Solis 9NW LED downlighter

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

lioris_led_downlighterLioris presenteert een led downlighter. Het is een grote downlighter, met een diffuse kap, en tevens een hoge efficiëntie. De maker gaat verder de CRI verhogen tot 80 en de PF verder verbeteren.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 4478 K Neutraalwit
Lichtsterkte Iv 372 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 81 deg Deze hoek geldt voor alle denbeeldige doorsnijdingsvlakken daar de lamp een symmetrie heeft over de hoogte-as.
Vermogen P 9.1 W
Power Factor 0.88 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.5 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 726 lm
Efficiëntie 80 lm/W
CRI_Ra 64 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3640 en y=0.3760
Fitting 230V Er is een eigen stroombronvoeding gebruikt die intern in de behuizing zit.
PAR-waarde 3.0 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.6 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 170 x 46 mm Buitenafmetingen van de lamp.
D afmetingen lichtruimte 124 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte van de diffusor aan de voorkant. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
vormfactor inbouwlamp
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23.5-26 ºC. Het koellichaam waarin de leds zitten wordt ongeveer 15 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming variëren de efficiëntie en opgenomen vermogen nauwelijks.

Spanningsafhankelijkheid: er is geen noemenswaardige afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning.

Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

lioris_led_downlighter_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

lioris_led_downlighter_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 geven hetzelfde resultaat daar er symmetrie is over de 1e as.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

lioris_led_downlighter_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

lioris_led_downlighter_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij een kantelhoek van 40 graden zijn de gemeten intensiteiten in een range van 50-52 %.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 81º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 726 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 726 lm, en een opgenomen vermogen van 9.1 Watt, levert een efficiëntie van 80 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.88 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.5 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom 45 mA
Vermogen P 9.1 W
Schijnbaar vermogen S 10.4 VA
PF 0.88

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

lioris_led_downlighter_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

De stroom heeft een vorm die redelijk lijkt op een sinus. De fase loopt iets achter op die van de spanning. Toch een hele goede PF van > 0.85.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar.

lioris_led_downlighter_powerspectrumi_percent

Het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

Vanwege een paar kleine afwijkingen in de sinusvorm van de stroom zijn een paar kleine harmonischen aanwezig.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 18 %.

Temperatuurmetingen lamp

lioris_led_downlighterir

Temperatuursplaatje van de lamp na opwarmen

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 22.1 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 22.1 graden C
camera Flir B-CAM Western S
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.4 m
IFOVgeometric 1.5 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld dat de temperatuur overeenkomt met een temperatuur bepaald door contactmeting.

Het koellichaam wordt ongeveer handwarm.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

lioris_led_downlighter_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 4475 K wat neutraalwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

lioris_led_downlighter_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 82.5 graden, daarna is de verlichtingssterkte veel lager geworden (< 5 lux).

Kijkende naar de stralingshoek van 81 graden (dus 40.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt dat in dit gebied de kleurtemperatuur met ongeveer 1 % varieert.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

lioris_led_downlighter_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

Het PAR getal voor het licht van deze lamp komt uit op 3.0 μMol/s/m2.

Deze waarde geldt op 1 m afstand van de lamp en tevens geldt deze waarde voor ruwweg het gebied (op 1 m afstand) binnen de stalingshoek. De stralingshoek is groot, evenals de totale lichtstroom. Uiteindelijk is het PAR getal laag vanwege het grote aanstraaloppervlak.

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 63 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

lioris_led_downlighter_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.6.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

lioris_led_downlighter_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt dichtbij het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3640 en y=0.3760.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

lioris_led_downlighter_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 64 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron.

Deze waarde van 64 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0048, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan (het licht is genoeg dichtbij het pad van de zwarte straler om op wit te lijken).

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

lioris_led_downlighter_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren niet noemenswaardig mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

lioris_led_downlighter_startupeffect

lioris_led_downlighter_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 20 minuten. Gedurende de opwarming variëren de verlichtingssterkte noch het opgenomen vermogen noemenswaardig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *