beschouwend- en onafhankelijkheid van bijvoorbeeld de lampmetingen zou ik ook graag in dit soort artikelen terug zien. Lijkt wel alsof dit direct uit de brochure komt!

Maar, daarbuiten vind ik autonome systemen heel interessant! Ik geloof echter niet dat er in Nederland markt is voor autonome netwerken, anders dan op booten en in campers etc.. Het Nederlandse netwerk is zo uitgebreid dat het eigenlijk overal economischer is om op het landelijk net te aan te sluiten. Er is op dit moment niet, maar in de toekomst mogelijk wel een markt voor Hybride netwerken. Dat is ook wat dit is. Hybride kan (automatisch) schakelen tussen net-bedrijf en autonoom-bedrijf.

Ik betwijfel het ook of dit netwerk lange tijd autonoom kan werken, omdat het enkel uit zonnestroom bestaat. Er bestaat ongeveer een factor 7 verschil tussen opbrengst in de winter en zomer. Daarnaast is de vraag in de winter het grootst. Voor echt autonoom bedrijf is het dan ook wenselijk om te combineren met Wind en WKK op bijv. biodiesel. Dit verkleint dan ook de accu’s, omdat de kans op een lange tijd zonder zon én wind kleiner is dan de kans op lange tijd geen zon (of wind).

In Nederland zie in echter wel mogelijkheden voor Hybride systemen. Op dit moment is het Nederlandse net zo stabiel dat het niet interessant is om volledig autonoom bedrijf mogelijk te maken. Maar als de integratie van PV in Nederland in de toekomst substantieele maten aan gaat nemen, dan zie ik wel mogelijkheden om op wijk niveau bijvoorbeeld een bank van supercapacitors toe te passen die dan toegepast word om de fluctuaties binnen de wijk op te vangen. Als een wijk vol zou liggen met PV en drijven wolken over, dan kan een wijk binnen korte tijd omschakelen van substantieele teruglevering naar groot energieverbruik. Om deze snelle schommelingen dan op te vangen zouden de supercapacitors ingezet kunnen worden. Dit zorgt voor minder fluctuaties op het 10kV net en dus een stabieler net. De netbeheerder kan langzame fluctuaties op het net namelijk prima opvangen.

Ik vind het ook een mooi initiatief. Alleen al goed voor de kennis en ook goed als publieke case.
En die accu’s in dat huisje voor de buffer die zitten straks natuurlijk niet meer in dat huisje, maar…. precies: in de auto’s.
Als de stroom uitvalt dan voedt je je huis met de elektriciteit uit je auto. Vermogen zat.

Ik ben het volledig eens met Ray. Op heel lange termijn (rond Peak Uranium, ergens tussen 2035 en 2060 zonder kernuitstap) wordt één groot net van puur hernieuwbare bronnen niet meer rendabel. Dan gaat de efficiëntie van het grid achteruit door kleine verschillen in verbruik en opwekking (Hier ben ik niet zeker van, want ik ben niet zo technisch onderlegd. Maar de onvoorspelbaarheid van bronnen + veroudering van talloze niet-slim-aangelegde lijnen + onnodig verre verplaatsing van energie, zullen de efficiëntie niet verhogen) Op internet vind ik cijfers rond 6-8% *(zie website) en elders ook 10%.

Als er later dan ook slimme fabrieken ontstaan die extra snel werken bij felle zon of een stevige wind en omgekeerd. En als die fabrieken goederen produceren die nauwelijks zelf energie verbruiken, dan ziet alles er plots duurzamer uit.

@Bart
Echte duurzaamheid is niet economisch (volgens kapitalisten). Daarnaast is er iets als “peak globalization”. Er komt mogelijks een tijd waarin we eerder lokaliseren (i.p.v. globaliseren), energiegrids tussen verschillende steden blijven verbonden, maar wordt alleen gebruikt indien nodig (ofzo).

@Jeroen
Op het vakantiepark heb je 200 huisjes die met elkaar verbonden zijn, hier kan je toch al spreken van een netwerk? Mochten tekorten opgevuld moeten worden met een generator, kan je genieten van een hoge efficiëntie, want de warmte kan je ook nuttig gebruiken. (door de generators als kachel/boiler te gebruiken)

* http://www.renewableenergyworld.com/rea//news/article/2007/07/energy-efficiency-in-the-power-grid-49238

hybride systemen zijn de oplossing voor commercialisatie in nuts voorzieningen, dat het hier in de praktijk staat is goed, ik zou best een buffertje willen hebben van 10kwh eigen vermogen, zelfs liever dan 10k€h eigen vermogen.. if you get my point

Het mes zal toch aan meer kanten moeten snijden. Zuinigere apparatuur, dus lager verbruik per woning, minder transport (lokaal voedsel, etc), waardoor betere efficiency in de energie voorziening en uiteraard mensen die bewust met energie omgaan, wat ook zal gebeuren als de fossiele brandstoffen onbetaalbaar worden, dan kom je een heel eind. Een mooi project, de stap naar duurzaam is gezet. Daar komt bij, dat er genoeg aanpassingen mogelijk zijn, waardoor het mij lijkt dat er bij betere oplossingen makkelijk omgeschakeld en of aangepast kan worden.

Als je tegen autonomie bent, dan kun je dus bijna ook niet voor de grote windparken op zee zijn. Die brengen hun elektriciteit op een paar punten aan land en dat moet vanaf daar verder gedistribueerd worden. Feitelijk zijn de verdeelstations waar de elektriciteit aan land komt kleine elektriciteitscentrales.

Ik ben voor lokalisering, maar tegen totale autonomie. Stel je de volgende situatie eens voor: aan de Nederlandse kust staan veel windturbines, aan de kust en in het noorden staan veel zonnestroompanelen opgesteld, en in het binnenland wordt veel gedaan met biomassa omdat de zon- en windomstandigheden daar minder gunstig zijn.

Op zonnige+winderige dagen heeft het kustgebied dus enorm veel elektriciteit over. Als je dat in accu’s op wilt slaan is daar enorm veel hardware voor nodig (accu’s). (Dat die accu’s in elektrische auto zouden zitten leek mij eerst een goed idee, maar hoe meer ik weten kwam over wat ‘duurzaamheid’ écht inhoudt wordt dat idee steeds minder aantrekkelijk. Grootschalig en niet-bewust autogebruik heeft grote nadelen.) Andersom, op een windstille grauwe dag bijvoorbeeld, zal het kustgebied juist energie nodig hebben, en dat kan dan prima vanuit het binnenland geleverd worden, mits er maar een goed net ligt.

Pas dus op met de wens voor autonomie, je kunt dan óf in de situatie terechtkomen dat je elektriciteit simpelweg ‘op’ is – een situatie die de gemiddelde Nederlander anno 2009 niet zal accepteren – óf dat je moet smokkelen met fossiele generatoren. Inderdaad: de restwarmte gebruiken is relatief eficiënt maar je blijft afhankelijk van fossiele brandstoffen en je hebt lokale uitstoot.

Hmm volgens mij moet je juist de andere kant op..veel meer verbindingen zodat je veel en veel eenvoudiger energie van elders (waar het wel waait, energieaardwarmte is,een grote rivier stroomt of de zon wel schijnt) aan kunt voeren. Maar als het idee is om een hele wijk zonneenergie te laten leveren en dit af te geven aan de buurman als je zelf niet thuis bent (hoe heette dit systeem al weer) dan is het wel een goed idee, je moet het alleen niet autonoom noemen. En als het wel autonoom bedoelt wordt..is het de vraag of je dat echt moet willen.

Stelling 2 van de 10 luidt: “Interconnectiecapaciteit is een betere oplossing voor de inpassing van windenergie dan energie-opslag.” Dat is ook heel kort samengevat een resultaat van de simulatiestudie

http://home.planet.nl/~windsh/009-net.html#helft

In Paul’s bewoordingen kan ik me globaal vinden -ook de kritiek op het hoge folder gehalte-, maar in plaats van op wijk- is het juist opslag op eindverbruikersniveau (iedereen verantwoordelijk voor z’n eigen opslag voor een week verbruik) dat imho problemen met het net vermindert. Het net is dan alleen verantwoordelijk is voor het transporteren van kleine hoeveelheden energie om het verschil in verbruik en zelfopwekking ‘bij te passen’.

Wind van zee kan dan naar de industrie. Tijd voor nieuwe spreekwoorden: men moet het aluminium smelten als het hard waait en hoge molens vangen veel wind 🙂

In Duitsland zijn al simulaties geweest met een combo van zon, wind en biomassa, waar men prima kon overleven. Seizoensoverschotten kunnen ondergronds opgeslagen.
Als iedereen z’n eigen energie opwekt maar wel aan het grid gekoppeld is, is er echt sprake van macht aan het volk.

Terug naar vroeger met een twist: betalen (of twist: ontvangen) voor stroom en betalen per KWh voor het transport van ingekocht vermogen lijkt me een heel eerlijk uitgangspunt. Hiermee kan iedereen zelf bepalen of, wat, wanneer en hoeveel hij/zij verdient aan (besparing op) zijn energieverbruik.
Probleempje: de supercapacitors zijn nog niet productierijp…

Prachtig systeem. Lovenswaardig.
Morgen graag komen instaleren.
Helaas zit onze overheid hier niet op te wachten omdat zij
dan geen basis heeft om belasting te heffen.
Iets wat de komende jaren nog ’n oplossing voor gevonden
moet gaan worden.
Benieuwd wat dat wordt. Nu al heft de overheid belasting op
warmte uit de bodem gewonnen. En drukt zij op die manier
de opkomst van ‘selfsupporting sytemen’.
Jammer.
Als iemand meer weet over deze materie hoor ik het graag.

Ben zelf momenteel druk doende, om de eigen stroomvoorziening ‘autonoom’ te krijgen, in die zin, dat er nog maar zó weinig verbruikt wordt, dat één zonnepaneel voldoende kan zijn.
Aanvankelijk was het de bedoeling, om de hiermee opgewekte stroom in een of meer accu’s op te slaan, maar inmiddels is door toedoen van deze website duidelijk geworden, dat er toch wel een behoorlijk verschil is tussen enerzijds de hoeveelheid die opgewekt wordt in de winter en anderzijds die in meer zonnige seizoenen. De vraag is dus, of dat met enkel accu’s opgevangen kan worden.
Vandaar dan ook, dat een ouder idee dezerzijds, dat hier wellicht een mouw aan zou kunnen passen, toch nog ‘ns afgestoft lijkt te mogen worden.
Waar het hierbij om draait, is de vraag, in hoeverre zonne- (of andere)stroom opgeslagen kan worden door een gewicht (van misschien wel honderden kilo’s, bijvoorbeeld in de kelder) ermee op takelen, zodat wanneer nodig een accu geladen kan worden, door het gewicht iets te laten zakken, waarbij het al dalende een generator aandrijft.

Wellicht bevinden zich bij de deelnemers aan dit forum voldoende technisch deskundigen, om in elk geval globaal te kunnen beoordelen, in hoeverre een en ander een haalbare kaart zou kunnen zijn.

Met een WKK houtpelletcentrale stoken kan je naast de warmte ook prima stroom opwekken, vooral in de winter dus goed te gebruiken, terwijl je in de zomermaanden zonnepanelen en zonneboilers gebruikt. Google eens op sunmachine e.d.

Helaas nog niet de gelegenheid gehad hiervoor. Door toedoen van een verbroken internetverbinding bij Tele2 heeft ’t even geduurd, voor het weer kan.
Allereerst moet nog even gemeld, dat niet door “deze site” geattendeerd werd op het aanzienlijk verschil in opbrengst van zonnepanelen naar gelang het seizoen, maar door deze: http://www.dicks-website.eu/index.html (wel bekend alhier).

Daar bleek overigens ook, dat het mogelijk is, om een energiemeter zodanig om te bouwen, dat hij zelfs het geringste verbruik kan registreren. Dezerzijds is al de suggestie gedaan, om dit ook voor anderen te gaan doen, maar daar werd nog geen reactie op ontvangen.

En wat het in de winter al hout stokende stroom opwekken betreft kan alvast gemeld, dat dit voor sommige natuurvrienden het bezwaar kent, dat om dat hout beschikbaar te krijgen in principe bomen omgehakt moeten worden, of zijn.

Bij deelname dezerzijds aan een ander forum (Besparingsmeter.nl) is de discussie op ’n gegeven moment ook op het bovenstaande thema terecht gekomen.
Een kopie van de laatste, misschien wel veelzeggende, edit wordt hieronder geplaatst.
(Het hele verhaal is via de volgende link te vinden: http://www.besparingsmeter.nl/2009/06/23/energie-besparen/ledlamp-verlichting/#comments).

———————-

Natubico zegt:
20/12/2010 om 02:53
Nou, dat weten we dan alweer, stroom opslaan met gewichten zit er niet in, en dus zal ook het opslaan van stroom uit de zonnige maanden voor gebruik in de donkeren maanden voor de meeste particulieren geen haalbare kaart zijn.
Heb namelijk ‘ns globaal bekeken hoe ‘t allemaal zit met opslaan in accu’s en ook dat valt nogal tegen.
Uiteindelijk kwam uit de bus, dat de accu-set van een elektrische auto zo’n 35 kWu kan bevatten, maar wel een prijskaartje heeft van zo’n (schrik niet) € 15.000,- .
En wat kan Doorsnee helemaal met 35 kWu, wanneer het stroomverbruik gemiddeld zo’n 100 kWu per maand is?
Indien men dus om principiële redenen geen netstroom wil, dan moet het echt komen van enerzijds zuinig en bewust omspringen met stroom en anderzijds zonnepanelen en/of andere methoden van zelf opwekken.
Wanneer men bedenkt, dat dezerzijds inmiddels nog zo’n 125 watt per dag gebruikt wordt, oftewel zo’n 4 kWu per maand, dan moet voor Doorsnee zo’n 40 kWu (maar even 10 keer zoveel) toch goed haalbaar zijn.
Maar zelfs 100 kWu per maand is, ook los van het net, goed haalbaar.
Uit de al eerder vermelde link (http://www.dicks-website.eu/zonnepanelen/index.html ) blijkt, dat met 20 zonnepanelen op het dak zelfs in de donkerste maand nog iets van 90 kWu opgewekt wordt.
Met 25 panelen is dat dus meer dan 110 kWu.
Dan hoeft er dus in de zonnige maanden niks opgeslagen te worden.

Maar het moet uiteraard wel eerst naar de eigen batterijen toe.
Wat hiervoor de meest voordelige weg is, moet dezerzijds nog uitgezocht worden, maar het lijkt in elk geval in principe ook te kunnen met drie zo’n elektrische-auto-accu’s.
(3 maal € 15.000,- dat wel, maar in de minder donkere maanden kan er flink wat aan het net geleverd worden en er hoeft geen netstroom meer betaald).

Al bij al lijkt dus in elk geval duidelijk, dat het wél te doen is, 100% zonnestroom gebruiken; en dan niet enkel voor de echte consuminderaars, die (ondanks urenlang computergebruik) met zo’n 50 kWu per persoon per jaar toekunnen.

———————-

Als je accu’s voor de opslag van elektriciteit in je huis gaat gebruiken dan is het veel voordeliger om lood-accu’s te gebruiken. Bij elektrische auto’s is dat minder interessant omdat ze zwaar zijn. Echter bij een huis maak dat niet uit. Zie ook het artikel Energy House de Mirre in Veldhoven. Overigens zijn lood-accu’s 100% te re-cyclen mits de inname maar goed geregeld is.

Ja, zag nou pas dat bij project Bronsbergen maar even 720 accu’s gebruikt worden.
Wat dat precies voor accu’s zijn, blijkt helaas niet uit de tekst, noch uit de technische informatie.

Ben zelf enkele dagen geleden wat gewone accu’s beteft (voor eventueel eigen gebruik) uitgekomen op Zenith-accu’s (http://www.e-motionproducts.nl/?nr=4&Webwinkel#id_1) met een vermogen van zo’n 90 Ah, wat, afgaande op elders ingewonnen informatie, neerkomt op zo’n 500 watt aan bruikbare stroom. (Er werd bij die informatie gesteld, dat een met de inhoud van ’n 44 Ah-accu ’n lamp van 10 watt zo’n 36 uren kan branden, maar omdat de accu slechts half leeg gemaakt mag worden, in de praktijk 18 uren; hieruit werd dezerzijds de conclusie getrokken, dat in zo’n accu effectief 18 x 10 watt, is 180 (zeg voor het gemak 200) watt aan bruikbare stroom opgeslagen kan worden).

Aangezien bij deze Zenith-accu’s van ongeveer het dubbele Ah-vermogen evenwel 75% van de inhoud bruikbaar is, komt het totaal niet op 2 maal 200 watt, maar dus op zegge 500 watt.
De prijs ervan ligt rond de € 200,-.

Nou, wanneer je 100 kWu aan zonnestroom per maand wil gebruiken, ook in de donkerste maanden, dan heb je zo’n 25 panelen nodig (die tezamen minimaal 110 kWu p/m leveren) en een aantal van (bijvoorbeeld) die Zenith-accu’s.

Inmiddels is dezerzijds ook duidelijk geworden, dat niet álle opgewekte stroom naar de accu’s toe hoeft; wat tijdens de uren, dat de panelen stroom leveren, gebruikt wordt, kan namelijk rechtstreeks aan het systeem onttrokken worden.
In de donkerste maanden zou dat ongeveer een derde van de dagelijkse productie kunnen zijn; (wanneer deze rond 8 u. begint en tot 17 u. doorgaat; 9 uren dus, waarin over de hele maand genomen 31 x 9/24 x 100 kWu direct verbruikt wordt; zeg voor het gemak een derde, zodat maar twee derde van 100 kWu p/m naar de accu’s toe moet, oftewel (naar boven afgerond) 70 kWu. Dat is per dag iets van 2,5 kWu.

Nou, wanneer er geen technische-outsider-feilen in deze redenatie schuilen, dan ben je er dus al met 5 accu’s, à raison van totaal zo’n € 1000,- en dat is inderdaad peanuts vergeleken bij de dezerzijds aanvankelijk voorshands gevonden eventuele mogelijkheid van 3 elektrische-auto-accu-sets van € 15.000 per stuk.

Het lijkt erop, dat we aardig in de goeie richting schuiven.

De huidige grootschaligheid is ooit ingevoerd vanwege de stoommachines die de turbines aandrijven, Die hebben een beter rendement bij een groot volume. De grootschaligheid die daaruit voortkwam als rendabeler werd aangevuld met hoogspanning om de stroomsterkte te beperken.
Dat levert een beter rendement bij grootschalige electriciteit met lange kabelafstanden. Wisselstroom ipv gelijkstroom was hierdoor ook rendabeler geloof ik.
In ieder geval is die zin voor grootschaligheid er niet meer als je van de fossiele electriciteit en stoommachines af wilt voor koude stroom.
Kleinschalig is dan ivm verliezen in principe opeens weer rendabeler.
Hoe dat te optimaliseren om koude stroom zo een zo gunstig mogelijke konkurrentiepositie te geven
tov fossiele lijkt me een uitdaging op zich. Een nog op warme electriciteit afgestemd netwerk bevoordeeld de concurrentiepositie van warme electriciteit ten koste van die van koude.
Ook de apparatuur afstemming hoort daarbij. Als 30 volt ekonomischer is en energierendabeler en of gelijkstroom rendabeler dan wisselstroom of voor veel ingeschakelde apparatuur, macines etc dan valt daar winst te halen onder andere mogelijk door gunstigere impedantie. Dat laatste vermoedt ik tenminste wel. Hoog voltage is niet perse rendabeler als de afstanden kleiner zijn.
Al hier meer kennis en ervaring mee is kunnen er nieuw afgestemde apparaten en machines op de markt komen met nieuwe normering of multi instelbaar. Aarding is dan mogelijk ook niet eens nodig dankzij lagere spanning. Met een spanningszoeker is dan meteen ook geen spanning meer te vinden net als bij een fietsnet niet. Volgens mij werkt dat ook gunstig op de impedantie en of weerstandsveriezen en of rendement apparaten en machines. In ieder geva valt er heel wat winst te boeken denk ik juist door die eerdere afstemming op stoommachines. Super rendabel maar zonder stoommachines ?
Ik heb werktigbouw gestudeerd en daar komt dit een beetje vandaan.
De stoommachines worden vaak wat vergeten als het over elektriciteit en elektriciteitsnetten gaat

Dat een electriciteitsnet energie oplevert ipv overbrengt vanuit de verbranding van fossiele brandstoffen is een vrij grove misvattting die ik vaak tegenkom,
Fossiele brandstoffen branden niet eens. Er moet zuurstof bij, lucht zodat een zuurstofhoudende damp tot ontbranging kan komen.
Wat bedoelt wordt is niet het verbranden van fossiele brandstoffen (een natuurkundsig proces waar zuurstof bij moet om van ontbrandsing te kunnen spreken) maar het verstoken van fossiele brandstoffen (wat mensen doen en wat in fossiele-electriciteitscentrales grootschalig gebeurt om de stoommachines te laten werken die de turbines aandrijven.

Verbranden is een tautologie die beide, het verstoken en het ontbranden kombineert maar onderscheidden is van belang om te zien wat een elektriciteitsnetwerk is. Waar begint het ?
Het totale systeem impliceert ook stoommachines voor het kunnen verstoken en zo uit brandstof en zurstof C-02 moleculen te produceren. Dat is geen uitstoot dat is de ontbranding, de energie die de turbine aandrijft komt direkt voort uit de chemische reaktie van zuurstof en koolstof naar C02.
De stoommachine is meer werktuigbouwkant van de turbine en het electriciteitsnet de elektrokant. Die kant is wat op een fiets de ketting is en de andere kant levert de energie door het verstoken van kolen en of gas, Dat is meer dan het natuurlijk proces, de ontbranding en andersom is het atuurlijke proces ook meer omdat het chemisch is met zuurstof erbij voor de continue ontbranding (anders nog dan de ontsteking om een stoommachine aan de praat te krijgen).
Vroeger waren dit soort energie systemen overzichtelijk en in het dorp.
De plaatselijke fabriek had een generator die werd aangedreven door een machine en kon dan meteen de stroomleveren voor wat sraatverlichting of aansluiting van woningen. Nu zijn de reaktors voor de chemische energie op afstand en denkt iedereen dat er energie uit een stopkontakt komt om een lamp te kunnen laten branden. Die lamp brandt omdat die in het energie systeem is opgenomen. Het licht is energie. Dat licht wordt niet verbruikt. De kolen worden met toevoeging van zuurstof verstookt en zuurstof dus mee verstookt met als gevolg C02 en ja die zal dan uitgestoten moeten worden via een of andere uitlaatpijp ergens ver weg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *