TC KLV-T8-120

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

kips_120cm_ledtubeKLV LED Verlichting presenteert een 120 cm lange led-TL buis uit een eigen reeks van led-TL buizen. De lamp geeft koudwit licht en bevat 330 smd ledjes.

Deze sample is een Test Case (TC)  en wordt door OliNo getest in de ontwikkelingsfase voor hun eerste reeks lampen die in de toekomst zullen gecommercialiseerd worden voor de Belgische markt. Andere metingen zullen volgen om hun eerste reeks te optimaliseren.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 6330 K Koudwit.
Lichtsterkte Iv 440 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 139 deg 139 graden is de stralingshoek voor het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting vd buis). Loodrecht hierop is deze stralingshoek 110 graden (dit is een beetje kleiner, en dit is het C90-C270 vlak).
Vermogen P 18.0 W
Power Factor 0.96 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.3 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 1570 lm
Efficiëntie 87 lm/W
CRI_Ra 68 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3157 en y=0.3306
Fitting TL Deze led-TL wordt direct op de 230 V aangesloten. Zo is deze ook getest.
PAR-waarde 3.8 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 2.0 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x L buitenafmetingen 30 x 1198 mm Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter). Dit is exclusief pinnen.
L x B afmetingen lichtruimte 1140 x 27 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte van de plaat waarop de leds gemonteerd zitten. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23-24.5 deg C. De buisuiteinden zijn op temperatuur gemeten (37 deg C en 42 deg C waar de voeding zit).

Opwarmeffect: gedurende de opwarming blijven de variaties binnen de 5 %.

Spanningsafhankelijkheid: het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte zijn niet noemenswaardig afhankelijk van de aangeboden spanning.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

kips_120cm_ii_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram.

kips_120cm_ii_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak (loodrecht op C90-C270) en het C90-C270 (lengterichting van de buis) vlak zijn niet significant verschillend. De ribben over de buis in de lengterichting zorgen voor intensiteitsverschillen over het C0-C180 vlak dat daar loodrecht op staat.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

kips_120cm_ii_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

kips_120cm_ii_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 40 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 73-96 %.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 110-139 graden. De stralingshoek voor het C0-C180 vlak is iets kleiner dan die voor het C90-C270 vlak.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 1570 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 1570 lm, en een opgenomen vermogen van 18.0 Watt, levert een efficiëntie van 87 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.96 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.3 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom 81 mA
Vermogen P 18.0 W
Schijnbaar vermogen S 18.7 VA
PF 0.96

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen.

kips_120cm_ii_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

Nagenoeg perfect; de stroom loopt slechts iets in fase voor op de spanning. De vorm lijkt goed op een sinusvorm. De powerfactor met een waarde van > 0.95 is heel goed.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar.

kips_120cm_ii_powerspectrumi_percent

Het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

Een paar harmonischen die allen veel kleiner zijn dan de grondharmonische.

Temperatuurmetingen lamp

kips_120cm_ledtube_cool_side

Temperatuursplaatje van de koude kant van de buis, na opwarmen

status lamp > 1 uur opgewarmd
omgevingstemperatuur 22.5 graden C
camera Flir B-CAM SD
emissiviteit 1.00(1)
meetafstand 0.2 m
IFOVgeometric 0.75 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld dat de temperatuur zo goed mogelijk overeenkomt met een temperatuur bepaald door contactmeting.

De IFOVgeometric = 0.75 mm, dit is het gebied wat 1 pixel van de camera ziet op 0.2 m afstand. De camera kan gebiedjes van 3 x 3 pixels nauwkeurig meten, dus de IFOVmeasurement = 2.25 mm. Dit is een klein gebiedje en een dergelijk gebiedje past goed op de metalen achterkant. Zodoende kan het vlak goed gemeten worden.

De buis wordt aan de andere kant warmer, de voeding zal er zitten.

kips_120cm_ledtube_hot_side

Temperatuur van het koellichaam

emissiviteit 1.0(1)
meetafstand 0.20 m
IFOVgeometric 0.7 mm

Deze zijde wordt ruim 42 graden. Hier zal de stroomdriver zitten.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

kips_120cm_ii_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 6325 K wat koelwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

kips_120cm_ii_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

Er is niet verder gemeten dan een kantelhoek van 75 graden, omdat de lichthoeveelheid dan laag is (minder dan 5 lux).

Kijkende naar de stralingshoek van 139 graden (dus 69.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt dat in dit gebied de kleurtemperatuur met ongeveer 6% varieert.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel.

kips_120cm_ii_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

Het PAR getal voor het licht van deze lamp komt uit op 3.8 μMol/s/m2.

Deze waarde geldt op 1 m afstand van de lamp en tevens geldt deze waarde voor ruwweg het gebied (op 1 m afstand) binnen de stalingshoek.

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 65 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden in dit artikel.

kips_120cm_ii_s_and_p_spectra_at_1m_distance

Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De oppervlakte onder het photopisch spectrum is flink kleiner (rode curve) dan bij het scotopisch spectrum (zwarte curve), gevolg is een hoge S/P ratio van 2.0.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

kips_120cm_ii_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt dichtbij van pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3157 en y=0.3306.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

kips_120cm_ii_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 68 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (onder de 5000 graden is dat een zwarte straler en daarboven het buitenlichtspectrum).

Deze waarde van 68 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0006, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning.

kips_120cm_ii_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

Het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte variëren nauwelijks mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

kips_120cm_ii_startupeffect

kips_120cm_ii_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De variaties gedurende de opwarmtijd van 20 minuten blijven binnen de 5 %.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *